Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tao-Jasmuheen-fara-simbol-Romanian

Tao-Jasmuheen-fara-simbol-Romanian

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by exactasha8330

More info:

Published by: exactasha8330 on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
 Educational Data from Jasmuheen and the Cosmic Internet Academywww.selfempowermentacademy.com.au 1
Self Empow
 
erment Academy P/L : A.C.N. 083 203 516P.O. Box 737 Kenmore 4069 Brisbane AUSTRALIA www.selfempowermentacademy.com.au
+61 7 3878 2446 F
AX
: + 61 7 3878 2564
COSMIC INTERNET ACADEMY 
INSTRUMENTE & TAO cu Jasmuheen
Pentru chinezi, taoismul este o atitudine de viat
ă
, care exprim
ă
laturile de bucurie si de lips
ă
 de grij
ă
ale caracterului lor. Fondatorul Taoismului este Lao-Tzu, despre care se spunea c
ă
ar fi fostun oficial al curtii specializat în astrologie si prezicere si gardianul c
ă
rtilor sacre. Legenda spune c
ă
 atunci când avea optzeci de ani, a pornit c
ă
tre ceea ce este azi Tibetul, iar când a ajuns la granit
ă
,un gardian l-a rugat s
ă
-si înregistreze înv 
ă
t
ă
turile înainte de a p
ă
r
ă
si China. Cu toate c
ă
era sup
ă
ratîn privinta dorintei umanit
ă
tii de a urma bun
ă
tatea natural
ă
, a
ă
cut asa cum i-a cerut gardianul,iar cele 5000 de caractere pe care le-a compus atunci au format Tao Te Ching.Ca si în cazul majorit
ă
tii traditiilor noastre religioase, exist
ă
multe beneficii în traditiataoist
ă
si din acest motiv recomand s
ă
faceti propria cercetare si s
ă
aplicati ceea ce vi se potriveste.Ceea ce doresc s
ă
fac în acest capitol este s
ă
arunc o privire asupra practicilor de a obtine agendalibert
ă
tii si asupra instrumentelor care ajut
ă
la îndeplinirea acesteia.Unele sunt din traditia taoist
ă
si unele le-am desc
ă
rcat (download, n.t.) din MinteaUniversal
ă
– pe toate le-am aplicat personal cu rezultate benefice.Exist
ă
nenum
ă
rate instrumente pe care le putem folosi pentru a ajunge la o cunoasteresuperioar
ă
si armonie în câmpurile vietii; instrumente care ne ofer
ă
de asemenea recunoasterea siexperienta Legilor care guverneaz
ă
toat
ă
viata si cum s
ă
lucr
ă
m cu aceste Legi cu efort minimpentru a obtine un impact maxim, într-un mod care aduce câstig-câstig-câstig tuturor.Am fost crescut
ă
ca o luteran
ă
într-o comunitate crestin
ă
si probabil c
ă
primul instrumentpe care l-am folosit si care mi-a oferit liniste, a fost instrumentul rug
ă
ciunii, în mod specialinstrumentul „cere si ti se va da” si chiar dac
ă
de obicei rezultatele nu au fost instantanee, tot ceea
 
Phone /Fax: +61 7 54472540www.jasmuheen.comP.O. Box 1975 Noosa Heads 4567 Australia
 
 Educational Data from Jasmuheen and the Cosmic Internet Academywww.selfempowermentacademy.com.au 2
ce am cerut în leg
ă
tur
ă
cu îndeplinirea sarcinilor pre-stabilite – s-a realizat pentru a ajuta fiecarepas care a urmat.Unul dintre cele mai puternice instrumente mi-a fost oferit de Tat
ă
l meu si era o atitudinec
ă
pot face orice în aceast
ă
lume si c
ă
eu eram unica mea limitare. Venind dintr-o Europ
ă
distrus
ă
 de r
ă
zboi pentru a tr
ă
i în „Norocoasa” tar
ă
a Australiei, Tat
ă
l meu era convins c
ă
orice se puteaobtine în aceast
ă
tar
ă
si c
ă
numai oamenii, mai degrab
ă
decât circumstantele, pot crea limit
ă
ri peacest nou p
ă
mânt. În mod foarte interesant, acesta este un adev 
ă
r metafizic de baz
ă
, în care stim c
ă
 atitudinea ne determin
ă
realitatea si ne creeaz
ă
starea perceput
ă
de limitare sau de lips
ă
deLibertate.Urm
ă
torul instrument puternic pentru mine a fost s
ă
adopt în sfârsit controlul asupra dieteimele ca tân
ă
r
ă
adolescent
ă
si s
ă
aleg s
ă
devin vegetarian
ă
. Un act atât de simplu a eliminat imediatenergia agresivit
ă
tii si a m
ă
celului din câmpurile mele si m-a deschis la canalele bun
ă
t
ă
tii,compasiunii si sensibilit
ă
tii.Imediat dup
ă
aceasta a venit instrumentul vechilor tehnici de Meditatie Vedic
ă
care atuncicând le-am aplicat, mi-au d
ă
ruit întelegerea Unimii si a Sfinteniei vietii si mai ales a mea îns
ă
mi caparte a acestei Unimi Sfinte, deoarece am stat în fiecare zi si am explorat linistea interioar
ă
,simtind Iubirea Unicului care m
ă
respir
ă
si v 
ă
zându-I lumina; am experimentat în final adev 
ă
ratamea natur
ă
, care a fost pentru mine o revelatie foarte puternic
ă
si necesar
ă
, una dup
ă
care eramfoarte înfometat
ă
.Meditatia zilnic
ă
de pe parcursul urm
ă
toarelor decenii mi-a d
ă
ruit multe adev 
ă
ruri prinexperimentarea t
ă
râmurilor mai subtile din spatele vietii asa cum o cunoastem, cu aria saextraordinar
ă
de fiinte care locuiesc în aceste t
ă
râmuri, permitându-mi s
ă
înteleg beneficiileabandon
ă
rii si bucuriei de a fi în Prezenta a tot ce este divin, al
ă
turi de Iubirea si devotamentulcare vin o dat
ă
cu acestea; plus darul clarit
ă
tii si al p
ă
trunderii în matematica si mecanicaexistentei si în sfârsit r
ă
spunsul la toate întreb
ă
rile mele existentiale pân
ă
la un punct în care toateîntreb
ă
rile mele au disp
ă
rut.Alt instrument care mi-a schimbat viata a fost bineînteles initierea spiritual
ă
a procesului de21 de zile care mi-a d
ă
ruit, sau mi-a m
ă
rit capacitatea de a tr
ă
i cu prana si de a fi eliberat
ă
denevoia inger
ă
rii hranei fizice. Aceast
ă
initiere si urm
ă
toarele decenii de integrare m-au expus launele experiente uimitoare în viat
ă
, de la întâlnirea celor mai neobisnuiti oameni, scânteistr
ă
lucitoare si suflete curajoase care, ca si mine, au venit s
ă
inspire si s
ă
stimuleze umanitateac
ă
tre anumite c
ă
r
ă
ri ale evolutiei.
 
 Educational Data from Jasmuheen and the Cosmic Internet Academywww.selfempowermentacademy.com.au 3
Dup
ă
câtiva ani de la aceast
ă
initiere, am primit instrumentul desc
ă
rc
ă
rii „sineluiviitor/virtutea vietii trecute”, instrument care mi-a permis accesul c
ă
tre sinele meu viitor, care seîntâmpl
ă
s
ă
fie un om de stiint
ă
în domeniul Bio-Energeticii Avansate, deoarece îi apartine StiinteiBiocâmpului Dimensional; acesta m-a înv 
ă
tat apoi mai multe despre mecanica matricei inter-dimensionale. Am acoperit astfel creatia lucrurilor precum Matrita de Auto Sustinere, cum sefolosesc bio-scuturile si asa mai departe. Înv 
ă
t în fiecare zi mai multe despre Mecanica Matricei caun ajutor pentru actuala mea c
ă
l
ă
torie care îsi schimb
ă
permanent forma. Prin intermediul acesteiauto-initieri în viitor, am înv 
ă
tat c
ă
deschiderea usilor interioare pentru a dep
ă
si liniile restrictiveobisnuite ale timpului, poate gr
ă
bi totul în c
ă
l
ă
toria noastr
ă
si ofer
ă
posibilit
ă
ti nelimitate.Experientele mele cu Cei Sfinti, asa cum este conturat în manualul meu „Radiant
ă
Divin
ă
”,cred c
ă
s-au petrecut datorit
ă
utiliz
ă
rii directe ale acestor instrumente si de asemenea prin folosireazilnic
ă
a RETETEI 2000> pe care am desc
ă
rcat-o din Mintea Universal
ă
la sfârsitul mileniuluitrecut. O Retet
ă
creat
ă
pentru a aduce s
ă
n
ă
tate si pentru a sprijini nemurirea, pentru mine, mi-aadus cea mai mare schimbare, mai mult decât orice altceva, prin combinarea focaliz
ă
rii zilniceasupra acestui stil de viat
ă
. Dep
ă
sind religiile si rasele, instrumentul RETETEI 2000> ne mut
ă
 rapid si eficient în cele sapte nivele ale constientei, permitându-ne s
ă
fim suficient de sensibilipentru a g
ă
si usi dimensionale uimitoare.În ultimii 30+ de ani, am primit multe instrumente care m-au condus la acest punct în caresunt preg
ă
tit
ă
s
ă
fac urm
ă
torul pas, si îmi plac în mod special unele tehnici taoiste pe care le vomîmp
ă
rt
ă
si în acest capitol.Dac
ă
r
ă
mân în m
ă
iestria mea, totul pare atât de natural si usor de obtinut – ideea c
ă
eu sauorice fiint
ă
uman
ă
– poate obtine asemenea Libert
ă
ti. Dac
ă
r
ă
mân în „balonul” meu uman delimit
ă
ri conditionate – totul este mai degrab
ă
descurajator, iar în fundal aud obisnuitele îndoieli sigriji, emise de cei care cunosc limit
ă
rile fizice umane deoarece le apartin si este demonstrat înaceast
ă
lume limitat
ă
. Totusi eu am dep
ă
sit personal cu succes multe dintre aceste limit
ă
ripercepute si m-am întâlnit de asemenea cu altii care au f 
ă
cut la fel sau mai mult. Din nou, cheiasunt cuvintele „Limit
ă
ri Percepute”, deoarece teoria mea începe aici – c
ă
perceptia, ca si creareaunei b
ă
t
ă
i de inim
ă
armonioase – este cheia tuturor Libert
ă
tilor.Un prizonier din închisoare este perceput ca fiindu-i negat
ă
Libertatea, îns
ă
acel prizonier sepoate s
ă
fi descoperit cum s
ă
-si fac
ă
constienta sa s
ă
p
ă
r
ă
seasc
ă
forma fizic
ă
la cerere. Ar puteasimti atunci mai mult
ă
Libertate decât a cunoscut vreodat
ă
, cum ar fi s
ă
poat
ă
explora dimensiuniîn afara timpului, chiar dac
ă
nu este liber fizic, prin capacitatea de a–si proiecta constienta în afaracorpului si astfel f 
ă
r
ă
a se mai simti restrictionat.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->