Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
WoW - The Wedding

WoW - The Wedding

Ratings:
(0)
|Views: 13|Likes:
Published by Lucia Spinwerd
Our world has a lot of introverts... but what happens when an introvert is faced with an alternative reality where he/she is safe from opinions of others. Can a virtual life be more satisfying? Find out with WoW series.
Our world has a lot of introverts... but what happens when an introvert is faced with an alternative reality where he/she is safe from opinions of others. Can a virtual life be more satisfying? Find out with WoW series.

More info:

Published by: Lucia Spinwerd on Mar 02, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2014

 
^o^ " Zdf ^fjjkcn#jog                                    8Gyfhzfj i{ Lvgkh Wpkc~fyj «                                                                   97 Mfiyvhy{ 9088Zdf ^fjjkcn Dfy dfhyz dhbbfyfj kc dfy gdfwz# ^hw df yfhll{ hwekcn dfy zo bhyy{ dkb, co~? Kz
~hwc‛z vcdfhyj om, h loz om pfoplf bhjf kc nhbf bhyykhnfw f}fc zdovnd zdf{ dhj cf}fy bfz fhgd ozdfy mhgf zo mhgf# Ivz kz‛w avwz h nhbf ykndz? [fz wobfdo~, zdkw dhj
h pyomovcj
bfhckcn# Wdf mflz zdf pykjf w~fllkcn kc dfy gdfwz# Wdf ~hw cf}fy zdf ‘~hczfj‛ z{pf kc
wgdool5 co ocf dhj f}fy movcj dfy hzzyhgzk}f# Hcj {fz zdkw nv{, oc zdf ozdfy wkjf om zdfkczfycfz goccfgzkoc, wobf~dfyf oc zdf ozdfy wkjf om zdf ~oylj ~hw fczyhcgfj ~kzd dfy, kzwffbfj, hcj bhjf h loz om gobplkbfczw ~dkgd wfz dfy pvlwf zo yhgkcn#Wdf kcdhlfj jffpl{ ifmoyf z{pkcn h yfpl{1
Om govywf K ~kll bhyy{ {ov( K ghc nfz h~fjjkcn jyfww#
Wdf mflz ivo{hcz, hw zdovnd hc{ bkcvzf co~ wdf ~kll mlohz vp kczo zdf hky,kz ~hw nkjj{kcn, kczotkghzkcn#
^hkz 
… ghbf zdf yfpl{, df ~hw yvcckcn hyovcj zdf gkz{ dfyf
hcj zdfyf, hcj zdfc avbpfj oc h nykmmkc#
Joc‛z bo}f
# Wdf looefj oc zdf bhp hcj wh~ dkbwpffjkcn omm zo~hyjw Wzyhcnlfzdoyc ]hllf{#
K‛b coz nokcn hc{~dfyf#
Wdf hcw~fyfj,
iyi
,hcj yhc moy zdf ihzdyoob5 wdf cffjfj zo no moy wobf zkbf co~, ivz zdf ftgkzfbfcz dhjnlvfj dfy zo zdf gobpvzfy#^dfc wdf ghbf ihge wdf wh~ zdhz df ~hw hlyfhj{ zdfyf, wzhcjkcn kc myocz om dfy kc hzvtfjo# Df dhj pvz h~h{ hll ozdfy fxvkpbfcz hcj looefj }fy{ jhwdkcn, gdogolhzf f{fwlooekcn myob h wfykovw iyo~ hcj wdoyz gyoppfj ilhge dhky# Df opfcfj zdf zyhjf ~kcjo~hcj plhgfj zdyff kzfbw zdfyf# H ~fjjkcn jyfww, iovxvfz om yfj yowfw hcj h ykcn ~dkgd yfhj"
‘zdf dvnf ocf1 h jkhbocj {ov ~ovlj cf}fy moynfz‛# Dfy dfhyz ~hw
wzkll yhgkcn, ifhzkcn hzhzzoo kc dfy iyfhwziocf#
Wdf jkjc‛z eco~ ~dhz zo wh{ oy z{pf wo wdf wkbpl{ glkgefj‘hggfpz‛ hcj bhjf h xvkge aoi om pvzzkcn zdfwf kzfbw oc hcj yfbo}kcn hll ozdfy nfhy zo
dfy ihnw# Zdf ~fjjkcn jyfww ~hw wzvcckcn, ~dkzf ~kzd h jfwknc yvcckcn hyovcj kz, dhlzfycfge hcj opfc ihge 
‗ 
kz wdo~fj omm hll zdf ifwz phyzw om dfy ioj{#Wdf z{pfj kc nvklj myhczkghll{,
K hb nfzzkcn bhyykfj nv{w( ^do‛w gobkcn zo
Wzoyb~kcj? K cffj wobfocf zo nk}f bf h~h{(
Zdfyf ~hw h mlvyy{ om yfplkfw, pfoplf ~fyfhwekcn zo dolj oc hcj zdf{ ~ovlj if zdfyf wooc, kz ~hw hz lfhwz 9: pfoplf#
Pkczv…
h ~dkwpfy
ghc K nk}f {ov h~h{? Kz ~ovlj if h nyfhz docovy#
 
Om govywf Wkl}fy,
wdf ~dkwpfyfj ihge zo Wkl}fyeckndz, ivz wdf hl~h{w nh}f pfoplfwdoyz ckgechbfw moy fhwf om yfmfyfcgf,
K‛b nlhj kz ~ovlj if {ov#
 
K‛b gobkcn 
Wkl}fyeckndz hcw~fyfj#
Wdhll ~f no Jh}kj?
Wdf hl~h{w ghllfj dkb i{ dkw yfhl chbf, ifghvwf kz avwz wffbfjykndz#
Om govywf, bovcz cftz zo bf hcj lfz 
‛ 
w no zo zdf Ghzdfjyhl#
Df wfz dkw bovcz zo~hlekcn hcj wdf lkcfj vp cftz zo dkb hcj jkj zdf whbf# Kz looefj lkef h pyogfwwkoc# Zdf{bhjf zdfky ~h{ wlo~l{ zdyovnd zdf zyhjf jkwzykgz, hyovcj zdf ghchl hcj o}fy zdf iykjnf zozdf Ghzdfjyhl Wxvhyf# Pfoplf bhjf z~o lkcfw oc fkzdfy wkjf om zdf wzyhkndz hppyohgd myobzdf hygd~h{ zo~hyjw zdf fczyhcgf om zdf Ghzdfjyhl kzwflm# Hcj hw zdf{ yojf phwz zdfb, zdflkcf moljfj kc oc kzwflm hcj zdf lhwz pfoplf ~fyf co~ ~hlekcn oc fkzdfy wkjf ~dklf zdf yfwzlkcfj vp hnhkc ifdkcj zdfb#Wdf jkwbovczfj hz zdf iozzob om zdf wzfpw hcj looefj vp hz zdf Ghzdfjyhl nlfhbkcnnoljfc kc zdf wvclkndz, kzw wpkyfw ykwkcn dknd hio}f#
Kz kw wvgd h ifhvzkmvl jh{#
Wdf whkj#
Cftz zo {ov, f}fy{ jh{ kw ifhvzkmvl#
Df hcw~fyfj#Zdf{ hwgfcjfj zdf wzhkyw, wplkzzkcn vp zo zdf z~o hygd~h{w#

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
Daicey Maturan liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->