Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CONSILIERE SI ORIENTARE

CONSILIERE SI ORIENTARE

Ratings:
(0)
|Views: 115|Likes:
Published by Fusa Adrian Manuel

More info:

Published by: Fusa Adrian Manuel on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
Consiliere şi orientare
Prof. Tron OlguţaProf. Muraru IoanaLiceul “Dan Barbilian” Câmpulung Aria curriculară
Consiliere şi orientare
tinde să rezolve în prezent, simultan, următoareleaspecte:▪ facilitarea accesului la întreaga ofertă de educaţie şi formare profesională;▪ sprijinirea bunei inserţii socio-profesionale viitoare a tinerilor;▪ ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de care societateadispune;De-a lungul diferitelor niveluri de educaţie toate disciplinele îşi asumă o parte dinresponsabilitatea privind dezvoltarea în plan
personal
,
social
şi
profesional
a elevilor şi pentruachiziţionarea abilităţilor necesare succesului şi reuşitei. În cadrul
Consilierii şi orientării
,preocuparea pentru cele trei arii de dezvoltare devine centrală, focalizarea pe acestea fiindexplicită. În principal, elevii beneficiază în urma parcurgerii orelor de
Consiliere şi orientare
deconştientizarea conexiunilor între ceea ce învaţă şi utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobânditepentru viaţa reală.
Conştientizarea  transferului  de  abilităţi  şi  cunoştinţe  în  viaţa  reală  sporestemotivaţia şi interesul pentru învăţare al elevilor.
Proiectarea curriculară a fost realizată în consens cu mesajul cheie nr.5 al Memorandum-ului privind învătarea permanentă şi anume “Regândirea consilierii şi orientării”. De asemenea,au fost luate în considerare Planurile cadru de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei şiCercetării, precum şi Planul cadru pentru aria curriculară
Consiliere şi orientare,
documentorientativ pe baza căruia se desfăşurau până în prezent activităţile specifice orelor de C
onsiliereşi orientare
sau
Dirigenţie
. Dintre cele 8 domenii de competenţe-cheie stabilite la niveleuropean, curriculum-ul actual contribuie la dezvoltarea:▪ competenţelor inter-personale, inter-culturale, sociale şi civice;▪ abilităţii de “a învăţa să înveţi”;▪ aptitudinilor de utilizare a tehnologiilor informatice şi de comunicare (TIC);Curriculum-ul de
Consiliere şi orientare
ţine seama de modificările survenite în structurasistemului de învăţământ, respectând cerinţele referitoare la stabilirea de 6 ani a debutuluiînvăţământului obligatoriu.Derularea activităţilor specifice ariei curriculare
Consiliere şi orientare
are în vedere:▪ nivelul de cunoaştere, dezvoltare şi maturizare personală atins de elevi la finalulnivelului preşcolar;▪ pregătirea elevilor pentru a face faţă cerinţelor şcolare;▪ dezvoltarea abilităţilor de a răspunde vieţii sociale în ansamblu;În particular,
Consilierea şi orientarea
răspunde unor întrebări importante pe care eleviişi le pun în această perioadă a vieţii: Cine sunt şi ce calităţi am? Cum pot să îmi fac prieteni laşcoală şi acasa? De unde pot obţine informaţii sau ajutor? Ce trebuie să fac pentru a învaţa maibine? Ce vreau să devin şi ce trebuie să fac pentru a avea o carieră de succes?Activităţile de
Consiliere şi orientare
propuse în Curriculum-ul îi ajută pe elevi săgăsească răspunsurile la aceste întrebări.
 
Parcurgând – cu sprijinul consilierilor sau profesorilor consilieri – activităţile propuse înacest curriculum
elevii devin mai motivati, mai încrezători în sine, dezvoltă abilităţi maieficiente de învăţare, devin mai pregătiţi pentru nivelurile educaţionale viitoare, pot să îsistabilească scopuri realiste, să trăiască şi să participe activ la viaţa şcolară şi socială.
Încursul orelor de
Consiliere şi orientare
elevii au posibilitatea de a exersa abilităţi de comunicareeficientă, de relaţionare, de învăţare şi de a deveni conştienţi de posibilitatea de
transferare aacestora în contexte sociale diferite
. Elevii dobândesc cunoştinţe şi abilităţi care îi ajută sădevină actori responsabili şi să contribuie la viaţa şcolară, a comunităţii, a familiei, a grupului deprieteni, să transforme activitatea de învăţare într-un proces de învăţare permanentă, să îşi creezeviitorul – ceea ce presupune asumarea de roluri responsabile în comunitate şi viaţa profesională.În fiecare an al nivelului primar elevii vor dobândi noi abilităţi de explorare personală, a cariereişi vieţii sociale. Vor fi elaborate planuri iniţiale simple cu privire la educaţie şi carieră, vor fistabilite obiectivele de atins, vor fi explorate viitorul şi resursele necesare pentru realizareaplanului propus.
Structura curriculum
-ului pentru primar şi gimnazial este urmatoarea:▪ Obiective cadru (finalităţi care trebuie atinse la sfârşitul nivelulului primar, gimnazial).▪ Valori şi atitutdini (dezvoltate prin curriculum-ul
Consiliere şi orientare
pe tot parcursulşcolarităţii).▪ Obiective de referinţă (deduse din obiectivele cadru şi care sunt specifice fiecărui an destudiu al nivelului primar şi gimnazial).Exemple ale activităţii de învăţare (menite sprijine realizarea obiectivelor dereferinţă).▪ Conţinuturi (elaborată în concordanţăp cu necesităţile şi specificul individual al claseide elevi şi cuprind temele prin care vor fi dezvoltate obiectivele de referinţă).Sugestii metodologice  (exemple de metode şi tehnici  propuse pentru realizareaconţinuturilor şi atingerea obiectivelor; acestea cuprind recomandări globale şi flexibile cuprivire la metodele şi tehnicile de predare-învătare, specifice nivelului primar şi gimnazial şireprezintă un ghid pentru invăţători, neavând titlul de obligaţivitate).▪ Bibliografie si resurse ( publicaţii, adrese web, institutii care pot fi consultate pentruinfomaţii suplimentare).Curriculum-ul
Consiliere şi orientare
este structurat pe urmatoarele
module tematice
care se regasesc la nivelul fiecărui an de studiu al nivelului primar, gimnazial si liceal:
Autocunoaşterea si dezvoltarea personală▪ Comunicare si abilitaţi sociale▪ Managementul informaţiilor şi invăţării▪ Planificarea carierei▪ Calitatea stilului de viaţa
Respectând caracterul
opţional
al disciplinei
Consiliere si orientare
la clasele primare,asa cum este prevazut în Planul cadru de invăţământ (0-1 ore/saptamana alocate
Consilierii siorientarii
pentri fiecare an al nivelului primar), cadrele didactice pot opta pentru utilizareaacestui curriculum după cum urmează:
Introducerea optionalului
Consiliere şi orientare î 
n fiecare din cei 4 ani şcolari.
Aceasta este
opţiunea recomandată 
datorită următoarelor considerente:▪ necesitatea dezvoltarii personale, sociale şi a planificării aspectelor ce ţin de viitoareaocupaţie si carieră;▪ curriculum-ul are o structură inchegată, între obiectivele si conţinuturile fiecărui an destiudiu există continuitate;

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
pppd liked this
aumakua liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->