Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Foucault. Nietzche, Freud,Marx

Foucault. Nietzche, Freud,Marx

Ratings: (0)|Views: 37 |Likes:

More info:

Published by: Moni Rodriguez Corona on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2011

pdf

text

original

 
I
,
r
I
c.ui3n®
se
l]le
pr-opu,o
esre
pr-o)"tCto
de
"mesa.
:rOOom~a-
rau:
par(''Chi)
d~I
m.ay;OI'
w'tem,
per'!).
evi~
dcmlenJ.eflte.
algo
e~ba:ra.zoso.
S"lg,~,
pues,
1J:U1
a
mDifjJllcaclM~,alg~Jlos
temAS,rrela.tJ\\'OSa
las
~rm.s.
~,rnt.e!'Pre~ael.6_
I'
en
M.~.
I\:
le~che
y
,Ft,eud.
En:Ulca.1Hia(li
d:etr-a~
dlI!l'
estoo
I
elillla!",
h~y
Ul1
$'1,;1
no
(J,ue:sena'ell,_
[po-derhaocr-
un
dmQJ
una
es
ooL.e
de
-
,
Co-lJ':U:S;
nernl.
d
End-~oped~
dUod~s,~
tet:n~s
detn,lerpr,
'ad
Quehemos
p.cd!do.eencoe
drtsde
:Lmgrru:nauoo
griegoshas'snuestros
dtas.
Yc
Cr(r'O
!l1Uc.
'P~
'l1:api.bJ
bs
'OJE!
est!
gr-ar:!!
eerpus
d~
todas
.;!I.5
~~casdtInf.el'llll'eEac!6nhal
~do
rndactadMh-
I:.a
h01('.
.eparece
C)1lt<e
se
,"'Cr13c
d~i["
aqui..
~!'J
nuro-.
d:uJEt1~1'lI
ener
I
a,
estaMeadie
una'Itlstor!a
MLag
tk:itca_s
de
la
~nte_Fprctacl6[1j.
queel
[cfi!U8Je.
n
tndoeasoel!engtl:;!!Jeen
~~S
(:~.d.t1(J
1'38
indo·e~_r.opeas,
h:l!J
heeho
Moer
siemp.It'e
d:os.
dSlSCS
de
peehas:
~.J
-Mte
tOOt)
~asosp.e~ha
de
qiu,c.d
]e..liguaj,('JnQ
~oe
e:mctalrne~te
Ie
~1lJ)_
dtee,Ellse
udt.!,
I!1U-
se
~.)L
a:nraip;m'
'qiUe
esinRte-dl~tame:nterw..n
Resto
110
es,
q:ul;rA.s~
~l
reaUirlad,s.1ri1(itun
ser,)jtLdo
menor,
que
prol~,
,mCleiili3J
y.
i1!l
pe.~
detodo.
trrurlSr.1LC
tOlvQ
I
 
.sc:QlUdo:
stEcrbdo
este
s-entldoa
la.,.~
el
s!M'l.'Udo
tltas_
(Llej'~e
!{
el
~~6-~d~
d
'baJ«(-
Estoera
'10
ql!le
'roo
gr1ej"os
liim;,;an.
ia~~.
in
yliill~iipDrloUJ.
'-fO'l
CItra
pant':
el
leng,ILtaJe
hace
nacc!"
esrt;\;_OIJa
~ospecha:
que
1
fenguaJe
deslmon1a.
de
,alglllJ~
rnnane.:m.suformaproplamente
·'II<tro~.
"l
qL!1e'lrnay
'tDl!Jc't'las,attarst>O:sa~en
~1
m1J:n~OIqu~'
bab!an,
y-que
~~sonte]1Jgu8je.
Ame
oodo
sepodfla
!tledr
qru.
-hi
naJJwraiezael
mar,
el
Jnu.rmu~lo
d@:ios
Arboles,
los
&mma'te-s.
00-
stros.
1M
m.t®caraJs"
los
ouctUJlosencruz,
hablan:
probaiblerne:~:1te
r:.a.}"~.gngbJajes
que.M
arttculandeur
a.
manera
00,
verbal.
Esta
s~rta,
:sl
tjjl!1ertis.
en
formamlJ~'b.l;.iJrda~
l"€ii
,$~iruJn:
de
105
·grteg,os.
ESt,[i5
dossospeehas
Q
J!e..
'lie
~piMeCill'
ya
entre
1mgdeg(lsno
'hm
tl:!es~Ao
'!l
nes
5OrJ.
aiilin
cijnt,~mporAncas.ptleslo
que
h
nes
vueltoacreer,
preetsamente
d![;'5de
etslglo
j{1K;,
~tie
100
gest1)S
mudos,
(I,Ll€'
~aserumledades,
que:'bodoel
tL!J!mlulO
,J
_lLlles11~o
a]red'-'ldor
f;)llJede
t~lm~en
hablar:
y,~
'Que
nunca
estamosa
'~i3i
e5CU
eba
de
tcdo-'
tt
lengu~e
ible,
ttr-,atande'~rprenclru"baj,olas
paJaibr~sundiiSeiJrso.
que
seri.a..
:n1A..s
esBl:u:::~at
Yo
cliOO
quecadacu
tUfa"
qJl,Iimet:o
docicada
Jorm8J
cultural
rlel!'l.trode'La
cirlJJzaJcl'
6'n
ocddenlal;
hatenido
,$!I,,!I,
s~slerna
de
itl··'-rpreta..clor'L.
iSuSttenl~
CRS·.
susmetoooo.
sus
Iormas
derastrear
d
l,enguaJe
Qjue
ql,dcf'(deelr
on
cesa'ctu~
'!@
'qrue
,el~[~.
Ji'
q,rue
hay
lengnaJe
fuera
del
ienguajc.
Parece.[lues.
que
hiilibria
q:I,.H;:
~naugur:ar
U'I.a
c;n!.P[\~.
para'
_acer
el
s~st~ma
01
el'cua&U,comoeedeemenel
s:~g1.Q
X1lU.
ae
iiXlG5.
esms
:sistemasdein]terpteta~i6n.
Pacoo.tnp:reder
que
sj'temadtli
finrerpr,etation
ba
r.-
r4,.;j..
1
;;::'~I'fl
',(;!,
J.JrurI,"_.aeo
16.1.
~Q
>:]X
Y
e-1'1.
,c6
1SecU!~.cl!a.
a
q
IllE
s~s~~a.de
int
.,:rel:a<:Mn
:'ie.fitefl:~eem""'"
i>.
-I".,""""'
ngso,,-i"Oi!i.,
meparece_queseria
ne~a1'io
'OIDru,lU1
_Uf'L'O
de
'[ef&-.mC1a.
~~a.no.
iIJ~
tlpCl!
d
Di:el11.ca
tal
0011110
ta
que
l.p~do<~SUripongamns
P!l)T'CRsO.
en
assfo,XVI.
E~
eg"-
iO~~
&~ba
~~ar~
'terlJ<r,et3C~Qn.~.
t1
\!\ez;
SU
s:I.lli{),
'fier.aJ},
190
un~dad
ft~innJ:f.MJ
-que:
;i~
r:aterp~.@.tJ~_n_
m~&~queuatar.
e!ii_,~
-:s,erii~airza.
D(J_nde
las
ecsas
se
VdreCliUl,
dQnd~
esc
-~e'
pirecia.
al
una
CQ6a
qutria,eq:t11tSarse}
poCli~scrl.es-cifrndar
seecneceIu~e"
rei
p:l!Jpel.
SIl,p~1nttQtI!e
h;!lil]
des~
<en~p~n.8,d~)en
I~c'OS!"f10~ogia.
en
'Ia
bo~tatlJ~ca.~
la
~log}Bl,
en!a
nlosC!fta.
dd
Si~Q'
XV].
la.:se~",
~anz..i!;'
to,~las:i.iOd·QIlCSquegimn
'C'Ql'f.10
:s~tJ!V~~~
en
tOtmo
a
?I:a.
Adeerr
vyn:l~d.
pan,
nuestrosojos,
d
gent.~
d~.!
SI,gIQ_~..
t'O~.aeseared
d~
;!!l~mJl;llud~
es
alg.o
c_onrusa
:If
'timQ,rolladla_
S~nen~bare,
eseecorpus
d.€
Ja.sern~:!Imaen
el
sigktl
,i('iJ£
esla.baI.lI"f-ectamlen[.e
,organ!2atto.Habia
pelf
Lo
menesdnco
,n;ociooes
per,fe.c~ameflJ~dei:1rurlas-;
.-La
:n.Q~~de
COO1.'Ile:t~!!3i11cla.laJ
<OOJIDe.nertUa:(j]IJ;El'
,eg,
ad
euaden
[[pDr
~emplo!
delalma
81cue~)(~,
0
de
la,
S~e
,animal
a
~a.sene
'~eLa'lJ.
:~~.a
oocLihlde
SYFnpaf'/wia.
la,
slIrlpaltia.
qu:.es
~dmt[daJd.
de
a~Cident~
ensustanota,(llStmtals.
~1a
nocUmd'e·emu,brio..
que
es
~1.
muy
(!~~[Qso
fla':.~~lIsm.o<dea_~tJurtooen
SUSlanclas
4}
en
series
d~~Unt~s.de
Uti
form_a
Ql!.I:elos,atnbuJ:m
Son
Ol)mo
e~
l"ctJ~o
:ros
utn!ilS
de
,ros
ot.ros.er.Jitma
susbnC.1;;ly
en

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->