Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FILIPINO PHILOSOPHY

FILIPINO PHILOSOPHY

Ratings: (0)|Views: 920 |Likes:
Published by Glenn Rey Anino

More info:

Published by: Glenn Rey Anino on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

 
GLENN REY ANINO FILIPINO PHILOSOPHPENOMENOLOHIYA SA PAGSASABING “HAY BUHAY”
Likas sa ating kulturang Pilipino ang pagpapahalaga saating buhay. Masasaksihan natin ito sa ating mga pang-arawaraw na gawain na kung saan ang ating sarili mismo angmagsasabi na ang buhay ay puno ng pasakit ngunit ito’y mgapagsubok  lamang.  Sinasabi  pa  nga  natin  na  dapat  itongpangalagaan sapagkat ang buhay ay iisa lamang. Masasabinatin na ang ganitong pananaw sa buhay ay isang matatag napundasyon  sa  pamimilosopiya  ng  bawat  isa  sa  diwangPilipino.Sa buhay natin may alam tayong mga dakilang kwentotungkol sa mga taong nakapalibot sa atin: ang ating mgamagulang, kapatid, kaibigan at higit sa lahat ang atingsarili mismo. Mga kwentong hindi natin madaling makalimutansapagkat ang mga ito ay naiiba at hindi pangkaraniwan. Angganitong mga karanasan sa buhay ay mahirap ng tanggalin saisipan at ito na rin ang naging kaakibat sa pang araw arawna  pamumuhay.  Batid  nating  lahat  na  ang  bawat  isa  aynailagay  sa  karanasan  at  ang  karanasang  ito  ay  siyangmagbibigay linaw sa atin.  Sa aking sarili ay mayron din
 
akong  mga  karanasan  na  aking  binibigyang  halaga.  Mgakaranasang ako ang naging mismong bida. Para simulan angaking karanasan, marapat na sabihing iba ang pagkabalangkasnito kung ihahambing iba ngunit may magkaparehong kahuluganna ipinababatid o ipinakikita sa ating kaisipan.Ang aming pamilya ay simple lamang at hindi gaanongmayaman upang supurtahan ang lahat ng aking mga panganga-ilangan sa ang aking pag-aaral. Marami kaming magkakapatid.Noong  ako’y  magtapos  ng  sekundarya  sa  aming  probinsya,nakaranas ako ng isang natatanging pangyayari sa buhay.Nang magtapos ako ay magkahalong saya at lungkot ang akingdinanas. Masaya ako sapagkat natapos ko na ang sekundarya;napasaya ko ang aking mga magulang, at naipakita ko saaking sarili at sa iba ang aking sariling pagsisikap. Sakabilang dako naman, sa likod ng aking kasiyahan ay maykalungkutan na halos di ko kayang intindihin at ipadama saiba. Iniisip ko kung ano ang aking gagawin pagkatapos ngsekundarya at anong uri ng buhay naman ang aking tatahakinsa susunod. Hindi ako mapakali sa mga panahong iyon at lagikong pinipili na mag- isa. Hindi ko naiwasan na tanunginang aking sarili sa tuwing ako ay walang kasama at kungminsan ay kinakausap ko rin ang aking sarili sa pamamagitanng sariling diyalogo. Baliw man isipin ang pangyayaringiyon ngunit hindi ko kayang baliwalain sapagkat yun ang
 
katotohanang nangyari sa akin. Sa madaling salita, ako aynakaranas ng isang masalimuot na buhay sa panahong iyon athindi  ko  kayang  maipahayag  o  malutas  sa  panandaliangpanahon lamang. Lagi kong pinipiling mag-isa at lumiban samga gawaing kasama ang lahat ng miyembro ng pamilya. Hindiko rin maiwasan na tanungin ang aking sarili kung saan kayaako patutungo pagkatapos ng lahat ng ito. “Bakit ako aynalagay  sa  ganitong  sitwasyon?,  Bakit  nangyari  ito  saakin?, Bakit ganito ang buhay ko at hindi ganyan?, Bakitako pa at hindi sila?, Ano ang dapat kong gawin?, Ganito baang katotohanan?” Ito ay ilan lamang sa mga tanong na akingbinigyang  tuon.  Hindi  ko  maipagkait  na  marami  akongpagtataka at mga “bakit” sa panahong iyon. Paminsan-minsannakikita ko ang aking sarili na nagtatanong kung may Diyosba sa aking buhay.Sa  ganitong  pangyayari  nagkaroon  ako  ng  krisis  saaking sarili at lagi na lamang may halong pagtataka at mgadi  pangkaraniwang  tanong.  Mga  tanong  na  kadalasan  aybinabalewala ng karamihan sapagkat hindi nila gusto. Saganitong karanasan, nasabi ko sa aking sarili na nakaranasako ng isang kumplekadong uri ng pamumuhay. Nalaman ko saaking sariling pangkaisipan na ako ay may dalang kakaibangkaganapan. Sa aking pagkikilatis at matinding pagsusuri maymga  kasagutan  ding  umiiral  subalit  ito’y  hindi

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jopaye Farrk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->