Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
king_stephen_hasznos_holmik

king_stephen_hasznos_holmik

Ratings: (0)|Views: 720|Likes:
Published by Antal Furedi

More info:

Published by: Antal Furedi on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

05/31/2012

pdf

text

original

 
NNCL1232-4B0v1.0
STEPHEN KING
Hasznos holmik 
STEPHEN KINGNEEDFUL THINGSVIKING, NEW YORK, 1991COPYRIGHT © STEPHEN KING, 1991ALL RIGHT RESERVEDALAPKIADÁS: EURÓPA KÖNYVKIADÓ, 1993HUNGARIAN TRANSLATION © BARTOS TIBOR, 1993EURÓPA KÖNYKIADÓ, BUDAPESTFELELŐS KIADÓ OSZTOVITS LEVENTE IGAZGATÓNYOMTA A KAPOSVÁRI NYOMDA KFI'.FELELŐS VEZETŐ MIKE FERENCKÉSZÜLT KAPOSVÁRON, 1998-BANFELELŐS SZERKESZTŐ M. NAGY MIKLÓSA FEDÉLTERV ÉS A TIPOGRÁFIA SZ. BODNÁR ÉVA MUNKÁJAMŰSZAKI VEZETŐ NÉVERY TIBOR KÉSZÜLT 38,82 (A/5) ÍV TERJEDELEMBENISBN 963 07 6295 1
- 1 -
 
Járt már mifelénk 
Járt hát. Járt. Én arcot el nem felejtek.Lépjen már közelébb, hadd szorítom meg a kezét! Tudja, mit? Megismertem a sétájáról.Jobban az idejét meg se választhatta volna, hogy Castle Rockba visszatérjen. Hát nem heles egy hel,őszintén? Kezdődik a vadászat hamarosan. Félnadrágok künn az erdőben lüdöznek mindenre, amirezzen - az útkaparózekét fölrántani persze elfelejtik. Majd jönnek a havak meg az ólmos esők, deaz még odébb van. Októbert írunk, és itt Castle Rockban az októbert nemigen tessékeljük kifele adivatbul.Ha  engem  kérdez,  a  legszebb  hónap.  Énszerintem.  Szép  a  tavasz  is,  de  mondom,énszerintem az október veri a májust bármikor. Maine államnak nyugati felét el is felejtik a népek nyár utoljára, és akiknek a kuckóik épültek a tónál meg Castle View-ban, azok elfüstöltek addigraNew Yorknak meg Massachusettsnek. A mieink köszöntik őket jöttükben is, mentükben is - nocsak,nocsak, nocsak - viszlát, viszlát, viszlát -, mert örülünk nekiek, ha hozzák a városi dollárjokat, deörülünk annak is, amikor mennek, mert viszik a városi bajjaikat.Nohát, a bajokról szólanék én, ha leülepedne velem egy versre. Itt a filegória lépcsején jó islesz, lássa. A nap melengeti a csontunkat, meg innen a Fő tér kellős közepéből betekintjük a várost.Csak a szálkákra ügyeljen. Ezeket a lépcsőköt már csiszolópapírral rég le kelletett volna takarítani,aztán lefösteni. Hugh Priestnek a dolga lenne, csak hát hiába, Hugh-nak nincs érkezése. Ivásbólkifolyólag. Tudja mind a világ. Nem minthogyha Castle Rockban a titkot nem őröznék, mert őrözik azt igenis, ha érdemes, de az nem titok, hogy a dolog vége meg Hugh Priest nemigen szíveliegymást.Micsoda mi?Ja? Az ottan? Hát nem ügyes, mondja? Ezzel a plagáttal van tele a város! ÉnszerintemWanda Hemphill - az ura, Don vezeti a Hemphill Árucsarnokot -, hát énszerintem az asszonyraggatja mindenüvé. Húzza le bátran, s adja ide. Ne féljen - utóvégre mit keres ilyen plagát a Főtéren, a filegória oszlopán?!Aki fölmagasztalt! Nézze meg jobban. Tessék. A KOCKA ÖRDÖGE - öklöm veresbötükkel. Ha jól megnézi, füstölnek is a bötük, minthogyha a Tófet tüzéből szalajtották volnafutárral. Ha nem tudaz ember, milyen egy álmos tetűfészekben él, azt hihetné, hogy akárhozatnak tart. Persze tudni való, hogy mentöl kisebb a város, antól nagyobb dolgok történnek benne, és szent igaz, hogy Willie tiszteletes eszi is a kefét. Kisvárosi egyházközségek... Minek ismagyarázom, igaz? Megférnek egymással éppen, nem mondom, az idvességüket nem tanálják egymásban. Egy darabig baktatnak együtt, aztán csak összerúgják a port.No, ez a plagát nagy port vert. Meg is orroltak miatta sokan. Történt kérem, hogy a pápisták a fejökbe vették, kaszinót nyitnak a Kolumbusz Lovagjainak Csarnokában az alvégen. Minden hóutolsó csütörtökin, úgy hallom, akkor nyitnák ki, és a kaszinójok haszna a Vizek Fölött LebegőMiasszonyunk tetejének a javítására fordulna... Tudja, az a templom, amelyik mellett bejött avárosba. Heles templom amúgy.A kaszinó, az Brigham atya fejéből pattant ki, de az Izabella Leányai kaptak rajta, kiváltBetsy Vigue. Alighanem tetszetik neki, hogy majd belebúvik a testhezálló fekete ruhájába, haddvisítson alatta a balha, aztán osztja a kártyát meg pöndörgeti a szerencsekereket, és biztatja a népetközben: „Várjuk a fogadást, hölgyeim és uraim, rjuk a fogadást!” Á, kérem, tetszik ezmindenkinek. Filléres mulatság, nem vág földhöz senkit. De a bűn szele mégis megcsapta iket.Az ám. Csakhogy Willie tiszteletes nem ítéli ártatlannak a mulatságot, és igenis a bűnttekinti benne teljes gyülekezetével. William Rose nagytiszteletű úr, megmondom, soha nemszívelhette Brigham atyát, se az atya őtet. Azt is tudni illik, hogy Brigham atya nevezte el Rosenagytiszteletű urat Tajték tiszinek, hát persze hogy Willie tiszteletes fölkapta a vizet.Vagdosott addig is a fejéhez egymásnak mindenfélét a két kanfüstölő, de a csötörtökikaszinón akasztották össze a tengelt igazán. Amikor a tiszinek a fülibe jutott, hogy a pápisták kaszinóznának a Lovagok Csarnokában, hát akkorát ugrott, hogy az a tojás feje majd átalütötte amennyezetet. És fizette A KOCKA ÖRDÖGE plagátot a tulajdon zsebéből. Wanda Hemphill meg a- 2 -
 
hímzőköre raggatta föl mindenüvé. Azóta se szólnak a pápisták meg a baptisták egymáshol másutt,mint a heti hírharsonánk levélrovatában, de ott is csak, hogy kénkövet meg kárhozatot.Vessen csak egy pillantást amoda, megérti. Az ottan, aki lép ki a bankból, az Nan Roberts.Övé a Nan Villásreggelizője; és megsúgom, ő a város legmódosabb asszonya, amióta a vén PopMerrillt befogadta Ábrahám kebele. Nan régebbtül baptista már, hogy a kakukk szól. Amott meg amásik félen jön szembe vele az a nagydarab ember, az Al Gendron. Akkora pápista, hogy a pápa issakternak tetszenék mellette. A legjobb barátja meg az ír Johnny Brigham. Mármost figyeljen!Látja-e, hogyan duzzák föl az orrokat? Hö! Hát nem szép? Fogadjunk egy likas mogyoróba, hogy ahőmérőbe a higany is belefagy, ahol ezek tanálkoznak! Anyám mondta mindig: Dohognak azemberiségek, akár a terhes fölhő.De nézzen amoda. Látja amott a seriff meseautóját a videjóbolt előtt állani? No, a JohnLaPointe meg benn áll. A gyorsan hajtókat kellene neki figyelnie - a városba idebe csöndesített aforgalom, kivált amikor az iskolából csüllednek ki a gyerekek -, de ha a szemit elernyőzi, akkor látja, hogy a mi seriffünk a tárcájából húzott elő fényképet, arra mereszti a szemit. Nem mintha énlátnám innét, de a nagyesküt letenném rá. Azt a fényképet nézi, ahogy Andy Clutterbuck lekaptaJohnt meg Sally Ratcliffe-et az állami vásáron Freyburgben talán egy éve. John átkarolja Sallyt aképen, Sally meg mackót szorongat, akit Johnny nyert neki a céllövöldében. Majd meggyúlt a szösza fejükben boldogságukba. Akkor. Hanem azóta Sally a reáltagozat edzőjével, Lester Pratt-tel jár jegyben. Megszállott baptista az is, akár Sally. John azóta se heverte ki a csalódását. Innen látja,mekkorát sóhajtott. Hát, kérem, azóta is a szerelem betegje. Csakis aki a szerelmét félti, mert féltimáig, annak eshetik le ekkora sajt a polcáról.A baj meg a bosszúság a dologtevő ember napja mindenütt, ugye. Nincs abban semmiregényes. Például. Látja azt az embert, amelyik kaptat föl a bíróság lépcsején? Nem azt az öltőruhássat, nem, mert az Dan Keeton, a város eleje. A másikat nézze, azt a feketét kezeslábasban.Eddie Warburton az, éjjeli portás a Városházán. Figyelje egy pillanatig, mit tesz. Ott van a! Megállfönn a lépcsőn, és elnéz utcahosszat, látja? Két likas mogyoróba fogadok, hogy a Sunoco-félebenzinkutat lesi. Az a Sunoco-kút a Jackett Öcsinek a tulajdona, meg ő is kezeli - hát ők kettenakkor akasztották össze a tengelt csúnyán, amikor Eddie vagy két esztendeje elvitte az Öcsihöl akocsiját, hogy nézze meg a hajtóművet.Emlékszek arra a kocsira: Honda Civic volt annak a márkája, semmi különös - csak Eddievolt vele nagyra, mivel az volt az első s az utolsó újdonatúj kocsi az ő életében. Az Öcsi megnemhogy csak eltolta neki a háztól azt a kocsit, hanem még jól meg is vágta érte. Legalábbis Eddieígy magyarázza. Öcsi meg úgy, hogy Eddie a feketeségével hozakodik elő, hátha úgy nem kell ajavítást megfizetni neki. Hát tessék, tegyen igazságot.Allett a vége, hogy Jackett bevitte Eddie Warburtont a jogi osztályra, ott aztán elmondták egymást mindennek rendesen, de még kinn a folyosón is. Mármost Eddie szerint az Öcsi elszidtaőtet minden fejre ejtett feketének, viszont az Öcsi szerint csak a feketét nem foglalta bele, a többiigaz. Utóvégre nem járt jól egyikőjük se. Eddie-nek le kellett perkálni ötven dollárt, hiába mondta,hogy az Öcsi ötven centet nem érdemel ilyen kajli munkáért, az Öcsi meg hiába mondta, hogyötven dollár ezért a munkáért nem pénz. És mit tesz isten? Az elektromos szikra kigyútotta Eddieújdonatúj kocsiját, így került a roncstelepre az 5-ös út mentibe, és azóta jár Eddie egy 89-esOldsmobile-on, amelyik zabálja a benzint. Eddie azóta is hajtogatja, hogy a villamos szikráknak azÖcsi nagymestere.Azért mondom, igazsága csak az én anyámnak volt, nyugodjék csöndesen, amikor aztmondta, hogy dohognak az emberiségek, akár a terhes fölhő, mindétiglen.Ilyen az élet a kisvárosban, ha Castle Rocknak nevezik, ha másnak. Eszik-iszik a nép, éshírét költi egymásnak. Hogy, mondjuk, ez a csapott fejű kis Dodd gyerek, ez azért olyan magának való, mert a többi csúfolja a dadogásáért. Vagy itt van Myrtle Keeton. Ez meg azért olyanzavarodott, mintha a világ a sarkából kifordult volna, mert az ura - amelyik most szedi a lépcsőt ottEddie mögött -, annak nem akarózik hazatalálni már vagy hat hónapja. Látja, hogy be van dagadvaa szeme szegény asszonynak? Én azt mondom, vagy álom nem jön a szemire, vagy kisírjabánatában, úgy lehet.Amott megy Lenore Potter! Hát nem olyan, mintha iskatulából húzták volna elé? Megyen aWestern  Autóba  alighanem,  hogy  megérkezett-e  már  a  bijomérge,  akit  rendelt.  Ennek  az- 3 -

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->