Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REGULAMENTE_UE

REGULAMENTE_UE

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by gigiandronic

More info:

Published by: gigiandronic on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2011

pdf

text

original

 
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Masterat Managementul Proiectelor EuropeneAnul I
Cadrul economico-juridic alprogramelor europene
Suport de curs
Titular: Prof.univ.dr. Fota Constantin
1
 
Cuprins
1. Regulamentul 1083/2006..........................................................................................................3  2. Regulamentul 1080 / 2006 (FEDER).......................................................................................7  3. Regulamentul 1081 / 2006 (FSE)...........................................................................................10  4. Regulamentul 1698 / 2005 (FEADR).....................................................................................12  5. Regulamentul 1082 / 2006 (cooperare teritorială)..................................................................16  6. CADRUL STRATEGIC AL UNIUNII EUROPENE............................................................19  Orientarile Strategice de Coeziune 2007-2013...............................................................................19  Strategia de dezvoltare durabila.....................................................................................................20  Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca....................21  7. CADRUL STRATEGIC NAŢIONAL DE REFERINŢĂ 2007 – 2013.................................24  8. Programul Operational Sectorial - Transport (POS-T)..........................................................28  Obiective.............................................................................................................................................28  Axa 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii sustenabile asistemului de transport, integrat in cadrul retelelor europene de transport........................................29  Axa 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara Axelor prioritareTEN-T in scopul dezvoltarii sustenabile a sistemului national de transport......................................29  9. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU (POS MEDIU).....................32  2
 
1. Regulamentul 1083/2006
Prezentul regulament stabileşte normele generale de reglementare a FonduluiEuropean de Dezvoltare Regională (FEDER), a Fondului Social European (FSE), precumşi a Fondului de Coeziune.Se definesc obiectivele la care Fondurile structurale şi Fondurile de coeziune lacare trebuie să contribuie, criteriile de eligibilitate ale statelor membre şi ale regiunilor laaceste Fonduri, resursele financiare disponibile şi criteriile pe baza cărora se facerepartizarea lor.Regulament defineste cadrul legal in care se inscrie politica de coeziune, inclusivmetoda de stabilire a liniilor directoare strategice ale Comunitatii pentru coeziune, acadrului strategic national si a procesului de examinare la nivelul Comunitatii.In acest scop, prezentul regulament stabileste principiile, normele de parteneriat, deprograme, de evaluare, de gestionare, inclusiv financiara, de monitorizare si de control pebaza unei impartiri a responsabilitatilor intre statele membre si Comisie.
INSTRUMENTELE STRUCTURALE Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC)
, sau
Instrumentele Structurale,
sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminareadisparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şisociale.În termeni financiari, aceste instrumente ocupă al doilea loc ca pondere în bugetulUniunii Europene, destinat politicilor europene. Acestea cuprind:Ø
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR
), reglementat prinRegulamentul nr. 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al ParlamentuluiEuropean, care susţine dezvoltarea economică durabilă la nivel regional şi localprin mobilizarea capacităţilor locale şi diversificarea structurilor economice îndomenii precum cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat,societatea informaţională, IMM-uri, protecţia mediului, turism, energie;Ø
Fondul Social European (FSE)
, reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 alConsiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului European, fond care contribuie lasporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, creşterea accesului pepiaţa forţei de muncă, prevenirea şomajului, prelungirea vieţii active şi creştereagradului de participare pe piaţa muncii a femeilor şi imigranţilor, sprijinireaincluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării.Ø
Fondul de Coeziune
, reglementat prin Regulamentul nr. 1084/2006 al ConsiliuluiUniunii Europene, prin care se finanţează proiecte în domeniul protecţiei mediului şireţelelor de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltării durabileprecum şi proiecte care vizează îmbunătăţirea managementului traficului aerian şirutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea şi modernizarea transportuluimultimodal.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->