Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ky thuat son dau

ky thuat son dau

Ratings:
(0)
|Views: 24|Likes:
Published by Peter Hoang Nguyen

More info:

Published by: Peter Hoang Nguyen on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2011

pdf

text

original

 
H
ih
a và âm nh
c là hai b
môn ngh
thu
t lâu 
i nh
t c
a loài ng

i. Không bi
t âm nh
ccó tr 

c ± mà còn tùy 
nh ngha ± hay h
i h
a có tr 

c, nh
ng ngay khi con ng

i còn nlông
l
ã v
nh
ng hình t

ng trong hang 
ng, dù là v
i m
c ích gì. Ngày nay nhi
u b
 môn khác ra 
i 
c bi
t các b
môn hi
n th
(Visual Arts) nh
nhi
p
nh, i
n
nh cng v
nkhông làm cho h
i h
a mai m
t.Ngay v hi ha và ch trên góc cnh k thut cng chia ra nhiu ngành: Thy mc, Mu nc,Sn mài, Mc bn, Sn Nc (Acrylic), Sn du (Oil colour), Phn tiên (Pastel)«Trong bài nàychúng ta ch chú ý n nhng im cn bn ca k thut sn du. D nhiên mun v, chúng tacn vt liu và dng c ri sau ó là n cách v.VT LIU V TRANHMt v (Support):Sn du có th v trên gn nh bt c vt liu nào nh vi b, g, giy, nha, min là vt liu ykhông cha  du (fat) cao hn là  du cha trong sn dùng  v. Tuy nhiên khi chnsupport  v, cn  ý support có th bin dng theo thi gian. Dù sn du khá chc và có  codãn nào ó sau khi khô, nhng nu mt support bên di bin dng nhiu s làm h lp sn vnm bên trên. Support càng ít bin dng thì càng có giá tr bo trì cao. Mt ha phm p mivài chc nm ã b mc, phai mu, bong sn, nt n, co dúm thì tht áng bun. G tt, canvasdán trên bìa cng, ván ép  v là nhng support tt. Tuy nhiên support thông dng nht vn làcanvas cng trên khung vì:- thoáng khí  sn d bay hi, "d th", khô i mt cách t nhiên.- Tng i chu c thi tit khc nghit (ít b vênh, cong, nt n..) ch không nh nhngsupport loi khác- nh. Vn  tng nh không quan trng, nhng nu bc ha ln khong vài mét vuông nu vtrên ván ép nng vài chc ký khi cn di chuyn và treo lên rt khó khn. Mang khong 20 haphm nh th i trin lãm, khiêng ...b hi tai. Din tích càng ln, t l trng lng vàn ép, giyép, plastic càng cao so vi canvas cng trên khung. Môt bc ha nh c mt monitor, v trênsupport nào cng nng gn nh nhau. Nhng mt bc ha c chic chiu v trên ván ép có thnng gp mi ln so vi bc cùng c v trên canvas vng trên khung g. .Canvas t th k 15 ã t t thay th ván g, và tr nên thông dng trong k thut tranh sn du,sn nc (Acrylic) vì nhng u im trên.
 
 Sn chng du (Primer):Trc tiên xin ng ln sn chng du vi sn lót (Under-painting). Chúng ta s nói thêm vim này khi nói v cách v. Tt c nhng support làm bng vt liu thiên nhiên nh g, siorganic ...cn phi sn chng du trc khi v sn du. Lp sn chng du tt nhiên là loi snnc có cht keo bao ph ly mt v. Loi sn chng du thông dng gi là Gesso. Phi sn ítnht ba lp mi an toàn. Sn chng du có hai công dng.:- Không  du thm vào si b, si organic, vì chng bao lâu, b thm du s b mc.- Trám nhng l li ti ca support và nh th du và nhng cht ph pha sn khác s không b hútquá nhiu làm mt bt công dng và c tính ca sn v.Canvas ã cng trên khung và ã sn chng du có bán sn ti các tim cung cp vt liu nghthut cho ha s. Canvas by bán  loi  c.C và dao (bay) (Brush and palette knife):C là dng c chính  v. Nói th bi vì ngi ta có th v sn du vi bt c phng tin nào:nh dùng bay, mt ming móp, mt chic khn lông, mt cái mung, ngay c vói ngón tay camình. Tuy vy c vn c coi là dng c ph thông nht.Tùy  cng mm ca lông x dng mà nhng vt c  li trên sn khác nhau. C có phm chtcao không b rng lông khi v, không b tòe u, bin hình dng mt sm mt chiu. C tt saukhi dùng tr li hình th nguyên thy và nu bo trì k lng s rt bn. Nên mua c tt. C rtin gây nhiu phin toái khi c và mau h. Lúc u nên dùng loi c lông tng i mm, vì tacó khung hng nhn c hi mnh; nu dùng loi lông cng s qut ht sn i. Có nhiu nhãnhiu khác nhau, mt trong nhng hiu khá thông dng và tt, giá phi chng là hiu M.Grumbacher.Ch cn mt b c vài cái   v bt c loi tranh nào. Mt ngi mi bt u làm quen visn du ch cn:- Mt c tng i dp, u bng, rng 2´,  sn nhng mng tng i ln, hay sn lót và mtc dp u bng rng khng 3/4´.
 
 - Mt c fibert hay Walnut-shaped (u dp hình bu dc, có th hi nhn) khong na inch vàmt c cùng loi nh hn khong ¼´. Loi này rt thông dng vì a dng.- Mt c tròn nh nhn u (round brush) (nh bút vit ch nho)  v nét mnh. Cng có thdùng c filbert 1/4´ nói trên  v nhng nét nh nh cành cây, cng c.Cm c nh th nào? Tht ra không có mt cách cm c nào nht nh c. Tuy nhiên ngi tathy a s ha s khi cn quét nhng ng dài thì cm cán c trong lòng bàn tay, làm th nào cánh tay và cm tay di chuyn thoi mái. Còn khi v nhng ng ngn, thì cm nh cmcây vit chì vây. Nu cn v nhng ng chính xác thì bàn tay cn mt cây nh nh cây thc bàn tay có th ta lên.Ngoài c ra, cng cn mt cái cái bay  trn mu,  co sn trên khay pha mu (palette). Baycòn là phng tin  v thông dng th hai sau c, c bit công hiu khi v trên lp sn cònt (alla prima). Ngi ta ch dùng bay t u ti cui mà v c nguyên mt bc tranh. Vbng bay tng i khó nhng không vì vy mà không th và luyn tp. Bay có u im làkhông  li ng vt ca nhng si lông nh khi v bng c, chùi mau sch, bn, không cndùng hóa cht  ra nên ni làm vic bt b ô nhim. Vì lau sch rt mau, nên chuyn i murt nhanh, không b i lâu mà ct mt hng.Sn du (Oil Colour):Cht (medium) dùng pha ch mu (pigment) ca sn du tt nhiên là du. Sn du bán ngoài thtrng mang nhiu nhãn hiu. Sn càng m c pigment bao nhiêu mu càng rc r by nhiêu,và thng t tin hn. Không nht thit phi v sn cùng mt nhãn hiu. Mt công ty nào óch mt vài mu khá tt, nhng nhng mu còn li phi mua ca nhng hiu khác, vì  pigmentyu quá, sn lng quá khó dùng, nht là khi v impasto (v nhng nét ng g gh) trong li valla prima (v trên lp sn còn t).Do nhng cht pha ch sn khác nhau, mt s mu lâu khô hn mt s mu khác. Mu trng vàmàu vàng (white and pale yellow) lâu khô nht; mu nâu (burnt umber) mau khô nht.Có ba mu nguyên thy (Primary colours) là nhng mu ngi v không t pha trn c tnhng mu khác. Theo nguyên tc khi pha trn vi nhau theo nhng t l khác nhau mu nguyênthy s sinh ra vô s mu ph. Ba mu nguyên thy ó là: Vàng (Process yellow/Pale yellow),

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->