Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Tara Silvaniei, Zalau, 1940

Revista Tara Silvaniei, Zalau, 1940

Ratings: (0)|Views: 462|Likes:
Published by bibljibou
Revista Tara Silvaniei, Zalau, 1940
Revista Tara Silvaniei, Zalau, 1940

More info:

Published by: bibljibou on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

 
TARASILVANIEI
ANUL
I.
VOL.
I.
1940
.'?,,'
CUPRINSUL:
,"
Redacfia,
Rostulnostru,
ELena
Dr.llie
Amintiri.
eorghePop
de
Basesti.,
,detnvatemant
romanesc
'in
Sa1aj.
eulturalain
Zalaula
sfar~itlJl
trifu."
Dr.EmilediVlomiee
in
legaturaeustruc-
turaapamentulu!
salajenese.Dr.
Laurian"
Tara
Silvaniei
inunitateaspatiull,JilransHvan.,,'"",/"
t"oan
Deleu
~i
Leontin
Ghergariu,
0
faIl);i,'lie
de
IlJl_ptato,n,'~';na1io",
.nali.-
I.--
.lacobDeleu.-
n.-
Victor
Dele~.:'.,
,Gratian
Marcu~.,Ueeniciaromaneasce.,,"','.'
IOcyf,Danciu,
Evolutia
numelor:atronlmice
laRom~l1ii.satajeqi,
Dr:
l~n,
Georgescu,
t
Elena
~'JP
Hossu-Longin,"
'i",
IDEI,OAMENISIFAPTE
"..Tam
'$.J,lvilniei",
Zeceanidedomnie.
L.
Gh»,
Uncantenar.,,',
I()~Ardelf!anu'S:nior,
Sarbatortrea
mileniuluiin.,'S~l~j.
L.
t,;tJ..•
Emmescum
Ungure~te.;".':
"'\;Guruslau'.-0
gre~alaistorica
nepermisa,'"\Zalau,
ZaillusauZalau?,,'
,i
loan
Ddnciu,
VltalitateaRomanilori.sslajeni.,G.
M..
0nouainstitutiefinanciars.,.,
'....Patriotismeconomic.'
.."Oile
merinosdin,
Sale],
Ion
Radulescu.
AgriculturainSalaj.
*'"*
Cresterea
animalelorin
judejul
SlIIaj:
CRONICA
MoarteaElenei
POP
Hossu-Longtn,0
adr~sll
omf1~i&la.
Orga~nizarea
F.
R.
N.
in
iudetul
Salaj.
Numire.:
U9petie.
Tar-guri.Red~:~onal,e.',,,)~~
Cli~eu:
Tdran'ttiri;Q?ril}o
(Fofo
I.Alma~i).'
j
r'i~~
.-...;..._'.';1~
TiPbgrafia"LUCE
A
FARU
1.."
Grigore
AVI'I'IIn.
ZAlau.,
'U
,~,.,.~tM"!·li/;;;'~'i:"C'i'
·,'.~s."a_i~
 
fRostul
nastru
Scoatemaceasta
revista
cuindo
it
scop.
Inttiiul
$1eelmaiprinci-palestecdvremsafacemSdlajalcunoscui.Inurmdcuvreo
5-6
ani,unuldintreno!stateadevorbdcu
0
petsoatuisuspusddincapitala.
Ctind
venivorbadeSd/aj,domnulsegandiadiuu:$ispuse:-A..Salajul...
?
Da,stiu,undevaprinArdeal...AMteratot
ce
stiadespreSalaj.DarSalajulajucatunrolim-portantinviaianoastrdnationald.Adat
0
seriedepetsonalitati,dintrecelemaiproeminente,cariaufostinfrunteamiscarilornaiionale$icul-turaledinaintevreme.AcestesecuvinesaIecunoascalumea.Altai:Unofiterderezerva,demeserie
profesor,
venitpeaiciinultimavreme,nespunea:-NicinucredeamcapeaicilocuiescmassecompactedeRomani.larlamirarea
noastra,
complecta:-Da,noicredeamcapeaicisuntmajoritateastraini$ipeicipecolomaleste$1cateansatromanesc.Vdd
tnsa
caetocmaiinvers.Magizileintregiprinsateromiinesti,cuport,culimba$1tradiiiero-maneasca$inumaitntamplatorgdse$ti$icateansateapopulatiestraina.Suntdotuicazuripeearileluamasala
tntamplare.
VorfiinsamulticarlnunecunoscsipeurmaacesteinecunoasteriSdlajulsuferasubtoateraporturile.Conseciniedautuitoare
$i
nemeritate.Infaiaacesteisituatii
ce
vremnoi?Dorimcaprinserisulnostrusadam
0
icoatuiaSalajului,sa-lscoatem
dill
anonimat
$!
sapretindempentruelloculpecare-tmeritainviatanoastraromaneasca.VremsanumaiJim
0
"terraincognita,"decaresaseocupe.numaitntamplatorceiindrept,cisaasezamvestitaTARAaSILVANIEllalocaldecinstepecare-lmerita$i
prin
trecutuleibogatinfaptestprinprezentulei.No!suntemconvinsicaatuncicandlumeanevacunoaste,nisevadaaltaconsideraiie,decl1tni-s'adatpanaazi.
 
4
TARASILVANIEI
Fiecareregiune
i:;i
arespecificulei,nevoileei,aspectulei.Acestetoatetrebuiesccunoscute,pentruapunefapunctanumitelucruri
:;i
pen-tru
a
puteaadaptaanumiteinovatiidictatedetmprejurarifaspecificuiregiuniirespective.Acelregionalism,carecautasaseapliceineducatie,trebuegeneralizatlatoateaspectelevieiii:culturale,naiionale$ieco-nomice.Cunosciindspecificulregiunei$ipotrivinddispozitiile,ceseiaudeconducdtori,laacestspecific,noicredemcasevaputeafacemaimuttpentruprogresulaeestuineam.RevistanoastravacautasaevidentiezespedficulTariiSilvanieisi,subacestaspect,eaeste
0
revistaregionala.Darurmarimprinscoatereaacesteirevistesiunallscop,anume,saconiribuim,
prin
eeeacevaapareinea,la
0
viitoaremonografiea
Salajutu!romtinesc.
"SCHITAMONOGRAFICAASALAJULUI"intocmitadeDr.DlonisieSioica$iloanP.Lazar,
in1908,
azi
0
carte
tara,
estesingura
monogtafie
romaneascaasupraplaiurilornoastre.Eaafost
0
lucrarevrednicapenlrutlmpulei.PutinejudetedinTransilvaniaerauprezentate,acumtreideeenii$imalbine,cuunoarecarestunburedecriteriuso-ciologicinmetoda$iatiiteadate,cumeraregiunea
noastra,
prinacealucrarede
332
pagini,tipaTitainvedereamarilorserbariale"ASTREI"cartauavutloeinaeelanlaSimleul-Silvaniei.Lucrareaaoglindittnsafidel,poateineomplet,dincauzagrabeiredactdrii,tnfatisareaTO-
mtinismului
delaaeestefruntariietnice.OperaluiDr.M.Petri"Sziidgy
vdrtnegye
monographiaja»
incele6volumemari
CIl
4717
pagini,
aparatasuceesivtntre
1901-1904,
nuvorbestenimicdeframttntarileRomanitotdinaeestSdlaj,parcaacestianicin'arjiexistat,saudeveacutin'ar
fi
avutniei
0
manifestareproprie,iareeeacestrecoaraici-colo,peneobservate,desprelocuitoriimajoritariaiaeestorregiuni-Romanii-eorietonatsitendeniios,orifaratemei.Noinuavemposibilitatematerialadeaseoateinprezent
0
lueraredevaste
propottii,
iarcolectiede
biografii
personaleinscopdereclama,cums'afacutinalte
patti,
nuvremsafacetn.Pentrueasacunoascatnsalumeaaspectulvietii
romtinesti
dinSalajsimaialespentruanusepierdeatuunitedateprivitoarefastrdveehiletadacin!ale
romtinismu-
luidinaeesie
patti
detara,euadevaratgtaniceresti,levomconsemnainpaginileaeesteireviste.DineaistoriculdemainealacestuiuitatSala]vaputeaseoatecateeeva,
pentru
ada
0
icoanarectaaacesteiregiuni.latacaresuntrosturileacesteireviste.Cdtsieevomrealizaprinea,vadovedivlitorul.Noivomstatuisanefacemdatoria.
Bed.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sorin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->