Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kakanjske novine [broj 160, 1.3.2011]

Kakanjske novine [broj 160, 1.3.2011]

Ratings: (0)|Views: 874|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Godina VII, broj 160      -      01.03.2011.   -   www.kakanjske.com     -   cijena 1 KM
(bez PDV-a)
Počinje Prva liga FBIH
FK Rudar uoperacijikodnognaziva„Opstanak“
Novaesencijalnalista lijekova–  novorješenje ilinovi problemi
Esnaf Buza, komandir Policijske stanice Kakanj
ŽELIMO IRADIMO NA TOME DA SEGRAĐANIOSJEĆAJUSIGURNO
INTERVJU
Formiranje Vlade ZDK zadnjeg dana februara
KAKANJ ĆE PONOVO IMATI DVA MINISTRA 
Samir SelimovićSenka Balorda
Uoči Dana nezavisnosti, ispričana priča o Bosni
Rat se nastavio, samo se s bojnog
polja preselio na političko
 
2 broj 160, 01.03.2011.
KAKANJSKE NOVINE
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanjwww.kakanjske.com
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakca:
Eldin OmeragićAzerin SalihbegovićEmerin AhmetaševićAmina KulovićAlma Kahvedžić
Saradnici:
Ivica PekićAdib ZekićMaid GoralaAlmir ImamovićSanela SmajićAbdurahman ZukanEmina DedićNađa KovačevićAhmed KovačDarko JurićNedžma Bjelopoljak
List izlazi svakih 15 dana.
Adresa redakce:
Šehida br. 5Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
kakanjske@gmail.com
Fotograje:
Redakca
Gračka obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
(labirintzenica@gmail.com)
Rukopisi, fotograje i diskete se nevraćaju.List je 08.07.2004. godine, u skladusa Zakonom o informisanju, a  naosnovu rješenja broj 10-40-14367/04upisan u evidencu javnih glasilaBosne i Hercegovine pod rednimbrojem 41.Na osnovu mišljenja Federalnogministarstva obrazovanja i nauke broj05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine“Kakanjske novine” su proizvod nakoji se ne plaća porez na prometproizvoda.
Žiro račun:
134-020-00000083244 kodIK banke Zenica
UVODNIK 
Gledajući svakodnevno deša-vanja na političkoj sceni, stalnaposkupljenja naftnih derivatauzrokom pohlepe svjetskih sila asve pod paravanom nemira nasjeveru Afrike i u Azi, tačne,nemira u Libiji kao jednog odvelikih izvoznika nae u svetute pokušaja svrgavanja „faraona“,Gadajevog višedecenskog ne-milosrdnog režima koji je za vri-jeme svoje bogate vladavine odzemlje pravio raj dok mu je narodumirao od gladi, gledajući nemire u musli-manskim zemljama i najave „velikog musli-manskog ustanka“, ne možemo ne primje-titi skriveno učešće stalnih „boraca za demo-kratu“ Amerikanaca, tih istih Amerikanacakoji dopuštaju, odnosno upravljaju ovakvimsvjetskim situacijama, namećući vlastitiporedak kao što su i od Bosne i Hercegovinenapravili nemoguću i neodrživu tvorevinutri konstitutivna naroda u dva entiteta. Mul-tietnični smo bili kada nismo znali šta ta rečznači, kada smo vekovima zajedno živjelii međusobno se pomagali, dok ne došaonesretni Dayton umotavši nas u luđačkukošulju da nam on kaže da smo multietnič-na zemlja sastavljena od tri naroda koji semjesecima ne mogu dogovoriti oko formi-ranja vlasti. Izgleda da se opet trebamoupoznati ili prisjetiti, vratiti u prošlost iistražiti vlastite korene, ovako lovimo umutnom jer ni sami više ne znamo šta smo.Varamo se ako kažemo da je rat završen. Onje samo s bojnog polja prebačen na političkopolje, polje na kojem se osvajaju ratni ciljevi.Sve zemlje u regionu idu napred dok mistagniramo, jer smo mi krivi što smo izabra-li ove naše „faraone“ željne vlasti, gladnevlasti kako bi nama vladali...
Sve poskupljuje, vlast se ne ormira
Takvo stanje ne daleko od Kaknja. Uposljednje vreme smo svjedoci brojnihnemilih događaja koji ugrožavaju našubezbjednost i podsjećaju na najstrašnetrenutke ratnih godina. Uz crne hroniketu su i svakodnevna povećanja cena naosnovne životne namirnice kao što subrašno, ulje, šećer i sol, zatim najava po-
Aktuelna svjetska politička previranja imaju uticaja i kod nas
RATNO STANJE U KAKNJU!?
Rat nije završen
l
On se prije 20 godina s ratnog prenio napolitičko polje u kojem se protežu ratni ciljevi
Piše: EmerinAhmetašević
većanja cene električne strujedo čak 38% što je van svakepameti, povećanja cena naei nanih derivata... Vlast se jošne formira i to dodatno dolevaulje na vatru, nezadovoljstvo sepovećava, i zato ne čudi štonaši demobilisani borci i ratnivojni invalidi vlastima upućujuotvoreno pismo u kojem senalaže da formiraju vlast, ili ćeim se desiti Egipat!! Teške pri-jetnje, ali izgleda da takve jedi-no i pale, jer već se čuju vesti kako sevladajuće stranke „nadaju“ uspostavljanjuvlasti do polovine marta. Opet su nas onikoji su nas branili ratnih godina, odbrani-li i sada, ali razlika je u tome što su nasprvi put branili od „onih tamo“, a sad nasbrane od nas samih...
I nakon skoro 20 godina, rat senastavlja
Golu borbu za egzistenciju najboljeoslikava situaca naših lokalnih „ćumura-ša“ na Površinskom kopu. Radi svađe okoterena za kopanje uglja dođe do obračunačak i vatrenim oružjem, pa tako jedno lice,što bi naši Kakanjci rekli,
završi Zenice.
 
Opet, s druge strane, pucnjave i tuče, sje-kire i noževi party svakog vikenda u po-jedinim kafićima postali su i realnost.Kada se tu doda još malo recesskog alko-hola onda dođemo na svoje. Ubuduće,savjetujemo građane da ponesu pancireukoliko ih imaju, došla su teška vremenaa u kaću umjesto pića mogu dobiti ašupo glavu, metak i stolicu preko leđa.Da li ratno stanje u Kakanj ulazi namala vrata? Činjenica je da svjetski tokoviitekako utiču i na nas, ma koliko mislili dasmo van njih. Uticaj zapada je veliki, koli-ko god dobrih stvari donosi, toliko dono-si i loših. Za nadat se je da će političariispoštovati svoje obećanje i formirati vlastdo polovine marta, u protivnom pretinam isti scenario od pre nekoliko mjese-ci kada su se desili nemili protesti demo-bilisanih boraca i RVI, samo što bi seovoga puta istima pridružio veliki brojnezadovoljnih i prevarenih građana.
Čitaocima Kakanjskih novina, istinskimbosanskohercegovačkim patriotama upućujemonajiskrenije čestitike povodom 1. marta Dananezavisnosti Bosne i Hercegovine, a čitateljkama i8. mart, Dan žena.
Redakcija
 
broj 160, 01.03.2011. 3
KAKANJSKE NOVINE
AKTUELNOSTI
Poslovodstvo RMU “Kakanj“ d.o.o. Kakanj
Rudnički odbor SindikataVijeće zaposlenika RMu Kakanj JOB - Unija veterana RudnikaUdruženje invalida rada Rudnika
JP EP BiH TERMOELEKTRANA KAKANJ 
Još jednu priču o Bosni, povodomDana nezavisnosti BiH, u četvrtak 24.februara, u Gradskoj biblioteci Kakanj,ispričali su književnik Ivan Lovrenovići profesor na Univerzitetu u SarajevuEnver Kazaz.Uvodnim riječima prisutnim seobratio direktor Senad Čiša naglasiv-ši, kako se tradicionalno i kontinuiranoovakve večeri organizuju uz prisustvobrojnih poznatih bosanskohercegovač-kih književnika, publicista i uvaženihprofesora kao što su: Enes Karić, ŽeljkoIvanković, Dubravko Lovrenović, Ner-zuk Ćurak, Slavo Kukić, Esad Bajtal,Hadžem Hajdarević, Mile Stojić, NuraBazdulj Hubar i drugi. Aludirajući natemu, gospodin Čiša se osvrnuo nanedavno izdanu knjigu književnikaLovrenovića pod nazivom: „ BiH – bu-dućnost nezavršenog rata“. Upravo supodaci iz ove knjige poslužili razgovo-ru uvaženog književnika Lovrenovićai profesora Kazaza da interaktivno s
Uoči Dana nezavisnosti, ispričana priča o Bosni
Rat se nastavio, samose s bojnog polja
preselio na političko
Gosti, uvaženi profesor Enver Kazaz i književnik Ivan Lovrenović
Prisutni na tribiniPro. Kazaz i književnik Lovrenovićsa domaćinom Čišijom
posjetiocima pokušaju dokučiti proble-me koji su prisutni od završetka bojnograta koji se posle prenio na političkirat sa ratnim ciljevima, kako bi ih za-jedno razumjeli i djelovali na uspostaviboljeg državnog sistema.
Previše maštamo, jer bježimoodstvarnosti
U svom obraćanju, književnik Lo-vrenović između ostalog kaže:„Razgovor o našoj zemlji mora bitiozbiljan, samokritičan, od vlastitestvarnosti ne okretati glavu odnosnoda ne maštamo. Tek tako možemomeđusobno vlastitu situacu sagleda-ti i tražiti za nas najbolja rješenja. Mibježimo od stvarnosti i nemamo hra-brosti i lucidnosti da sagledamo stanjekakvo jest. Ovo su razlozi zbog kojihje knjiga i nastala koja objašnjava tre-nutno stanje u Bosni i Hercegovini, alii stanje pre rata na ovim prostorima.Ona također govori o paradoksalnimsituacama u okvirima zemlje. Zama-ramo se multikulturalnosti, a nismo nisvjesni da smo bili multikulturalni uperiodu kada nismo znali šta ta rečznači. Knjiga u sebi nosi tešku poruku,obuhvaćena je teškim pitanjima i teza-ma i činjenica je da samo s teškim pi-tanjima i odgovorima možemo danapredujemo i da tek tada ima smislada idemo dalje. Jednostavno, mi sebojimo kompromisa između nas sa-mih jer smo svjesni da imamo izvan-rednu komunikaciju sa zapadom izapadnim tehnologama, ali nažalost,mnogo manju unutar samo zemlje.“
Potrebno nam je pomirenje i dijalog
S druge strane, profesor Kazaz seviše bazirao na kritiku naše politikegovoreći kako trenutno imamo najlo-šiju garnituru političara u historijeBosne i Hercegovine te nastavio:„Republičko-srpski nacionalizam jesmatrao Daytonski sporazum porazomgotovo deset godina dok nisu shvatilipogibeljnu važnost po Bošnjake potpi-som tog sporazuma. Sada ga poistovje-ćuju sa najvećim vrijednostima. Nadrugu ruku, hrvatske politike potenci-raju Herceg-Bosnu. Izgleda da je najte-ža stvar u bosanskohercegovačkoj po-litici doći do kompromisa. Strah odkompromisa je jedan od najvećih stra-hova naše politike. Mi u našim umovi-ma još uvijek živimo u ratu, jer jeosnova našeg identiteta striktno relig-ska. Da bismo vratili naš identitet,moramo se vratiti u prošlost i krozvreme shvatiti ko smo i šta smo. Istinaje da je Dayton teritoralni dobitak zaRS, a Federaca BiH je teritora koja jeneodrživa. Ovaj rat predugo traje, aknjiga je idealan vodič namenjena rje-šenjima i podsticajima ka pomirenjukojeg naše stranke moraju ispoštovati iimplementirati.“
Emerin Ahmetašević
Svim građanima Bosne i Hercegovineupućujemo iskrene čestitke u povodu 1. MARTA DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
Svim Kakanjcima želimo sve
najbolje povodom 1. marta, Dananezavisnosti Bosne i Hercegovine
SRETAN1. MART
DAN
NEZAVISNOSTIBIH

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->