Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PPBDHSG

PPBDHSG

Ratings:
(0)
|Views: 8,360|Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
 
PH
 
NG PHÁP GI
7
NG D
Y BÀI T
P TRONG B
I D
 
NGH
C SINH GI
I HÓA H
C1.c giai
o
n gi
i m
*
t bài t
/
p hoá h
c
Giai
 
 o
 n 1
:
!
nh h
 
ng cách gi
i.
 
Tìm hi
u
i
u ki
n c
a bài t
p ( tóm t
t và phân tích

bài).
 
Xác
!
nh m
i liên h
gi
a cái
ã cho ( gi
thi
t) và cái c
n tìm ( k
t lu
n).
Giai
 
 o
 n 2
: Ti
n hành gi
i.
 
V
n d
ng t
ng h
 
p các ki
n th
c và k
  
n
ng

l
p và th
c hi
n ch
" 
ng trình gi
i.
 

i v
 
i
bài toán hóa h
c
: có th
gi
i theo các b
 
c sau
+
 
Xác
!
nh các ch
t có th
có ph
n
ng hóa h
c v
 
i nhau. Vi
t các ph
" 
ng trìnhph
n
ng. S
p x
p các ph
n
ng theo th
t
tr
 
c, sau ho
'
c theo th
t
 
u tiên ( quátrình ch
y
u).
+
 
Thi
t l
p m
i quan h
gi
a các thành ph
n
ã
 
c cho trong bài toán v
 
i thànhph
n cu
i cùng ( c
n gi
i quy
t) b
*
ng các
!
nh lu
t c
b
n c
a hóa h
c. Có th
coi
âylà s
 

tính toán.
+
 
S
,
d
ng các k
  
n
ng c
b
n ( tính theo các
!
nh lu
t t
(
l
 
ng,
!
nh lu
t tác d
ngkh
i l
 
ng, b
o toàn kh
i l
 
ng, thi
t l
p công th
c hóa h
c…)

gi
i quy
t t
ngph
n ho
'
c toàn b
bài toán.
Giai
 
 o
 n 3
: Ki
m tra k
t qu
tính toán và k
t lu
n. Có th
suy ngh
  
thêm

tìm cáchgi
i khác

c
áo, t
i
u.
Ví d 
 
Cho axit B tác d
ng lên ch
t A làm thoát ra ch
t khí C không màu, có mùi khó ch
!
u.Ch
t khí này làm m
t màu

c
a phenolphtalein trong dung d
!
ch nào
ó, trong khi
ót
o ra ch
t A. N
u ch
t khí C cho tác d
ng v
 
i ch
t khí D không màu, không mùi có
 
trong không khí 
 
i
u ki
n xác
!
nh thì s
$
thu
 
c m
t ch
t mà khi hòa tan nó vàon
 
c s
$
t
o ra axit B. Xác
!
nh A, B là ch
t gì?
Giai
 
 o
 n 1
: Phân tích và
!
nh h
 
ng gi
i
ây là bài t
p xác
!
nh m
t ch
t d
a vào nh
ng tính ch
t
'
c tr
ng c
a nó. Gvh
 
ng d
-
n HS c
th
hóa t
ng ch
t A và C r
i khái quát toàn b
 

bài b
*
ng s
 

tómt
t:- Kim lo
i - Hy
roA - Mu
i c
a axit y
u oxi C - Oxit axit- Mu
i c
a axit hy
ric - Hy
rua c
a phi kim
Giai
 
 o
 n 2
: Ti
n hành gi
iVì C có mùi, tác d
ng
 
c v
 
i ki
m t
o ra mu
i A, nên C không th
H
2
, ch
(
th
là khí ho
'
c hy
rua c
a phi kim nh
ng:N
2
 O
2
N
2
không ph
n
ng v
 
i oxitaxit nh
hy
rua nên C ch
(
tác d
ng v
 
i O
2
, s
n ph
m sinhra ph
i là m
t oxitaxit.N
u C là oxitaxit thì ch
(
có SO
2
m
 
i th
a mãn. N
u C là hy
rua thì ch
(
H
2
S m
 
icháy t
o ra oxitaxit. Nh
ng khi
ó axit B là H
2
SO
3
và A là sunfua. H
2
SO
3
không

y
 
c H
2
S ra kh
i mu
i, v
y C không ph
i là SO
2
. T
 
ó suy ra A là sunfit. B là H
2
SO
4
.
Giai
 
 o
 n 3
: Ki
m traB
*
ng ph
" 
ng trình ph
n
ng ki
m tra, k
t lu
n và
ánh giá l
i quá trình l
p lu
n
ã rõràng và chính xác ch
a, thông qua s
 

sau:A C S
n ph
m Axit B




!"



 
2.
 
M
*
t s
ph
 
ng pháp nâng cao hi
u qu
gi
ng d
y bài t
/
p hóa h
c choh
c sinh gi
+
i
  2.1.
 
 
 ng quát hóa cách gi
iVí d 
 
Có 30g dung d
!
ch NaCl 20%. Tính C% dung d
!
ch thu
 
c khi:a.
 
Pha thêm 20g H
2
O.b.
 
'
c dung d
!
ch

ch
(
còn 25g.GV t
ng quát hóa bài toán ho
'
c yêu c
u HS suy ngh
  
bài toán t
ng quát và h
 
ng gi
i.
 Bài toán t
 
 ng quát
Cho 2 dung d
!
ch ch
a cùng ch
t tan có n
ng

C
1%
( dung d
!
ch 1) và n
ng

C
2%
(dung d
!
ch 2). H
i ph
i pha tr
n chúng theo t
(
l
kh
i l
 
ng nh
th
nào

thu
 
cdung d
!
ch có n
ng

C
3%
( dung d
!
ch 3).
 Bài gi
i
G
i m
1
(g) là kh
i l
 
ng dung d
!
ch 1 n
ng

C
1%
.G
i m
2
(g) là kh
i l
 
ng dung d
!
ch 2 n
ng

C
2%
.
Kh
i l
 
ng ch
t tan trong hai dung d
!
ch là:
m
1
C
1
100m
t1
=g
m
2
C
2
100m
t2
=g
 Ta có (m
1
+ m
2
) là kh
il
 
ng dung d
!
ch 3 n
ng

C
3% 
 
(m
1
+ m
2
)C
3
100m
t3
=g
 Vì pha tr
n hai dung d
!
ch cùng m
t lo
i ch
t tan nên kh
i l
 
ng ch
t tan trong dungd
!
ch sau khi tr
n ( dung d
!
ch 3) b
*
ng t
ng kh
i l
 
ng ch
t tan trong hai dung d
!
ch ban

u. T
(1) và (2) ta có:(m
1
+ m
2
)C
3
= m
1
C
1
+ m
2
C
2
 

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nguyễn Văn Tuấn added this note
quá hay luôn
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
vuminhduc59 liked this
dayhoahoc liked this
thinhtranhn liked this
Trương Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->