Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
18Activity

Table Of Contents

Mục lục
1 Giới thiệu về SQL Server 2005
1.1 Cài đặt SQL Server 2005 Express Edition
1.1.1 Các yêu cầu cho hệ thống 32bit
1.1.2 Các bước cài đặt SQL Server 2005 Express Edition
1.2 Một số thao tác cơ bản trên SQL Server 2005 Express Edition
1.2.1 Tạo một CSDL mới
1.2.2 Tạo bảng mới
1.2.3 Xóa bảng, xóa CSDL
1.2.4 Mở một query editor để viết câu lệnh SQL
2 Structured Query Language (SQL)
2.1 SQL là ngôn ngữ của cơ sở dữ liệu quan hệ
2.2 Vai trò của SQL
2.3 Giới thiệu sơ lược về Transact SQL (T-SQL)
2.3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu ( Data Definition Language – DDL)
2.3.2 Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (Data control language – DCL)
2.3.3 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data manipulation language – DML)
2.3.4 Cú pháp của T-SQL
2.3.5 Các kiểu dữ liệu
2.3.6 Biến (Variables)
3.1 Câu lệnh SELECT
3.1.1 Danh sách chọn trong câu lệnh SELECT
3.1.2 Mệnh đề FROM
3.1.3 Mệnh đề WHERE - điều kiện truy vấn dữ liệu
3.1.4 Phép hợp (UNION)
3.1.5 Phép nối
3.1.6 Các loại phép nối
3.1.7 Phép nối theo chuẩn SQL-92
3.1.8 Mệnh đề GROUP BY
3.1.9 Truy vấn con (Subquery)
3.2 Thêm, cập nhật và xóa dữ liệu
3.2.1 Thêm dữ liệu
3.2.2 Cập nhật dữ liệu
3.2.3 Xóa dữ liệu
4 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu – DDL
4.1 Tạo bảng
4.2 Các loại ràng buộc
4.2.1 Ràng buộc CHECK
4.2.2 Ràng buộc PRIMARY KEY
4.2.3 Ràng buộc FOREIGN KEY
4.3 Sửa đổi định nghĩa bảng
4.4 Xóa bảng
4.5 Khung nhìn - VIEW
4.6 Thêm, cập nhật, xóa dữ liệu trong VIEW
4.7 Thay đổi định nghĩa khung nhìn
4.8 Xóa khung nhìn
5 Thủ tục lưu trữ, hàm và trigger
5.1 Thủ tục lưu trữ (Stored procedure)
5.1.1 Tạo thủ tục lưu trữ
5.1.2 Lời gọi thủ tục
5.1.3 Biến trong thủ tục lưu trữ
5.1.4 Giá trị trả về trong thủ tục lưu trữ
5.1.5 Tham số với giá trị mặc định
5.1.6 Sửa đổi thủ tục
5.1.7 Xóa thủ tục
5.2 Hàm do người dùng định nghĩa (User Defined Function-UDF)
5.2.1 Hàm vô hướng - Scalar UDF
5.2.2 Hàm nội tuyến - Inline UDF
5.2.3 Hàm bao gồm nhiều câu lệnh bên trong – Multi statement UDF
5.2.4 Thay đổi hàm
5.2.5 Xóa hàm
5.3 Trigger
5.3.1 Các đặc điểm của trigger
5.3.2 Các trường hợp sử dụng trigger
5.3.3 Khả năng sau của trigger
5.3.4 Định nghĩa trigger
5.3.5 Kích hoạt trigger dựa trên sự thay đổi dữ liệu trên cột
5.3.6 Sử dụng trigger và Giao tác (TRANSACTION)
5.4 DDL TRIGGER
5.5 Enable/ Disable TRIGGER
6 Sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup and Restore)
6.1 Các lý do phải thực hiện Backup
6.2 Các loại Backup
6.2.1 Full backup và Differential backup
6.2.2 Transaction log backup
6.3.1 Sao lưu (Backup)
6.3.2 Phục hồi (Restore)
7 Các hàm quan trọng trong T-SQL
7.1 Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu số
7.1.1 Hàm ISNUMERIC
7.1.2 Hàm ROUND
7.2 Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu chuỗi
7.2.1 Hàm LEFT
7.2.2 Hàm RIGHT
7.2.3 Hàm SUBSTRING
7.2.4 Hàm LEN
7.2.5 Hàm REPLACE
7.2.6 Hàm STUFF
7.2.7 Hàm LOWER/UPPER
7.2.8 Hàm LTRIM/RTRIM
7.3 Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu Ngày tháng/ Thời gian
7.3.1 Hàm GETDATE
7.3.2 Hàm DAY/ MONTH/ YEAR
7.3.3 Hàm DATEPART
7.3.4 Hàm DATENAME
7.4 Hàm CAST và CONVERTER
8.2.1 C# và VB.NET
8.2.2 VB 6
Tài liệu tham khảo
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
copy of giao trinh sql server 2005_dang hoan chinh

copy of giao trinh sql server 2005_dang hoan chinh

Ratings: (0)|Views: 3,800|Likes:
Published by tienlmd4tin

More info:

Published by: tienlmd4tin on Mar 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 26 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 30 to 102 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 106 to 108 are not shown in this preview.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Herovip Hero liked this
nntuan03 liked this
Tuan Viet Tran liked this
Akai Shuichi liked this
Ha Xuyen Nguyen liked this
Huy Trinh liked this
Toi Trinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->