Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Partner 34 Web

Partner 34 Web

Ratings: (0)|Views: 5,102|Likes:
Published by balkanmonitor

More info:

Published by: balkanmonitor on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
Dogaaj mjeseca
SADRŽAJ
INTERVJU SA MINISTROM ODBRANE BOROM VUÿINIýEM:RAZMIŠLJAMO O RACIONALIZACIJI VOJSKEKOMENTAR:VOJSKA BEZ ZAŠTITE I PAKOSTI
Ilija Despotoviþ 
TEMA:TREýI KONTIGNET VCG STIGAO U AVGANISTANSPREMNI ZA SVA ISKUŠENJA
Gligor Bojiþ 
 HARVARD VOJNOG ŠKOLSTVA
maj T. Si 
CRNA GORA USPJEŠNO ISPUNJAVA OBAVEZE: OEBS IMAODLIÿNO PARTNERSTVO SA MINISTARSTVOM ODBRANECRNA GORA OVE GODINE DOMAýIN TAKMIÿENJA „ALIANTE”DOLAZI 40 EKIPA IZ 12 ZEMALJAUSPJEŠNA OBUKA ZA VODIÿA U ZIMSKIM USLOVIMAOBALSKA STRAŽA ILI SLIÿAN MODEL
N. Hanjaliþ 
VIJESTIDIREKCIJA ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA:TAJNI PODACI IZ NATO VEý STIŽUIZ ISTORIJE NAORUŽAVANJA CRNOGORSKE VOJSKE:BEÿKI GASERI I RUSKE BERDANKE
ppr T. Goranoviþ 
PROMOCIJA KNJIGE O HEROJU MILOVANU ŠARANOVIýUPARTIZANSKI VITEZ IZ PODKRAJASTAV:SPECIFIÿAN INSTITUCIONALNO-USTAVNI DIZAJN
I. Jovetiþ 
FELJTON:MITAR MARTINOVIý - DIVIZIJAR I VOJNI PISAC
I. Despotoviþ 
4791113151718202122232426IMPRESSUMPartner - mjesenik o evroatlantskim integracijama, odbrani i VojsciBROJ:
34 - Februar 2011. godine
 IZDAVAÿ:
Ministarstvo odbrane Crne Gore
ZA IZDAVAÿA:
mr Boro Vuiniþ 
UREIVAÿKI ODBOR:
Draško Jovanoviþ, Olivera ukanoviþ, Tamara Popoviþ,Ilija Despotoviþ, puk Zoran Lazareviþ i Krsto Peroviþ 
 REDAKCIJA:
Irena Radoman, Gligor R. Bojiþ i Ivana Peroviþ 
TEHNIÿKI UREDNIK:
Miodrag Kankaraš
FOTO:
Ivan Petroviþ i arhiva Ministarstva odbrane
KONTAKT:
Portparol
TEL/FAX:
+382 20 241 375
E-MAIL:
pr@mod.co.me
WEB:
www.odbrana.gov.me
ADRESA:
Jovana Tomaševiþa 29
 ŠTAMPA:
Pobjeda, Podgorica
TIRAŽ:
5.000
S
astanak načelnika štabova zemalja Američko-jadran-ske povelje (A-5) održan je u Ministarstvu odbrane.Učešće su uzeli predstavnici generalštabova Crne Gore,Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Albanije, kaoi oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, koje su,takođe, potpisnik te Povelje. Na sastanku je ocijenjeno dainicijativa o zajedničkom učešću oružanih snaga zemaljaAmeričko-jadranske povelje u međunarodnoj misiji ISAF uAvganistanu, predstavlja interesantan projekat. Predloženoje ormiranje zajedničke jedinice instruktora, koja bi obu-čavala avganistansku vojsku i policiju. Crnogorski doprinosbio bi slanje nekoliko naših instruktora u školu vojne policijeu Kabulu.“O angažmanu crnogorskih instruktora posljednju riječdaće Skupština. Učesnici skupa saglasni su da bi slanje zajed-ničke jedinice bio pokazatelj za povezivanje regiona, odno-sno, da su zemlje koje su nekada bile u političkim i drugimkonf iktima spremne da daju zajednički doprinos rješavanjusvjetskih problema”, kazao je načelnik štaba GeneralštabaVCG pukovnik Zoran Lazarević.Zamjenik načelni-ka Generalštaba oru-žanih snaga Hrvatskekontraadmiral ZdenkoSimičić, istakao je daje upravo dobra regio-nalna saradnja u okviruA-5 podstakla Zagrebda inicira mogućnostzajedničkih instruktoraza obuku avganistanskevojske.“Inicijativa na planu regionalne saradnje je dobro prihva-ćena i mi očekujemo da će škola za obuku avganistanske voj-ne policije u punoj operativnoj upotrebi biti za dvije godine”,rekao je Simičić.Prema njegovim riječima, 2011. je u Avganistanu progla-šena godinom tranzicije, odnosno akcenat će biti stavljen naobuku avganistanske policije i vojske. “Ubuduće, težište ćeisključivo biti na obuci, kako bi avganistanske snage sigur-nosti preuzele kompletan nadzor nad čitavom teritorijom tedržave”, kazao je Simičić.Sastanak u Podgorici načelnici štabova A-5 iskoristili suza razmjenu mišljenja i iskustava po temama od zajedničkoginteresa u okviru programa Partnerstvo za mir i NATO, aposebno za održavanje prijateljskih odnosa sa zemljama uregionu. Takođe, bilo je riječi i o logističkoj podršci oruža-nim snagama tokom njihovog angažovanja u međunarod-nim misijama.I.R.
Regionalni dogovor ozajednikoj jedinici zaAvganistan
februar 2011.
PARTNER3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->