Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Babske rady

Babske rady

Ratings: (0)|Views: 1,438|Likes:
Published by Imane
Rady do domacnosti - slovensky

(dostalo se mi v mailu)
Rady do domacnosti - slovensky

(dostalo se mi v mailu)

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: Imane on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2011

pdf

 
EVGD[ŎH
Ihcèc{ cfqcèŨhañ câqev zfplozv, pyfzokgd cfvelhjèbf jo gdlhjckĂe{, hlf}fŨkhbf } eoboyf ŨpkĂeov jolv#Cheyèahcë ihcèc{ cfwĂfycfañ, he  kgdpoe}hpeèzf gkzy÷co}ov hlfiohchcèwo}ovŨŦh}ov#Ihcèco}è Ũvpeh wh jè}h jo pfeèĂh, hi{ qbêelo bêwo#Hi{ wh bêwo poĂhw jńh } pyâyojfcfpoehqklo, qhihijzf do jo ųkdijh}{ hojloųzf jo zkfńh#Bêwo q d{jkc{ ivjf ŨŦh}chzfaŨkf, he dopyfj pfĂfcâb poe}hpeèzf gkzy÷co}ovŨŦh}ov#Weúy cfų qhĂcfzf bêwo eyèahŦ, }ųj{ wk}Ũkbckzf, heo wbfyvañ }lèech# EyèahazfkgdchpykfĂ, Ăâb chyvŨâzf jldë }lèech hbêwo wh ivjf lfpŨkf afwŦ#Q}êjcvzè pfzyųlfco}è }ńhŦ ivjf opêŦ w}kfųh, he av povelhjèzf ch zhckfy,poeyopâzf wzvjfcov }ojov h cfgdèzfpykey{zñ zhckfyob ckfeoijeo dojâc#He wh }èb cfjè gfwzo joiyf }{}èijhŦ,}loųzf do bfjqk j}f m÷lkf, yoq}hijehazf,m÷lkfojwzyèńzf h gfwzo poloųzf ch plfgd#Hi{ o}ogkf pyk pfĂfcâ o}ogcëdo eolèĂhcfelfwlo ch wpojoe gfwzh, oihijzf do } dlhjefa bñef, pozob vloųzf ch gfwzo#Pyk pfĂfcâ eolèĂo} búųfzf blfzë oyfgd{ chdyhjkŦ wzyñdhceov owbhųfcov chbhwlf#Pyk pfĂfcâ zoyz{, qèevweo}, Ăk eolèĂo} bvwkh bhŦ wvyo}kc{ heo bñeh, blkfeo,zve yo}cheñ zfplozv#EolèĂf hlfio w{y vloųâbf jo}qjvgdozfwcfa cèjoi{ w ckfeoijeòbkeogehbk gveyv# Owzhcñ Ăfywz}ë hcfwplfwck}fañ#Gdgfzf powzyñdhŦ bêeeò w{y ? ]loųzf doch pol dojkc{ jo byhqckĂe{ h wzyñdhjloafbcf pozykzf olk}o}òb olfaob# Zhezo wh}{dcfzf pyoilëbv w vpgdhcòbkjkfyehbk#W{y }yha pyk }{pyèųhcâ cf}{zfĂkf, he do}opyfj }loųâzf ch gd}âijv jo gdlhjckĂe{#
 
He cfgdgfzf hi{ }èb w{y }{w{gdhl,}loųzf do jo plhwzo}fa cèjoi{ h pykjhazfj}feoge{ gveyv#He pyk qh}èyhcâ pyfpkgdcfzf vdoye{ ckfeoijeoeyèz Ũpèyhjlob hlfio dyviovkdlov cfqowzhcñ }o }cñzyk jvzë#He gdgfzf hi{ bhlh eè}h lhdojcfaŨkvgdvŦ, pykjhazf jo cfa zyogdv }hckleo}ëdogveyv#Bñev ch qhdvwzfckf poeybo} zyogdvpykwoijzf, cfivjñ wh }{z}èyhŦ dyvje{#He gdgfzf, hi{ qowzhl Ũpfcèz qflfcò,bvwâzf do }hykŦ cfpykey{zò h zfwcf pyfpojè}hcâb#Iy{cjqo}ë dhlvŨe{ ivjñ pfecë ikflf, he powzyñdhcë qfbkhe{ qhlfafzf doyñgov}ojov#Hi{ wh qfbkhe{ } Ũvpf cfyoq}hyklk,pykjèbf jo }oj{ 8ČL wolk#Hi{ wh w{peë qfbkhe{ cfyoq}hyklk,pykjhazf e ckb poĂhw }hyfckh zyogdvogzv#Co}ë qfbkhe{ wh ijhdeo Ăkwzkh, efď kgdchapy} chboĂâbf jo wlhcfa }oj{#GdvŦ polkf}e{ qafbcâzf, he jo cfa pyfjwfy}âyo}hcâb pykjèzf eñwoe bhwlh hpfzyųlfco}fa }ńhzf#He }hyâzf gfwzo}kc{, pozykzf dyhcvpoeykf}e{ jooeolh bhwlob# ]ojhqhyvĂfcf cf}{e{pâ#He gdgfzf, hi{ bhlo bêwo gkivijo}ñpyâgdvŦ, wzhĂâ gkivijv poeyèahŦ ch bhlëeñwe{ h pyfzlhĂkŦ } lkwf ch gfwche# Gkivijhpvwzâ }fijh ŨŦh}{ h poeyb ivjf gdvzcò hhyobhzkgeò#Qhivjlk wzf wk jobh elhwkgeò Ũzfzfg chpozkfyhckf bêwh bhybflèjov ? WzhĂâ he wk chzydèzf qh dywŦ i{lkckfe h q}khųfzf kgdwpolv w pfzyųlfco}ov h qflfyo}ov }ńhŦovjo e{zkĂe{#Jo gdlhjckĂe{ gkzy÷c{ yoqdojcfcfjè}hazf, pyfzoųf } cfa wzyèghañ }úńv h}{w{gdhañ# Pyowpfaf kb gdlhjcfaŨkf hjoiyë }fzyhcë bkfwzo#He gdgfzf q gkzy÷ch ijhdeo }{zlhĂkŦ ŨŦh}v,ponñijhazf do chaweúy po wzolf#He gdgfzf, hi{ Ũhbpkń÷c{ qowzhlk ikflf,poe}hpehazf kgd gkzy÷cob#Yoqyfqhcò gkzy÷c vgdo}èbf zhe, ųf doyfqcov plogdov poloųâbf ch zhckfyke hjèbf jo gdlhjckĂe{#L{ųkĂev gkzy÷cv pykjèbf jo y{ųf, hi{ whcfqlfpklhHi{ wh bfjqk pozyh}kchbk
 
cfchwŦhdo}hlk byh}gf, }loųzf bfjqk cfpoeyèahcò gkzy÷c#He pozyfivafzf yògdlo oĂkwzkŦ }fijeëbcoųwz}o gfwchev, chboĂzf do pyfjoŨñphcâb ch gd}âijv jo doyñgfa }oj{#Ch pvjkcnv cfqowzhcf po v}hyfcâ dyvièeoųh, he fŨzf ch doyñgk chw{pfzfpyèŨeo}ò gveoy# Pyk gdlhjcvzâ qowzhcfpo}ygd bêeeò h eyëbo}ò#He }èb qflfckch q}êjlh, chboĂzf  av jowzvjfcfa }oj{ h pykjhazf ckfeoijeoe}hpkfe ogzv# Qflfcñ pfzyųlfco}ñ }ńhŦ wk qhwhvgdo}hazf zhe, ųf av chjyoico powfeèzf,}loųâzf jo podèyh h pyfbkfŨhzf wo woijov} pobfyf 81:He pozyfivafzf chlkhŦ doyñgv zfevzkcvjo podèyo}, poloųzf kgd ch boeyñvzkfyev#Bêwo ogdyèckbf pyfj bvgdhbk, efď dooiloųâbf }ywz}ov gkivlf#Z}yjë bêwo yògdlfaŨkf qbêecf, he e cfbv pykjèbf zyogdv ogzv#He jèbf pèye{ ch 86 hų 90 bkcñz jodoyñgfa }oj{ h cfgdèbf kgd ojwzèŦ,qhzkhij kgd cf}hyâbf, zhe cèb cfpyhwecñ#Čfy}fcë }âco vwelhjńvazf }o mijhŨkhgdlfųhzo pyk zfplozf 80 hų 86 ±G } pk}ckgk,he af pk}ckgh wzvjfcè, zhe yhjŨfa} eoboyf hlfio Ũphaqf#He wh pyk }hyfcâ popèlkzf, kdcfď wkpopèlfcë bkfwzo pozykzf doyĂkgov hcfgdhazf av qhwgdcñŦ# Cf}{z}oykh whpijvqnkfyf h yhch ckf af Ăfy}fcè#]hagkh pyk }hyfcâ cfpyhwecñ, efď kgd chzvpob eocgk pyfpkgdcfbf zfceov kdlov#HyhŨkj{ $iñywef oykfŨe{+ jldocfvwelhjńvafbf# Oiwhdvañ zve, ezoyò jldŨâb vwelhjńo}hcâb ųlzcf h oykfŨe{ bhañ cfpyâafbcñ gdvŦ#Mkn{ } jobègcowzk jldocfvwelhjńvafbf# Ch eyhzŨkf oijoikf kgdqh}fwâbf } wvgdfa gdlhjcfaŨfa bkfwzcowzk#Nyhpfmyvkz ckej{ cflñpfbf# Yoqpolâbfdo h ehųjñ polo}kgv }loųâbf jo dliŨkfdozhckfykeh# Qhdcvzòb coųâeob hlfiobfcŨâb coųob oiyfųfbf }o }cñzykeúyv,jvųkcv } cfa }Ũhe pocfgdèbf h l{ųkĂeov}{ifyèbf#

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->