Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Brief

Brief

Ratings: (0)|Views: 451|Likes:
Published by robbertophorst

More info:

Published by: robbertophorst on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2011

pdf

text

original

 
Leden van het team BE Leeuwenburg Vt.Amsterdam 1 maart 2011,In het verlengde van het gesprek dat op 1 februari j.l. is gevoerd tussen het BE Team enCvB breng ik jullie bij deze op de hoogte van de verdere gang van zaken rondomNourdin.Zoals bekend, is Nourdin’s besluit om vanuit religieuze overtuigingen vrouwen nietlanger de hand te willen schudden voor het CvB geen grond om over te gaan totontslag. Bij de afronding van het genoemde gesprek is de afspraak gemaakt dat opCvB/MT niveau een besluit genomen wordt over de uitvoering van dit door het CvBgeformuleerde standpunt. Dit besluit is afgelopen week gevallen.Alles afwegend hebben we de conclusie getrokken dat we onze inspanning in eersteinstantie gaan richten op het vormgeven van een traject met als doel “herplaatsing”van Nourdin in het team BE als docent en als collega.Het op zoek gaan naar en vinden van een werkbare oplossing achten wij op dit momentbinnen dit team het meest kansrijk. Het feit dat Nourdin een positieve historie heeftbinnen het team hebben wij zwaar mee laten wegen. Wij beseffen ons vervolgens ookterdege dat dit besluit inspanning vergt van alle betrokkenen en dat we het gesprekmoeten voeren met elkaar over wat dit betekent voor de professionele werkrelatiesbinnen het team en voor de klas. We doen de toezegging dat de hierbij gewenste enmogelijk noodzakelijke ondersteuning vanzelfsprekend gegeven wordt.In de afgelopen weken is op DEM MT niveau een tweetal gesprekken gevoerd metNourdin. In deze gesprekken is uitgebreid stil gestaan bij het feit dat het traject vanterugkeer een stevige inspanning van direct betrokkenen verlangt en met grotezorgvuldigheid door lopen moet worden. Nourdin is zich daar van bewust en heeftaangegeven de benodigde energie en inspanning hiervoor te willen leveren.Op woensdag 2 maart praten we (Gebrand de Lange en ondergetekende) verder metNourdin in kamer LWB B.10.04. In dit gesprek worden naast een aantal inhoudelijkepunten ook de mogelijke vervolgstappen verder besproken. In dat vervolgtraject willenwe stapsgewijs vorm en inhoud geven aan gesprekken tussen Nourdin en teamleden. Deexacte uitwerking hiervan wordt na het gesprek van de 2
e
maart vastgesteld. Hieroverworden jullie op de hoogte gesteld.Gedurende de reeds gevoerde gesprekken en mogelijke toekomstige gesprekken is FebeDeug vanuit de HvA als extern adviseur aanwezig. Zij is adviseur bij het bureau “deBeuk” dat veel ervaring en kennis heeft met betrekking tot vergelijkbare casuïstiek.Het streven is eind maart een definitief vormgeving van het uitvoeringsbesluitgeformuleerd te hebben en dit vanaf dat moment ook ten uitvoer te brengen.Ik hoop jullie bij deze, voor nu voldoende op de hoogte gesteld van de ontwikkelingenrond dit “dossier” en spreek de wens uit dat een ieder de benodigde wijsheid en hetonderlinge begrip en geduld op kan brengen om de vervolgstappen verder vorm tegeven .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->