Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ekadaster Di Malaysia

Ekadaster Di Malaysia

Ratings:
(0)
|Views: 1,932|Likes:
Published by Nik Ajim

More info:

Published by: Nik Ajim on Mar 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2014

pdf

text

original

 
EKadaster di Malaysia: Konsep dan PerlaksanaanOlehNik Azim Hazman Bin Nik Ab HadiJabatan Kejuruteraan GeomatikE mail:nickazim@yahoo.co.uk, Hp: 0137914591Pihak kerajaan Malaysia melalui Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)telah memperkenalkan amalan eKadaster bagi menggantikan amalan kadaster secarakonvensional dan telah beroperasi sepenuhnya di seluruh Semenanjung Malaysia danWilayah Persekutuan Labuan bermula pada 1 Mei 2010. Ia merupakan salah satu projeke-kerajaan yang berjaya dilaksanakan Jabatan ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)dengan kos keseluruhan sebanyak RM287 juta. Sistem eKadaster ini menggunakanteknologi jalur lebar tanpa wayar, teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), sistemmaklumat geografi (GIS), sistem navigasi satelit global dan sistem ukur yang terkini.Sistem eKadaster yang dibangunkan oleh JUPEM ini merupakan antara sistemukur tercanggih di dunia dan kini menjadi rujukan negara serantau lain. PelaksanaaneKadaster itu dapat mewujudkan sistem Pengurusan Data Kadaster, membangunkanPangkalan Data Ukur Strata /Stratum/Marin, menyediakan infrastruktur dan maklumatserta memanfaatkan penggunaan Teknologi Satelit (GPS) dalam pengukuran kadaster.Diantara objektif projek eKadaster ini adalah untuk mengurangkan tempoh untukpenyelesaian Permohonan Ukur (PU) dari 2 tahun kepada 2 bulan, untukmenyatupadukan kesemua projek ICT yang telah berjaya dilaksanakan oleh JUPEMnegeri sebagai contoh projek Sistem Ukur Total Station (STS), Sistem Automasi PejabatUkur Daerah (SAPD), Sistem Pengurusan Data Kadaster (SPDK) and Sistem KadasterBerkoordinat (CCS). Selain itu, ia juga membangunkan Pangkalan Data Ukur KadasterNasional yang homogeneous serta berorientasikan koordinat di seluruh SemenanjungMalaysia bagi aplikasi GIS serta menyokong projek eTANAH dan MaCGDI dalampenyediaan peta asas berdigit.
 
Projek eKadaster ini dibahagikan kepada tiga komponen asal iaitu Sistem UkurMaya (SUM), Sistem Keutuhan Data Kadaster (SKDK) dan Sistem Kadaster Berkoordinat(CCS). Pertamanya, Sistem Ukur Maya (SUM), yang merangkumi JUPEM2U ProcessingServer, SUM Processing Server, SUM Communication and File Server, JUD Servers,Geographical Survey Record System (GSRS) Server, Peralatan-peralatan Total Station,Field Communicator dan GPS.Melalui pengenalan sistem SUM ini,ia dapat mengubahmetodologi kerja ukur melalui penggunaan peralatan bantuan satelit, menerima pakaikaedah Real-Time Kinematic(RTK Net) dan penawanan dan prosesan data secara online,penggunaan perkakasan yang berkeupayaan tinggi serta menyokong komponen SKDKdan CCS.Seterusnya ialah komponen kedua iaitu Sistem Keutuhan Data Kadaster (SKDK)yang bakal menggantikan perkakasan SPDK dengan perkakasan berkemampuan tinggi,menggantikan rangkaian LAN ke Jalur Lebar, penambahan perisian aplikasi,pemuliharaan kesahihan dan integriti data PDUK, meningkatkan keupayaan SPEK danpengurusan data berdigit, membina pangkalan data 3D bagi ukur strata, stratum danmarin, memantapkan integrasi serta handshaking dengan system semasa yang lain danakhirnya untuk mewujudkan PDUK-GIS Ready.Ketiganya, ialah Sistem Kadaster Berkoordinat (CCS) yang akan dapatmembolehkan pemantapan komponen Hardware dan Software iaitu menyediakanServer disetiap JUPEM Negeri dan Bahagian Kadaster Ibu Pejabat, 10 workstation disetiap Jupem Negeri serta 1 unit di Ibu Pejabat, 1 unit notebook disetiap JUPEM Negeridan Ibu Pejabat, set ukuran GPS, Perisian Total Station Measurement System (TSMS),perisian Automated Database Conversion System juga disetiap JUPEM Negeri danBahagian Kadaster di Ibu Pejabat dan akhirnya penyediaan tanda kawal CCI yangterutuh.Aplikasi Konsep eKadaster dibangunkan secara Web Base (melalui liputaninternet). Selain itu, pengguna boleh mengakses aplikasi pada bila-bila masa dan diseluruh tempat di seluruh semenanjung Malaysia dan Labuan . Pemprosesan hasil kerjadi lapangan boleh dibuat secara talian dan realtime. Ia dapat mengurangkan penipuandan meningkatkan kualiti serta kejituan sesuatu pengukuran yang dijalankan dilapangan
 
oleh jurukur. Dari segi amalan pengukuran permulaan Kerja (Datum) dengan CRM
(Cadastral Reference Mark)
kepada 
Survey Accurate Coordinate 
. Perhitungan Ukurdigantikan dengan Pelarasan Ganda Dua Terkecil yang sebelum ini menggunakan KaedahBowditch yang tidak lagi digunakan tetapi masih boleh digunapakai.Ekadaster menggunakan sistem unjuran koordinat Cassini Soldner Geosentrikmelalui GDM2000 dan ia memanfaatkan kaedah pengukuran
Real Time Kinematik 
dan
MyRTKNet 
yang dibangunkan JUPEM. Selain itu, ia membolehkan pelbagai teknikpengukuran Kadaster dijalankan yang selama ini adalah terbatas dengan kaedah yanglama. Dengan adanya ekadaster, jurukur tanah berlesen dan jurutera geomatik bolehmelakukan pengutipan data bagi ukuran kadaster dengan menggunakan kaedah-kaedah
Global Navigation Sattelite Sistem (GNSS)
, terabas, radiasi, persilangan, silangalikan ataugabungan kaedah yang dibenarkan oleh JUPEM.Berdasarkan Peraturan Ukur Kadaster 2009 yang terbaharu, elemen koordinatdiutamakan dahulu, diikuti Bearing dan Jarak dimana sistem koordinat hendaklah didalam sistem koordinat NDCDB ( Pangkalan Data Ukur Kadaster Berdigit Kebangsaan ) .Ia mengandungi maklumat lot, bering,jarak, nombor lot, keluasan, koordinat, tandasempadan, kod pentadbiran dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh JUPEM.Kesimpulannya, eKadaster merupakan suatu sistem yang memanfaatkanteknologi ICT,GIS dan ukur masa kini bertujuan untuk mempercepat dan memantapkanlagi sistem penyampaian ukur kadaster negara melalui pengintergrasian sistem yangberkesan. Secara tidak langsung peranan JUPEM sebagai pusat yang memberikansumber maklumat dan ia boleh membantu jurutera geomatik/ jurukur tanah di Malaysiauntuk memantapkan amalan profesion supaya ia dapat berdaya saing, efektif dankompeten.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
Fatimatul Zuhra liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nada liked this
Ahmad Faizal Abd Majid liked this
Muslim Sejati liked this
Ahmad Faizal Abd Majid liked this
Ahmad Faizal Abd Majid liked this
Wan Aishah Athirah liked this
Wan Aishah Athirah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->