Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AGRICULTURA ECOLOGICA 2/3

AGRICULTURA ECOLOGICA 2/3

Ratings:
(0)
|Views: 1,086|Likes:
Published by ecora2011
AGRICULTURA ECOLOGICA
AGRICULTURA BIO
AGRICULTURA ORGANICA
ECOAGRICULTURA
AGRICULTURA ECOLOGICA
AGRICULTURA BIO
AGRICULTURA ORGANICA
ECOAGRICULTURA

More info:

Published by: ecora2011 on Mar 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
CapitolulVI.Agroecosistemullegumicol.LegumiculturatncontextuaIagri culturi ibi oIo gice
CAPITOLUL \IIAGROECOSISTEMT]LLEGUMICOL.LEGUMICULTURAIN CONTEXTUL AGRICULTURIIBIOLOGICE
6.1.TMPORTANTA PRODUCERTTLEGUMELORiNCONTEXTULAGRICULTTruI BIOLOGICEUna dincelemaiintensiveramuriale horticulturiiestelegumicultura,deoareceproducerealegumelorse facetottimpul anului in spafiiaddpostite(sere,solarii,rdsadnifegiincdmp deschis), in exploataliicomerciale mari,mijlociigimici,,dargiingrddiniledepeldngdcas[".Legumiculturapermiteprinspecificulsdu cultivareaintensivda terenuluicu 2-3culturipean,insuccesiune,dargiprinasociereaa2-3 specii inacelagiciclude cultur6.Marea diversitatede speciianuale cuperioadede vegetalie scurte(2-3luni)saumai lungi(p6n[la 6-7 luni)asigurS o mai buni stabilitate aagrosistemului,afectAndsauderanj6ndciclurilebiologice ale agenfilorpatogenisaualeparazililor,numdrulcelorpolifagifiind mairestrins.Apagisbrurilemineralesunt exhaseprinsistemulradicularcarediferldelao speciela altagicarelasdin sol o cantitatefoarte maredematerieorganicdfiindastfelfavorizatddezvoltareamicroorganismelorqiingeneralviala insol.Pe ldngd recoltelepropriu-zise (fructe,frunze,tulpini, rdddcini), foartemultespecii legumicoleproducAiocantitateimportant6de masdverde care,uneori,se folosegte in hranaanimalelor, darpoatefi utllizathgipenhuproducereade composturi,asigur6nd,astfel,reciclareaelementelornutritive.Legumiculturaare relafii multiplecualteramuriale agriculturii, cum arfi: culturilede cAmp,dargicucelepomicole,viticolegizootehnice,atdtprinutilizareaunor asolamentegirotafii mixte,utllizareaproduselorsecundare-
87
 
Capitolul VI. Agroecosistemullegumicol.Legumiculturo tn contextual agri culturiibiologicereziduale,cdtgiprinfolosirea unor spafii temporardisponibile(primii2-3 anideplantafii)ceeace asigurdosporirea diversitifiiincadrul agroecosistemului.Tendinfaactualdpe planeuropean,de introducerea culturilorftrd solgiinlocuireasolului cu substraturiartificiale ca vath minerali;poliuretan,argile,etc., degiestejustificatdpetermen scurtprinobfinereadeproducfiifoarte marigidecalitate,areimplicafiiecologice deosebitdegrave privindreciclareamaterialelorinerte.Pentrumodemizareaconstrucfiilorgia materialelorde ser6,in afarddecerinlele extraordinarede investifiipentruconstrucfii,incondifiile actualealeperioadeide tranzifie,sepune problemainlocuiriisolului cu materialeinerte,lanivelulsuprafefelorapreciabiledesere de care dispunem.Solufianupoatefidecdt extindereatreptati a culturilorpesubstratorganic,perfectreciclabilgiutilizareatehnologiilormodernecum ar fi:irigareaprinpicurare,combinatiicufertilizarcacusolufii nutritive,utilizarea composturilor,reducereabolilor,princreareadehibrizigisoiuri rezistente,gia ddunitorilor,prin prdddtorietc.Cauzelecregteriiprefuluide cost alproducfiei,dargisursededestabilizarea agroecosistemuluigidepoluareamediuluisunt: degradareaactualelorconstrucfiiinsere,lipsade etangeitate,cu maripierderideenergietermic6,evacuareaprindrenuri a excesuluide umiditate,scurgereaexcesuluideelementefertilizanteinpfuuade apd freatici,cregtereapH-uluisolului lapeste8 etc.Culturilede legumeefectuatesub addposturidepolietileni,cu utilizareprimivaraqitoamna,preztntd,avantajulacfiunii inghefuluiasupra soluluigiformelorde rezistenfda agenfilorpatogenigia ddundtorilor.Cu toateacestea,temperaturileridicatedintimpul verii sau condensulcese formeazlpnmdvaradeweme sautoamnatfuziufavofizeazLatacul agenfilorpatogeni,deoareceacestespatiinu beneficiazddeploi qiincazul unei aerisiridefectuoasesecreeazhcondifiide sftesatdtpentru plante,cdtgipentrumicroorganismeledinsol.Culturalegumelorin cdmpare o bogatd tradilie,caracteizatL fiindprintr-omarediversitatede speciiqisoiuri, cu cerinfe foarte variatefaf[de condiliile
88
 
CapitolulVI.Agroecosistemullegumicol.Legumiculturain contextual agriculturii biologicepedoclimatice;de exemplu,un regim bun de umiditateesteo condifie esenfialdpentruoblinereaunorproducfiimariqide calitate superioari.Unele specii secultivdfrrdirigare in zonelecupluviometrieasigurati,?n specialinparteadenord aldrii(cartoful,rdddcinoasele,varza),altele sunttermofile (tomate,vinete,pepeni),inparteade sudafarii.Deoarece sunt speciipretenlioaseinprivinfafertilitdfii soluluigiaregimului deirigaregidrenaj,precumgimari consumatoaredesubstanfenutritive,pentruefectuareaunor culturi legumicoepemari suprafefe,terenurilese aleg cu deosebit6atenfie,principalulcriteriu fiind asigurareaapei(irigafiei).Pentrusatisfacereacerinfelorpersonale,inmicilegospodirii,solul esteinpermanen![lucratqiamelioratprinutilizareagunoiuluidegrajdgiacomposturilor menajere,iat necesarulde apd este asigurat dinpdnzade apbfreaticdde ladiferiteaddncimi.inambelesitualiiculturile legumicole suntinfluenfate de agroecosistemgi,de asemenea,il influenfeaz5.Aceasti interacliune esteevidenti in cazulpoleniziriispeciilor de citreinsectesauprinvAnt,pentruculturile deconsumsaupentru producereaseminfelorgi,de asemenea,inprotecfiaplantelorcaredevinedificild deconholatpeplangeneral.Pentru infiinfarea culturilor delegume incimp,utilizarea hibrizilorFreste costisitoaregiriscantiqisepracticl pescard redusdnumaila tomateletimpurii, fiind condilionatdecono-micde folosirea unor tehnologiisuperioaregideposibilitdfide export.Practicareaunei legumiculturi biologiceurmdregte,inprimulrdnd, alegereaterenurilors6nitoase(nepoluante),a unorsoiuri rezistentegia unor tehnicispecifice,curespectareaechilibruluiagro-ecosistemuluigigrijafafdde mediu.6.2. ALEGEREA TEREI\IT]LUIMen{inereafertilitfiiisoluluipetermen lung este una dintreindatoririlecelemaiimportanteale agricultorilor.
89

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoher liked this
ambasadorul liked this
Andreea Denisa liked this
yo2maj liked this
Dan Danut liked this
Simona Panaitescu liked this
Filip Marian liked this
Anca Chirila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->