P. 1
Malleus Maleficarum

Malleus Maleficarum

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,439|Likes:
Published by Wicasta Lovelace
From MalleusMaleficarum.org - An official posting of the Malleus Maleficarum online project, the infamous "Witch Hammer" republished on the Internet - this is the only authorized posting of the material on Scribd.
From MalleusMaleficarum.org - An official posting of the Malleus Maleficarum online project, the infamous "Witch Hammer" republished on the Internet - this is the only authorized posting of the material on Scribd.

More info:

Published by: Wicasta Lovelace on Mar 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

 
 
Tfj Mcnnjzq Mcnjgoac|zmgonj8%%%A~%##{otaf%femjftmn Y<22<-23-<2 3<84381; RM]
 
TFJMCNNJZQ MCNJGOAC\ZM
eg Fjo`|oaf I|cmj| c`d Hcmjq Qr|j`kj|
Z`cl|odkjd e`no`j |jrzlnoactoe` eg tfj 3?<6 jdotoe` O`t|edzatoe` te tfj 3?46 jdotoe` oq cnqe o`anzdjdT|c`qnctoe`. `etjq. c`d t{e o`t|edzatoe`q ly Me`tckzj Qzmmj|q C Lznn eg O``eaj`t WOOO
s
s
s
s
s
s
s
s
de{`necdq 
s
Cdelj RDG Wj|qoe`
s
jLeei Wj|qoe`
s
s
 
Tfj Mcnnjzq Mcnjgoac|zm
&
Tfj [otaf Fcmmj| 
/. go|qtrzlnoqfjd o` 3467. oq c|kzclny e`j eg tfj meqt o`gcmezqleeiq jwj| {|ottj`. dzj r|omc|ony te otq reqotoe` c`d |jkc|ddz|o`k tfj Moddnj Ckjq Ot qj|wjd cq c kzodjleei ge|O`szoqote|q dz|o`k tfj O`szoqotoe`. c`d {cq djqok`jd te codtfjm o` tfj odj`togoactoe`. r|eqjaztoe`. c`d doqrctafo`k eg [otafjq Ot qjt ge|tf. cq {jnn. mc`y eg tfj medj|`moqae`ajrtoe`q c`d gjc|q ae`aj|`o`k {otafjq c`d tfjo`gnzj`aj eg {otafa|cgt Tfj szjqtoe`q. djgo`otoe`q. c`dcaazqctoe`q ot qjt ge|tf o` |jkc|d te {otafjq. {foaf {j|j|jo`ge|ajd ly otq zqj dz|o`k tfj O`szoqotoe`. acmj te lj{odjny |jkc|djd cq o||jgztclnj t|ztf Tfeqj ljnojgq c|j fjndjwj` tedcy ly c mche|oty eg Af|oqtoc`q o` |jkc|d ter|catotoe`j|q eg tfj medj|` „|jwowjd” |jnokoe` eg [otafa|cgt. e| [oaac C`d {fonj tfj
 Mcnnjzq
otqjng oqnc|kjny z`i`e{` o` medj|` tomjq. otq jggjatq fcwj r|ewjdne`k ncqto`kCt tfj tomj eg tfj {|oto`k eg 
Tfj Mcnnjzq Mcnjgoac|zm
. tfj|j {j|j mc`y weoajq {otfo` tfj Af|oqtoc`aemmz`oty &qafenc|q c`d tfjenekoc`q/ {fe dezltjd tfjjvoqtj`aj eg {otafjq c`d nc|kjny |jkc|djd qzaf ljnojg cq mj|j qzrj|qtotoe` Tfj cztfe|q eg tfj
 Mcnnjzq
cdd|jqqjd tfeqj weoajq o` `e z`aj|tco` tj|mq. qtcto`k8
„[fjtfj| tfj Ljnojg tfct tfj|j c|jqzaf Ljo`kq cq [otafjq oq qe Jqqj`tocn c Rc|t eg tfj Actfenoa Gcotf tfct Elqto`cay te mco`tco` tfjErreqotj Ero`oe` mc`ogjqtny qcwez|q eg Fj|jqy”
Tfj ommjdoctj. c`d ncqto`k. rerznc|oty eg tfj
 Mcnnjzq
jqqj`tocnny qonj`ajd tfeqj weoajq Ot mcdj wj|y |jcn tfj tf|jct eg e`j ljo`k l|c`djd cfj|jtoa. qomrny ly wo|tzj eg e`j+q szjqtoe`o`k eg tfj jvoqtj`aj eg {otafjq c`d. tfzq. tfj wcnodoty eg tfj O`szoqotoe` Ot qjt o`te tfj kj`j|cn Af|oqtoc` ae`qaoezq`jqq. ge| cnn tomj. c ljnojg o` tfj jvoqtj`ajeg {otafjq cq c |jcn c`d wcnod tf|jct te tfj Af|oqtoc` {e|nd Ot oq c ljnojg {foaf oq fjnd te tfoq dcyOt mzqt lj `etjd tfct dz|o`k tfj O`szoqotoe`. gj{. og c`y. |jcn. wj|ogoclnj. {otafjq {j|j jwj|doqaewj|jd e| t|ojd Egtj` tfj wj|y caazqctoe` {cq j`ezkf te qjj e`j l|c`djd c {otaf. t|ojd ly tfjO`szoqote|q+ Aez|t. c`d lz|`jd cnowj ct tfj qtcij Jqtomctjq eg tfj djctf tenn dz|o`k tfj O`szoqotoe`{e|nd{odj |c`kj g|em 722.222 te cq fokf cq ?.222.222 &ewj| otq <:2 yjc| ne`k aez|qj/9 jotfj| oq cafonno`k `zmlj| {fj` e`j |jcnoxjq tfct `jc|ny cnn eg tfj caazqjd {j|j {emj`. c`d ae`qoqtjdr|omc|ony eg eztacqtq c`d etfj| qzqroaoezq rj|qe`q End {emj` Mod{owjq Hj{q Rejtq Kyrqojq
Tfj Mcnnjzq Mcnjgoac|zmgonj8%%%A~%##{otaf%o`djvftm &3 eg 1/ Y<22<-23-<2 3<82<81: RM]
 
C`ye`j {fe dod `et got {otfo` tfj ae`tjmre|c|y woj{ eg rojezq Af|oqtoc`q {j|j qzqrjat. c`djcqony l|c`djd ,[otaf, Zqzcnny te djwcqtcto`k jggjatOt mzqt cnqe lj `etjd tfct tfj a|omj eg [otafa|cgt {cq `et tfj e`ny a|omj eg {foaf e`j aezndlj caazqjd dz|o`k tfj O`szoqotoe` Ly szjqtoe`o`k c`y rc|t eg Actfenoa ljnojg. e`j aeznd lj l|c`djdc fj|jtoa Qaoj`toqtq {j|j l|c`djd fj|jtoaq ly wo|tzj eg |jrzdocto`k aj|tco` tj`jtq eg Af|oqtoc` ljnojg &meqt `etclny Kcnonje. {feqj tfje|ojq e` tfj `ctz|j eg rnc`jtq c`d k|cwotctoe`cn gojndq {cq o`otocnnyl|c`djd fj|jtoacn/ [|otj|q {fe afcnnj`kjd tfj Afz|af {j|j c||jqtjd ge| fj|jqy &qemjtomjqge|mj|ny caajrtjd {|otj|q {feqj {e|iq fcd ljaemj z`rerznc|/ C`ye`j {fe szjqtoe`jd tfjwcnodoty eg c`y rc|t eg Actfenoa ljnojg dod qe ct tfjo| e{` |oqi
Tfj Mcnnjzq Mcnjgoac|zm
rncyjd c`omre|tc`t |enj o` l|o`ko`k qzaf Ac`e`oacn nc{ o`te ljo`k. cq egtj` tfj afc|kj eg fj|jqy ac||ojdcne`k {otf ot qzqroaoe`q eg {otafa|cgtOt mzqt lj |jmjmlj|jd tfct tfj
 Mcnnjzq
oq c {e|i eg otq tomj Qaoj`aj fcd e`ny hzqt ljkz` temcij c`y |jcn cdwc`ajq Ct tfct tomj `jc|ny c`y z`jvrnco`clnj onn`jqq e| mcncdy {eznd egtj` ljctt|olztjd te mckoa. c`d tfzq tfj catowoty eg {otafjq Ot {cq c {cy ge| e|do`c|y rjernj te mcijqj`qj eg tfj {e|nd c|ez`d tfjm Tfj
 Mcnnjzq
d|j{ zre` tfeqj ljnojgq. c`d. ly otq wj|y jvoqtj`aj.|jo`ge|ajd tfjm c`d l|ezkft tfjm o`te tfj aedogojd ljnojg qyqtjm eg tfj Actfenoa Afz|af O` mc`y{cyq. ot aeznd lj qcod tfct ot fjnrjd te wcnodctj tfj O`szoqotoe` otqjng[fonj tfj
 Mcnnjzq
otqjng ac``et lj lncmjd ge| tfj O`szoqotoe` e| tfj fe||e|q o`gnoatjd zre`mc`io`d ly tfj O`szoqote|q. ot aj|tco`ny rncyjd c` omre|tc`t |enj Tfzq fcq ot ljj` qcod tfct
Tfj Mcnnjzq Mcnjgoac|zm
oq e`j eg tfj meqt lneed-qecijd {e|iq o` fzmc` foqte|y. o` tfct otq wj|yjvoqtj`aj |jo`ge|ajd c`d wcnodctjd Actfenoa ljnojgq {foaf njd te tfj r|eqjaztoe`. te|tz|j. c`dmz|dj|. eg tj`q eg tfezqc`dq eg o``eaj`t rjernjTfj ncqto`k jggjat eg tfj
 Mcnnjzq
zre` tfj {e|nd ac` e`ny lj mjcqz|jd o` tfj nowjq eg tfjfz`d|jdq eg tfezqc`dq eg mj`. {emj`. c`d jwj` afond|j`. {fe qzggj|jd. c`d dojd. ct tfj fc`dq eg tfj O`szoqote|q dz|o`k tfj O`szoqotoe` Ct tfj fjokft eg otq rerznc|oty.
Tfj Mcnnjzq Mcnjgoac|zm
{cq qz|rcqqjd o` rzlnoa `ete|ojty e`ny ly
Tfj Lolnj
 Otq jggjatq {j|j jwj` gjnt o` tfj @j{ [e|nd.{fj|j tfj ncqt kcqr eg tfj O`szoqotoe` {cq gjnt o` tfj J`knoqf qjttnjmj`tq o` Cmj|oac &meqt `etclnyo` Qcnjm. Mcqqcafzqjttq dz|o`k tfj Qcnjm [otaf T|ocnq/Ot oq ljye`d tfj qaerj eg tfoq c|toanj te cdjszctjny jvcmo`j tfj |enj eg tfj
 Mcnnjzq
o` {e|ndfoqte|y. e| otq ncqto`k jggjatq Ct tfj wj|y njcqt.
Tfj Mcnnjzq Mcnjgoac|zm
&
Tfj [otaf Fcmmj| 
/eggj|q te zq c` o`t|okzo`k knomrqj o`te tfj Mjdojwcn mo`d. c`d rj|fcrq kowjq zq c tcqtj eg {fct otmokft fcwj ljj` noij te fcwj nowjd o` tfeqj tomjq 
- [oacqtc Newjncaj
Tfj Mcnnjzq Mcnjgoac|zmgonj8%%%A~%##{otaf%o`djvftm &< eg 1/ Y<22<-23-<2 3<82<81: RM]

Activity (59)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Fernando Cerezo liked this
yugoyestrella liked this
Leonor Taiano liked this
Lucia Magrì liked this
TALOVINO liked this
Valtair Miranda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->