Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Studiul Metalelor Si Sudarea

Studiul Metalelor Si Sudarea

Ratings: (0)|Views: 120|Likes:
Published by Fernoagă Florin

More info:

Published by: Fernoagă Florin on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2011

pdf

text

original

 
Tema 1. 
1. Introducere. Caracteristica, structura şi rolul cursului.2. Materiale metalice. Noţiuni generale, însuşirile comune şi baza fizică a acestora. Clasificareamaterialelor.3. Construcţia cristalină a metalelor. Alotropia.4. Cristalizarea metalelor şi aliajelor: generalităţi, baza fizică, regularităţile, tipuri de cristalizare.5. Bazele teoriei aliajelor. Diagrama de echilibru.
1. Introducere. Caracteristica, structura şi rolul cursului 
.
Studiul metalelor 
este partea componentă a ştiinţei „Studiul materialelor” şi se ocupă cu studiereastructurii şi proprietăţilor materialelor metalice, de legătură şi influienţă între aceşti factori (structura determinăproprietăţile) precum şi metodele de influienţă asupra structurii în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor existentesau obţinerea unor proprietăţi noi.
Sudarea
este partea componentă a unei ştiinţe complexe „Tehnologia materialelor” (tehnologiamaterialelor se preocupă de studierea metodelor de prelucrare a materialelor în scopul produceriisemifabricatelor sau pieselor finite) – în acest compartiment vor fi studiate bazele pricipale teoretice şi practicecare se referă la diferite tipuri de sudare şi scopul cărora este formarea unor îmbinări nedemontabile între 2 saumai multe piese.
2. Materiale metalice. Noţiuni generale, însuşirile comune şi baza fizică a acestora. Clasificareamaterialelor.
Metalele sunt elemente chimice care sunt plasate în partea stinga a tabelului periodic.Aceste elemente au fost unite în categoria metalelor în baza unui ansamblu de proprietăţi fizico – chimicecomuna care se mai numesc proprietăţi metalice şi anume:- luciu metalic- duritate- activitate chimică- plasticitate- conductibilitate electrică şi termi- cristalitatea.Proprietăţile metalice ca baza fizică au structură atomică şi structură spaţială concomitent.Structura atomică este caracteristică prin aflarea 1-2 electroni (atomi) de valenţă pe orbite exterioare careuşor se dezbină de pe aceste orbite sub influienţa anumitor factori (temperatură, radiaţii ...) .Astfel de construcţie atomică structurală formează legătura interioară care se numeşte legătură metalică.
Luciul metalic
- Metalele se caracterizeaza prin luciu metalic datorita proprietatii de a reflecta puternicrazele de lumina care cad pe suprafata lor.Opacitatea. In timp ce marea majoritate a nemetalelor sunt substantetransparente fata de razele luminoase, metalele, datorita electronilor liberi sunt opace. Aceasta proprietatedecurge din faptul ca undele luminoase, intalnind in drumul lor electronii liberi, se amortizeaza nemaiputandu-se propaga mai departe.
Duritatea
– proprietatea de a se opune pătrunderii unui corp dat mai dur în acest corp.
Plasticitatea
– proprietatea de a se opune deformării, distrugerii, fisurării sub influienţa diferitor forţe.
Conductibilitatea termica si electrica.
Toate metalele sunt bune conducatore de caldura si electricitate.Cea mai mare conductibilitate electrica o au argintul si cuprul. Mobilitatea electronilor liberi din reteauacristalina determina conductibilitatea termica si electrica. Conductibilitatea electrica a metalelor scade o data cucresterea temperaturii.În practică metalele pure sînt folosite foarte rar din cauza proprietăţilor sale fizico – mecanice insuficiente.Ele sunt prea plastice ceea ce reduce considerabil proprietăţile de exploatare a lor.Fierul pur – producerea magnetilor.Cupru şi aluminiu – conducte, contacte electrice; Zinc, plumb – elemente de protecţie.
 
În cea mai mare măsură în toate domeniile economiei naţionale (construcţii, infrastructură) sunt utilizatesubstanţe obţinute în baza metalelor şi numite aliaje.
Aliajul metalic
este o substanţă obţinută prin contopire intimă a două sau mai multe elemente chimice celpuţin unul din care, aflat în proporţii mai mare şi numit element de bază este un metal.Aliajele metalice se caracterizează prin aceleaşi proprietăţi comune de bază ca şi metalele. Comunitateaaliajelor metalice şi metalelor formează o categorie de materiale constructive numită materiale metalice.
3. Construcţia cristalină a metalelor. Alotropia.
Toate substanţele fizice se află în trei stări de agregare.Starea de gaze se caracterizează prin distanţe mari între atomi, prin urmare lipsa de interacţiune întreatomi.Starea lichidă se caracterizează prin apropierea atomilor la distanţe la care deja se activează forţele deinteracţiune, dar aceste apropieri şi forţe sunt instabile, de scurtă durată.Doar starea solidă se caracterizează prin apropierea atomilor la distanţa 10
-8
– 10
-10
m care sunt de ordinulrazelor atomice.Această apropiere asigură formarea unor forţe de interacţiune puternice din care cauze corpuri solideposedă oarecare formă pe care o pot menţine timp îndelungat.Materialele metalice aparţin acestei categorii de corpuri solide, dar proprietăţile metalelor cunoscute auiniţiat savanţii, sute de ani în urmă, să propună că atomii metalelor nu doar sunt apropiaţi dar sint şi aranjaţiîntr-o oarecare ordine strictă, determinată.Astfel de aranjare plană se numeşte
planul cristalografic
.Aranjarea ordonată a atomilor metalelor în spaţiu este numită
edificiu cristalin
sau
reţea cristalină
sau
cristal 
.Reţelele cristaline sint constituite din figuri geometrice de volum, de obicei regulate. Cel mai mic elemental reţelei cristaline constituit din cel mai mic număr de atomi, care este caracteristic acestei reţele şi prinrepetarea căruia poate fi redată reţeaua cristalină în întreg volum poartă denumirea de celulă elementară.Reţeaua cristalină, precum şi celula elementară este determinată cu un ansamblu de criterii care se numescparametrii reţelei / celulei elementare.Parametrii reţelei sunt constituiţi din 3 parametri liniari (lungime, lăţime şi înălţime) – a,b,c şi 3 parametriunghiulari.a b c α β γîn funcţie de raport a b c α β γ se cunosc 7 tipuri de construcţie ale reţelei cristaline de la ceamai simplă a=b=c şi α = β = γ = 90
o
– structură cubică pînă la
γ  β α 
;
cba
- celula triclinică.După grad de complexitate celula elementară este de 2 tipuri:1. simplă – în care atomii se află doar în noduri (intersecţiile ale liniilor figurii geometrice);2. complicate – cînd atomii se află în noduri, în interiorul şi pe suprafeţele lor.
 
Vom demonstra structurile cristaline caracteristice metalelor:
Reţelele cristaline caracteristice metalelor 
sunt:Proprietăţile unor metale de a modifica construcţia sa cristalină sub influienţa unor factori – temperatură,presiune, radiaţii – poartă denumirea de alotropie sau polimorfism.Vom face cunoştinţă cu alotropia în baza alotropiei fierului. Construim diagrama – curba de încălzireÎn scopul operării comode şi deosebirii formaţiunilor alotropice a aceluiaşi metal ele se notează cu literelealfabetului grecesc, în ordine, de la temperaturi mai scăzute la temperaturi mai inalte.
4. Cristalizarea metalelor şi aliajelor: generalităţi, baza fizică, regularităţile, tipuri de cristalizare.
Trecerea substanţelor din stare lichidă în stare solidă se numeşte
solidificare
, iar pentru metale cuconstrucţie cristalină acest proces se numeşte
cristalizare
.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
gabi_i_20 liked this
victorXIX liked this
Romsad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->