Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Catavencu 29 03 2006

Catavencu 29 03 2006

Ratings:

4.4

(1)
|Views: 798|Likes:
Published by horacio

More info:

Published by: horacio on Nov 16, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2010

pdf

text

original

 
Anul XVI nr. 12 (
745
)29 mar
 
t. – 4 apr. 2006
28 pagini – 2 lei – 20.000 lei vechi
T
e Ziua Francofoniei, premierul T`riceanu s-asim]it dator s` fac` un
cadeau extraordinaire
Fran]ei: i-a d`ruit un cancioc de ciment, pe care l-apus cu m\nu]a lui la temelia unui liceu fran]uzesc ceurmeaz` s` fie construit \n Bucure[ti. Frumos ges-tul, doar c` liceul la care T`riceanu a pus cu mult fastcanciocul de temelie nu are autoriza]ie de con-struc]ie.
 Purcoa? 
 V` invit`m s`
citir 
 \n
 
Pagina 15
 D
n procuror din Oradea, pe nume Lele, care a \ndr`znit s` aresteze un mafiot local, pe numeT`r`u, protejat de un fost premier, pe nume N`stase, afost pus sub „investigare cu mijloace specifice“ de c`tredou` institu]ii ale statului, pe nume Parchetul General[i SRI. „Mijloacele specifice“ au vizat nu numai pro-curorul, ci [i pe so]ia, p`rin]ii [i socrii acestuia. Pe vre-mea c\nd se \nt\mplau toate astea, SRI era condus totde Radu Timofte, iar la Parchet f`cea [i [unta legea ac-tualul consilier personal al lui Ilie Boto[. Mai multedetalii pute]i afla citind cu mijloacele voastre specificeancheta din
Din faptele mili]ienilor care au \ngrijit de cazul Lele:
Parchetul General [i SRI-ulau f`cut poli]ie politic`
 U
Pagina 3
V|NT DIN CUPA!
Matelotul na]ional le ureaz` fotbali[tilor de la Rapid [i Steaua:
Canciocu’ mic!
Premierulst` la temeliaconstruc]iilorfran]uze[tif`r` autoriza]ie
Ca fost ofi]er, Traian B`sescu ar vrea s` bat` Steaua, iar ca fost ministru al Transporturilor ar vrea s` bat` Rapidul. |ns`, ca pre[edinte-juc`tor, ar dori s` bat` am\ndou` la un scor confortabil care s` le asigure calificarea.
s ` p t ` m \ n a l d e m o r a v u r i g r e l e
Da’ de ce nuveni]i la noi, domnu’pre[edinte? Ce, Rapidu nu ebun s` face]i populism cu el?A]i fost \n finala din 2004 cu uncomunist, merge]i acum,pentru semifinal`, [i cu unutecist!Hai la noi \ngalerie, dom’ B`sescu! C`v` dau o c`ciul` de merinos, s`nu mai umbla]i cu cipilica aia deinunda]ii. Iar strict pe parteaeconomic`, v` dau un iaurt din `laadev`rat de-l bagi \n frigider [iiese direct \nghe]ata lu’frac-tu’ dumneavoastr`!
 
CATEGORIA
PATUL LUI PROSTGUST
Ludovic Orban (vicepre[edintePNL):
„V` recomand s` nu urma]i stilulde carier` politic` al Raluc`i Turcan, alMioarei Mantale, al Elenei Udrea. Nu tre-buie s` trece]i prin patul nici unui [ef,dac` vre]i s` ajunge]i \n func]ii publiceimportante.“
CATEGORIA
LOVITUR~ SUB COAFUR~
Raluca Turcan (deputat PNL):
„Amavut senza]ia c` nu s\nt chiar singur` \naceast` porc`rie.“
CATEGORIA
GRAMATIC~CU PREMEDITARE
Marian Vanghelie (primar sectorul5):
„Mai are mult p\n` s` aib` puncte de vedere asupra la ce spun eu.“
CATEGORIA
EMIL BOBU
Cosmin Nicula (deputat PSD):
„«Cioara» poate fi considerat` o figur` destil, c`ci nu exist` semeni de-ai no[tricare s` zboare.“
Eugen Bejinariu (deputat indepen-dent, fost PSD):
„Chestiunea lui AdrianN`stase este treaba domniei sale.“
CATEGORIA
DE VIN~-I ANTURAJUL
Ilie S\rbu (membru PSD):
„Iorgo- van e un simplu cet`]ean, senator, e drept,dar nu mai e membru de partid [i nu intru în dialog cu cet`]eni care nu au aparte-nen]` politic`.“
CATEGORIA
ODAT~ VEDE NA{ULMANDATUL FINULUI
Bogdan Olteanu (pre[edintele Ca-merei Deputa]ilor):
„Sprijinul na[uluiT`riceanu a contat \n cariera mea politic`[i nu ascund asta.“
CATEGORIA
DIN PU}INUL G|NDIRII
Eugen Nicolicea (deputat PSD):
„Istoria nu este cum este, ci este cum sescrie.“
CATEGORIA
PRO{TI, DA’ MUCI
Miron Mitrea (secretar generalPSD):
„PSD a c`zut \n nas [i s-a rupt.“
CATEGORIA
ACESTE CUVINTENE DOARE
 Ana Varga (secretar de stat, Minis-terul Mediului):
„Fiecare dintre noi esteopic`tur` de ap` [i, \mpreun`, form`mun r\u. S` depunem cu to]ii efortul caapele din Romånia s` fie c\t mai bine ges-tionate [i c\t mai curate.“
CATEGORIA
TATA DE LA SECTORUL 5
Marian Vanghelie (primar sectorul5):
„Eu am venit efectiv cu `sta micu’.“
CATEGORIA
SATELE UNITEALE ROMÅNIEI
Mihail H`rd`u (ministrul Educa-]iei):
„S` se realizeze m\ndria natal`.“
|ntunericitul
2
academiaCA}AVENCU
Nr. 12, 29 martie – 4 aprilie 2006
DEMNITARII SPUNLUCRURI TR~sNITE
NN
Se pare c` Cozmin Gu[` are unplan. C`ci ce s` faci cånd nu e[tinici la putere, nici \n opozi]ie? Pui de-ourzeal`. Mai ]ine]i minte c` pinifanionulGu[` a declarat c` sunt aproximativ o sut`de parlamentari din Camerele reunitesuspec]i de a fi colaboratori ai Securit`-]ii?! Gu[` are surse foarte bune \n SRI [inu avea nici un motiv s` bat` cåmpii cåndacuza nu unul sau doi parlamentari, ci osut`, adic` a [asea parte a parlamentuluiromånesc. Scopul [efului Laviniei {andrucoincide cu al fostului s`u [ef, TraianB`sescu: alegeri anticipate! Mai precis,imediat dup` raportul de ]ar`, aceste do-sare, care, vorba pre[edintelui, vor aduce„mari surprize“, vor isca [i un mare scan-dal asupra calit`]ii Parlamentului Romå-niei, motiv foarte clar pentru noi to]i de amerge repede la urne [i a sc`pa de secu-ri[tii dracului! Interesant, nu-i a[a?
N
Marian Iancu, cel a c`rui arestare se joac` \n aceste zile, se laud` peste totc` a ajuns la Ilie Boto[ [i Monica Macovei[i a ob]inut finalmente o p`suire \n dosa-rul Carom, dosar unde e arestat fostul s`upartener, Ovidiu Tender. Curios e c` unuldintre martorii acuz`rii \n dosarul Caromeste nimeni altul decåt Corneliu Iacobov,fost tovar`[ de afaceri al celor doi. Poateasta negociaz` Viorel Hrebenciuc de lunidezile
NNN
Ca s` nu mai fie nici o urm` de \ndoial`: Adrian N`stase doreas` plece cu arme, tablouri [i parlamentari(vreo zece-dou`sprezece buc`]i deputa]i)la Partidul Conservator.Interven]ia deci-siv` a avut-o Traian B`sescu, care a doritastfel s` evite o criz` guvernamental` på-n`-n raportul de aderare. Dac` mi[careas-ar fi produs, N`stase ar fi devenit colegde guvernare cu C`lin Popescu T`riceanu,c`ruia chiar ar fi putut s`-i vin` la dreap-ta, ca viceprim-ministru, pe motiv c` DanVoiculescu a \nceput s`-i caute \nlocuitor lui George Copos, din ce \n ce mai „scår-bit“ de cercet`rile DNA.
NN
Liviu Harbuz [i-a luat viz` de Ame-rica valabil` timp de 10 ani [i vreas-o taie peste Ocean, unde s` nu mai aud`de durere [i \ntristare. C` cea mai maredurere a lui este s` nu-l \ntristeze Parche-tul, cånd i-o fi lumea mai drag`, [i s`-l iala \ntreb`ri despre felul \n care a tocat ba-nul public, cic` pe cåinii maidanezi, cåndde]inea func]ia de pre[edinte al Autorit`]iiNa]ionale Sanitar-Veterinare. Noaptea \nsomn, Harbuz aude o voce care \l trage demånec` a[a: jupåne, te cheam` [-un cåi-ne, cel mai necastrat, banu’ ne-a p`pat [il-a deturnat.
NN
De cånd s-a v`zut \n NATO [i, maiales, de cånd a descoperit ce poateface cu un dosar de informator al fostei Di-rec]ii a IV-a de Contrainforma]ii militare \n rela]ia cu primul marinar al ]`rii, arma-ta [i-a luat r`u de tot nasul la purtare. Ge-nerali f`cu]i peste noapte fac legea \n ar-mat`. C`t`lin Zisu a ajuns general la 37 deani [i [ef al Direc]iei Administrative [i Ser- vicii, care controleaz` toate cercurile mili-tare din ]ar`. Singura contribu]ie a lui Zisula victoria armatei a fost s` organizezeparanghelii la Casa Central` a Armateidin Bucure[ti [i s`-i aduc` pe maneli[ti lanun]ile, t`ierile de mo] [i cumetriile ofi]e-rilor.
NN
Generalul Zisu este måna murdar`alui B`d`lan, [eful Statului Major General al Armatei. Pentru c` lui B`d`lan[i camarilei lui nu-i ajungeau locurile dedezm`] din Capital` [i \mprejurimi, l-aupus pe Zisu s` confi[te hotelurile militareale Corpului 4 Armat` Teritorial „Mare[alConstantin Prezan“. Zisu [i f`cut: Zisu ag`bjit hotelul „C`min“ din Cluj, plus hote-lurile militare de la Ståna de Vale [i VatraDornei, precum [i c`minul de garnizoan`de la B`l]`te[ti, o superb` sta]iune mon-tan` din Bucovina. |n obiectivele confis-cate de B`d`lan [i trecute \n subordineaDirec]iei Administrative [i Servicii co-mandate de generalul Zisu au loc adev`-rate dezm`]uri cu putori [i maneli[ti, lacare particip` oamenii lui B`d`lan dinfruntea armatei.
Acciduzzu
Legend`
N
 bårf` pentru care nu b`g`m måna-n foc 
NN
 bårf` cu parfum decredibilitate
NNN
 bårf`-beton
Bårfe, [menuri, [u[anele
Bula demnitarului
Biroul Romån de Audit alTirajelor
aeliberat
Certificatul de Audit
pentrurevista
 Academia Ca]avencu 
 \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit
I
 
n
 
te
 
r
 
ne
 
t:http://www.catavencu.roE-
 
ma
 
il:office@catavencu.romarius.bortea@catavencu.ro
 
V`c`roiu se mut` cuComisia de Bufet-Finan]e la subsol
Noul bufet al Senatului, a c`ruiamenajare e \n plin elan, se vaafla la o ad\ncime de 9 metri subPalatul Parlamentului. Cu alte cu- vinte, bufetul Senatului va fi \n-tr-un fel de pivni]`, loc cunoscut \n popor ca gazd` pentru cele ne-cesare gurii, dar [i g\tului: dami-gene, pentru vizitele de cu sear`,respectiv borcane cu mur`turi,pentru acelea dinspre zori. Celmai bucuros, dac` nu deja vesel,trebuie s` fie nea Nicu V`c`roiu,[ef peste Senat [i, de-acum, [ipeste anexele acestuia de la sub-sol. {i [ti]i de ce s-ar bucura elcel mai mult c` noul bufet va fi lasubsol [i nu la un etaj superior?Simplu: pentru c` varianta lasubsol, spre deosebire de cea laetaj, face posibil accesul f`r` niciun efort; ba [i prin rostogolire.
Cr\[m` cu premeditare
(
 
BULET
 
INUL AC
 
 ADEMIE
 
I)
REDAC}IA:
{
 
t
 
ef
 
an AGO
 
P
 
IA
 
NIo
 
n B
 
 A
 
RB
 
URedactor-[ef adj.:Marius B
 
O
 
R}
 
E
 
 A{ef Birou Mediu:Drago[ BUCUR
 
ENCIRedactor-[ef:Do
 
ru BU{C
 
UTrebi juridice: Do
 
ru CO
 
STEAR
 
`z
 
 va
 
n C
 
UC
 
UIBirou Investiga]ii:Marius DR~GHIC
 
ISecretar general de redac]ie:Gab
 
r
 
iel DR
 
O
 
GEANUConsilier tehnic:F
 
l
 
o
 
r
 
in IA
 
R
 
U AlinIO
 
NESCUE
 
ugen ISTO
 
DOR{ef Birou Investiga]ii: Cornel IVANCIUC Aug
 
ust
 
in JULEARedactor artistic:O
 
c
 
t
 
av MA
 
R
 
DA
 
LERedactor-[ef adj.:L
 
ivi
 
uMIHA
 
IU{ef Birou Externe:I
 
o
 
an T. MO
 
R
 
 AR{ef Birou Distrac]ii-Amuzament: V
 
ior
 
el MO}OCDra
 
go[ MU{
 
 ATGrafician:Bo
 
gdanP
 
E
 
T
 
R
 
 YSecretar de redac]ie:Dan STA
 
NC
 
I
 
USec]ie Moravuri U[oare:Si
 
mo
 
na TACHEBirou Investiga]ii:Iulia
 
n T~NA
 
S
 
E{ef Birou Social-Politic:Mi
 
r
 
c
 
ea T
 
OMAMihai B
 
UR
 
CE
 
 A(documentarist)Reporteri: Alex
 
andru C
 
 ~UTI{, Al
 
e
 
 xandruDU}
 
U, Daniel GOACE, C
 
`t
 
`
 
linMATEI, Ale
 
 x
 
andru V~
 
RZARUGeneral Manager: So
 
rin VUL
 
P
 
E
 [i cititorii no[tri, care s\nt  la fel de inteligen]i ca noi.
Design:© 2
 
002 Co
 
nc
 
ep
 
t Mult
 
imedia – V
 
la
 
d AR
 
GH
 
IR & Fl
 
o
 
rin IAR
 
UTehnoredactare:C
 
o
 
r
 
ina M| 
 
}~
 
,Fl
 
o
 
rin P
 
 AR
 
 A
 
SC
 
HIVMarketing Director:So
 
r
 
i
 
n A
 
 XINTEaxu@catavencu.roPromotion Manager:R
 
o
 
 x
 
ana B
 
O
 
DE
 
 Aroxana.bodea@catavencu.roTraffic: A
 
na
 
-
 
Ma
 
ri
 
a SMA
 
R
 
 A
 
NDA
 
C
 
H
 
Eanamaria.smarandache@smz.roManager de distribu]ie:Cr
 
ist
 
i
 
a
 
nDOMNI}E
 
 ANUcristi@catavencu.roCo
 
menz
 
i p
 
u
 
b
 
l
 
icit
 
a
 
r
 
e la Sp
 
le
 
ndidMediaz
 
ec
 
eMir
 
c
 
e
 
a IO
 
NESC
 
Usales managermircea.ionescu@smz.roTel.: 230.57.53D
 
I
 
FUZ
 
 A
 
R
 
E p
 
rin S
 
C C
 
a]
 
a
 
 v
 
e
 
n
 
c
 
u S
 
 A
 
,Co
 
r
 
nel SEVA
 
ST
 
R
 
E– director distribu]iecornels@cotidianul.roTel.: 0727.722.624 A
 
b
 
o
 
nament
 
e p
 
r
 
in R
 
o
 
dipe
 
t S.A
 
.Nr. d
 
e c
 
at
 
al
 
o
 
g 2002 s
 
a
 
u dir
 
e
 
ctla Ac
 
ademia C
 
a]
 
a
 
 vencu A
 
DR
 
E
 
SA R
 
E
 
DA
 
C
 
}
 
IEI
 
:B
 
ul
 
e
 
 v
 
ardul R
 
egina El
 
isab
 
e
 
t
 
a 7-
 
9, et
 
a
 
 j 6
 
,Se
 
ct
 
o
 
r 3, B
 
uc
 
ure[t
 
iTel.
 
: 314.
 
02.35
 
; 3
 
14.
 
0
 
2
 
.38; 3
 
14.0
 
2.39F
 
ax
 
: 3
 
14.02.58I
 
S
 
SN 1221-5597T
 
ip
 
`r
 
it la T
 
ip
 
o
 
g
 
r
 
af
 
ia R
 
o
 
 
ni
 
a lib
 
e
 
r
 
`
 
 A[ez`m\ntul cultural
Lavinia {andru [i Cozmin Gu[`, adic` partidul care a impus deviza „PIN noi \n[ine!”Marian Vanghelie, primarul care prin bun`voin]a examinatorilor din sectors-a pricopsit cu un 5Ai auzit, drag`, cem`g`rie a spus Ludovic Orban? Da,drag`, {ic` de la PNL! A zis c` pentru apromova \n politic`, femeile trebuie s`treac` prin patul [efilor... Deci, tu cee[ti la noi \n partid? Vicepre[edinte?Bun... vrei mai sus?
 
Ai auzit, drag`, cem`g`rie a spus Ludovic Orban? Da,drag`, {ic` de la PNL! A zis c` pentru apromova \n politic`, femeile trebuie s`treac` prin patul [efilor... Deci, tu cee[ti la noi \n partid? Vicepre[edinte?Bun... vrei mai sus?Deci, a venit unii s`le dau teren pentru un ApaLand.Au vrut [i ei s`-mi dea ceva, da’ io nui-am refuzat... Acuma e de icompeten]aPrim`riei Generale s` d`r\me blocurile [is` scoat` [inele de tramvai ca s`-ipunem pe oamenii `ia \nposesie.
 
unora le placejaful
3
La Sibiuguverneaz` DA, îns` NU
Tocmai s-a împlinit un an de c\nd cei pe-neli[ti [i pedi[ti din Sibiu î[i dau mutualla cap pentru locul l`sat liber în CameraDeputa]ilor de Florin Muntean, amicul luiB`se, devenit director peste sacul de baninumit Transgaz. Pe locul `la, democra]ii vor s`-l pun` pe Constantin Trihenea, ococot` politic` local`, numai c` pîn` aco-lo urm`torul pe list` e liberalul NicolaePetria. Care nu vrea s` se lase dus de pelista cu suplean]i p\n` nu prime[te unpost de vicepre[edinte la ditamai CEC.{eful democra]ilor sibieni, Nicu Neagu,poreclit [i Senatorul Vodcilor, str\nge dinm`sele c` n-are ghiul at\t de puternic s`-idea postul, Trihenic` str\nge din pung` desc\r]ar ce este, iar [eful politic al lui Pe-tria, Cornel {tirbe], strînge bezele detrimis lui T`riceanu, pe care a cam reu[its`-l conving` s` îi dea una peste Boc luiNeagu, cu postul lui de deputat cu tot.
Mîinile curatepe epole]ii imacula]i
La Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie Bistri-]a-N`s`ud, rufele murdare se spal` în in-teriorul institu]iei, dar nu din cauza presei.E o lege nescris`, iar excep]iile nu s\ntpermise. Ar complica prea mult proceselede con[tiin]e, [i a[a obosite, ale comisa-rilor [i acoli]ilor lor. În schimb, c\nd e vorba de afacerile la care s\nt p`rta[i cubun` [tiin]`, principiul „nu-]i b`ga nasulunde nu-]i fierbe oala“ func]ioneaz` deminune. A[a s-a înt\mplat [i în cazul per-miselor de conducere pentru [oferi profe-sioni[ti, care a cam întors pe dos poli]iabistri]ean` la mijlocul anului trecut.Comisia de anchet` venit` special de laMinisterul Administra]iei [i Internelor afunc]ionat pe post de „Nuf`rul“, iar ceiasupra c`rora planeaz` suspiciuni de vinov`]ie se pot bucura lini[ti]i de liber-tate. Mai ales c` „afacerea“ ce a f`cutobiectul anchetei – eliberarea permiselorde conducere – nu mai cade în sarcinapoli]iei, ci în cea a Prefecturii. DomnuleBlaga, nu pune]i botul la raportul subor-dona]ilor trimi[i de la Bucure[ti! LaBistri]a, to]i tigrii se transform` în pisici,dup` un tratament local cu ospitalitatecald`, cald` [i palinc` de Bîrg`u!
Nu vinde]i castrave]ila p`curar
{i comandantul poli]iei clujene, IoanP`curar, freac` ridichea degeaba pe la In-spectorat. {i cînd zicem asta, nu o facemla mi[to. Fostul [ofer al mah`rilor MI dinCluj, ajuns acum [ef peste fo[tii [efi, aresuprafe]e importante de sere în comunaclujean` Apahida. Oamenii lui VirgilArdelean [optesc amuza]i c` primul lucrupe care îl verific` P`curar diminea]a esteprognoza meteorologic`, s` vad` dac`recolta la ridichi este periclitat` sau nu.Noi, deloc amuza]i, ]inem s` îi spunemtot lui Blaga c` Clujul a devenit un ora[„de colec]ie“, cu pietoni nevinova]istrivi]i de tembeli vitezomani, cu proteja]iai [efilor de la Circula]ie care circul` frec- vent be]i la volan, cu bi[ni]arii [i c`m`-tarii din Pia]a Unirii ce au supravie]uitguvernelor. Dac` iese ridichea, restul nuconteaz`!
 Platon [i Aristotel,un morcov [i-un p`trunjel
academiaCA}AVENCU
Nr. 12, 29 martie – 4 aprilie 2006
         f         i      n      c         `
Cazul Lele.Recapitulare
 |n anul de gra]ie pesedist`2001, un procuror din Oradea a \ndr`znit s` aresteze un mafiotlocal. Adrian T`r`u, arestatul,era fiul prefectului de Bihor [imare sponsor al PSD. |n lista(public`) a donatorilor de par-tid, el figura pe primul loc, cusuma cea mai zdrav`n`. Definan]area sa a beneficiat, \ncampania electoral`, dl R`zvanIonescu, devenit deputat PSD.Deputatul cu pricina era finullui Adrian N`stase. Recapitu-lånd, procurorul – pe nume Ale- xandru Lele – se atinsese defamiglia Na[ului N`stase. Cumun na[ serios nu-[i abandonea-z` rudele, premierul de atuncia ie[it public \n ziua urm`toare– 21 aprilie – [i a declarat latelevizor: „Eu nu cred \n dosa-rele astea care sunt \nchise laPloie[ti [i redeschise la Ora-dea“ (T`r`u mai avea un cutotul alt dosar penal, \nc` des-chis, la Ploie[ti). La interven]iacomplicelui N`stase, T`r`u afost fulger`tor pus \n libertate(pe 22 aprilie). Azi, tr`ie[telini[tit \n Chicago, \[i rumeg`c`pi]a de dolari produs` dincontrabanda cu combustibili [i \[i g`se[te timp s` editeze [i ogazet` la Oradea, cåt s` dea cutifla detractorilor. Dac` T`r`ua fost ajutat s` scape, soarta luiLele a fost diferit`. Nu putear`måne nepedepsit pentru tu-peu, a[a c` au \nceput [icanele:a fost retrogradat, i s-a refuzato func]ie dup` ce a cå[tigat unconcurs [i tot a[a cale de-un ande zile. Dar cum nu se potolea[i se ]inea numai de contesta]ii[i riposte, cineva a decis s` \iadministreze o lec]ie decisiv`. A fost pus sub urm`rire penal`.Dosarul i-a fost \ncredin]at u-nui tån`r procuror, deta[at laParchetul General, Cristian Pa-nait. Tån`rul a descins la Ora-dea ca s` rad` niscaiva per-chezi]ii acas` la Lele [i la rudede-ale acestuia. |ntors la Bu-cure[ti, i s-a cerut s` pun` \nmi[care ac]iunea penal`. Astaera pe 29 martie 2002, adic`exact acum 4 ani. ParchetulGeneral – pe atunci condus deJoi]a T`nase – a [i ie[it, pe laprånz, \ntr-o conferin]` de pre-s` [i a anun]at victorios c` de-cizia de declan[are a ac]iuniifusese deja luat` [i c` penalulde Lele este suspendat din ma-gistratur`. A urmat o lovitur`de teatru: Panait i-a anun]at c`nici nu se pune problema de-clan[`rii ac]iunii penale, nee- xistånd argumente pentru o ase-menea decizie. Au urmat zilegrele pentru tån`rul procuror,asupra c`ruia s-au concentratpresiunile [efilor s`i, Ilie Picio-ru[, Ovidius P`un [i ale mah`-rului Joi]a T`nase, care anun-]aser` public o decizie adminis-trativ` f`r` a avea suport legal.V` imagina]i c` i-a apucat bå-]ul. {i de parc` n-ar fi fost de-a- juns, ca s` fie clar c` nu accep-t` m`g`rii, Panait a \nchis ofi-cial dosarul Lele cu o rezolu]iede scoatere de sub urm`rirepenal` pe 1 aprilie. O asemeneaobr`znicie nu se mai pomeni-se, a[a c` dosarul i-a fost luat(un abuz pe care, azi, noualege \l interzice). Dup` cåtevazile, pe 10 aprilie, Panait se sin-ucide. T`r`u p`r`se[te Ro-månia pe 18 mai. Ovidius P`un \l ia \n lucru pe Lele.
Au trecut4 ani de atunci
Contra lui Lele s-a depus unefort remarcabil: el a fost cerce-tat ini]ial pentru abuz, \n spe]aarest`rii lui T`r`u; cum dosarultraficantului T`r`u a fost re-deschis, cu probe consistente,s-a ajuns \n situa]ia paradoxal` \n care Lele era cercetat pentruc`-l arestase pe cel pentru carese emisese un ordin de aresta-re. Cånd aceast` direc]ie a \n-ceput s` devin` prea compro-mi]`toare pentru Parchet, s-auinaugurat noi [antiere: au fostdeschise vreo 30 de capete deacuzare diferite, documentate \n 47 de volume. Dintre acestea,dup` 3 ani de cloceal`, PNA-ula anulat (scoatere de sub urm`-rire penal`) 22 de acuza]ii decorup]ie, iar instan]a a restituitParchetului restul de cauzepentru grave vicii de procedur`. Anul trecut, CSM-ul a datcurs unei sesiz`ri [i a ordonato investiga]ie privind condi]iilemor]ii lui Panait. Investiga]iaa fost f`cut` de dou` flapsurinumite inspectori (procuror Ga-briela Voicu [i judec`tor Viole-ta Hutopil`) [i a constat \n asu-marea exclusiv` a punctelor de vedere ale celor 3 suspec]i c`l-ar fi \mpins pe Panait la sin-ucidere – Joi]a, Picioru[ [i P`-un. Deci n-a fost \mpins de ni-meni, a fost doar labil.
Bombele lui Lele
Procurorul suspendat – carea devenit, \ntre timp, ziarist lao publica]ie din Oradea – a so-licitat, [i a ob]inut, acces la do-sarele „de cas`“ care \l priveau,din Parchetul General. Aici af`cut cåteva descoperiri care,zicem noi, vor arunca \n aer ac-tuala structur` de conducere aParchetului General. Sau nu.Noi suntem preg`ti]i pentruambele variante.
Poli]ie politic`
 Azi este evident c` Lele afost urm`rit pentru c` \ndr`z-nise s` se ating` de o structur`de crim` organizat`, protejat` \n cel mai clasic stil mafiot defostul premier Adrian N`stase.Gorilele de serviciu au fost pro-curorii de la Parchetul General.Dar nu numai. Ovidius P`un aimplicat \n campania de neu-tralizare a lui Lele mai multeinstitu]ii ale statului \n cadrulunei opera]iuni de urm`rire in-formativ`. Ac]iunea a fost bote-zat` „Sc`ri[oara“
(facsimil 2)
,la ea urmånd a fi implicate, pelång` SRI, \nc` 6 ([ase) orga-nisme. SRI-ului i se cere s` pu-n` sub „investigare cu mijloacespecifice“ so]ia, p`rin]ii [i so-crii lui Lele
(facsimil 1).
 A fost,se pare, o nesperat` [ans` pen-tru ni[te oameni simpli, cu do-miciliul la ]ar`, s` se califice \npersoane care pun \n pericolsiguran]a na]ional` [i s` pri-measc` o asemenea aten]ie dinpartea celor mai redutabile ser- vicii de contrainforma]ii. |n de-fini]ia Parchetului [i a SRI-ului– condus atunci, ca [i acum, deacela[i obedient papagal Timof-te – siguran]a na]ional` seidentifica cu buna dispozi]ie aNa[ului N`stase.
A doua descoperirea lui Lele
se refer` la cazul Panait. Da-c`, \n anchete, P`un [i Picioru[au rea[ezat evenimentele \na[a fel \ncåt s` elimine suspi-ciunea c` ar fi determinat sin-uciderea, \nscrisurile descope-rite de Lele demonstreaz` c`presiunea din Parchet asupralui Panait a fost uria[`. Pentruinspectori, dosarul Lele a fost \ncredin]at altui procuror dup`moartea lui Panait. |n realitate,dosarul i-a fost luat \n ziua \ncare Panait a anun]at scoatereade sub urm`rire penal`
(facsi- mil 3);
oricum, cei doi se \ncurc` \n declara]ii, se contrazic reci-proc; mai mult, pe 1 aprilie 2002,sub impactul deciziei lui Pana-it, P`un \i redacteaz` [efuluis`u Picioru[ o rezolu]ie din ca-re reiese c` Panait a operat peun dosar care nu mai era al s`ude cåteva zile. |n aceste con-di]ii, se impune redeschidereaanchetei Panait, o anchet` cares-ar putea ca, acum, dup` ce Pi-cioru[ nu mai este \n CSM, s`se desf`[oare mai profesionist.
Ovidiu P`un este,[i azi, la cårmaParchetului General
Istoria acestui personaj esteuna de succes. Cånd Ceau[es-cu a fost \mpu[cat, tov. P`un ar`mas v`duv \n pozi]ia de ge-neral de mili]ie. S-a reciclat re-pede \n Parchetul General, ca[ef de birou anchete speciale. Adic` acele anchete care pre-supuneau m`suri speciale Cumar fi aceea de a semna ordinede arestare pentru bucure[te-nii s`lta]i \n båte de mineri, \n14-15 iunie 1990. Azi este con-silierul personal al lui Ilie Bo-to[. Ce nu se scrie, dar se [op-te[te este c` ar fi omul servici-ilor secrete la conducerea Par-chetului. Oricum, atåt el, cåt [ialde Boto[ [i Timofte suntmen]inu]i \n func]ii numai pen-tru c` a[a vrea un fan al anche-telor speciale, democratul B`-sescu.
Mircea TOMA
Parchetul General [i SRI-ulau f`cut poli]ie politic`
Reprezentan]ii a dou` institu]ii cu p`reri [imetode diferite despre p`strarea tainelor
123
P`rinte, las-op-asta cu via]a de apoi!S` spun eu ceva din via]a dedinainte, c` ]i-am cititdosarul [i te cruce[ti,nu alta!

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->