Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Wprowadzenie
1. Innowacyjnoœæ a konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw1
1.1. Pojêcie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw
1.2. Czynniki wzrostu konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw
1.6. Stan nauki i techniki w Polsce w roku 200139
1.7. Dzia³alnoœæ innowacyjna przedsiêbiorstw w przemyœle w roku 2001
1.8. Programy i organizacje wspieraj¹ce innowacyjnoœæ
2. Transfer wiedzy i technologii do przedsiêbiorstw
2.1. Pojêcie transferu wiedzy i technologii
2.3. Transfer technologii z JBR do przedsiêbiorstw w Polsce
3. Systemy wspierania innowacji w Polsce i krajach UE
3.1. Instytucje rz¹dowe
3.2. Organizacje regionalne
3.3. Klastery (grona, kiœcie) technologii72
3.4. Organizacje otoczenia biznesowego
3.5. Oœrodki szkoleniowo-doradcze
3.6. Specjalne strefy ekonomiczne86
5. Strategie innowacji dla MSP
5.1. Istota strategii innowacji
5.2. Strategie firm innowacyjnych
5.3. CzystoϾ patentowa
6.1. Podzia³ Ÿróde³ finansowania projektów innowacyjnych
6.2. Kapita³y w³asne przedsiêbiorstwa
6.3. Kredyty bankowe
6.4. Kapita³ wysokiego ryzyka
6.5. Dotacje rz¹dowe
6.6. Programy Unii Europejskiej wspieraj¹ce innowacyjnoœæ MSP
7.1. ród³a pozyskiwania finansowania innowacji
7.1.1. Fundusz Mikro
7.1.5. Fundusze porêczeñ kredytowych
7.1.6. Fundusze Venture Capital
7.1.7. Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiêbiorczoœci
7.2. Wsparcie finansowe inwestycji innowacyjnych113
7.3. Wsparcie doradcze
ANEKS
Parki technologiczne – rozwój idei, przyk³ady istniej¹cych parków
Strategie wybranych firm innowacyjnych
Strategia firmy Vigo-System
Strategia firmy Solaris Laser
Strategia firmy Ascor
Lista Centrów Transferu Technologii i Informacji
S³ownik terminów dotycz¹cych innowacji i transferu technologii
BIBLIOGRAFIA
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
systemy_wspierania_innowacji

systemy_wspierania_innowacji

Ratings:
(0)
|Views: 726|Likes:
Published by Natalia Cwik

More info:

Published by: Natalia Cwik on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 28 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 32 to 53 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 57 to 103 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 107 to 145 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 149 to 150 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->