Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16664120 Ngon Ngu Lap Trinh CSharp

16664120 Ngon Ngu Lap Trinh CSharp

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by anh_comdr

More info:

Published by: anh_comdr on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2011

pdf

text

original

 
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#
 
NgônNgữLậpTrìnhC#
Mục Lục
1. Microsoft .NET
............................................................................................... 10
Tình hình trước khi MS.NET ra đời........................................................ 10
Nguồn gốc của .NET................................................................................12
Microsoft .NET........................................................................................12
Tổng quan................................................................................................ 12Kiến trúc .NET Framework..................................................................... 13Common Language Runtime...................................................................15Thư viện .NET Framework......................................................................16Phát triển ứng dụng client........................................................................16
Biên dịch MSIL...................................................................................17Ngôn ngữ C#............................................................................................18
2. Ngôn ngữ C#
.................................................................................................... 20
Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C#...........................................................20
C# là ngôn ngữ đơn giản..........................................................................20C# là ngôn ngữ hiện đại...........................................................................21C# là ngôn ngữ hướng đối tượng.............................................................21C# là ngôn ngữ mạnh mẽ.........................................................................22C# là ngôn ngữ ít từ khóa.........................................................................22C# là ngôn ngữ module hóa.....................................................................22C# sẽ là ngôn ngữ phổ biến......................................................................22
Ngôn ngữ C# với ngôn ngữ khác.............................................................23Các bước chuẩn bị cho chương trình....................................................... 24Chương trình C# đơn giản....................................................................... 25Phát triển chương trình minh họa.............................................................31Câu hỏi & bài tập.....................................................................................35
3. Nền tảng ngôn ngữ C#
..................................................................................39
Kiểu dữ liệu..............................................................................................40
Kiểu dữ liệu xây dựng sẵn....................................................................... 41Chọn kiểu dữ liệu.....................................................................................42Chuyển đổi kiểu dữ liệu...........................................................................43
Biến hằng............................................................................................ 44
Gán giá trị xác định cho biến...................................................................45Hằng.........................................................................................................46Kiểu liệt kê...............................................................................................472
 
NgônNgữLậpTrìnhC#
Kiểu chuỗi tự.......................................................................................50Định danh.................................................................................................50
Biểu thức..................................................................................................50Khoảng trắng............................................................................................51Câu lệnh...................................................................................................51
Phân nhánh không có điều kiện...............................................................52Phân nhánh có điều kiện..........................................................................53Câu lệnh lặp.............................................................................................60
Toán tử.....................................................................................................68Namespace...............................................................................................76Các chỉ dẫn biên dịch...............................................................................80Câu hỏi & bài tập.....................................................................................82
4. Xây dựng lớp - Đối tượng
............................................................................87
Định nghĩa lớp......................................................................................... 88
Thuộc tính truy cập..................................................................................91Tham số của phương thức........................................................................92
Tạo đối tượng...........................................................................................93
Bộ khởi dựng............................................................................................93Khởi tạo biến thành viên..........................................................................96Bộ khởi dựng sao chép.............................................................................98Từ khóa this............................................................................................. 99
Sử dụng các thành viên static...................................................................100
Gọi phương thức static.............................................................................101Sử dụng bộ khởi dựng static.................................................................... 101Sử dụng bộ khởi dựng private..................................................................102Sử dụng thuộc tính static..........................................................................102
Hủy đối tượng..........................................................................................104Truyền tham số.........................................................................................107Nạp chồng phương thức...........................................................................112Đóng gói dữ liệu với thuộc tính...............................................................116Thuộc tính chỉ đọc................................................................................... 119Câu hỏi & bài tập.....................................................................................121
5. Kế thừa – Đa hình
..........................................................................................125
Đặc biệt hóa và tổng quát hóa..................................................................126Sự kế thừa................................................................................................129
Thực thi kế thừa.......................................................................................129Gọi phương thức khởi dựng của lớp cơ sở...............................................131Gọi phương thức của lớp cơ sở................................................................1323

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
keynozy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->