Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Протеинов тип обмяна

Протеинов тип обмяна

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by George Alex
Как да се чувстваш тонизиран и работоспособен, ако имаш протеинов тип обмяна? Как да поддържаш нормално тегло без диети? Ето някои идеи.
Ако още не знаеш кой тип обмяна си, направи си теста:
http://georgealexbg.posterous.com/42347002
Как да се чувстваш тонизиран и работоспособен, ако имаш протеинов тип обмяна? Как да поддържаш нормално тегло без диети? Ето някои идеи.
Ако още не знаеш кой тип обмяна си, направи си теста:
http://georgealexbg.posterous.com/42347002

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: George Alex on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

 
Ï
ð
îòåèíîâòèï îáìÿíà
Ãåîðãè
 
Àëåê
à
äðîâ
 2011
www.georgealex.net
 
Особености
 
 
뇏ֈ
 
õðà
àòà
 
 
뇏ֈ
 
ïî
-
ìà
ƒ…
è
 
è
 
ïî
-
òå
êè
 
õðà
è
 
 
Ïèöà
,
âè
…“
êî
,
àäå
è÷êè
, 
ÿäêè
 
 
Õðà
àòà
 
å
 
ì
îãî
 
âà
›…
à
 
è
 
âëèÿå
 
âúðõó
 
öÿëî
ò
èÿ
 
òî
ó
“ …
à
 
îðãà
è
ƒ
ìà
 
 
От
 
какво
 
има
 
нужда
 
 
Ì
îãî
 
áåëòú÷è
è
, 
ìàëêî
 
âúãëåõèäðàòè
 
 
45%
ïðîòåè
è
,35%
âúãëåõèäðàòè
 
è
20%
ìà
ƒ…
è
è
.
 
Ðà
ƒ
ãðà
äà
 
ì
îãî
 
áúð
ƒ
î
 
õðà
àòà
,ƒ
àòîâà
 
òðÿáâà
 
äà
 
ÿäå
 
֌
òî
 
 
×åðâå
î
 
ìå
î
, 
öÿëî
 
ÿéöå
à
 
â
ÿêî
 
ÿäå
å
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->