P. 1
minerali BiH skripta

minerali BiH skripta

Ratings: (0)|Views: 3,671 |Likes:
Published by srebrenicanin

More info:

Published by: srebrenicanin on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

 
61
ISTORIJSKI RAZVOJ
Znanja o nekim mineralima su vezana još za pećinskog čovjeka. Pećine su ukrašavanecrtežima, a boje su poticale od određenih vrsta minerala. Isto tako, grobnice faraona udolini Nila su bile ukrašene zlatom i određenim mineralima a stare su preko pet hiljadagodina (crteži u grobnicama su također mineralnog porijekla). Prvi pisani dokumenti su500. godine, p.n.e. u Kini. Među 17 pomenutih minerala, većinom su bili minerali uelementarnom stanju. Aristotelov učenik, Teofrast (Theophrastus 372-287 p.n.e.) pišerad o mineralima i pominje rasprave svojih prethodnika, što ukazuje da su minerali većod ranije bili poznati. Nakon 400. godina Plinije daje opis mnogih minerala u četiri knjige.Iako su to bila više površna znanja, ti podaci su bili dugo vremena jedina dokumentacija.Njemački fizičar, Agrikola, 1556. godine, piše o mineralima, u knjizi detaljnije daje crtežerudarenja tog vremena, i faktografiju o mineralima. Ta je knjiga dugi period bila jedinakoja se mogla koristiti sa egzaktnim podacima o mineralima. Pošto je bila na latinskom,prevedena je na engleski, 1912. godine, i na taj način postala još pristupačnija.Mineralogija se razvijala i dalje, tako da 1669. godine, Danac, Bartolini, otkrivadvolom tako da je to period koji je izuzetno značajan za kristalografiju. Naučnik, Nikolas Stens, je 1669. godine, proučavajući kristalekvarcadošao do vrlo značajnog zaključka da suuglovi između odgovarajućih ploha istovrsne supstance stalni ili konstantni. Njegovzaključak je potvrđen 100 godina kasnije, 1780. godine, mjerenjem brojnih kristalapomoću goniometra koji je tada otkriven. Mjerenjem uglova među istovrsnim plohama,koje su bile i naznačene, potvrdile su pravilo do kog je došao Stens, tako je ovimmjerenjima potvrđen zakon o stalnosti plošnih i bridnih uglova.1784. godine, R. J. Haüy tvrdi da su kristali izgrađeni iz molekula sastavljačica kojenaziva integralnim molekulama. Taj njegov koncept u potpunosti se podudara sadefinicijom elementarne ćelije. Početkom 19. stoljeća, primjenom optičkih istraživanja,dolazi do razvoja i usavršavanja određenih instrumenata kao što je refleksni goniometar koji pruža veliku tačnost pri mjerenju ploha na kristalu. U periodu između 1779. i 1848.godine, Berzeli, naučnik sa saradnicima, izučava hemijsko svojstvo minerala i vršinjihovu klasifikaciju. Početkom 19. stoljeća, otkriven je polarizacioni mikroskop kojipostaje naučno sredstvo u proučavanju minerala, a to je i danas. Krajem 19. stoljeća,više naučnika neovisno radi na rješavanju unutrašnje građe kristala, njihovoj simetriji,među njima se mogu pomenuti Fjodorov, Schoenflies i Barlow. Njihovo izučavanje ćekasnije poslužiti kao važna osnova u rentgenskoj strukturnoj analizi. Krajem 19. stoljeća,otkriveni su i rentgenski zraci. Otkrio ih je naučnik Röntgen, u čiju čast su kasnije tako iprozvani. Zbog nepoznavanja njihovih osobina, Röntgen ih je označio x-zracima. Maxvan Lone 1912. godine, sa svojim saradnicima, Friedrichom i Knippingom, dolazi nagenijalnu ideju da koristi kristale kuhinjske soli kao difrakcionu rešetku rentgenskimzracima. Od tada, metoda rentgenske strukturne analize postaje jedna od značajnijihmetoda u proučavanju minerala. Već 1914. godine, određene strukture objavljuju otac isin, W. H. Bragg i W. L. Bragg.Razvoj rentgenske analize, s jedne strane, i brzi razvoj i modernizacija kompjutera pružamogućnost za tačnu i brzu determinaciju minerala i vrlo kompliciranih kristalnih struktura.
 
61
Definicije mineralogije
Svijet minerala nas okružuje na svakom koraku. Minerale susrećemo u vrtovima, naobalama rijeka, jezera, mora, u planinama i svuda po zemlji. Istraživanja sa Mjeseca supokazala da minerali izgrađuju i Mjesec, a istraživanja meteorita pokazuju da su i druganebeska tijela izgrađena iz minerala. Ako ste posmatrali kamen (stijenu) na zemljiprimjetili ste da se sastoji od razlićito obojenih zrna, neka zrna mogu biti poput listića,neka prozirna kao staklo, a neka bijele ili crne boje. Ta različita zrna su minerali. Rijeć
mineral 
je latinskog porijekla (
mineralis
- ono što pripada rudniku). Minerali su još udavnoj prošlosti služili za dobivanje metala i vezani su za rudnike.
Minerali
su čvrsti sastojci zemljine kore, to su elementi ili spojevi dva ili više elemenata,izražavaju se hemijskom formulom.Grafiti dijamantsu minerali u elementarnom stanju (to je C-karbon),hematitje željezni oksid (Fe
2
O
3
),halitili kuhinjska so (natrijev hloridNaCl),ortoklas(KAlSi
3
O
8
) itd. Među mineralima srećemo i takve koji u svom sastavumogu imati petnaest razlićitih elemenata pa i više. Minerali su homogeni što znaći da sui najsitniji dijelovi istog minerala istog hemijskog sastava (grč.
homos
– jednak,
genesis
 – postanak).
Mineralogija
je nauka o mineralima (grč.
logos
– nauka). Mineralogija izućava minerale,njihovo svojstvo, njihov vanjski izgled morfologiju, njihovu unutrašnju građu ilistrukturu, hemijske osobine minerala i njihovu upotrebu. Mineralogija je najsterija grananauke o zemlji. Minerali bakra i sambakar je poznat od prije 6.000 godina. Od togvremena pa do danas ova nauka se izmjenila i proširila, postala je kompleksna nauka isada se već i sama sastoji iz čitavog niza posebnih disciplina koje vrlo detaljnoobrađuju pojedine osobine minerala.
Kristalografija
je nauka koja izučava kristalno stanje materije- minerala. Smatra se dajenastanak kristalografije kao posebne nauka vezan za 1669 godinu, kada je otkrivendvolomna kristalimakalcitai utvrdjen zakon o stalnosti plošnih i bridnih uglova. Kristalografija je s toga vezana za čitav niz drugih disciplina, a sama se sastoji odposebnih grana kao sto je kristalofizika, kristalohemija, morfologija i strukturnakristalografija. Svaka od ovih nauka ima svoje zadatke kojima se bavi u okvirukristalografije.
Kristalofizika
se bavi kristalofizičkim osobinama mineral,
Kristalohemija
izućavakristalohemijska svojstva minerala,
Morfologija
izućava vanjski izgled minerala ili oblikminerala a
Strukturna kristalografija
izućava strukture i svojstva koja ovise o strukturidate supstance odnosno o prostornom rasporedu iona ili atoma.Veza mineralogije a time i kristalografije sa brojnim disciplinama je veoma tjesna,izuzetak čini matematika bez koje mnogi problemi ne bi bili riješeni u mineralogiji a time ikristalografiji, i to je jedina nauka čiji je uticaj jednostran jer puno daje mineralogiji ikristalografiji a ove nauke ne daju nikakav doprinos matematici. Kristalografija jedirektno vezana uzajamno za fizikalnu hemiju, kristalohemiju, biologiju, metalurgiju.Najčvršća obostrana veza je sa mineralogijom a preko mineralogije i petrofgrafijom.Prema tome da bismo shvatili mineralogiju kao kompleksnu nauku ne možemo je
 
61
odvajati od kristalografije. Veoma je važno za izučavanje minerala i dobro poznavanjekristalografije. Nauka koja se bavi izučavanjem stijena naziva se petrografija (grč.
 petros
- stijena).
Stijene
su polimineralni ili monomineralni agregati i, za razliku od minerala,izražavaju se mineralnim sadržajem.
Razlika između minerala, stijena i ruda
Na koji način možemo razlikovati minerale od stijena? Stijene su nakupina ili agregati jednog ili više minerala. Stijena krečnjak se sastoji samo iz jednog minerala CaCO
3
kalcit. Stijena dolomit se samo sastoji iz minerala dolomita, čija je formula(CaCO
3
.MgCO
3
). Takve stijene koje se sastoje iz jedne vrste minerala nazivamomonomineralne (
mono
– jedan), a ako se stijene sastoje iz više minerala nazivamo ihpolimineralne stijene (grč.
 polis
– mnogo) ili polimineralni agregati (lat.
agregare
nagomilati). Tako su polimineralne stijene granit koji se sastoji izkvarca,ortoklasai liskuna,ili gabro koji se sastoji izpiroksena,olivina iplagioklasa. Prema tome stijene nisu homogene, ne možemo ih izraziti hemijskom formulom nego ih izražavamomineralnim sastavom. Minerali i stijene se mogu i makroskopski razlikovati što pokazujei slika.
StijenaKristalikvarca Rude
su minerali iz kojih se dobivaju metali. Ruda je i boksit, koja se sastoji iz višeminerala to je polimineralni agragat i služi za dobijanje aluminijuma. Boksit se sastoji izaluminijskih minerala gipsitaAl(OH)
3
,bemitaγ-AlOOH,diasporaα-AlOOH.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nedzad Srabovic liked this
Maja Cepanec liked this
Dolovac Muamer liked this
urke liked this
Filip Strelec liked this
Filip Strelec liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->