Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tenegen - történet és eredmények

Tenegen - történet és eredmények

Ratings: (0)|Views: 262|Likes:
Published by Tenegen Project
A Tenegen Leonardo projekt története és eredményei
A Tenegen Leonardo projekt története és eredményei

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Tenegen Project on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2014

pdf

text

original

 
A Net Generáció kihívása
 Tanárok a hálón
 
2 www.tenegen.eu
Az információs társadalom hatásaival mindannyiannaponta szembesülünk. Akarjuk, vagy sem, megváltozikaz életünk, és ha szeretnénk megérteni mindazt, amikörülöünk történik, szemléletváltásra kényszerülünk.Közöünk él az úgyneveze Net Generáció - a 1982és 1991 közö születe atalok - akik másképpentanulnak, másképpen kommunikálnak, mint ahogyanelődeik, szüleik, tanáraik teék. A „digitális korszakgyermekei” ismereteik nagy részét az Internetrőlszerzik, és számukra a mindennapi élet elképzelhetetlena számítógép nélkül. Ők azok, akik minden pillanatban“be vannak kapcsolva”, rosszul érzik magukat o, aholnincs Internet, ahol nincs a mobilhoz térerő.A változások nem hagyják érintetlenül az iskolákatsem, ahogyan a világ változik, változniuk kell a tanításimódszereknek is. Az elmúlt években az oktatási szférasem tétlenkede: építeünk tanítványainknak virtuálistantermeket, telis-tele mulmédiával, animációkkal,mindennel, amit a mai, digitális kor nyújtani tud. Digitálistananyag elemek (angolul LOs – Learning Objects),online tananyagok sokaságát kínálja az Internet Európaszerte és ihon, de a hatás valahogy mégsem az le,amit vártunk. Ma már szinte minden európai iskola(beleértve a magyar iskolákat is) viszonylag elfogadhatóinformakai infrastruktúrával rendelkezik, az e-learningfejlesztések mégsem nem hozzák a várt eredményt, aze-learning módszerek nem igazán épülnek be az oktatáshétköznapjaiba.
 „Nincs természetesebb vágy, mint a tudás utáni vágy. Mindent utat megpróbálunk, ami hozzáelvezethet; amikor az okfejtés cserbenhagy, atapasztalathoz fordulunk, mely erőtlenebb, éskisebb tekintéllyel bír. Azonban az igazság oly magasztos, hogy nemszabad lebecsülnünk semmilyen közvetőt, ami hozzá elvezet.” Montaigne
A CEDEFOP 2007-ben végze temakus monitoringvizsgálatának egyik következtetése szerint az e-learningcsak akkor válhat a lisszaboni célok elérésének hatékonyeszközévé, ha Európa kiemelt gyelmet fordít a tanároktechnológiai, pedagógiai kompetenciáinak fejlesztésére.Az elmúlt években ihon több ezer pedagógusszerezte meg az ECDL bizonyítványt, a számítógép-kezelő, szoverüzemeltető, mulmédiafejlesztő vagyoktatásinformakus végzeséget, és ve részt azIKT eszközök alkalmazására felkészítő, kompetencia-fejlesztő továbbképzésben. Az elemzések szerintazonban ez sem hozo lényeges változást.
A TENEGEN PROJEKT 
ELŐZMÉNYEK
A tanulási, ismeretszerzési szokásokat vizsgáló legújabbfelmérések azt mutatják, hogy hiába csomagoljuk atananyagot a legkorszerűbb interakv mulmédiába, agyerekek többsége ma sem szeret, és nem tud egyedültanulni.A mulmédiával kapcsolatos várakozások - ami azoktatás forradalmasításában elképzelt szerepét ille – ma illuzórikusnak tűnnek, de tudnunk kell, hogyaz e-learninghez fűzö remények realitását a hazaikutatók már több évvel ezelő megkérdőjelezték.
 „
Nem sok értelmét látom ugyanis annak, hogy a tegnap számítógépén, a közelmúlt szovereit  fuatva, a tegnapelő pedagógiai módszereivel  próbáljuk meg a jövő, intelligens informakai rendszereinek használatára képessé tenni agyerekeket.” (Komenczi,
1999)
“E-learning Page Potenals in E-Learning in Lifelong Learning” nevű konferencián(Themac Monitoring Group 5, Soa, Bulgária, 2007. március„A tanárok még bizonytalankodnak abban, hogy e-learning plaormon tanítsanak. Hosszú idő kell ahhoz, hogy egy új eszközök, mint blog a tanításbanintegrálódjon. Nagy szükség van a megerősítésre, ugyanis a felelős vezetők több mint fele úgy vélekedik, hogy iskolájukban a tanárok nem használjáktudatosan az IKT eszközöket. Sőt még az olyan eszközök pedagógiai lehetőségeit sem ismerik fel, mint az ipod vagy az MP3”(Balanskat A., Blamire R., 2006-2007)
 
www.tenegen.eu 3
De vajon hogyan tudják a pedagógusok a hiányzókompetenciákat megszerezni a hagyományos formában,tanteremben zajló informakai továbbképzésekkeretében, amelyek többsége valójában nem e-learningmódszertani továbbképzés, hiszen legtöbbször egy-egy szover, esetleg keretrendszer kezelésénekdemonstrálására szorítkozik? Hogyan lehet a XXI.századi hálóza technológia pedagógiai lehetőségeit atradicionális tudásközvető eszközökkel demonstrálni?Az információs korszakban a tanulásnak nem egyedülihelyszíne az iskola. A hálózat önszervező közösségeirenem terjedhet ki az oktatási intézmények kontrollja.Nem kétséges, hogy “pográai emberként”felnövekede tanárok, többségükben digitálisbevándorlók, szembesülni kényszerülnek a hálózakorszak kihívásával, hiszen tanítványaiknak – adigitális bennszülöeknek – új média műveltségre vanszükségük ahhoz, hogy krikus fogyasztóivá váljanak ahálózatnak – ahol naponta órákat töltenek el.Vannak virtuális tantermeink, van mulmédiánk, akkormégis, mi az, ami hiányzik? 2010-ben hozzátehetjük:az oktatás-módszertani kutatásokban sincs hiány, azúj tanuláselmélet, a konnekvizmus tengernyi szakiro-dalommal rendelkezik világszerte, ami ma hiányzik, aza jó gyakorlat.Érdemes odagyelni arra az amerikai felmérésre, amelyazt igazolja, hogy a tanár személye, egyénisége, a jótanár a netgeneráció számára legalább annyira fontos,mint elődeiknek. Csakhogy miközben a diákok lógnak aneten, szünet nélkül “be vannak kapcsolva”, mi, tanároko ragadtunk virtuális, vagy a valódi osztályteremben,folytatjuk a hagyományos, frontális óráikat, használjuka hagyományos pedagógiai eszközöket. Vagyis, nem va-gyunk “behálózva”.
Ahogyan azt korábban is hangsúlyoztuk, a tanárok kulcsszereplői az oktatás és képzés megújításában(E&T). … A haladó szintű digitális kompetencia, vagyis az,hogy az IKT eszközöket a munkában, pihenésben éskommunikációban tudatosan és egyben megfelelő krikával használjuk, egyre fontosabbá válik.(Ala-Mutka et al., 2008). Ahhoz, hogy a szociális hálóza eszközök a diákok számára hasznosak, ugyanakkor biztonságosak legyenek, a személyiségfejlődésükre minél kevesebbveszélyt jelentsenek, elsőként a tanárokat kell  felvértezni a digitális kompetenciákkal. Hiszennekik már most az a feladatuk, hogy olyan krikusés reexív magatartást fejlesszenek tanulóikban,amely az online környezetben és tartalmakban valóeligazodást, tanulást biztonságossá teszi. (Bedecker,2009.)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mária Vass liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->