Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pola penggunaan Telefon Bimbit Di Kalangan Pelajar UPM

Pola penggunaan Telefon Bimbit Di Kalangan Pelajar UPM

Ratings:
(0)
|Views: 4,596|Likes:
Published by Kirul Nizam Aziz

More info:

Published by: Kirul Nizam Aziz on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

 
1
1.PENGENALAN
Bab ini akan mengupas mengenai latar belakang industri telefon bimbit, latar belakangmengenai masalah dalam industri telefon bimbit, penyataan masalah, objektif kajian yangdilakukan serta justifikasinya.
1.1 Latar Belakang
Berasaskan sebuah universiti pertanian, dengan visi ³Menjadi Universiti BereputasiAntarabangsa´, Universiti Putra Malaysia (UPM) kampus Serdang, Selangor Darul Ehsan terusmengorak langkah dengan menguasai pelbagai cabang ilmu termasuklah bidang pertaniantropika yang menjadi nadi kekuatan UPM yang amat terserlah sekali sehingga masa ini.Berkeleluasan 1108.102 hektar dengan mempunyai 16 buah fakulti dan 17 buah kolej, UPMdipopulasi lebih 2,115 orang pensyarah dan 28,075 pelajar. Diterajui oleh naib cancelor Prof.Datuk Dr. Nik Mustapha R. Abdullah, bermula sebagai sebuah universiti yang kecil pada tahun1971, Universiti Putra Malaysia (UPM) terus berkembang dan menjadi salah sebuah universititerkemuka di rantau ini. Mempunyai 17 buah fakulti iaitu fakulti pertanian, perhutanan, ekonomidan pengurusan, kejuruteraan pengajian pendidikan, sains, sains dan teknologi makanan, ekologimanusia, bahasa moden dan komunikasi, rekabentuk dan senibina, perubatan dan sainskesihatan, sains komputer dan teknologi matlumat, bioteknologi dan sains biomolekul, pengajianalam sekitar, dan sains pertanian dan makanan. (Universiti Putra Malaysia, 2009)Mengorak langkah sebagai universiti yang berasaskan pertanian, kini UPM menumpukanperhatian dalam pelbagai bidang merangkumi kejuruteraan, perubatan, sains tulen, ekonomi,pengurusan, pendidikan, bahasa, komunikasi dan lain-lain lagi.Bidang-bidang ini telah menjadi
 
2
 
satu daya sinergi dan pelengkap kepada bidang tumpuan UPM yakni AgroBio yang meliputipertanian dan sains yang berkaitan.Bidang pertanian tropika khususnya menjadi kekuatan UPMyang amat terserlah sekali. (Nik Mustapha, 2008)Hari ini UPM merupakan sebuah universiti yang menjadi kebanggaan ramai pelajar, sarjanadan pelajar antarabangsa dengan pelbagai kaum daripada lebih 50 negara. Kini, keunggulanUPM telah terbukti dan pencapaian dari segenap bidang tidak boleh disangkal lagi.Motoinspirasi `Berilmu Berbakti` mencerminkan betapa tingginya komitmen UPM untuk terusmemberi sumbangan kepada penerokaan ilmu dan kemajuan manusia serta pembentukankekayaan dan pembangunan negara. (Nik Mustapha, 2008)Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar dan juga staf UPM sudah menjadi ala biastegal biasa.Tanpa kita sedari, telefon bimbit mebpunyai sejarahnya yang tersendiri. Padamulanya, Alexander Graham Bell berjaya mencipta telefon pada tahun 1876 sekali gusmembolehkan masyarakat seluruh dunia berhubungan antara satu dengan lain walaupunberjauhan (Graham Bell, 1992). Walaupun, sejak kematiannya pada 1922, teknologitelekomunikasi masih mengalami perubahan mendadak dan berkembang begitu pesat sekali,inovasinya diperbaharui oleh generasi kemudian hingga membolehkan manusia di bumiberhubungan dengan manusia lain sekalipun berada di bulan tanpa bantuan kabel.Di Malaysia, sistem telekomunikasitidakberwayar analog (ETACS)muladiperkenalkanpadatahun 1989. Sejakdiperkenalkan, Malaysia menjadiantarapenggunasistem mudahalihberasaskan ETACS terbesardunia yang manaruangliputannyamelebihi 90
 
3
 
peratuskawasanpendudukan(A. Khalid, 2005) .Telekom Malaysia (TM)memperkenalkanperkhidmatantelefonbergerakAtur 450 pada Mei 1985,( Fuad Ayob, 2004).Telefonbimbitsudahmenjalanievolusi yang begitupantasdarisegiteknologidanrekabentuknya.Duasistem digital yang pertamamulaberoperasipada 1992,iaitu GSM (Global System for Mobile Communications) di EropahdanD-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service) di Amerika Utara. Sebanyak 9.5 bilionSMS denganpurata RM5 biliondihantarpenggunatelefonbimbit di Malaysia sepanjang 2004.3.4bilion pula direkodsehinggasukupertamatahun 2005.Statistikterkinimenunjukkanlebihkurang 9.5jutapenggunakadprabayar di Malaysia.Inibermakna hampir RM 500 jutadibelanjakanolehrakyatMalaysia untukmembelikad prepaid mereka. Manakala, untukpenggunaansms pula, kira-kira RM2 jutadibelanjakanolehrakyat Malaysia dalamsehari. (Suzana, 2006)
1.2 Latar Belakang Masalah
Sejak dipasarkan secara komersial kira-kira 10 tahun yang lalu, telefon bimbit mengalamiperkembangan pesat dengan lebih 20 juta pengguna di Malaysia pada tahun 2007, berdasarkankajian yang dibuat Suruhanjaya Komunikasidan Multimedia (SKMM). Daripada jumlah itu,56.4peratus pengguna telefon bimbit adalah lelaki, manakala 43.6 peratus adalah perempuan.Jadual 1: Peratusan Pengunaan Telefon Bimbit Mengikut Jantina(%)
TahunJantina2005 2006 2007Lelaki
57.4% 58.3% 56.4%
Perempuan
42.6% 41.7% 43.6%Sumber :http://www.skmm.gov.my(2009)

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sufina Rosli added this note
thank you...nak download document ni kena bayar ek?
1 thousand reads
1 hundred reads
ridzuanahmad liked this
ridzuanahmad liked this
ridzuanahmad liked this
Nur Taufiq Hamdan liked this
Nur Taufiq Hamdan liked this
Farza Rimzi liked this
Azura Ashari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->