Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
analiza economico financiara

analiza economico financiara

Ratings:
(0)
|Views: 2,211|Likes:
Published by laurapiuleac1966

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: laurapiuleac1966 on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
CUPRINS
pagina
Cap.I Prezentarea firmei şi a mediului său de afaceri
…….........................................................2I.1.
Identificarea societăţii: denumire, localizare, obiect de activitate, data închiderii exerciţiului...
..2I.2. Scurt istoric şi evoluţia recentă a întreprinderii................................................................2I.3. Structura asociativă. Capitalul social.........................................................................3I.4. Poziţionarea întreprinderii în ramura de activitate – actualitatea din domeniu;concurenţa................................................................................................................................3I.5. Informaţii privind salariaţii, administratorii şi directorii
...
...............................................6I.6. Principalele politici şi metode contabile...........................................................................7
Bilanţ
…………………………………………………………………………………………………8
Cap. II
 
Analiza performan elor economico-financiare
ț
...............................................................10II.1.1. Analiza orizontală a contului de profit şi pierdere......................................................10II.1.2. Analiza verticală a contului de profit şi pierdere. Structura fluxurilor de rezultate....12
II.1.3.1. Analiza eficienţei cheltuielilor totale........................................................................14II.1.3.2. Analiza efectului creşterii eficienţei cheltuielilor.....................................................17
II.1.4. Analiza rezultatului din exploatare…………………………………………………..19II.1.5. Analiza rezultatului net prin soldurile intermediare de gestiune…………………….19
II.I.5.1. Analiza dinamicii şi structurii cifrei de afaceri…………………………………….21II.1.5.3. Analiza valorii adăugate……………………………………………………………23II.1.5.6. Relaţiile dintre indicatorii de performanţă ai activităţii de exploatare…………….27
II.1.6. Analiza capacităţii de autofinanţare………………………………………………….28II.2.1. Ratele rentabilităţii comerciale………………………………………………………29
II.2.2.1. Rentabilitatea activului total………………………………………………………31II.2.2.2. Rentabilitatea activului de exploatare……………………………………………..31II.2.3.1. Rentabilitatea contabilă a capitalurilor proprii……………………………………..31
Cap. III
 
Analiza poziţiei financiare a întreprinderii
.............................................................35III.1. Analiza structurii bilanţului..........................................................................................36III.2. Analiza echilibrului financiar prin sistemul de rate…………………………………..38III.3. Analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie……………………………………………...44III.4. Analiza echilibrului pe baza bilanţului funcţional……………………………………47
Cap. IV  Riscul de faliment. Starea de insolvabilitate a întrepriunderii
……………………….52Modelul Altman…………………………………………………………………………….52Modelul Coman&Holder……………………………………………………………………52Modelul Centralei Bilanţurilor Băncii Franţei……………………………………………...53Fond de rulment……………………………………………………………………………..53
Cap. V  Raportul diagnosticului întreprinderii
………………………………………………….55V.1. Parte introductivă…………………………………………………………………...55
 
V.2. Prezentarea faptelor constatate în întreprindere…………………………………….57Evaluarea nivelului tehnic al societatii CENTROFARM SA………………………68V.3. Analiza SWOT ………………………………………………………....................71Cauze şi recomandări cu privire la constatările efectuate…................…………………………….75Concluzii si propuneri………………………………………………………………………………76
 
CAPITOLUL I. PREZENTAREA FIRMEI ŞI AMEDIULUI SĂU DE AFACERI
I.1    Identificarea societăţii: Denumire,localizare, obiect de activitate, data închideriiexerciţiului.
Societatea comercială asupra căreia am decis să realizăm prezentul raport de diagnostic esteS.C. CENTROFARM S.A
Sediul social:
Calea Plevnei nr. 53, Sector 1, Bucureşti
Număr de telefon
/fax: 021/315.36.20, 021/311.12.84
Codul fiscal:
ROI559532
Numărul si data inregistrării
la Oficiul Registrului Comerţului: J40/3350/1991
Pagină internet
:
 
Forma de proprietate
: 23 – Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton(stat<50%)
Piaţa organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare
:Bursa de valori Bucureşti- Piaţa RASDAQ.Capitalul social subscris si varsat: 13.711.706,35 lei
Clasa, tipul, numărul si principalele caracteristici
ale valorilor mobiliare emise desocietatea comerciala: numărul total de acţiuni este de 6.560.625 la valoarea nominala de 2.09lei/actiune, cu drept de vot, drept de plata a dividendelor si drepturi de preemptiune.
Obiect de activitate
:Conform  actului  constitutiv  al  societăţii,  obiectul  de  principal  activitate  al  societăţiiS.C. CENTROFARM S.A  este comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi cosmetice prinfarmaciile proprii  - cod şi denumire clasa CAEN4773; având totodată mai multe obiecte secundarede activitate.
I.2    Scurt istoric şi evoluţia recentă a întreprinderii
In anul 1991 în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat caregii autonome şi societăţi comerciale şi Hotărârii Guvernului nr. 15/1991 prvind înfiinţareasocietăţilor  comerciale  farmaceutice  (pe  acţiuni)  se  înfiinteaza
Societatea  ComercialaCENTROFARM - Societate pe acţiuni
în domeniul farmaceutic, pe structura fostului OficiuFarmaceutic Nr. 1.Conform structurii sintetice a registrului consolidat eliberată de către Depozitarul Central S.A(Registrul Roman al Acţionarilor) la data de 31.12.2008, acţionarul majoritar al societatii este S.C.GENERALCOM S.A - cu 4.858.939 acţiuni.În 2004 Centrofarm a cunoscut un proces complex de organizare. Procesul a continuat în2005 când Centrofarm a dobândit o nouă imagine, inspirând prospeţime şi eleganţă. Cele mai multefarmacii Centrofarm sunt deschise în Bucureşti, însă Moldova şi Transilvania sunt şi ele zone cuprezenţă Centrofarm.
2
 
Strategia noastră de dezvoltare are la bază dorinţa de a-ţi fi mai aproape. Suntem lângă tine îngalerii comeciale din: Alba Iulia (Mall), Bacău (Arena Mall), Braşov (Unirea Shopping Center),Bucureşti (Orhideea, Esplanada, Auchan, City Mall, Mall Vitan), Buftea (Complex Comercial),Constanţa (Galeria Tom), Piteşti (Auchan), Targu Mures (Auchan, Mall Matrix), Vaslui (MallProxima).Întreprinderea urmăreşte să îşi extindă în permanenţă activitatea. Intenţionează ca până lafinele anului 2009 să crească numărul farmaciilor până la 80, cele mai multe urmând a se deschideîn ţară.In anul 2008 CENTROFARM SA a înregistrat o pierdere de 10.134.141 lei. În pierdereaÎnregistrata in anul 2008, cheltuielile cu ajustarea valorii titlurilor de participare deţinute desocietate, impuse de scăderea cotaţiei de piaţă deţine 26.73%, în valoare absolută  2.708.741 lei.Cifra de afaceri aferenta anului 2008 este de 106.170.263 lei. Se observă creştereaaccentuata (cu 70%) a cifrei de afaceri acest fapt datorându-se în primul rând optimizării activităţiidin farmaciile existente şi deschiderii de noi unităţi în ţară in centre comerciale.Cheltuielile totale în anul 2008 au fost de 161.368.006 lei.Disponibilităţi băneşti si alte lichidităţi  la sfarşitul anului 2008 au fost de 4.721.398 lei.
I.3    Structura asociativă. Capitalul social
Acţiunile emise de S.C. CENTROFARM S.A se negociază la Bursa de Valori Bucureşti pepiaţa RASDAQ;Capitalizarea bursieră la data de 31.12.2009 este de 17.254.443,75 lei.Conform structurii sintetice eliberate de către Depozitarul Central S.A. (Registrul Româan alAcţionarilor), la data de 30.06.2009, Capitalul social al societăţii estede 13.711,706 mii lei divizatîn 6.560.625 acţiuni cu o valoare nominală de 2,09 lei pe acţiune.Structura acţionarilor care deţin o participaţie semnificativă la capitalul social se prezintăastfel:LEIGENERAL COM S.A.                                                 5.475.908                  91,40%ALŢI ACTIONARI                                                      1.075.060                    8,46%AVAS                                                                                  9.657                    0,14%TOTAL                                                                         6.560.625                     100%
I.4   Poziţionarea întreprinderii în ramura de activitate –actualitatea din domeniu; concurenţa.
Întreprinderea analizată,  S.C. CENTROFARM S.A, este unul dintre cei mai importanţijucători de pe piaţa de retail a produselor farmaceutice din România, poziţionându-se în ultimii anipe unul din primele 5 poziţii ale topurilor întreprinderilor dacă avem în vedere nivelul cifrei deafaceri.Marile lanţuri de retail precum Sensiblu, Catena, HelpNet, Dona sau Centrofarm domină piaţade profil, unde lupta pe metru pătrat pe zona urbana este acerb, în timp ce in mediul rural nici oreţea nu se aventurează.Miza e mare, deoarece piaţa farmaceutică, adică retailul si distribuţia la un loc, a avut încasăride 1,9 miliarde de euro în 2008, aproximativ 2,1 miliarde de euro în 2009 şi 2,5 miliarde de euro în
3

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nelucom2238 liked this
Kathalyna Cata liked this
tiberiu22 liked this
katyecaterina liked this
Rosoiu Alin liked this
Caroline Starciuç liked this
DANA1992 liked this
Ion Faina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->