Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TEZA DOCTORAT

TEZA DOCTORAT

Ratings: (0)|Views: 2,272 |Likes:
Published by Rata Horia
Arme de foc si explozii.
Arme de foc si explozii.

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Rata Horia on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

 
Doresc sa adresez mulţumiri călduroase unuimare număr de persoane care, direct sau indirect aucontribuit  la  realizarea  acestei  lucrări.  O  simplă enumerare ar fi insuficientă pentru că, in mod sigur ar putea fi omis cineva.Voi începe atunci aceasta lucrare aducând unomagiu mentorului meu, Profesorul Universitar Dr.Vladimir Beliş pe care m-am străduit să-l ajung indomeniul  medicinii  legale.  Ii  mulţumesc  pentruîncrederea avuta si pentru îndrumările si remarcileaduse pe măsura redactării acestei lucrări.Mulţumesc catedrei de Medicina Legala dinUMF “Carol Davila” Bucureşti pentru ajutorul efectivpe care l-au adus in realizarea acestei tezeMulţumesc colegilor mei si celor mulţi care aucontribuit la formarea mea ca medic legist,Mulţumesc familiei mele care a avut încrederein mine
Doctorand Horia Raţă 
 
RATA HORIA   TEZA DE  DOCTORAT 
CUPRINSUL LUCRĂRII
PROBLEMATICA ACTUALĂ MEDICO – LEGALĂ ŞI CRIMINALISTICĂ ALEZIUNILOR ŞI TANATOGENEZEI ÎN MORŢILE VIOLENTE PRIN ACŢIUNEAARMELOR DE FOC ŞI EXPLOZIILOR.
Titlul I:   PARTEA GENERALĂ
1.
Introducere.
………………………………………………………………4
2.
Semnificaţia perfecţionării tipurilor de arme şi a explozivilor.
………...6
3.
Descrierea diferitelor tipuri de arme de foc şi a mijloacelor şi metodelorde producere a exploziilor.
……………………………………………….133.1 Reglementarea juridică a deţinerii, depozitării şi folosirii armelor de foc. …………………………………………………………………..133.2 Noţiuni generale de balistică. Identificarea armelor de foc ………..163.3 Noţiuni tehnice despre arme de foc şi explozii ……………………23
4.
Metodologia expertizei medico-legale in morţile violente produse prinarme de foc si explozii. Aspecte medico-legale si procesuale penale…
..314.1 Cadrul organizatoric de desfăşurare a expertizei medico-legale inRomânia ………………………………………………………………..314.2 Expertiza medico – legală în caz de împuşcare. ……………………574.3  Expertiza  medico  –  legală  în  caz  de  utilizare  a  mijloacelor explozive…………………………………………………………………….80
5. Aspecte medico-legale si criminalistice de interpretare a condiţiilorproducerii leziunilor. Examenul la locului săvârşirii faptei in cazulleziunilor produse prin arme de foc si exploziilor.
……………………..915.1 Metodologia judiciară de examinare a locului faptei ……………..92
2
 
RATA HORIA   TEZA DE  DOCTORAT 
5.2 Particularităţile examenului medico-legal preliminar de la faţa loculuiin caz de leziuni si moarte produse prin arme de foc si explozii ……...1025.3 Particularităţile căutării, descoperirii, fixării, ridicării şi ambalăriiarmelor, tuburilor trase  a  gloanţelor si a urmelor de explozii descoperitela faţa locului ………………………………………………………….1145.4 Fenomenul de « Backspatter » ……………………………………118
Titlul II :CERCETARI  PERSONALE  PRIVIND  PROBLEMATICAMEDICO-LEGALA  A  LEZIUNILOR  SI  TANATOGENEZEIPRIN ACTIUNEA ARMELOR DE FOC SI EXPLOZIILOR 
1.
Studiul medico – legal al cazurilor de moarte violentă prin arme defoc
…………………………………………………………………………1191.1 Analiza accidentelor de vânătoare întâlnite pe teritoriulRomâniei pe o perioadă de 10 ani (1991-2000)……………..1421.2 Discutarea rezultatelor investigaţiilor medico-legale ale morţilor violente produse prin arme de foc ………………………………….1461.3 Stabilitatea factorilor secundari ai împuşcăturii in timp.Cercetare  personală  pe  cranii  înhumate  pentru  o  perioadălungă de timp …………………………………………………..160
2.
Studiul  medico  –  legal  al  leziunilor  produse  prin  materialeexplozive
………………………………………………………………….165
3. Studiu experimental medico-legal si criminalistic pentru determinareadistantei  de  tragere  plecând  de  la  analiza  microscopica  a  factorilorsecundari ai împuşcăturii coloraţi specific cu rhodizonat de sodiu
..........190
4. Propunere pentru realizarea si dezvoltarea unui concept ştiinţific mixt,medico-legal si criminalistic: balistica medico-legală.
……………………201
Titlul III : CONSIDERAŢII FINALE SI CONCLUZII
…………………218
BIBLIOGRAFIE.
3

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cosmincos liked this
Lidialex liked this
Alin Prisacariu liked this
Anca Ankuu liked this
Adrian Calnegru liked this
Adrian Calnegru liked this
Andreea Violeta liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->