Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
null

null

Ratings: (0)|Views: 5,867 |Likes:
Published by svetistembb

More info:

Published by: svetistembb on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2012

pdf

text

original

 
R urc 
Milosti puna
Glasilo svetišta Majke Božje Bistričke
Izdaje
:
 
Župa i Svetište Majke Božje Bistričke, 49246 Marija Bistrica,Trg pape Ivana Pavla II. 32, Tel./aks 049/469-156; e-mail:svetiste.mbb@gmail.com, rkt-zupni-ured-bdm@kr.htnet.hr
Odgovara
:
 
Zlatko Koren, župnik i rektor Svetišta
Glavna urednica
:
 
Danica Ozimec
Uredničko vijeće
: Vesna Brlek, Biserka Ciglenečki, Anica Gregurić,Marinko Micak, Danica Ozimec, Vesna i Ivančica Tomoradi Zvonko Franc
Fotografje:
Sandra Haban, Mihael Sokol, Nedjeljko Pintarić,Zvonimir Atletić i Fotoarhiv Glasa Koncila
Priprava za tisak
:
¤
, Kaptol 8, Zagreb
Izvršni urednik
: Zvonko Franc
Prijelom
: Blaženka Matić, Siniša Kolar
Tisak:
Grafka Markulin, Lukavec
Naklada:
4.000 komada – Tiskano u prosincu 2010.
Uvodnik.2Iz.života.župe.i.Svetišta.6Jubileji.34Ususret.vječnosti.37Dan.sjećanja.na.Vukovar.42.Crkva.živi.55Sa.svih.strana.79Glas.Karmela.92Pastoralni.plan.za.2010..i.2011.godinu.95
Sdrž 
1
XVI.2010.047
glasilo svetišta make bože bistričke
milosti puna
Danas bih htjela reći nešto lijepo; poslati radostu svijet da se razbiju sve tjeskobe, tuge, neraspolo-ženja...Nedostaju riječi. Preostaje mi da razmišljamo pristiglim prilozima naših suradnika za 46. brojglasila
Milosti puna.
Što vam nudimo?Nastavljaju se neki prilozi započeti u prošlombroju koji je bio posvećen 800. obljetnici prvog pi-sanog spomena imena Bistrica. U toj jubilarnoj go-dini je započela i Svećenička godina pa ćete pronaćisjećanja nekih bivših bistričkih kapelana. Pronaćićete i priloge koji govore o ljudima koji su bili svje-doci nekih važnih povijesnih zbivanja; o značenjuMarije Bistrice u povijesnim previranjima (dr.sci.M. Jareb, prof. Eva K. Bilić, ak. kipar S. Striegl...).Pristigli su i prilozi o sadašnjem trenutku.Imamo razgovor o mladima. Što nam poručuju?Upriličen je i susret s najstarijom župljankom... OSvećeničkoj godini pišu vjerne moliteljice za du-hovna zvanja - sestre karmelićanke, a na tu temuu svom uvodniku piše naš župnik i rektor Svetištaprečasni Zlatko Koren.Nudimo našim čitateljima popis župljana kojisu sastavili svećenici prilikom blagoslova kuća iobitelji u Božićno vrijeme. Neka to bude poticajda se više zbližimo, da se pronađemo. Majka Te-rezija upozorava: »Ne zaboravite da trebamo jednidruge!«.Preostaje naći u nekoj sjeni malo vremena i po-tražiti u
Milosti puna
nešto za sebe. Možda neštonovo otkrijete, pronađete odgovore na neka vašapitanja. Javljajte se svojim prijedlozima. Jeste lipročitali da je Marija Bistrica u prvom tromjesečjuove godine bila najposjećenije mjesto u Hrvatskojprema podacima Državnog zavoda za statisiku (22000 posjetilaca od 01. siječnja do 31. ožujka)?Znano je zašto se dolazi u Mariju Bistricu. Akoznamo i to da Nacionalno svetište Majke Božje Bi-stričke sa svijetom ne spajaju privlačne prometni-ce, onda ovaj podatak još više veseli.Znači da i ovonaše vrijeme unatoč svim modernim tehnologija-ma treba oaze duhovne obnove.Neka to Hrvatsko nacionalno svetište MajkeBožje Bistričke bude za sva vremena!Marijo Bistrička, u predvečerje Tvog blagdanamolimo s pjesnikom J. Kornerom:»O neka je blagoslovljena mudrost tvoja kojomnas učiš kako je duh vrjedniji od tijela...Kip je Tvoj crn i bijedan, ali zato oko crnog kipaTvojega teče bijela rijeka Milosrđa.«
Majko Božja Bistrička, moli se za nas! 
Marija Bistrica, srpnja 2010.
Iz.naše.oaze.duhovne.obnove
 
Vidjeti.u.Bogu.svog.oca,.prijatelja,.brata
Dragi prijatelji! 
Ponovno smo zajedno, povezaniispisanim i oslikanim stranicama novogbroja
Milosti pune
u ovo hladno zimsko, aliblagdanski toplo vrijeme Božića i Nove go-dine. Riječi su u našim ljudskim životimanajveći dar. Riječ je tako velika da je i Bogpostao Riječ, kako piše apostol Ivan. Ukajkavskom narječju susreo sam da se jed-nom riječju imenuje i Bog i siromah. To jeriječ –
bogec 
. Začudilo me to, ali još više mezačudila duboka simbolika tog sinonimstva.Nije slučajno da se za Malog Isusa u Zagorjukaže
Bogec 
i da se istom riječju, ali s promi-jenjenim naglaskom ukazuje na siromahe.To je duboko evanđeoski utemeljeno. Isusjest bio siromah, jednostavan čovjek, po-sebno osjetljiv na patnje malenih, siroma-ha svake vrste. U svom proglasu novoganebeskog kraljevstva u govoru na gori Isussiromahe promiče u baštinike kraljevstvanebeskog, ne iz empatije, nego iz temeljneistine o čovjeku kao biću, a to je istina daje samo čovjek blagoslovljen darom strahaBožjega sposoban vidjeti Boga, sposoban uBogu vidjeti svog Oca, prijatelja i brata. Uvremenu u kojem živimo, potrebno nam jeiznova ta lica Boga otkriti, ponajprije sebi,a onda o tome progovarati svima oko sebe.Čovjek nema drugoga oca do Boga, svojegstvoritelja. Čovjek nema većega brata SinaBožjega Isusa iz Nazareta i čovjek nemavećega prijatelja od Boga Duha Svetoga.Tu radost na poseban način pronalazimo u
Lukinom evanđelju
, stoga kad sam razmišljaošto bih vam napisao u ovom uvodniku, sje-tio sam se riječi izgovorene vjernicima župeu Travnom, koja je posvećena upravo sve-tom Luki.Dragi prijatelji, veliki i mali, a osobito vistariji, siromasi, zaboravljeni i sami, nekavas sve ispuni toplina božićne nade, i takvinadom, vjerom i ljubavlju vođeni i ispunje-ni, neka vam je sretna i blagoslovljena 2011.godina!
Vaš Zlatko Koren
2
Uk 
 
Homilija.na.misi.blagdana.svetog.Luke.evanđelista,.župa.Travno,..18.listopada.2010.godine
Sestre i braćo! 
Prvi put danas govorim o svetomLuki…Propovijedao sam bezbroj puta izazvannjegovim evanđeljem, ali nikada samo o nje-mu, nikad samo o Luki.Stoga mi je danas progovoriti o svetomLuki u ovoj prelijepoj zagrebačkoj crkvi, unjegovoj župi, među vama koji se utječetenjegovu zagovoru, među vama koji se dičitenjegovom zaštitom.Činim to u Godini svetog Luke. U godiniu kojoj iz nedjelje u nedjelju našu pozornostbudi
Lukino evanđelje
. Razmišljamo sam, li-stao, prolazio
portalima
, i zaustavio se na lek-cionaru… I prolazio nedjelju po nedjelju ovogvremena kroz godinu, pokušavajući uronitiu evanđelje koje je proželo ovu liturgijskugodinu, koju jednostavno zovemo godinaC. I tako promišljajući zaključih neka danasu Travnom Luka propovijeda…Kako? Mogli bismo pročitati cijelo
Luki-no evanđelje
! I to odjednom! I biti pažljivi ipromišljati.Zastadoh tada u svome razmišljanju iubrzo napustih ovu ideju. Zašto? Iz više razlo-ga, a jedan bi mogao glasiti otprilike ovako(istina ne bi ga izgovorio ja nego vi): »Za tonisi trebao ni doći, to smo mogli i sami!« Nonakon tih i drugi promišljanja ja ne odus-tajem od ideje da danas Luka propovijeda.I sine mi! Idem pronaći sve ključne misli iz
Lukina evanđelja
, staviti ih na papir i pročitatiih sebi i vama. Oduševila me ta ideja, ali kadasam sve to skupio, i ja, koji volim duge pro-povijedi u specijalnim zgodama, morao samodustati. Što je dugo, dugo je. Napustio sam itu ideju, ali ne i onu prvu, neka danas u Trav-nom Luka propovijeda. I tako se rodila novaideja. Uzet ću samo zadnju rečenicu nedjelj-nih evanđelja! Čujte: »Danas se ispunilo ovopismo što vam još odzvanja u ušima.« »No onprođe između njih i ode.« »Oni izvukoše lađena kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.«,»Ta iz obilja srca usta mu govore«, »PohodiBog narod svoj!«, »One im posluživaše odsvojih dobara.« »Nitko tko stavi ruku na plugpa se obazire natrag, nije prikladan za kral-jevstvo Božje.« »Idi pa i ti čini tako!« »Marijaje uistinu izabrala bolji dio, koji joj se nećeoduzeti.« »Kome je mnogo povjereno, više ćese od njega iskati.« »Evo, ima posljednjih kojiće biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.«»No trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brattvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađese.« »Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!« »Nemožete služiti Bogu i bogatstvu.« »Ali kadSin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zem-lji?« »Svojom ćete se postojanošću spasiti.«Evo i tako je, ipak, Luka danas propovi-jedao… Luka o Kristu Gospodinu, jedinomSpasitelju svijeta. No i to uz još jednu ko-rekciju: od 33 nedjelje vremena kroz godinuodabrao sam samo sedamnaest posljednjihrečenica i vidio da je i to dosta. No i još samnešto vidio, osjetio! Kako bi bilo lijepo kadabismo iz nedjeljne liturgije ponijeli i samojednu misao, pa tu bilo prvu ili posljednjuili koju drugu rečenicu nedjeljnog evanđeljaugradili u svoj tjedan, ponijeli u svoj dom, naulice i trgove, kada bi ona postala geslo našihsati i dana… O bogatstva! Rekoh već da prviputa govorim o svetom Luki. No i prvi putsam u ovoj prelijepoj crkvi. Istina je da samu njoj već bio u mislima, zavirio u nju krozfoto galeriju vaše župne internet stranice i,štoviše, govorio o njoj. Rekao sam u jednoj
3
XVI.2010.047
glasilo svetišta make bože bistričke
milosti puna

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
demi22bl liked this
zlatko5 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->