Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osmanlilarda Bir Kucuk Sanayi Ornegi Selanik Cuha Dokumaciligi 1500 1650 an Ottoman Smal Scale Industry a Case Study the Woollen Manufacture in Salonica 1500 1650

Osmanlilarda Bir Kucuk Sanayi Ornegi Selanik Cuha Dokumaciligi 1500 1650 an Ottoman Smal Scale Industry a Case Study the Woollen Manufacture in Salonica 1500 1650

Ratings: (0)|Views: 889 |Likes:
Published by Mehmet Memet

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Mehmet Memet on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
T. C.İstanbul ÜniversitesiSosyal Bilimler EnstitüsüTarih Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi
OSMANLILARDA BİR KÜÇÜK SANAYİ ÖRNEĞİ:SELANİK ÇUHA DOKUMACILIĞI (1500-1650)
Özgür KOLÇAK 2501020011Tez Danışmanı:Prof. Dr. Feridun M. EMECENİstanbul 2005
 
 iii
ÖZ
Elinizdeki tez, öncelikle XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlıİmparatorluğu’nun önde gelen yünlü dokumacılık merkezlerinden biri olanSelanik’te yürütülen kumaş üretimi faaliyetlerini incelemektedir. Osmanlı hakimiyetiboyunca Selanik’teki yünlü dokuma imalatı, XV. yüzyılın sonlarına doğruAvrupa’dan çıkarıldıktan kente yerleşen Sefarad Yahudileri’nin bir ayrıcalığıolmuştur. Birçok yönüyle kent dokumacılığını ilgilendirdiğinden, tezin ilk bölümünde Selanik’te Yahudi cemaatinin oluşumu ve kurumsal gelişimi üzerindedurulmuştur. Bununla birlikte ikinci ve üçüncü bölümlerde, daha ziyade sırasıylaSelanik yünlü dokumacılığının gelişiminde devletin rolü, Selanik’te kumaşüretiminde kullanılan teknikler ve Osmanlı Devleti’nin Selanik’ten her sene düzenliolarak aldığı çuhaların hazırlanması süreci ele alınmıştır.
ABSTRACT
This thesis aims primarily to examine the cloth production process inSalonica, one of the leading woollen fabric producers of the Ottoman Empire in theXVI. and XVII. centuries. During the Ottoman period, the woollen manufacture inSalonica remained to be a Sephardim peculiarity who have taken shelter in the cityafter their mass exodus from Europe beginning with the end of XV. century. Due toits close links to the woollen manufacture in the city, the first section of the thesisdeals with the establishment and the institutional development of the SalonicanJewish community. The second and the third sections concern themselves chieflywith the role of the Ottoman state in the development of the Salonica woollenmanufacture, the methods applied in the city in cloth production and the organizationof the yearly official
çuha
purchases from Salonica.
 
 iv
ÖNSÖZ
Selanik yünlü dokumacılığının geçirdiği tarihi seyri konu alan bu tez, ilk günden itibaren birtakım güçlüklerle karşılaşmıştır. Bu durumun en önemli nedeni,Osmanlı iktisat tarihinin henüz yeterince aydınlatılamamış olmasıdır. Osmanlıdokumacılık merkezlerini inceleyen monografilerin sayıca az oluşu, Osmanlı tekstiltarihini bir çatı altında birleştiren bütüncül çalışmalara girişilmesini bir hayligüçleştirmektedir. Selanik’te yürütülen yünlü dokumacılık faaliyetlerini ele alan butezin, bu sahada eksikliği hissedilen monografilerden birine giriş mahiyeti taşıdığısöylenebilir.Elbette Selanik yünlü dokumacılığını bütün vecheleriyle değerlendirmek,bir yüksek lisans tezinin mütevazı sınırlarını aşmaktadır. Bu nedenle tez kapsamında,özellikle iki konu üzerinde durulmuştur. Bunlardan ilki, Selanik’teki yünlü kumaşüretiminin düzenlenme biçimidir. Yünlü kumaşın imal edilme sürecini layıkıylakavrayabilmek için, meseleye geniş bir açıdan bakmak gerekmektedir. Bu amaçla bir yandan ikinci el kaynakların Orta ve Yeniçağlarda kumaş üretiminde kullanılanyöntemlere dair verdiği bilgilerden yararlanılmış; öte yandan özellikle hammaddenintoplanması ve bölge tacirlerinin Selanik yünlü piyasası üzerindeki etkileri hakkındaOsmanlı arşiv belgelerinin tanıklığına başvurulmuştur.Tez kapsamında nispeten ayrıntılarıyla inceleme fırsatını bulduğumuz ikincikonu, Osmanlı Devleti ile Selanikli yünlü kumaş üreticileri arasındaki ilişkiler olmuştur. Osmanlı arşiv belgeleri, bu hususta bir hayli geniş bilgiler teminetmektedir. Osmanlı Devleti’nin Selanik yünlü piyasası ile kurduğu ilişkinin vekentte devlet adına üretilen senelik kumaşın hazırlanma sürecinin mümkünolduğunca kusursuz bir resmini sunabilmek amacıyla, aralarında Mühimmedefterleri, Maliyeden Müdevver defterler, Baş Muhasebe Kalemi defterleri ve KamilKepeci tasnifinin yer aldığı birçok tasnifte geniş bir tarama yapılmıştır.Tez içinde atıfta bulunulan arşiv kayıtlarının künyelerini ve tarihlerinieksiksiz biçimde verebilmek için gerekli özen gösterilmiştir. Buna karşın çeşitlinedenlerden ötürü, bazı arşiv belgelerinin künyelerini diğerleri kadar açık yazmak mümkün olmamıştır. Böyle durumlarda, okuyucunun ilgili belgeye kolaylıkla

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gulsen Ulker liked this
Vedat Koçal liked this
ademirpolat5168 liked this
afozkalay liked this
mkbiyo5064 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->