Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
63Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ford Focus - manual utilizare (rom)

Ford Focus - manual utilizare (rom)

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 19,455|Likes:
Published by danica2009

More info:

Published by: danica2009 on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/24/2013

pdf

text

original

 
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 1Composite
C M Y CM MY CY CMY K
Ilustraþiile, informaþiile tehnice, datele ºi descrierile din aceastã publicaþie erau corecte la data bunuluide tipar. Ne rezervãm dreptul de a opera orice modificãri necesare, în conformitate cu dezvoltãrile ºiîmbunãtãþirile permanente.Aceastã publicaþie nu va putea fi multiplicatã, retipãritã, stocatã pe un sistem de procesare a datelorsau transmisã prin mijloace electronice, mecanice, fotografice sau de altã naturã, sau înregistratã,tradusã, editatã, prescurtatã sau dezvoltatã fãrã acordul prealabil, scris, al Ford-Werke Aktiengesellschaft.Aceeaºi regulã se aplicã extragerii de pasaje din acest manual ºi utilizãrii lor în alte publicaþii.La realizarea acestei publicaþii s-a acordat o atenþie deosebitã pentru redactarea cât mai completã ºimai exact posibilã, dar încã mai pot apãrea modificãri ulterioare.Aceastã publicaþie descrie opþiunile ºi variantele de echipamente disponibile pentru întreaga gamã demodele Ford din toate þãrile europene, prin urmare unele din articolele cuprinse în manual ar putea sãnu fie aplicabile vehiculului dumneavoastrã.
Important:
Piesele ºi accesoriile originale Ford au fost create special pentru vehiculele Ford. Deci,sunt destinate special vehiculelor Ford.Dorim sã subliniem faptul cã piesele ºi accesoriile altele decât cele menþionate mai sus nu au fostexaminate ºi aprobate de Ford decât dacã acest lucru este specificat în mod explicit. În ciuda monitorizãriicontinue a producþiei pieþei, nu putem certifica compatibilitatea unor astfel de produse. Ford nu îºiasumã responsabilitatea pentru nici o defecþiune cauzatã de utilizarea unor astfel de produse.
© Copyright 2004Publicat de Ford-Werke Aktiengesellschaft, Departamentul Servicii Clienþi FordTipãrit de Romcar, aprilie 2005
 
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 2Composite
C M Y CM MY CY CMY K
Introducere 2Instrumente de bord 4Sisteme de informaþii vehicul 11Comenzi climatizare 34Lumini 46Comenzile ºoferului 52Sisteme de blocare (siguranþã) 68Scaune ºi sisteme de siguranþã 90Conducerea vehiculului 113Situaþii de oprire de urgenþã 147Curãþarea 177Întreþinerea 179Capacitãþi ºi specificaþii 190Index 209Cuprins
 
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 3Composite
C M Y CM MY CY CMY K
Reviziile efectuate regulat contribuiela menþinerea þinutei de drum ºivalorii de revânzare a vehiculului. Oreþea de mai mult de 7000 de ateliereautorizate Ford, la nivelul întregiiEurope, vã stã la dispoziþie cuexperienþa de service ºiprofesionalismul acestora, pentru avã ajuta în orice moment.Personalul special instruit al acestordealeri are o înaltã calificare pentrua asigura service adecvat ºi de calitate,vehiculului dvs. De asemenea, acestpersonal dispune de o gamã largã descule ºi echipamente specializate,realizate special pentru intervenþiileasupra vehiculelor Ford.
Introducere
2
PREFAÞÃ
Felicitãri pentru achiziþionarea nouluidvs. autovehicul Ford. Vã rugãm sãîncercaþi sã vã familiarizaþi foartebine cu vehiculul dvs. citind acestmanual al proprietarului. Cu cât veþiºti ºi înþelege mai multe desprevehiculul dvs., cu atât va fi maresiguranþa, economia ºi plãcerea decare veþi beneficia conducându-l.Manualul Proprietarului descriefiecare opþiune ºi variantã de modeldisponibilã în fiecare þarãeuropeanã ºi, ca urmare, unelearticole cuprinse în manual esteposibil sã nu se aplice vehicululuidvs. În plus, datoritã ciclurilor detipãrire, acesta poate descrieanumite dotãri înainte ca acesteasã fie, în general, disponibile.Nu uitaþi sã predaþi ºiManualul Proprietaruluiatunci când vindeþi autovehiculul.Acesta este parte integrantã avehiculului.

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Oana Tatu liked this
Costel Scutaru liked this
ioanagrindean liked this
andreibadica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->