Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ivan Jurković – Ugrinovići od Roga- raseljena obitelj plemenitog roda Šubića Bribirskih za trajanja osmanske ugroze

Ivan Jurković – Ugrinovići od Roga- raseljena obitelj plemenitog roda Šubića Bribirskih za trajanja osmanske ugroze

Ratings: (0)|Views: 62 |Likes:
Published by Maja

More info:

Published by: Maja on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
71
Ivan Jurkoviæ

Ivan Jurkoviæ UDK 929.7(497.5)(091)Odjel za humanistièke znanosti Izvorni znanstveni radSveuèilišta Jurja Dobrile u Puli Primljeno: 14.4.2008.Pula Prihvaæeno: 18.6.2008.
Za razliku od podataka o razdoblju povijesti plemenitih Ugrinoviæatijekom razvijenoga i kasnog srednjeg vijeka na domicilnim prostorimauz donji tok rijeke Krke, izvorne su vijesti i dokumenti 16. st. o njihovudjelovanju razbacani i bez prozopografskog pristupa izuèavanju proš-losti njihovih obitelji teško povezivi. Ti izvori meðutim ne govore samoo prognanièkoj svakodnevici tih obitelji, osobito u Pokuplju, gdje ih jenanovo sustiglo osmansko napredovanje, nego i o vojnièkim i diplomat-skim karijerama, o njihovim pokušajima udomaæivanja na austrijskim iugarskim prostorima u koja su silom prilika doselili te o njihovoj ustraj-

-rati dostojan društveni i posjedovni status usporediv s onim koji su imalikao hrvatski plemiæi u predosmanskoj eri njihove povijesti.
Kljuène rijeèi
: plemstvo, prisilni raseljenici, društveni status, protuo-smanski obrambeni sustav, Hrvatska

1

1

Vgrinich de Rog degenere Subich

Vgrinich de genere Subichiorum de Rog

-

Wgrinowyth

-



Wgrinowich de Rogh

-



Ugri-nouich de Rogh

Documenta

Acta





-
 
72
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

(bene possessionati)

(castrum)


-


-

-


-








VZA

Wugrynowych

Monumenta






Wogrynoych

Libri regii – 

VZA





Wgrynyth



Ugrinowitsch

Wgrynowyth

Wogrinowych



Wgrinouith

Monumenta








Wgrynoych










-

 
73
I. Jurkoviæ: Ugrinoviæi od Roga – Raseljena obitelj plemenitog roda Šubiæa Bribirskih...Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 26 (2008), str. 71–85

-



-


-



-


-










 


-


 

-

From


-







-








You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->