Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uprajnenia

Uprajnenia

Ratings: (0)|Views: 67|Likes:
Published by hristo vatev

More info:

Published by: hristo vatev on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2011

pdf

text

original

 
Видове окултни упражнения от УчителяНякой чете беседите и се колебае в себе си: “Христовото слово ли е това или не? Да се държа ли затова Слово или да се откажа?”… Ако искате да знаете Божествено ли е Словото, което говоря, опитайте го,подложете го на проверка. Всяко нещо, което е изпитано и проверено, е реално. (стр. 122)Където убеждението е слабо, там приложението отсъства. Ако приложи нещо, в което не е убеден,човек няма да има никакви резултати… Човек трябва да е убеден сто на сто в онова, което прилага. Ако имаедно на сто изключение, това не е убеждение. Възможно ли е човек да има убеждение, в което да няма понеедно на сто изключение? Не само че е възможно, но според мене истинско убеждение е онова, в което нямаабсолютно никакво изключение. Ако човек не успява в нещо, единствената причина за това е че убеждениетому не е пълно. Той не е сто на сто убеден, все има някакво малко колебание или съмнение в неговотоубеждение.“Царският път на душата”
2
, “Сочни храни” стр. 114.Каквито упражнения да правите, вложете мисълта и чувствата си, да се ползвате от техните блага. Всякоупражнение крие в себе си известно благо.В продължение на една седмица правете гимнастическите упражнения, както и упражненията за дишане,с вяра и Любов, да видите резултата. Голям е резултатът при работа с Любов и вяра. Турете далеч от себе сисъмнението и работете. Всяко съмнение в мисълта, в чувствата или във волята, води към нещастие.
“Опорни точки на живота”, “Ценни добродетели” стр. 101
908. Сега ще ви дам следната задача: онези от вас, които са свободни, да извадят от лекциите на общияи специалния клас всички практически правила, упражнения и формули. Разпределете се на групи и определетекоя група коя годишнина от лекциите ще вземе. Така ще улесните работата си.“Божествената мисъл”
2
, “Човешки и природни енергии” стр. 116
ПСИХИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
І. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ С БОГА, ВИСШИТЕ СЪЩЕСТВА И СВЕТОВЕ214. Щом станете сутрин, седни на леглото, не трябва да се обличаш, тъй както си, седни и веднагаотправи ума си към Него като едно невинно дете. Поблагодари на Бога, че си станал, че Господ има да ти кажемного работи. Може би една, пет секунди си помисли и след това се обличай. Стани тогава и ти ще бъдешвесел.“Прав път”, “Ще направим жилище” стр. 244116. Като ставате сутрин, не мислете нищо за себе си. Станете с мисълта, че отивате да служите наБога, да вършите Неговата работа. После мислете за себе си. Тъй щото мислите ви трябва да бъдат наредени вестествен ред. Вие мислите за Бога, но мислите ви са толкова разхвърляни, че нищо не ви ползват.Несвързаните мисли мязат на разхвърлени халчици, които някоя разумна сила трябва да съедини, да образуваот тях една цяла верижка. Мисълта за Бога е разумната сила, която свързва тия халки в едно цяло.“Простите истини”, “Най-голямото веселие и най-малката радост” стр. 12341. Отправете ума, сърдцето, духа и душата си към Божествения Дух, Който обхваща всичко в света ипоискайте съдействие от Него за реализиране на всичко възвишено и благородно у вас. Този Дух обхващавсички съзнания, действа вътре и вън от тях. Затова е казано в Писанието: “Духът Божий се носи по цялатаземя”.“Допирните точки в природата”“Признаци на проявеното човешко съзнание” стр. 205.705. Мнозина мислят, че като кажат: “Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърдце”, че са Говъзлюбили. Не е лесно да възлюбиш Господа. Ти трябва да Го възлюбиш с всичкото см сърдце, ум, душа исила. За да се
 
постигне това, от човека се изисква вътрешно знание - да може той да направи опит, който дададе добри резултати. В какво седи този опит? - В издържането. Ако при най-големите изпитания, коитосполетяват човека, той издържа без да накърни със нещо своята любов към Бога, това показва, че неговият опите сполучлив. Любовта на човека към Бога се познава при най-големите изпитания, страдания или нещастия,които го сполетяват.“Мнозина казваха”“Зарадваха се учениците” стр. 651
 
796. Обърнете се към Бога и кажете: “Господи, обичам Те! При всичките противоречия и страдания, коитоСи ми дал, Твоята Любов е мой идеал”. - Ще ме послуша ли Бог? - Опитай се, направи опит! - Ако се излъжа? -Толкова пъти си лъган досега, какво от това, че ще се излъжеш още един път? Казвам: който се обърне с тезидуми към Бога, никога няма да бъде излъган. Дошъл е денят, в който трябва да се обърнете към Бога с думите:“Господи, обичам Те! Искам да изпълня Твоята воля, както Ти си определил, както Ти желаеш!” Днес е този ден!“Ценната дума”
2
, “Тонът фа” стр. 216833. Често се говори за обръщане на човека към Бога. Къде става това обръщане? В черквата ли? Тамсе говори за спасение, за раждане, за новораждане, за възкресение. Като слуша тези думи, човек се отегчава.Наистина еднообразието, повтарянето на едно и също нещо отегчава. За да не се отегчаваш, още приставането от сън иди при Мъдростта и кажи: “Господи, какво да правя днес? Каква програма си ми наредил?”Всъщност, какво правят хората днес? Мъжът става от сън и се пита: Какво ли ще каже жената днес? Жената сепита: Какво ли ще каже мъжът ми днес? Майката се запитва какво ще иска синът; бащата се запитва какво щекаже дъщерята. Слугата се запитва какво ще каже господарят; войникът - какво ще каже офицерът. Всекимисли за някого, на когото трябва да услужи...Ще дойде ден, когато ще разберете, че един е вашият Отец. Ще имаш много бащи, докато съзнаеш, чеси дете на Бога. Тогава ще престанеш да мислиш, че си мъж, голям човек, с брада и мустаци, или че си жена,майка на няколко деца. Тези мисли трябва да отпаднат. Ще мислиш, че си светла душа, излязла от Бога, коятоможе свободно да се разхожда из цялата Вселена - и на Земята, и на Слънцето… На всякъде ще работиш ище се развиваш, ще живееш според Божествените условия, в свобода, а не както хората ти диктуват отвън.Днес това е далеч от вас. Тъй както сега живеете, е добре, но ви очакват по-добри условия.“Красотата на душата”
2
, “Четири погледа” стр. 20, 34892. Не се свързвайте с еднообразието на хората, за да не попаднете и вие в него. Единственото нещо,което може да ви предпази от еднообразието, това е да не му обръщате внимание. Щом не му обръщатевнимание, вие сте далеч от него. Щом се натъкнете на някоя отрицателна мисъл, поставете срещу неяположителна. Отрицателното в живота произтича от еднообразието. Отбягвайте еднообразието, за да неизразходвате енергията си напразно. Човек е дошъл на земята да следва пътя на разнообразието, наБожествените процеси, а не да се занимава с несъобразностите на живота. Занимава ли се с несъобразностите,човек носи отговорност за това.“Езикът на Любовта”
2
, “Еднообразие и разнообразие” стр. 383770. Освободете мисълта си от всички отрицателни прояви - съмнение, колебание, подозрение. Въввсички може да се съмнявате, но в Бога - никога. Той е благ и неизменен. При всички условия на живота ви, привсички ваши отношения и постъпки, Той остава един и същ. Ако сте готови да Го слушате, Той всякога ще випомага. Не Го ли слушате, ще ви остави да понесете последствията на своя живот и на своите погрешки, даопитате какво значи да живее човек без Бога. Няма по-голямо страдание за човешката душа от това, да сеотдалечи от Бога.“Все, що е писано”“Спасението” стр. 67280. Колцина от вас употребяват поне 10-15 минути от деня за упражнения? Даже и съществата отневидимия свят правят упражнения. Колко повече тия упражнения са необходими за вас! Който не искадоброволно да прави тия упражнения, те все ще му се наложат по някакъв начин. Мъчнотиите, спънките коитохората имат, не са нищо друго, освен методи, чрез които тия упражнения се налагат. Като станете сутрин,благодарете на Бога за живота, който ви е дал. Щом излезете вън, благодарете, че Слънцето изгрява, пращасвоята топлина и светлина. След това започнете работата на деня. Дали ще учите, дали ще копаете земята,обърнете се към Невидимия свят за помощ.“Неразрешеното”, “Неразрешеното” стр. 23220. Първото нещо, което се изисква от човека, е да благодари на Бога за главата, която му е дадена.Щом съзнава кой му е дал главата, той трябва да я държи изправена, а не наведена. Като съзнава какво благому е дадено, човек трябва да си каже: Благодаря за Божествената светлина, която възприемам чрез главата.Благодаря за Любовта, която възприемам чрез сърдцето си. Готов съм да приложа светлината и Любовта, коитовъзприемам не само към хората, но и към най-малките същества. Готов съм да направя път и на мравката и дай се притека на помощ.
“Опорни точки на живота”, “На зазоряване” стр. 156
911. Искрената благодарност и признателност на човека към природата и към Бога е плащане заполучените блага. Който не благодари, който не е доволен, той плаща глоби. Какво представляват глобите? -Страдания. Следователно, който иска да се освободи от страданията, трябва да благодари на Бога за всичко,което му се дава. Благодарността е еквивалентна на плащането. Благодарността е особен род лъчиста материя,която човек отправя към разумния свят. В замяна на тази материя разумният свят изпраща духовна светлина,2
 
която осветява пътя му. Без благодарност не може да става правилна обмяна между хората на земята ивъзвишените същества в разумния свят. Както между корените и клоните на дървото става правилна обмяна,така и между съществата на физическия и на духовния свят трябва да съществува съзнателна, непреривнавръзка.“Закони на доброто”
2
, “Състояния на материята” стр. 197823. Като се намерят в затруднение, хората търсят помощ отвън, очакват отвън да дойде някой да импомогне. Кой може да помага повече от Онзи, Който е създал света? За да получите Неговата помощ, трябва давлезете във връзка с Него. За да създадете тази връзка, вие трябва да изучавате себе си, да изучавате всичко,каквото ви е дадено. Преди всичко на човека е дадено тяло, което той трябва да изучава.“Който има невестата”“Ще ти въздаде” стр. 223191а. Но създайте си една идея в себе си. Сутрин като станеш мисли за Господа, на обед, мисли заГоспода, и вечер, по пет, десет минути мисли за Господа. Всеки ден, да изоставиш всичките си работи и само дамислиш за Господа, за Този, който направил всичко. Ти сутрин най-малко десет минути за Него да мислиш,после на обед, десет минути само за Него да мислиш, и вечерно време само за Него да мислиш, ще просветнеумът ти. Пък сега нашият ум е занят с много работи, но с главното, което трябва да дойде в ума, което може дани въздигне, ние за Господа не мислим. Като мислиш за него ще си помогнеш. То е най-хубавото нещо. Помислиси каквото и да е. Като мислиш, само тогава ще почувстваш, че ще дойде нещо от Него. Онези, които имат очи,като погледнат слънцето ще видят цялата природа, но един да кажем, който няма зрение, нищо не може давиди, най-сетне ще почувства нещо в себе си. казвам: Докато хората не възстановят тяхното вътрешно зрение,но все таки ще почувствуват силата на слънцето. Казвам сега: Какво ще правиш сутрин? Мисли за Бога ощекато се събудиш, за нищо друго не мисли. Като се събудиш, концентрирай си мислите за Бога. По-хубаво нещоот туй няма. Едно упражнение. Вие ставате сутрин, за какво мислите? Да си обуя ли обущата, или да не си гиобуя, да стана ли от леглото, дали е късно? После пак се сгушите. Да стана да чета ли? Сутрин като станеш,макар и под юргана мисли за Бога. Под юргана или не, както и да е, мисли. Като станеш не се обличай, туряйдебелото палто, мисли. Защото като речеш да се миеш, обличаш, ще забравиш, идеята ще изчезне, ще тидойде нещо друго на ума.“Възможности в живота”, “Криви и прави линии” стр. 200758. Изпаднали сте в гората сами, там вашите приятели ги няма, а студът е минус 35
°
. Питам: какво щеправите тогава? Обърнете се към Господа и кажете: “Господи, спаси ме!” Няма да се мине един час и всичко товаще се измени, ще духне един топъл вятър и целия ход на природата ще се измени. Затова наричат въздуха, че едихание на Бога. Той не е нещо физическо, той е навсякъде. Ще проектирате своята мисъл към Бога, независимокато един учен човек ли, като един пророк ли, като един светия ли ще се отнесете към Бога. Няма да мислитекакво е Той. Няма да мислите дали Го няма. Ще се отнесете към Неговата добра воля без никакво съмнение.Няма да разсъждавате - всичко може да бъде, ако се отнесете към Господа като към свой баща. Ще кажете: “Туй,което искам, ще бъде!” В Бога има една черта, с която се отличава от всички: Той обича да задоволява и най-малките желания на най-малките, дребни същества. Няма желание, колкото и да е малко, което някое същество,и най-микроскопично да е, да има, и да не е задоволено от Бога. В Него има желание да задоволи тази нужда.Това прави само Господ. А ние в сегашното си понятие за Бога мислим, че пред Него трябва да се явят светии,да се молят, да Го убеждават, че тогава да изпълни нещо. От Него ще се учите как да бъдете милостиви.Светиите от Него се научиха как да бъдат милостиви. Те казват: “Господи, направи с него тъй, както с нас;постъпи с него тъй, както с нас”. Те не казват: “Постъпи тъй, както той постъпва”, но казват: “Господи, постъпитака, както с нас постъпваш”. Тяхната молитва е много кратка. Те не се молят дълго.“Вземи детето”, “Доведете ми го” стр. 75.942. Сега като ученици, пред вас седи великата задача всяка сутрин да употребите две минути отвремето си за връзка с великото космическо съзнание. Две минути през деня, използвани правилно, съставятистински ден. Като умножите 365 деня по две минути, ще получите 12 часа. Значи, истинската работа презгодината се равнява на тия 12 часа, или половин ден. Този половин ден ще ви донесе големи богатства…Първата минута ще мислите за Любовта си към Бога, а втората минута - за Любовта си към ближния си… Внеделя, рано сутринта, преди да е изгряло слънцето, целият клас, без изключение, ще дойдете на “Изгрева”, даприложим закона “за двете минути”. Който е готов да изпълни този закон, той е ученик. Първата минута щемислите върху първия закон: “Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичката си душа, с всичкото си сърдце, свсичкия си ум и с всичката си сила!” Ще мислите само върху тия два закона, а всичко друго ще оставитенастрана. Ще мислите само - нищо друго. Кашлици, смущения, болки - всичко ще забравите. Ще забравите дажеи да дишате - всичко трябва да спре. - Може ли да стане това? - В Бога всичко е възможно.“Четирите кръга”
2
, “Връзка на съзнанието” стр. 144-146367. Станеш сутрин, какво трябва да си кажеш? От невидимия свят, като станете, през тази година,поставете вашето съзнание спокойно и веднага ще чуете един поздрав, едно изречение ще ви дойде в ума.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->