Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
raspad_sfrj

raspad_sfrj

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by riquelme100

More info:

Published by: riquelme100 on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

 
1
Raspad JugoslavijeOni se kao otcepljuju, a mi im kao ne damo
 Sr 
đ
a Popovi
ć
 
«Srbi ne poštuju istinu. To je, misli seovde, naivnost, glupost i nemo
ć
, ako seoslanjaš na istinu i zavisiš od istine.»
(Sreten Ugri
č
i
ć
)
«Ratovi 90-ih na teritoriji bivše SFRJ prouzrokovani suseparatisti
č
kim nastojanjima Slovenije, Hrvatske i BiH da sena protivustavan na
č
in otcepe od SFRJ, što jePredsedništvo SFRJ upotrebom vojne sile JNA pokušalo daspre
č
i i time o
č
uva ustavni poredak i teritorijalni integritetzemlje.»Tako otprilike glasi osnovni stav Miloševi
ć
eve propagandekojim je sve vreme opravdavao svoje postupke. Taj stav jeujedno bio i osnova njegove odbrane pred Haškimtribunalom. Taj stav je kona
č
no ona monumentalna neistina,busija, iza koje se i danas krije srpski nacionalizam:
kada proglašava za heroje Karadži
ć
a i Mladi
ć
a budu
ć
ida su oni «samo branili srpski narod» koji su separatistipokušavali da «otmu» od matice Srbije;
i kada insistira na tvrdnji da «Srbija nije bila u ratu» i daje sukob imao prirodu spontano nastalog «gra
đ
anskograta» u kome je JNA samo nastojala da «razdvojisukobljene strane» i «zaštiti srpski narod».Neistinitost ove teze može se možda najjednostavnijedokazati «misaonim eksperimentom» u kome bi pretpostavilida je SFRJ uspela da se održi (recimo, ranom vojnomintervencijom spoljnih sila od
č
ega je, prema sopstvenoj
 
2
izjavi u BBC-ovoj TV emisiji «Pad Jugoslavije», Karadži
ć
svevreme najviše strepeo). Pod uslovima tog eksperimentauloga i delatnost Miloševi
ć
a, Jovi
ć
a i Kadijevi
ć
a (naravno imnogih drugih koji su sprovodili njihove odluke) morala bi bitipo zakonima upravo te SFRJ (koju su «branili»)kvalifikovana kao teško delo veleizdaje kažnjivo smrtnomkaznom.Misaoni eksperiment koji predlažemo je formulisanjeelemenata jedne optužnice po kojoj bi Miloševi
ć
, Jovi
ć
iKadijevi
ć
odgovarali po tada važe
ć
im jugoslovenskimzakonima, pred doma
ć
im sudom, da nisu uspeli da uništeSFRJ.Ta optužnica morala bi sadržati slede
ć
e:
Slobodan MILOŠEVI
Ć
, u svojstvu PredsednikaPredsedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije(do 16. jula 1990), Predsednika Socijalisti
č
ke Partije Srbije(od 16. jula 1990), i Predsednika Republike Srbije (od 9.decembra 1990),
Borisav JOVI
Ć
, u svojstvu Predsednika PredsedništvaSFRJ (od 15. maja 1989) i Potpredsednika Socijalisti
č
kepartije Srbije (od 16. jula 1990), i
Veljko KADIJEVI
Ć
, u svojstvu Saveznog sekretara zanarodnu odbranusu u vremenu od 15.maja 1989. god do 8.oktobra 1992. god.
Stvorili zaveru da zloupotrebom svojih politi 
č 
kih ovlaš 
ć 
enja
 
3
(1) protivustavno i nezakonito izmene nacionalnu strukturu JNA,
stave je pod svoju efektivnu kontrolu i upotrebe zaslede
ć
e ciljeve:
(2) nasilno svrgnu organe vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji;(3) vojnim udarom nasilno svrgnu najviše savezne organevlasti, SIV i Predsedništvo;(4) silom ili protivustavnim putem izmene granice SFRJ takošto bi protivustavnom odlukom Predsedništva isklju 
č 
ili Republiku Sloveniju i Republiku Hrvatsku iz SFRJ;(5) silom ili protivustavnim putem izmene granice RepublikeHrvatske podsticanjem i politi 
č 
kim i vojnim organizovanjemoružane pobune u Hrvatskoj;što je imalo za posledicu smrt velikog broja lica, izazvaloopasnost za živote ljudi, i bilo pra
ć 
eno teškim nasiljima i velikim razaranjima,
č
ime su svi zajedno i svaki od njih pojedina
č
no izvršilijedno produženo krivi
č
no delo iz
č
lana 136, stav 1 u vezi
č
lana 116, stav 1. i stav 2. u njegovom najtežem oblikukažnjivom po
č
lanu 139 KZ SFRJ (»Službeni list SFRJ»,broj 44/76).
Citirana krivi
č
na dela sadrže slede
ć
e dispozicije:
Č
lan 136 glasi:
(1) Ko stvara zaveru, bandu, grupu ili drugo udruženje licaradi vršenja krivi 
č 
nih dela iz 
č 
lana 114 do 119, stav 2,
č 
l 120 do 123,
č 
l 125 do 127. i 
č 
l 131 do 132 ovog zakona, ili kostvara grupu radi prebacivanja ili upu 
ć 
ivanja gra
đ 
ana SFRJ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->