Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Asa-yı Musa

Asa-yı Musa

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,071 |Likes:
Published by silverpen
Risale-i Nur Külliyatından
Risale-i Nur Külliyatından

More info:

Published by: silverpen on Aug 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Asâ-yı MusaMecmuası
MüellifiSaid Nursî Bediüzzaman
Hicri1366
(Bu Mecmua)
Onbirinci Şua Meyve Risalesi.. Onbir mes’ele-i Nuraniyesi var.Hüccetullah-ül Bâliğa Risalesi ........ Onbir hüccet-i imaniye kâtıası var.Yirminci Lem’a İhlas Risalesi..Yirmibirinci Lem’a İhlas Risalesi..19.Lem’a İktisad Risalesi28.Mektubdan Şükür RisalesiVe Arabiyy-ül İbâre Hülasat-ül Hülasa Risalesi ile..İmani ve hakikiGüzel mektubları..Ve izahlı bir lugat cedvelini muhtevidir.
Said Nursî 
ِهِدم ْ ح َِ ب  ُِّ س َُ يَّلِا ئ ٍْ شَن ْ ِْِاَ و  ُَ ح َْ ُ ِم ِ ْ ِ بم ًِ اَ اًد َ بَا  ُُ ت َ كر ََ بَ وِ ّ ا ة ُ م َ ْ َ َ و  ْُ  ْ  َ  َ ع ُَس َّ َا
Aziz, sıddık kardeşlerim!
Madem Risale-i Nur, makine ile taammüm etmeğe başlamış ve madem felsefe vehikmet-i cedideyi okuyan mektebliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar.Elbette bir hakikat beyan etmek lâzım geliyor. Şöyle ki: Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğuve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir, belki muzır kısmınadır. Çünki felsefenin hayat-ıiçtimaiye-i beşeriyeye ve ahlâk ve kemalât-ı insaniyeyi ve san'atın terakkiyatına hizmet edenfelsefe ve hikmet kısmı ise, Kur’ân ile barışıktır. Belki Kur’ânın hikmetine hâdimdir, muarazaedemez. Bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor. İkinci kısım felsefe ise, dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi; sefahete ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti neticeverdiğinden ve sihir gibi hârikalarıyla Kur’ânın mu'cizekâr hakikatlarıyla muaraza ettiği için,Risale-i Nur ekser eczalarında mizanlarla ve kuvvetli ve bürhani müvazenelerle felsefeninyoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor; müstakim, menfaatdar felsefeye ilişmiyor. Onuniçin mektebliler, Risale-i Nur'a itirazsız çekinmeyerek giriyorlar ve girmelidirler.Fakat gizli münafıklar nasılki bir kısım hocaları bütün bütün manasız ve haksız bir tarzda, ehl-i medresenin ve hocaların hakikî malı olan Risale-i Nur aleyhinde istiğmal ettiklerigibi; bazı felsefecilerin enaniyet-i ilmiyelerini tahrik edip, Nurlar aleyhinde istiğmal etmek ihtimaline binaen, bu hakikat Asâ-yı Musa ve Zülfikar mecmuaları başında yazılsa münasibolur.
Said Nursî 
1
 
[
 ُَ ح َْ ُ ِم ِ ْ ِ ب
]
İmam-ı Ali Radıyallahü anh Celcelutiye'sinde pek kuvvetli ve sarahata yakın bir tarzdaRisale-i Nur'dan ve ehemmiyetli risalelerinden aynumara ile haber verdini,Yirmisekizinci Lem'a ile Sekizinci Şua tam isbat etmişler ve İmam-ı Ali Radıyallahü Anh,Risale-i Nur'un en son risalesini Celcelutiye'de
ة ُ م َْ  ُّ ظاِ  ِ ب ى َ ُص َ َ عِم ِ ْ ِ ِ بِ و ْَ ج َْ ا
fıkrasıyla haber veriyor. Biz bir-iki sene evvel Âyet-el Kübra'yı en son zannetmiştik.Halbuki şimdi altmışdörtte (64) te'lifçe Risale-i Nur'un tamam olması (1) ve bu cümle-iAleviyenin mealini, yani karanlığı dağıtacak, Asâ-yı Musa (Aleyhisselam) gibi ışık verecek,sihirleri ibtal edecek bir risaleden haber vermesi (2) ve bu mecmuanın (Meyve) kısmı bir müdafaa hükmüne geçip başımıza çöken dehşetli, zulümlü zulmetleri dağıttığı gibi;(Hüccetler) kısmı da, Nurlara karşı cephe alan felsefe karanlıklarını izale edip Ankara ehl-ivukufunu teslime ve takdire mecbur etmesi (3) ve istikbaldeki zulmetleri izale edeceğine çok emareler bulunması (4) ve Asâ-yı Musa (Aleyhisselam) bir taşta oniki çeşme akıtmasına veonbir mu'cizeye medar olmasına mukabil ve müşabih bu son mecmua dahi, Meyve onbir mes'ele-i nuraniyesi ve Hüccetullah-il Baliğa kısmı onbir hüccet-i katıası bulunması (5)cihetinde bize kanaat verdi ki: İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, o fıkra ile doğrudan doğruya buAsâ-yı Musa (Aleyhisselam) ismindeki mecmuaya bakar ve ondan tahsinkârane haber veriyor.
Said Nursî 
2
 
[Asâ-yı Musa'dan Birinci Kısım]
Denizli HapsininBir Meyvesi
 
MüellifiSaid Nursî Bediüzzaman
Hicri1366
Zındıka ve küfr-i mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdafaanamesidir.Ve bu hapsimizde hakikî müdafaanamemiz dahi budur. Çünki, yalnız buna çalışıyoruz.Bu risale, Denizli hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma günününmahsulüdür.
3

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
xblue313 liked this
Zübeyde Şare liked this
altagilikom liked this
Mk Bulbul liked this
cemevin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->