Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Regulament Ceac d. Barbilian b

Regulament Ceac d. Barbilian b

Ratings: (0)|Views: 686|Likes:
Published by Fusa Adrian Manuel

More info:

Published by: Fusa Adrian Manuel on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2011

pdf

text

original

 
1 Liceul Teoretic “Dan Barbilian”,Campulung[Type text]
REGULAMENTPRIVINDSISTEMUL  DEMANAGEMENTAL CALITATII
A
N
 
SCOLAR
2009-2010LICEUL TEORETIC“D
AN
B
ARBILIAN
C
AMPULUNG
,
JUD
.A
RGES
 
 
CEAC-Liceul Teoretic “Dan Barbilian”
Regulamentul de organizare şi funcţionare aComisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii2009-2010CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALEArt.  1.
Prezentul  regulament  s-a  elaborat  în  temeiul  prevederilor  din  LegeaÎnvăţământului nr. 84/1995, republicacu modificările şi completările ulterioare, aOrdinului MEdC 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale îninstituţiile  de  învăţământ  preuniversitar,  Ordin  7.5./12.07.2005  privind  asigurareacalităţii educaţiei din ROFIP.
Art. 2.
Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Sistemuluide Management al calităţii din Liceul Teoretic „Dan Barbilian”Campulung , având cascop:
1.
delimitarea  atribuţiilor  şi  responsabilităţilor  la  diferite  niveluri  ale  structuriiorganizatorice ;
2.
stabilirea limitelor de competenţă la fiecare nivel ierarhic;
3.
stabilirea  relaţiilor între structurile existente şi cele create de implementareaSistemului de Management      al Calităţii.
CAPITOLUL II - STRUCTURA ORGANIZATORICĂArt. 3.
(1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este formata din 3-9 membri.Conducerea  ei  operativă  este  asigurată  de  conducătorul  organizaţiei  sau  de  uncoordonator desemnat de acesta.Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii cuprinde:
a)
4 cadre didacticeb) 1 reprezentant al elevilor
c)
2 reprezentanţi ai comunităţii locale.
(2)
Membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii nu pot îndeplini funcţia dedirector sau director adjunct în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei careasigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor Comisiei pentru Evaluarea şiAsigurarea Calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 
CEAC-Liceul Teoretic “Dan Barbilian”
CAPITOLUL III - RESPONSABILITĂŢI PRIVIND COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞIASIGURAREA CALITĂŢIIArt. 4.
Responsabilităţile la nivel de unitate şcolară sunt:
1)
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este un organism colectiv de lucrucare identifică, analizează şi propune soluţii şi decizii care privesc implementareaSistemului de Management al Calităţii. Ea constituie o structură funcţională suport lanivel de unitate şcolară , asamblând resurse umane minimale necesare proiectării,implementării  şi  susţinerii  Sistemului  de  Management  al  Calităţii.  Comisia  îşielaborează propriul regulament de funcţionare.
Art.  5.
La nivelul catedrelor responsabilităţile privind Sistemul de Management alcalităţii sunt:
1)
şeful ariei curriculare are autoritatea şi responsabilitatea privind calitatea tuturorproceselor derulate în cadrul acesteia (învăţământ);
2)
şeful de catedră, ca responsabil pentru calitate, urreşte la nivelul catedreiatingerea obiectivelor generale şi specifice privind calitatea, instruirea personalului,planificarea şi desfăşurarea evaluărilor interne şi a evaluărilor individuale.
Art. 6.
La nivel de administraţie responsabilităţile privind Sistemul de Management alcalităţii sunt:1) la nivelul serviciilor responsabilitatea privind Sistemul de Management al calităţiiaparţine şefilor de servicii.
CAPITOLUL IV - ORGANIZAREA COMISIEI DE EVALUARE A CALITĂŢIIArt. 7.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este alcătuită din   membri:
1.Heroiu Ion
-director, asigură conducerea operativă
2.Mirita Petruta
- coordonator
3. Muraru Ioana
- membru
4. Badescu Gabriela
- membru
5
.
Moise Liliana
-membru
5. Iliescu Stefan
- membru,reprezentant al sindicatului
6.  Fianu Cristina
–reprezentant al elevilor
7.Şipoteanu Dan
– reprezentant al Consiliului Municipal
8.   Peca  Corneliu
– reprezentant al părinţilor
Art.  8
. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este prezidaşi condusăoperativ de director,domnul Heroiu Ion, coordonată de profesor,doamna Mirita Petruta.Comisia îşi desemnează ca secretar executiv pe  doamna profesor Badescu Gabriela.
Art.9.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii îşi desfăşoară activitatea peperioada unui an şcolar.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
HEDY1977 liked this
Mariana Munteanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->