Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Các yếu tố tác động đến sự lựa chọn nhà cung cấp điện thoại di động

Các yếu tố tác động đến sự lựa chọn nhà cung cấp điện thoại di động

Ratings: (0)|Views: 3,420 |Likes:
Published by tuananh.k15

More info:

Categories:Types, Research
Published by: tuananh.k15 on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
 
B
GIÁO D
ỤC VÀ ĐÀO TẠ
O
TRƯỜNG ĐẠ
I H
C KINH T
TP. H
CHÍ MINH
--------------------------
ĐINH THỊ
H
NG THÚY
NGHIÊN C
Ứ 
U CÁC NHÂN T
 
TÁC ĐỘ
NG
ĐẾ
N VI
C L
Ự 
A CH
N NHÀ CUNG C
PD
CH V
 
ĐIỆ
N THO
ẠI DI ĐỘ
NGC
A SINH VIÊN TP.HCM
 
Chuyên ngành: Qu
n tr
kinh doanhs
: 60.34.05
LU
ẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
 
 NGƯỜI HƯỚ
NG D
N KHOA H
C:TS. NGUY
ỄN ĐÌNH LUẬ
NTP. H
Chí Minh
 – 
10/2008
 
 
L
Ờ 
I C
ẢM ƠN
 
Trướ 
c h
ế
t, tôi xin
đượ 
c t
lòng bi
ết ơn và gử
i l
ời cám ơn chân thành đế
nTS. Nguy
ễn Đình Luận, ngườ 
i tr
c ti
ếp hướ 
ng d
n lu
ận văn, đã tậ
n tình ch
b
o
và hướ 
ng d
n tôi
tìm ra hướ 
ng nghiên c
u, ti
ế
p c
n th
c t
ế
, tìm ki
ế
m tài li
u, x
 lý và phân tích s
li
u, gi
i quy
ế
t v
ấn đề… nhờ 
 
đó tôi mớ 
i có th
hoàn thành lu
n
văn cao họ
c c
a mình.
 
Ngoài ra, trong quá trình h
c t
p, nghiên c
u và th
c hi
ện đề
tài tôi cònnh
ận đượ 
c nhi
u s
quan tâm, góp ý, h
tr
ợ 
quý báu c
a quý th
ầy cô, đồ
ngnghi
p, b
ạn bè và ngườ 
i thân. Tôi xin bày t
lòng bi
ết ơn sâu sắc đế
n:Cha m
và nh
ững người thân trong gia đình đã hỗ
tr
ợ 
, t
ạo điề
u ki
nthu
n l
ợ 
i cho tôi trong su
t th
ời gian qua và đ
c bi
t trong th
ờ 
i gian tôitheo h
c khóa th
c s
t
ại trường Đạ
i h
c Kinh t
ế
Tp.HCM.Quý th
y cô Khoa Qu
n tr
kinh doanh và quý th
ầy cô Khoa Sau đạ
ih
c
 – 
 
trường Đạ
i h
c Kinh t
ế
 
Tp.HCM đã truyền đạ
t cho tôi nh
ngki
ế
n th
c b
ích trong su
ốt hai năm họ
c v
a qua.
Ban giám đố
c Công ty liên doanh du l
ch H.I.S. Sông Hàn Vi
t Namvà các b
n bè,
đồ
ng nghi
ệp luôn độ
ng viên, h
tr
ợ 
tôi trong quá trìnhh
c t
p và nghiên c
u.Các b
ạn sinh viên trường Đạ
i h
c Kinh t
ế
 
Tp.HCM, Đạ
i h
c Huflit,
Đạ
i h
ọc Hùng Vương, cơ sở 
liên k
ế
t v
ới Đạ
i h
c L
c H
ồng đã nhiệ
ttình tham gia tr
l
ờ 
i ph
ng v
n nghiên c
ứu cho đề
tài.Tác gi
 
Đinh Thị
H
ng Thúy
 
 
L
ỜI CAM ĐOAN
 
Tôi xin cam đoan đề
tài
“Nghiên cứ 
u các nhân t
ố 
 
tác độ
 ng
đế 
 n vi
ệ 
 c
ự 
 a ch
 n nhà cung c
ấ 
 p
 ị 
 ch v
 
điệ 
 n tho
ại di độ
 ng c
 a sinh viên
Tp.HCM” 
là công trình nghiên c
u c
a riêng b
n thân tôi. Các s
li
ệu điề
utra, k
ế
t qu
nghiên c
u nêu trong lu
ận văn là trung thực và chưa từng đượ 
cng b
trong b
t k
tài li
u nào khác.
 
Tác gi
 
Đinh Thị
H
ng Thúy

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
alvin_quậy liked this
Kien Nguyen liked this
Phạm Tuấn liked this
Thuy Trang Luong liked this
nghia liked this
Vuong Le liked this
Hoàng Văn Linh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->