Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grile Anatomie UMF Const. - II - SISTEMUL NERVOS

Grile Anatomie UMF Const. - II - SISTEMUL NERVOS

Ratings: (0)|Views: 3,433|Likes:
Published by roxanaperianu
SISTEMUL NERVOS

NOŢIUNI GENERALE
COMPLEMENT SIMPLU
1. Majoritatea funcţiilor organismului sunt reglate de: a. sistemul nervos; b. sistemul endocrin; c. aparatul cardio-vascular; d. toate răspunsurile sunt corecte; e. sunt corecte numai răspunsurile a si b. 2. SN are rol în special în reglarea activităţii: a. musculaturii; b. glandelor exocrine; c. glandelor endocrine; d. toate răspunsurile sunt corecte; e. sunt corecte numai răspunsurile a si b. 3. Sistemul endocrin reglează în principal funcţi
SISTEMUL NERVOS

NOŢIUNI GENERALE
COMPLEMENT SIMPLU
1. Majoritatea funcţiilor organismului sunt reglate de: a. sistemul nervos; b. sistemul endocrin; c. aparatul cardio-vascular; d. toate răspunsurile sunt corecte; e. sunt corecte numai răspunsurile a si b. 2. SN are rol în special în reglarea activităţii: a. musculaturii; b. glandelor exocrine; c. glandelor endocrine; d. toate răspunsurile sunt corecte; e. sunt corecte numai răspunsurile a si b. 3. Sistemul endocrin reglează în principal funcţi

More info:

Published by: roxanaperianu on Mar 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2014

pdf

text

original

 
 1
SISTEMUL NERVOS
NO
Ţ
IUNI GENERALE
COMPLEMENT SIMPLU 
1. Majoritatea func 
ţ 
iilor organismului sunt reglatede:
a. sistemul nervos;b. sistemul endocrin;c. aparatul cardio-vascular;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
2. SN are rol în special în reglarea activit 
ăţ 
ii:
a. musculaturii;b. glandelor exocrine;c. glandelor endocrine;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
3. Sistemul endocrin regleaz 
ă
în principal func 
ţ 
iile:
a. metabolice;b. glandelor rndocrine;c. glandelor exocrine;d. musculaturii netede;e. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte.
4. SN somatic regleaz 
ă
activitatea:
a. musculaturii scheletice;b. glandelor exocrine;c. musculaturii netede;d. glandelor endocrine;e. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte.
5. SN vegetativ regleaz 
ă
activitatea:
a. musculaturii viscerale;b. musculaturii netede;c. glandelor endocrine;d. glandelor exocrine;e. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte.
6. SN central este format din:
a. encefal;b. maduva spin
ă
rii;c. ganglionii extranevraxiali;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
7. SN periferic este format din:
a. nervi spinali;b. nervi cranieni;c. maduva spin
ă
rii;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
8. Centrii nervo
ş
i:
a. prelucreaz
ă
informa
ţ
iile primite;b. elaboreaz
ă
comenzi pentru receptori;c. prezint
ă
trei compartimente;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
9. Emisferele cerebrale au urmatoarele func 
ţ 
ii:
a. senzitiv
ă
;b. motorie;c. psihic
ă
;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
10. Actul reflex se caracterizeaz 
ă
prin:
a. este mecanismul fundamental de fun
ţ
ionare a SN;b. reprezinta reac
ţ
ia de r 
ă
spuns a receptorilor la unstimul;c. este un termen introdus de c
ă
tre Demostene;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
11. Arcul reflex reprezint 
ă
:
a. reactia de r 
ă
spuns a receptorilor la un stimul;b. reactia de r 
ă
spuns a centrilor nervo
ş
i la un stimul;c. baza anatomic
ă
a actului reflex;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
12. Arcul reflex este format din urm
ă
toarele, cu oEXCEP 
Ţ 
IE:
a. receptor;b. cale aferent
ă
spre receptor;c. centru nervos;d. cale eferent
ă
;e. efector.
13. Receptorul se caracterizeaz 
ă
prin:
a. este o structur 
ă
excitabil
ă
;b. r 
ă
spunde la stimuli prin varia
ţ
ii de potentialgradate;c. trimite comenzi spre efector;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
 
 2
14. Receptorii pot fi reprezenta
ţ 
i de urmatoarelestructuri, cu o EXCEP 
Ţ 
IE:
a. celule epiteliale diferen
ţ
iate în celule senzoriale;b. celule epiteliale specializate în celule senzoriale;c. celule conjunctive;d. corpusculi senzitivi;e. termina
ţ
ii nervoase libere.
15. Corpusculii senzitivi se caracterizeaz 
ă
prin:
a. sunt mici organe pluricelulare;b. sunt forma
ţ
i din celule;c. contin fibre conjunctive;d. contin termina
ţ
ii nervoase dendritice;e. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte.
16. Receptori reprezenta
ţ 
i prin termina
ţ 
ii nervoase dendritice se întâlnesc în:
a. receptorii tegumentari;b. proprioreceptori;c. receptorii retinieni;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
17. Uneori, rolul de receptori îl îndeplinesc:
a. termina
ţ
iile butonate ale dendritelor receptorilor olfactivi;b. termina
ţ
iile butonate ale dendritelor receptorilor durerosi;c. termina
ţ
iile butonate ale dendritelor receptorilor vizuali;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
18. În func 
ţ 
ie de tipul excitantului receptorii pot fi urm
ă
torii, cu o EXCEP 
Ţ 
IE:
a. mecanoreceptori;b. termoreceptori;c. proprioreceptorid. receptori electromagnetici;e. chemoreceptori.
19. Mecanoreceptorii se caracterizeaz 
ă
prin:
a. detecteaz
ă
deform
ă
rile chimice ale receptorului;b. detecteaz
ă
deform
ă
rile mecanice ale celulelor vecine receptorului;c. intr 
ă
 
ş
i în categoria receptorilor clasifica
ţ
i în func
ţ
iede tipul de energie pe care o prelucreaz
ă
;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile b si c.
20. Termoreceptorii:
a. sesizeaz
ă
schimb
ă
rile de temperatur 
ă
;b. unii sunt specializa
ţ
i pentru senza
ţ
ia de cald;c. altii sunt specializa
ţ
i pentru senza
ţ
ia de rece;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si c.
21. Nociceptorii:
a. sunt receptori ai durerii;b. detecteaz
ă
leziuni tisulare de natur 
ă
fizic
ă
;c. detecteaz
ă
leziuni tisulare de natur 
ă
chimic
ă
;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si c.
22. Receptorii electromagnetici detecteaz 
ă
:
a. lumina la nivelul retinei;b. deform
ă
ri mecanice ale retinei;c. leziuni fizice retiniene;d. leziuni chimice ale retinei;e. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte.
23. Chemoreceptorii detecteaz 
ă
urmatoarele, cu oEXCEP 
Ţ 
IE:
a. gustul;b. mirosul;c. nivelul oxigenului din aer;d. concentra
ţ
ia dioxidului de carbon;e. concentra
ţ
ia unor substan
ţ
e importante înbiochimia organismului.
24. La nivelul receptorului are loc traducereainforma
ţ 
iei purtate de stimul în:
a. informa
ţ
ie nervoas
ă
;b. impuls nervos;c. r 
ă
spuns;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
25. În func 
ţ 
ie de provenien
ţ 
a stimulului, receptorii  pot fi:
a. exteroreceptori;b. interoreceptori;c. visceroreceptori;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
26. În func 
ţ 
ie de tipul de senza
ţ 
ie, receptorii pot fi:
a. proprioreceptori;b. receptori cutana
ţ
i;c. receptori ai sim
ţ
urilor speciale;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
27. Proprioreceptorii:
a. informeaz
ă
despre pozi
ţ
ia corpului;b. permit controlul mi
ş
c
ă
rii;c. sunt receptori electromagnetici;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
28. Receptorii cutanati includ urmatorii receptori,cu o EXCEP 
Ţ 
IE:
a. presionali;b. osmoreceptori;c. tactili;d. pentru cald;e. pentru vibra
ţ
ii.
 
 3
29. În func 
ţ 
ie de tipul de energie pe care o prelucreaz 
ă
, receptorii pot fi urm
ă
torii, cu oEXCEP 
Ţ 
IE:
a. baroreceptori;b. chemoreceptori;c. fotoreceptori;d. termoreceptori;e. mecanoreceptori.
30. Chemoreceptorii au urm
ă
toarelecaracteristici:
a. sunt stimula
ţ
i fizic;b. pot fi situa
ţ
i în cavitatea nazal
ă
;c. sunt situa
ţ
i în retina;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
31. Chemoreceptorii sunt reprezenta
ţ 
i de catreurm
ă
torii receptori, cu o EXCEP 
Ţ 
IE:
a. mugurii gustativi;b. nociceptori;c. epiteliul glandular;d. epiteliul olfactiv;e. corpii carotidieni.
32. Fotoreceptorii se caracterizeaz 
ă
prin:
a. sunt stimula
ţ
i de lumin
ă
;b. sunt reprezenta
ţ
i de celulele cu conuri;c. sunt reprezenta
ţ
i de celulele cu bastona
ş
e;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
33. Mecanoreceptorii au urm
ă
toarelecaracteristici:
a. sunt stimula
ţ
i de deformarea membranei;b. sunt reprezenta
ţ
i de c
ă
tre receptorii tactili;c. sunt reprezenta
ţ
i de c
ă
tre receptorii pentru vibra
ţ
ii;d. sunt reprezenta
ţ
i de c
ă
tre receptorii pentrupresiune;e. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte.
34. În func 
ţ 
ie de viteza de adaptare receptorii pot fi:
a. fazici;b. tonici;c. len
ţ
i;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
35. Receptorii fazici se caracterizeaza prin:
a. raspund cu o crestere a activit
ăţ
ii la aplicareastimulului;b. desi stimulul se mentine, activitatea receptoriloscade;c. sunt reprezenta
ţ
i de catre receptorii olfactivi;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
36. Receptorii tonici se caracterizeaz 
ă
prin:
a. prezint
ă
o activitate variabil
ă
pe durata aplic
ă
riistimulului;b. sunt reprezenta
ţ
i de c
ă
tre receptorii vizuali;c. sunt reprezenta
ţ
i de c
ă
tre celulele cu conuri;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile b si c.
37. Receptorii vin în contact sinaptic cu:
a. termina
ţ
iile dendritice ale neuronilor motori dinganglionii spinali;b. termina
ţ
iile dendritice ale neuronilor din ganglioniide pe traseul unor nervi cranieni;c. termina
ţ
iile axonice ale neuronilor din ganglionii depe traseul unor nervi cranieni;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile b si c.
38. Distribu
ţ 
ia c 
ă
ii aferente în centrii nervo
ş
i se poate face:
a. convergent;b. divergent;c. în mai mult de dou
ă
moduri;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
39. Distribu
ţ 
ia c 
ă
ii aferente în centrii nervo
ş
i se poate face:
a. un singur neuron central poate primi contactesinaptice de la mai multe fibre aferente;b. o singur 
ă
fibr 
ă
eferent
ă
se poate termina pe maimul
ţ
i neuroni centrali;c. mai multe fibre eferente se pot termina pe maimul
ţ
i neuroni centrali;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
40. Poten
ţ 
ialele de ac 
ţ 
iune dendritice ajunse laneuronul senzitiv se propag 
ă
mai departe:
a. celulifug, de-a lungul dendritei acestuia;b. centripet, de-a lungul axonului acestuia;c. pâna la prima sinaps
ă
;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.
41. Reflexul monosinaptic prezint 
ă
urm
ă
toarelecaracteristici:
a. este format din cel putin doi neuroni;b. este un reflex elementar;c. are doi neuroni senzitivi;d. are doi neuroni motori;e. nici un r 
ă
spuns nu este corect.
42. Reflexul polisinaptic se caracterizeaz 
ă
prin:
a. se întâlne
ş
te într-o activitate reflex
ă
complex
ă
;b. calea aferent
ă
este format
ă
din cel mult treineuroni;c. centrul reflex elaboreaz
ă
ă
spunsul senzitiv;d. toate r 
ă
spunsurile sunt corecte;e. sunt corecte numai r 
ă
spunsurile a si b.

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ema Radu liked this
doina_2022 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Simona Badiu liked this
Adriana Popa liked this
Simona Badiu liked this
Izz Bella liked this
Alexandra Petrus liked this
Alexandru Ciocan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->