Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORGANE DE MASINI - Curs 5

ORGANE DE MASINI - Curs 5

Ratings: (0)|Views: 114|Likes:
Published by Ganea Valentin

More info:

Published by: Ganea Valentin on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
4.3. Calculul înveli
ş
urilor cu pere
ţ
i gro
ş
i solicitate la interior
În mod conven
ţ
ional un înveli
ş
este considerat cu pere
ţ
i gro
ş
i dac
ă
este îndeplinit
ă
 condi
ţ
ia:
0,2;(1)
b a a
δ 
=
 unde: a- raza interioar 
ă
a înveli
ş
ului b- raza exterioar 
ă
a înveli
ş
ului
δ
- grosimea înveli
ş
uluiUtilizarea recipientelor cu pere
ţ
i gro
ş
i este destinat
ă
exclusiv domeniului presiunilor înalte.Datorit
ă
simetriei axiale a înveli
ş
ului, deci
ş
i a înc
ă
rc
ă
rilor, orice element inelar decupat prin dou
ă
plane perpendiculare pe axa tubului se comport
ă
identic. Prinurmare, determinarea st
ă
rilor de tensiuni constituie o problem
ă
plan
ă
, problem
ă
ce poate fi studiat
ă
pe un in inel plan (fig.1), inel de lungime ( m
ă
surat
ă
pe direc
ţ
iaaxei înveli
ş
ului) egal
ă
cu unitatea.Alegând coordonatele polare r 
ş
i
θ
, pe fe
ţ
ele unui element infinitezimal
dA r dr d 
θ 
=
se vor manifesta numai eforturile unitare normale:
σ
(pe direc
ţ
ieradial
ă
)
ş
i
σ
t
( pe direc
ţ
ie tangen
ţ
ial
ă
). Considerând presiunea exterioar 
ă
nul
ă
 (p
e
=0), din teoria vaselor cu pere
ţ
i gro
ş
i (ecua
ţ
iile Lame) vor rezulta expresiileacestor eforturi:
 
2222222222
1;(2)1;(3)
ii
a pbb a a pbb a
σ σ 
= = +
 Prezint
ă
interes studiul acestor eforturi pentru condi
ţ
iile limit
ă
. Astfel vomconsidera valoarea minim
ă
a razei r (cazul
r a
=
), respectiv valoarea maxim
ă
arazei r (cazul
r b
=
).Pentru valoarea minim
ă
a razei r (r=a) vom avea:
int22int22
r it i
 pb a pb a
σ σ 
= −+=
(4)Pentru valoarea maxim
ă
a razei r (r=b) vor rezulta expresiile:
222
02
rext text i
a pb a
σ σ 
==
(5)Din analiza expresiilor (4)
ş
i (5) se constat
ă
c
ă
efortul unitar normal pe direc
ţ
ietangen
ţ
ial
ă
,
σ
t
, are valoarea maxim
ă
pe suprafa
ţ
a interioar 
ă
a înveli
ş
ului
maxint
t
σ σ 
=
.Utilizând teoria I-a din rezisten
ţ
a materialelor, teoria tensiunii maxime, va rezultarela
ţ
ia de verificare:
22max22
;(6)
echiv t i a
b a pb a
σ σ σ 
+= =
 unde:
at 
σ 
- rezisten
ţ
a admisibil
ă
de rupere la trac
ţ
iune.Pentru o aplica
ţ
ie practic
ă
, unde se cunosc presiunea interioar 
ă
, p
i
=P
n
, diametrulnominal al înveli
ş
ului, D
n
=2a,
ş
i
at 
σ 
, poate fi calculat
ă
grosimea înveli
ş
ului
b a
δ 
=
, prin utilizarea ecua
ţ
iei (6).
 
 
4.4. Racorduri
Racordurile sunt elemente componente ale unui recipient
ş
i au rolul de a faceleg
ă
tura dintre recipient
ş
i instala
ţ
ia din care face parte recipientul, sau leg
ă
turarecipientului cu aparate de siguran
ţă
, de control ai unor parametri func
ţ
ionali, saucu mediul înconjur 
ă
tor.Astfel un recipient este echipat cu un racord de intrare a fluidului, un racord deie
ş
ire, un racord de aerisire (montat la cota cea mai înalt
ă
a recipientului) avândD
naer 
=max(D
nintr.
,D
niesire
), un racord de golire, un racord al supapei de siguran
ţă
, unracord al manometrului, racorduri pentru indicatorul de nivel al fluidului dinrecipient.Din punct de vedere constructiv, racordurile utilizate la recipientele metalice pot fi:
 
Racord tip
ş
tu
ţ
sudate lung (SSL)
 
Racord tip
ş
tu
ţ
sudat scurt (SSS)În mod uzual
racordul SSL
este alc
ă
tuit dintr-un
ş
tu
ţ
de o
ţ
el sudat la unul dincapete la recipient. La extremitatea opus
ă
racordul poate fi prev
ă
zut cu o flan
şă
 sudat
ă
la
ş
tu
ţ
(fig.2.a), sau pentru diametre mici, (D
n
<50), cu un filet exterior (fig.2.b).Pentru aceste dou
ă
variante constructive, lungimea în consol
ă
(l
1
) a
ş
tu
ţ
ului sestabile
ş
te în func
ţ
ie de grosimea recipientului de condi
ţ
iile de montaj. În cazul

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Pascal Cătălin liked this
Mihai Arsu liked this
Florinela Dogaru liked this
biliboi5 liked this
misica liked this
IndianaJones2000 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->