Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
3Activity
×

Table Of Contents

1.2.5. §Æc ®iÓm cña TNGT:
1.2.6. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, diÔn biÕn mét vô TNGT ®−êng bé
2.1. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
2.2.1.1. Lực cản quán tính (Pj)
2.2.1.2. lực cản tổng cộng của đường (Pψ)
2.2.1.3. Lực cản không khí (Pω)
2.2.1.4. Lực cản của hệ thống truyền lực khi chạy trơn (Pxx)
2.2.2. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG LỰC KHI ÔTÔ CHẠY TRƠN
2.2.3.1. Phương pháp đồ thị
2.2.3.2. Phương pháp giải tích
2.2.4. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA ÔTÔ KHI PHANH BẰNG ĐỘNG CƠ
2.3. PHANH ÔTÔ VỚI HỆ SỐ BÁM KHÔNG ĐỔI
2.4. PHANH ÔTÔ VỚI HỆ SỐ BÁM THAY ĐỔI
2.5. PHANH KHÔNG HÃM CỨNG BÁNH XE
2.6. ĐÁNH GIÁ BẰNG THỐNG KÊ ĐỘNG LỰC HỌC PHANH
2.7. TÍNH TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CẢU ÔTÔ KHI VA CHẠM VỚI NGƯỜI ĐI BỘ
3.1. CÁC THAM SỐ CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐI BỘ
3.2.1.1. Tốc độ an toàn thứ nhất (VAT1)
3.2.1.2. Tốc độ an toàn thứ hai (VAT2)
3.2.1.3. Tốc độ an toàn thứ ba (VAT3)
3.2.1.4. Tốc độ an toàn thứ tư (VAT4)
3.2.1.5. Tốc độ an toàn thứ năm (VAT5)
3.2.2.1. Vận tốc an toàn thứ nhất của người đi bộ (VAT1)
3.2.2.2. Vận tốc an toàn thứ hai của người đi bộ (VAT2)
3.3. XÁC ĐỊNH VẬN TỐC CỦA ÔTÔ KHI VA CHẠM
4.1.1. Tèc ®é tíi h¹n æn ®Þnh däc cña «t«
4.1.2. Tèc ®é giíi h¹n æn ®Þnh ngang
4.2. C¸c ph−¬ng ph¸p ®æi h−íng chuyÓn ®éng
5.1. Va ch¹m gi÷a c¸c «t« víi vËt cè ®Þnh
5.2.1. Sù cè ®©m vµo phÝa sau xe:
5.2.2. Sù cè ®©m nhau t¹i chç ®−êng giao nhau
5.2.3. Sù cè va ch¹m t¹i chç ®−êng giao nhau khi tÇm nh×n bÞ h¹n chÕ
5.2.4. Sù cè ®©m nhau trªn ®−êng cong
5.2.5. Sù cè hai xe v−ît nhau(h×nh I -24 )
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai giang an toan giao thong

bai giang an toan giao thong

Ratings: (0)|Views: 3,541|Likes:
Published by An Quoc

More info:

Published by: An Quoc on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/18/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 45 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thái Duy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->