Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Codex Rohonczi

Codex Rohonczi

Ratings: (0)|Views: 1,740|Likes:
Published by Vitu Cristian
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Vitu Cristian on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2015

pdf

text

original

 
CODEX ROHONCZI - o carte veche de 1.000 de ani, care răstoarnă toate teoriile istorice desprecultura strămoşilor noştRIDe la daci nu au rămas izvoare scrise. Prea puţine se ştiau despre locuitorii zonei carpato-dunărene,după retragerea romanilor. O carte veche de aproape 1.000 de ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă
 
teoriile istoricilor. Manuscrisul cuprinde primele documente scrise în această perioadă istorică. A fostscrisă cu caractere dacice, de la dreapta la stânga, şi se citeşte de jos în sus. Vorbeşte despre vlahi şiregatul lor. Mulţi au încercat să descifreze Codexul Rohonczi, dar n-au putut. Arheologul Viorica
 
Enachiuc a tradus, în premieră, filele misteriosului manuscris.În 1982, Viorica Enachiuc a aflat dintr-o revistă publicată în Ungaria de existenţa în arhiveleAcademiei Ungare a Codexului Rohonczi. Se spunea că e redactat într-o limbă necunoscută. A facut
 
rost de o copie. Timp de 20 de ani, a muncit ca să-i descifreze tainele. Manuscrisul se afla în ArhiveleAcademiei de Ştiinţe a Republicii Ungaria. E o carte legată în piele. A fost păstrată în localitateaRohonczi până în anul 1907. Groful Batthyany Gusytav a dăruit-o Academiei de Ştiinţe a Ungariei, în
 
1838. Nu se ştie prin câte mâini a trecut de-a lungul secolelor.Scriere secretăDupă Al Doilea Razboi Mondial, doctorul Vajda Joysef, preot misionar, îi scria cercetătorului OttoGyurk, în legatura cu Codexul: "Se găseşte în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Ungariei o carte rară,Codexul Rohonczi. Acest Codex este scris cu o scriere secretă, pe care nimeni n-a reusit s-o descifrezepână acum. Şi eu am încercat". Literele sunt asemănătoare scrierii greceşti. M-am gândit că seamănă şicu literele feniciene, apoi am încercat pe baza vechii scrieri ungureşti, dar n-a mers. Toate încercărilele-am aruncat în foc".După ce a studiat Codexul, cercetătorul Otto Gyurk a publicat, în 1970, o parte din observaţiile saleîntr-un articol, în care a încercat să identifice acele semne din manuscris care ar putea semnifica cifre.Alfabet dacic cu 150 de caractereViorica Enachiuc a descoperit că textele Codexului au fost redactate în secolele XI si XII, într-o limbălatină vulgară (daco-romana), cu caractere moştenite de la daci. "Sunt semne care au aparţinutalfabetului dacic, ce cuprindea aproximativ 150 de caractere, cu legăturile respective. Textele dinRohonczi au fost redactate în latina vulgară, dar într-un alfabet dacic, în care dominante suntstrăvechile semne utilizate de indo-europeni în epoca bronzului", spune aceasta.Solii şi cântece ale vlahilor Codexul are 448 de pagini, fiecare cu circa 9-14 şiruri. În text sunt intercalate miniaturi cu scene laiceşi religioase. E scris cu cerneală violet. Cuprinde o culegere de discursuri, solii, cântece şi rugăciuni,care include 86 de miniaturi. Consemnează înfiinţarea statului centralizat blak (vlah), sub conducereadomnitorului Vlad, între anii 1064 si 1101. "Sunt informaţii despre organizarea administrativă şimilitară a ţării ce se numea Dacia. Avea hotarele de la Tisa la Nistru şi mare, de la Dunăre spre nord,până la izvoarele Nistrului. Mitropolia blakilor avea sediul la Ticina - cetatea din insula Pacuiul luiSoare", a descoperit Viorica Enachiuc."Jurământul tinerilor blaki"Codexul conţine şi versurile unui cântec de luptă, numit "Jurământul tinerilor blaki", care a fost tradusîn felul următor:"O viaţă, tăciunele Şarpelui, puternic veghetor,/
 
Înşelator, să nu primeşti a te uni/Cu prorocirile Şarpelui, anuale, pentru că lovit/Vei fi/ Cântecul cetăţii aud îndelung/
 
Mergeţi vioi, juraţi pe caciulă, pe puternica caciulă!/
 
Să juri cu maturitate şi cu convingere!/
 
Să fiu ţie putere vie, trăiesc, în luptă să fiu!/Alesul jurământ preţuieşte şoimul tău, mergi cu jurământ puternic!"Viorica MIHAI-ENĂCHIUC (1938). Membră UNESCO din 1963. Istoric al culturii, arheolog, editor;
 
opera importantă în cercetarea istoriei culturale, limbii şi istoriei sociale a românilor în „mileniul mut“.Cărţi reprezentative: „Codexul Rohonczi“ – studii literare, decodificare şi traducere – lingvistică;„Scrieri literare în sec. XI şi XII“ – studii de istorie a literaturii române – etnologie; „Scrieri din epoca
 
bronzului şi până în sec. IV e.n. în Geto-Dacia“ – studii de tracologie – istorie veche. Absolventă aFacultăţii de Filologie, secţia Română-Istorie, din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,promoţia 1963. Lucrarea de licenţă şi-a luat-o în arheologie. Mulţi ani a condus şantiere arheologice în
 
Oltenia, Muntenia şi Moldova. A cercetat scrierile vechi din neoliticul mijlociu şi epoca dacică. Aprezentat lucrările la conferinţe în ţară şi în străinătate: Austria, Franţa, Germania, Italia, Israel. Aprimit burse de studiu în Italia, pe probleme de arheologie, şi în Danemarca, unde a studiat scrierea
 
runică.Pamintul romanesc ,mai vechi ...........Cine ar crede că un an lipsit de orice distincţie istorică, precum 1838, capătă o însemnătate culturală
 
ieşită din comun? De ce? Este anul când groful Batthyany Gusztav îşi donează Academiei Ungarebiblioteca. Până acum nimic ieşit din comun. Deşi merită atrasă atenţia noilor generaţii de bibliofili şide cititori înrăiţi că pe timpuri aveau antecesorii lor, de la noi şi de peste hotare, aveau, ziceam, şi astfelde obicieiuri generoase şi că n-ar strica, de dragul perpetuării tradiţiei, să li se ia urma în folosul maipuţin privilegiaţilor iubitori de carte, umplându-se bibliotecile publice cu scrieri valoroase, atunci cândmoartea ne desparte de ele. În definitiv, dacă profesorul Romano, primul traducător al lui BenjaminFranklin în limba română (pe timpul când cirilica trona încă în paginile revistelor noastre) nu şi-ar filăsat prin adiată biblioteca Academiei Române, Biblioteca acesteia nu-şi întârzia înfiinţarea? Iar dacăşi-ar fi întârziat-o nu se amâna răsărirea culturii române universal competitive, şi aşa mereu amânată?Dar să lăsăm aceste întrebări să-şi facă veacul în cugetele cititorilor, în aşteptarea clipei când vor prinderădăcini sănătoase şi productive, şi să revenim asupra paşilor noştri, la groful Batthyany Gusztav. Încadrul bibliotecii sale de dar, exista şi un codex legat în piele, numărând 448 pagini, pe hârtie de 12x10cm, având pe fiece pagină între 9 şi 14 rânduri scrise, şi conţinând şi 87 ilustraţii. Numele orăşeluluiRohoncz, din apusul Ungariei (astăzi pe teritoriu austriac, sub denumirea: Rechnitz), unde a rămascodexul până în 1907, când a fost mutat la Budapesta, i-a împrumutat numele: "Codexul Rohonczi".Academia Ungară l-a trimis savantului german Bernhard Jülg, profesor la Universitatea din Innsbruck,pentru cercetare şi identificare. Specialistul, la capătul studierii lui, trase concluzia că scrierea ce-iumplea filele nu avea absolut nici un înţeles! Recunoaşteţi că devine un codex atrăgător...Analiza hârtiei folosite pentru scrierea sa conduce la presupunerea că a fost fabricată în Veneţia, în anul1530/40. E meritul filigranului, o ancoră încadrată într-un cerc, sub o stea cu şase raze, că s-a permisdatarea. Dar aceasta nu înseamnă că scrierea codexului s-a realizat în acea perioadă. Se prea poate,afirmă unii, ca darul lui Batthyany Gusztav să reprezinte doar o copie tardivă, realizată pe respectivahârtie, o copie a unui original mult mai vechi.Cât priveşte suma simbolurilor grafice necunoscute folosite pentru redactarea lui, ea pare a depăşi dezece ori numărul de litere ale oricărui alfabet cunoscut, căci cuprinde 150 simboluri (Jülg Bernhardt,Germania). Unele dintre acestea apar atât de rareori chiar şi în text încât se bănuieşte că ar fipictograme.Citând, "Fejerpataki Laszlo scria la 1878 că acest Codex este un fals. Nemeti Kalman a încercat o
 
sistematizare a semnelor folosite în Codex. Preotul misionar Vajda Josef scria despre Codex: "Se
 
găseşte in Arhivele Academiei de Ştiinte a Ungariei o carte extrem de secretă - Codexul Rohonczi.
 
Acest Codex este scris cu o scriere secretă pe care nimeni nu a reuşit s-o descifreze până acum...". OttoGyurk (1970) crede că e vorba de o scriere care utiliza cifre."Cât despre scenele reprezentate în miniaturi, ele au în majoritate caracter religios; unele sunt laice,altele militare. Comentatorii identifică simbolurile crucii, semilunii şi svasticii decernabile în aceleaşiilustraţii într-adevăr fără dificultate, drept care bănuiesc că lucrările au fost puse pe hârtie într-o zonă
 
unde cele trei religii coexistau. Vom cita câteva comentarii făcute de conaţionalul nostru, savantul şieseistul basarabean Andrei Vartic, din care am preluat un fragment de lămurire şi anterior: "Eroulcentral şi celelalte personage (unele purtând aripi şi chiar zburând) se închină Soarelui, Crucii, Crucii
 
ariene şi pelasgice, Semilunei, altor însemne sacre ale omenirii, îşi transmit potiruri şi alte însemnereligioase sau iniţiatice, se roagă pentru oameni morţi sau bolnavi, urcă pe un Munte Sfânt, trec fluviisacre, poartă ca şi Isus Cristos cruci (şi chiar cununi de spini) şi alte însemne religioase, sunt sacrificaţi
 
sau crucificaţi, oficiază servicii religioase în temple polivalente." (Pentru ajutorarea cititorului întrudescoperirea necunoscutului chip al celor expuse aici, trimitem la website-ul excelent, promovat decărturarul numit, Andrei Vartic, unde curiosul va găsi multiple faţete ale codexului discutat:
 
www.iatp.md; Dava International nr.10; Rohonczy Codex.Limba în care a fost scris Codexul este necunoscută. S-au propus variante străvechi ale maghiarei,limbii dacilor, ale latinei vulgare, cumanei, pecenegei, fără rezultat practic. Oricum, acelaşi AndreiVartic o susţine pe cercetătoarea Viorica Enachiuc (dar se şi desparte de ea), despre care urmează săvorbim. Şi el recunoaşte numeroase semne din scriere ca având o origine carpato-dunareană, din epocideosebite, dar nu depăşind perioada presupusei redactări a Codexului. El mai descoperă folosirea a treitipuri de scriere în Codex: aceea fonemică, combinată cu cea silabică şi cu aceea ieroglifică. ROMÂNIA se afla asezata intr-o "vatra de civilizatie". Arcul Carpatilor a fost, din timpuri imemoriale,preistorice, un loc privilegiat pentru civilizatie. Imperiul Pelasgic si-a avut aici centrul.Zeii pelasgici sunt cunoscuti lumii prin intermediul mitologiei elene, care i-a preluat inca din perioadaarhaica. Tot din Imperiul pelasg provine modelul sacru al Sfinxului, care a fost preluat de egipteni.Civilizatia raionanta a acestui spatiu a facut ca elementele de credinta ca si de expresie traditionala sase regaseasca la mari distante de modelul originar. Acest fapt ne indreptateste sa ne simtim solidari cumarile civilizatii ale lumii.Stravechea civilizatie a Europei s-a nascut deci pe meleagurile noastre.Aceasta ne face si mândri de trecutul nostru, dar si datori fata de viitorul României si al intregii Europe.Trecutul si viitorul sunt si trebuie sa fie parti ale aceluiasi intreg.Bogatia de exceptie a locurilor noastre, ca si natura ospitaliera au oferit spatiului carpato-danubiano-pontic argumentele suficiente pentru a fi considerat un loc binecuvântat de Dumnezeu si Istorie. Acestaeste locul unde s-a descoperit prima scriere a lumii, tablitele de lut de la Tartaria fiind cunoscute acumin lumea intreaga ca prezentând o scriere cu mult anterioara scrierii sumeriene. Monumentelemegalitice ce stau de straja pe pamântul nostru atesta existenta unei civilizatii stravechi cu care si noi,
 
românii, si intreaga Europa, ne putem mândri.Civilizatia straveche ca si pamânturile in sine au fost mostenite de numerosul neam al Tracilor, la fel de
 
numeros precum inzii, spun izvoarele istorice. Una dintre ramurile tracilor o constituiau Dacii, cei care

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
ioanastefania added this note
super
ioanastefania liked this
PinguinuDezorientat added this note
interesant ... cine stie ... ar fi mai bine sa traim mai inspre prezent... dar e interesant...
1 hundred reads
1 thousand reads
andy175 liked this
Moldova_since_1359 added this note
Despre asa zisul "Rohonczi Codex": http://www.cafeneaua.com/search/comme... @Nimic nu se potriveste din cele avansate de autoare. Manuscrisul e cu siguranta o contrafacere tirzie. Autoarea nu publica nici regulile folosite de ea in transliterare, nici gramatica ipoteticei sale „latine vulgare“.@
lycoris0 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->