Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ucapan hari guru

ucapan hari guru

Ratings:
(0)
|Views: 179|Likes:

More info:

Published by: Siti Radhiah Shamsudin on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

 
KPLI-KDC-PEMK2
______________________________________________________ 
1.0 PENGENALAN
Profesion Keguruan Dalam Pembinaan Negara Bangsa1.1
Definisi danKonsep keguruan 
Profesion perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapajenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia,masyarakat dan negara. Profesion perguruan merupakan profesion palingutama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individudan masyarakat. Dalam era globalisasi sekarang, peranan guru menjadisemakin kompleks dan mencabar. Golongan guru hendaklah memastikanmartabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa ketahap yang lebih tinggi dan dihormati seterusnya dapat merealisasikanMisi Nasional seperti yang  digariskan oleh Y.A.B.  Perdana  MenteriMalaysia dalam Rancangan Malaysia Ke-9.Mengikut Kamus Dewan, ‘profesion’ ialah pekerjaan terutamanya yangmemerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalambidang undang-undang, senibina, perubatan, perakaunan dan lain-lain.‘keguruan’ pula membawa maksud tugas dan tanggungjawab ( kerjaya)sebagai guru.. Dari kedua-dua pengertian tersebut, ia memberi makna bahawaprofesion perguruan sama ada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihatdan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi gurunya dalam pembinaannegara bangsa itu sendiri.Di sini  maksud Etika membawa maksud :1. Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan(Dewan Bahasa &  Pustaka, 1995)2. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994).
PNBM/ IPTHO/NOV08
__________________________________________________________________________________ 
1
 
KPLI-KDC-PEMK2
______________________________________________________ 
3. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesionterhadap masyarakat.4.  Dari  persepktif  Islam,  etika  merujuk  kepada  tingkah  laku  betulberasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah.
1.2 Maksud Etika Profesional
Semua  garis  panduan  yang  bertujuan  meningkatkan  tahap  kualiti,produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan denganmemberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan denganperaturan dan peradaban, peranan nilai, sertatingkah laku profesion dalam masyarakat.Skop Etika Profesional1. Mencakupi sebahagian besar kehidupan ahli profesional kecuali hal-halyang benar-benar peribadi seperti mencuci kereta, menanam bunga danlain-lain.2. Dalam Islam, etika ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yangbertakwa dalam keseluruhan hidupnya.
1.3 Etika Perguruan
Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadapmasyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.Kepentingan Etika GuruGuru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesionperguruan. Kod etika dianggap penting kerana:1. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah lakudalam profesion perguruan. – Sesuai untuk dirujukdan diamalkan oleh guru.2. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawabguru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. – Guru lebihfaham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Atau dengan perkataan
PNBM/ IPTHO/NOV08
__________________________________________________________________________________ 
2
 
KPLI-KDC-PEMK2
______________________________________________________ 
lain etika keguruan bermaksud tugas hakiki guru yang menekankan duaamanah penting iaitu konsep ibadah dan pembangunan insan.3. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara inimenunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. –Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara iniataupun di negara lain.4. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kodini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihatmenerusi  sejauh  mana  kod  etikanya  boleh  dipertahankan  dandikuatkuasakan.5. Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesionperguruan secara hitam putih dan rasmi. – Membuka mata masyarakatuntuk  menghayati  tanggungjawab  guru  yang  luas  dan  berat  danmenyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.6.  Etika  kerja  merupakan  nilai-nilai  yang  penting  dalam  sesebuahorganisasi.  –  Pengamalan  etika  dapat  mengekal,  dan  memeliharakepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuktanggungjawab  bersama  dan  mengeratkan  perhubungan  atnara  ahlidalam organisasi (INTAN, 1991).Oleh yang  demikian, adalah  penting  setiap guru  di  Malaysia  wajibmemahami kod etika perguruan sebagai landasan dan arah pandu dalammembangunkan negara bangsa.
PNBM/ IPTHO/NOV08
__________________________________________________________________________________ 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->