Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1923-002

Svoboda-1923-002

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

 
рядовий орган
запомоговоі організації українськіѓ
народний
СОЮЗ В .ЗЛУЧЕНИХ
ДЕРЖАВАХ
АМЕРИКИ,
џ
UKRAINIAN DAILVР1СЇАІ ОВЄЛК ОЃ THE ЃЌЌПЎІД"
ХАТЃО
Nil.
Aa80CUT105,
ЇМ.ear ---гри ЦЕНТИ рік хтоџ, . чтйг.то 2. джерм-сйи,УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДИ!
Прийміть
снаїздїї
г
СщйШ^.Щ
ЗАХОДИ
УРЯДУ
В ЗАГРАЙНЧК№
ГОЛІТИЩ НАХОДЯТЬ
ОДОБРЕННЄ
ІіЛШІНҐТОН,
ЗО.
грудня.'
Зусилля уряду Гардинѓа
до-
іи-сти
ло
Якоїсь межкнародпої конференції
для
полагодженняекономічного
зам'ивання
в
Европі стрінулися
з
одобреннемнлкіть ворогів Уряду.
- - - -чі
Лобре
вражінне зробило
також
донесение,
що
розпити
у-
ряду
про
становища других урядів малѓи дати вдоволяючийвислід,
бо
Ясі держави,
з
винятком хиба одної Франції, мали
без
застережень
заявитися
за
американською урядовою
про-
позицією.
З БОРОТЬБИ УРЯДУ ПРОТИ КУС-^
ЬОЛТИМОР,
МерілеНд,
1.
січня.
--
МерАл%нДсЬкІ
стейтрві
власти вже
перестали спротивЛгітися видачі луизіянському
ѓудови д-ра Б. М.
Меккойна, котрого обжаловують
яко го-ловного
справника
нападу
та
втогіленнЯ Ку-Клукс-Кленом двох
людий
в
Луизіяні.Наслідком свого сподіються,
що др.
Меќкойи
буде
неза-
ювго
виданий судеви
в
Луизіяні.
ФАБРИКАНТИ ДОМАГАЮТЬСЯ ЗНЕСЕННЯ МІГРАЦІЙНИХОБМЕЖЕНЬ
НЮ.ИОРК,
І.
січня,
ff-
"'W
"ьне
Ховзриство Фабрикан-
пк
видало вчора пуСлИчиИй'заклик
в
справі
ІтитТ{ЧацГї,-ҐТгоТрІм
іаявдяе,
що
теперішітй і-ирОЦентовйй жіграиійний закон
му-сить
бути знеТ^тгЯ
для
добра
економічного
добробуту
Злу-чених
Держав.Фабриканти домагаються ухвалений
закона,який
дозво-ливбИ на
дОпупннгне
більйіе
імігрантів
для
заповнення
недо-
стачі
робочих рук, що
буцімто панує
в
богато американськихпромислах;
зл`вЄДЄПЙи СТроТИХ
оглядин Н.чеен0г0 стану йонихімігрантів
та
заостреняя постанов
про
грвмотиіггь.
ЗА ОБВДНАННЕМ
ПЯТЬОХ
ВЕЛИКИХ ЮНІЙ
НЮ
ИОРК,
1.
січня.
Юнія робітників, виробляючих
ка-іе.іюхи та
шапки, прейЛожила чотнром другим
юні
ям робіт-ників
та
робітників, занятих виробом других частий ягужесь-
кого
та
жіночого одіния, проект зорганізовання всіх пять юнійв одну обєднуючу організацію
для
зачіпнірс
та
оборонних
і.їлий.
-
На основі се
ѓо
пляну пять юній малнб обеднатися
в
оріа-візаці'ю, взоровану
на
Американській Федерації Праці,
яка
`іалабя
називатися
-Обєднанне Кравецьких Рооітників''
(НіделГренлс
Верксрс
Алайіенс).
За
подібним сфедерованнєм
кра-вецькия
юній заявилися
вже
конвенції поодиноких юній.
КОМІТЕТ
№№Щђ
МЕШ ПГО ЖИТТСШйМРРШ БРРШПАГОЙпПиШ ОСГилПДй
1
НЮ
ИОРК,
1.
сі`чня.
Комітет, установлений нюйорсвкиммсйором
для
розсліджеиня жтгѓтя` вутяеві-н маяиср-в пїдпрй-емства ‚.БервннД-Гвайт Ко." котре достарчає
більшу
ЧаслІи`иу
^
вугля,
зуживаного підземними
та
надземними зелізницями
мі-"
ста,
вже
оголосив свій рапорт.
Звіт
заявляє,
шо
робѓѓѓити сього иідпрт+емства живутьекономічно гірти^
ЗЄЯИІЃТ;
ИНКИНЃИГМАТрМвМКтНОИ
з
ломів,
НО-
ни мешкають'в курниках
та
стайнях`
гѓО^тЧ%ЧНиХ
та
ОсВбНѓт'ИУс
прав
вони мають тільки,
що
раби;
підприємство визискувалоїх
не
лишень
при
заплаті
за
працю,
але
через свої мешкальні
юми
та
ком^аяічні крямниці.
------
ЗвіТ робить ЗакЛЮчейНе,
що
койнлні сього підприємстваповинні перейти
на
власність нарола.
-
ш
ВАШІНГТргІ
ЗО. ѓрудня.
Гірезндетгт Гардинѓ
дав
аяне-
сню
(помилував)
8
членів організації Промислових РобітниківСвіта
(Ай.
Днблю.
Д%блю.),
що
відбували довгі вязннчні
кари
в ч^дераланиіѓтіормая
за
участь
н
ИртитпшЛЯ
агітамй.
Кож-
лому з них
гір`кдоИМиѓ
Ш
вяоЧіру АЖиитисЃа
tfofwf,
але до-
іволитЯ
па' СвђЮ
Ш$рт$йђ.
фўрГйЩ.#
ЗлуЧЄІОтХ
Держав).
УРЯД
НЕ
ХОЧЕ РОБИТИ НІЯКОГО
ВИЇМКУ
ДЛЯ ЌО№
BAujj^rTOri,
30.
грудня.
Американський` ДШртЯментбудівництва від повів, американським корабельним підприєм-гтвам,
аго
Просили його
о
аВМ-ЄНМне
їх
віяѓ оооояауючнѓ сили
р'огибіцгйИгн-о
замеіМі та
дозволяли ПгХ}демти альиоТоин
ия
пвнім
морю, заявив
просЛЯм,
шо
таТѓих виїмків
він
реп}ати'
не
може
та що
прогибіиія обовязуе всюди,
Де
обовязуе
ЯМерТг-
канське право, отже
й на
американських` кораблях
на
повнім
,1
морю.
`ААШАНОШ ФЕДЕРАШЯ ПРАЦІ ЗАГОЩАЄБОРОТЬБУПРОТИ КОМіЖТіВ
НЮ
йОРКу
31.трудим.
Іи АиіЯІриЯяивМіаг`ФадвримІя
Працівидала заяву
в
справЃ недавно нідновленоі „робітничої партії
Америки",
заповідаючи проти
неї
безпощадну
боро.
НА
УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ШКОЛИ
В
НАШІЙ
ШШі
РАТУйма
рідну
школу а Галичині іЙДІіМ З КОЛЯДОЮ
ХАТА
ВІЛ
ХАТИ.
зібрані жертви відсипаймо
де
овднання, вп
норт
френшн
стр„
фила-
УРЯДЗАПЄВЩАЕ ОЖШЕННЄТЙРГОШН В 1923 РОЦІ.
`ВАШ.НЃТОН,
29.
грудня.Департамент (міністерство)
горговлі
заявляє
на
основі
да-
дих.
зібраних
про
американ-ську торговлю
в 1922.
році,
що
Злучені Держави зовсім
не
маю'ть причини дивитися
без-
надтйно
на
торговлю
в
слідую-
ім
році.
На
думку міністерства
торгонлі
Америка
зазнає
в
1923. році великого оживлення.І
АМЕРИКАНСЬКИЙ СУД ЗНАЄ-ІЖОРЮТЬ- ЯК
ХВЧЕ
Дня
27.
грудня
Коло
9.
годи-ни вечером відкрито
в
місточкуІст ОрепАж,
Н. Дж..
тіло
пані
РлеОнори
Л.
Брнгтсм
Так як
тіло
найдено
в
пивниці дому
і
мало
на
собі
сліди насильствата
завзятої
боротьби, підозрїн-'нє впало
на
19-літного Мурнна,'ІЗї.тнНѓа Бетла. котрий
ниниися
гїа.тіїти
в
грубах дому. Секція
тіла,
переведена коло опінно-
чн,
ствердила деякі доґади
по-
ліції
та
дала основу
дія
здога-
ду.
що
злочин поповнено
нсе-
го
кі.ТЬка годин тому. Бетласпіймано коло
1.
годиннії
т'ої
самоїночл.
О
годині
4.
сполуд-він признався
до
злочину,заявляючи,
що він
насилувавБриѓѓєм,
а
потім забив
її.
боячися
її
свідоцтва-.
В
годй-
ну
пізнійюе прокуратор сте`й-
ту
предлоЖив сгфвву велиісіЛлави Присяжни`х суддів, котрімінутопісля призналиБетла обжалованим
за
злочин,
його
сейчас
`
відставлено
до
Вязниці,
а суд на
нього
пазна-
чено
вже
на .день
-L
січня.
В
пятггицю рано італійський(мігрант
з Нк)
Иорку, ФренкДагате забив
в
сварні своюжінку Лнтоанету.
На
вистрілнадбіг батько жінки
і
діірмависгрілами
а
револьвера забивсвого
зятя
ЯЗ-.тітниі`Ь стареібь
опісля
віддався
в
руки
поліції
та признався
до
вчинку.
Він ка-
же,
що
стріляв
ло
зятя,
бо ду-
мав,
що
врятує свою дочку від
j
лютою,
дальших вистрілів мужа.
Він
не
(бою
наНІМЦІ ВВАЖАЮТЬ ЗА
060ВЯ-
ЗОК зраджувати чеськуДЕРЖАВУ
На відкритій ўразі сесіїчеського сойму
заявив
провід-нмк. німецьких послів,
д р Ло-
джман,
т`о всі
Німці,
яких:Чг-
ХИ
силоміць, проти
їх
волі
при-
лучіілн
до
чеської держави,мусять
ВПСТУПИТН
з
рішучою.острішоюбороть-смерть проти
хоче
сказати,на
сварки
ме;
причииодрутамппоневолення.
Всі
Німці будутусякими найиожлнвішияи
спо
бами вести проти .Чеськ'ім
дер-
жави
невблагану війну, тому
щО
та
держава
Приводить
Нім`
ців
до
жебрацького костураНа конвенції Амсрпкансько-ІКождвй Німець
має за
свій
найі
Товариства
для
Ґ.опирання‚святіший оббвязок зраджуватіінтав
др.
Роланд
Б. Дя'к-ЗЄІДКИ ВЗЯЛИСЬ ЧЕРВОНЙ-НКІРІІНДНШИ
ФРАНЦІЯ ГОТОВИТЬСЯ ДО ВЕЛИКОГО
ЗБОРУ
В НІМЕЧЧИНІ НА ВОЄННІ
відшкодований"
ПАРИЖ,
і
.
СІЧНЯ
.
Алїяятська конференція
у
справі
ні-
мецьких „воєнних відшкодова'нь" зачнеться
завтра,
у
вТорбк.Перший
на
конференції
має
виступити британський
пре-
міер Бопар
Ло,
котрий предложйть свій плян
для
полагоди
сього
важного тепер питання.
Він
предложйть Проект,
який
признає Німеччині
або 4
рокгі мораторїї (відлоченне ^рЄчеи-ця сплати)
для
заплати „воєнного
ВІДШКОДОВАНА''
алітггам.Бонар
Ло
хоче, вгоби француське правительство розтля-.
ігуло
сей
проєєкг
І
сказало свою гадку.
Він
готовий
в
дечомууступити француському иравительству, якщо воно уступитьбританському.
В
поінформованих кругах кажуть,
що
фраицуський
пре-
мієр Пуанкаре згодиться тільки
на
дволітню мораторію,
але під
такими
умовами:
1.
Француське правительство буде вирубувати
ліси
в
Надрснщині.
яку має у
своїй окупації,
для
достави
булівель-ного
дерева
до
Франції.
.
Франція хоче аліянтської комісії
для
углеВої
долини
Рур, яка
пантрувала
ои, щоб
Німеччина
їй
доставляла
угле.
'і.
Франція хоче, щоби а.тіянти
або
Франція
сама
уста-внла Митові
(плові)
уряди здовж німеиько-француської
гра-
ниці. Весь збір
з
мито
мав би іти на
Воєнні відшкодовання"
4
Франція хоче наложити аліянтський податок
на
ўѓДе
в долийї
Рур:'
У'Т^гїУ^гг-ПтагепутИсме
і
тн`и
стягнути
ііЦІЩЦиирІ..
річно
400
мілііжів золотих німецьких' марок.5.
Давнє мито
з
німецького експорту мають аліяити
або
сама
Франція стягати безпосередню через окремі свої уряди.
Італія
проти
нАіаду
франції
на Німеччин'у
РИМ,
столиця
Італії,
31.
грудня.
Тутешня преса пише,
що
італійське правительство заявляється
за
економічними
ка-
ра.мн
на
Німеччину
за
невиконуваннє зобовязань
про
воєннівідшкодовання",
але
противиться війсковому наїздови Фран-
ції
на
Німеччину.
Hayсон
наукову працю
про
свої
до-
сліди
над
черепами червоно-шкірпх Індіяті.
На
основі
сих
Дослідів
стверджує
він. що де-
КоТрт
індійські племена маютьв
собі
примішќу ќрови чорно-шќїрях Австралійців. другіпримішќу ќрови чорношкірихАфриканців, шґчі ир'имішкужовтошкірих
Л-.онголів.
а ще
Іінчі
приміщќу, ќрови
білих
Ев-
ропейців.
Монголи
та
білі
малиби
ді-
статися
з
Азії
Почерез проливБерінга. котрий замерзає
в зіѓ
так.
що по
ньому моглиб
не
рсйтп павіть племена,
що Не
бмі.ги
п.іиватн
иа
морю.
Ав-
ітрійських Муринів могла
лег-
ко загнати сюда буря. Афрн-канські
МурннП,
щоби длстнтн-ся сюди,
wy-сіли
прибути сЮДй'
АобройціЬНо,
На тій
осковіпре.ієґент уважає Муринів
Африки
за
справдішних
най-
старших відкривців Америки
Для'Старого
Світа.
МРИКАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ CHIP
ЛОЗАННА,
Швайцарія,
L
січня.
Турки дуже озлобилисьзаявою американського амбасадора Чайлла
за
Національноюсамоуправою Для вірмен{?
в малій
Азѓії.
Вони кажуть,
що
коли
І
Америка мітйеться
до
туреіьких внутрішніх справ,
то
Турки
їм
віАп.Ча-ѓйться
в той
спосіб,
що
звМКігуТь
американські школив
Туреччині і
зірвуть уиібви
з
американськими підприемцямп
у
справі Відбудови залізниць
в
ліалій
Азії.
- `
фрщіа
не
ж
мирової умови з Німеччиною
І
ГІМНІ
. ^
БЕРЛІН,
І.
січня.
Німецьке правительство предкладало
лічення рака
і фіммю
проєкт умови
про мир на 45 або бо ли.
Може
досліди проф. і.лера; имиін.^.і,дІ.плИ іайвБелла
з
Ліверпулю пишеондонськигі кореспондент
па-
риського
Матеиа"
-
дадуть jчеську державу,
бо
Німців
прч
лучено
до
Чехолсоваччншпроти
їх
волі
і тим
самим
по
ня. Чехи
н?
мають морального
права
переслідувати
за
держав
ну
зраду, болюнн-самі зраджу-Jвали
і,
Австрію.
Нїмці
роблять)
що
робив Масарик
і
Бенеш супроти Австрії.
ТРЕТЕ
САМОВНИЮТВВ В СІІ
Вмісгї
Ст.
Лўис`,`
1
Луизіянапоповнив самовбийство.^5-літ'ний- Вілі%м
Л'Љіт'. го.Това' бра-
вару.сього самого імени.
Са-
`м'овсЙеііь
стрілив
собі
в
голову
револьвера
fa йстгиб на міеШ
ЗамНііб,
fUd се вже
трете
са-
могуботво
в'
Щ
Сіни,
ЩгУ
кО-
лиєв
г-
тггрвднрогнОіціШча`си,малаѓ міліоічи
r!prtx6A-.a йар-
ня
пива:
ЙІаКй. рдйі^биіс`йіКАНАДА ІДЕ ШЬОНІЯ '
Торонто.
С
АЛИЄй
ЕйЛс-
ibf-r.' К. Р`.
бувший' міністе'р
СправедливоСТН
дл`я Кан`ади,ѓговоря'чи
На' ііораннѓб той: Л
Й-
шарів Колюмба,
сказав
що Ка-
Ьіада
не є
державою,
а
лише
ко-
;льонією.
Сі-слова
вій
с'казав
на
І
іЃ Й
ІЛС-Т-
І
ВІ; ЩО
Ќаяадв
І
дос'і
КГ
}ЛЬбгіі%Ю
ЌілйКбї
Британіїпід конець промінь надії
тим
лндарягм,
що
терплять
на ра-а, бо
згідно
із
звітом,
по-
міщеннм
в
орґані англійськихлікарів
,Дн
Ленсет"
прйяо-ровлювене
цим
ученим олово
п
кольоїДалвНояу
стані здержа
ло
в
якомусь числі випадківрозвиток
цеі
страшної неДуги
Досі,
вниробоввно
вже 55 уся-
кйх- препаратів
того
ліку,
але
потрібно
 як
к.іуть``
іще
кільках років`і
і^іЦ^Ц^{ђЩіѓі
н єни я кінцевих',вислідів.На Пілстаіі
тої
yMdbH
Німеччина
і
Франція мали 'бутизобОвЯзаиі
йе
імн^адати
на
себе взаїмно оружною силою протя-
гОМ
того Чйсу.Одначе француське правительство відкинуло
се
преддо-жениє.Тилас$Г
'rtrW-BWieAtd,
$ї-ЛМіа
БДНДИТИЗМ В ГАЛИЧИНІ
свою конституцію. Наше
ста-
Ійовйіціі ргвКнйТься
З`
ВелйкѓЗю!
В
ѓлввггих
гіа
цілиД ‚рвїт г{іа-
брИНах
йо`рцеЛѓгни
,
й, Майсен у
СаКЄЬнїї
виготовлено
b
мішу'
лому
ропі кілька
'родім здавко
Івої
монети
з
порцеляни.'
Тепер
ідоносять німецькі часописи,
що
На крўѓий
рік`
Йа'веіЌі
cfapd-винпої майсепської церкви.бу-
{луік^іМіат
йойі
ІЗІГНИ, зро-
іблені
також
іа
порцеляни.
КРОВАВЕ ВЕСІЛЛЯ
6
Городку
коло 'Львова
весіллю
І
домі'
ІвАна
Тишкеви
бійГтаніею
або
ірляндією.
На
Ш
Сѓановипіе бівнС cTaKpfilr-L.
На
шляху`
ЇИогатйй-Пе
^'агМІТ-
Hf
іТ^діейог
Африки.
НОНОЇІЧЗ
'пару^кй заб$авлялись
так ве-
ляни напали бандити
на
рога- #еляндії. Нової Фуняяндії
та
село,
що
нідчас бтйкН.Йосифтинськкх кулів Нагельберга
і
Aictpaxii.
Ми й
досі
е
еміѓрам- І.гйбоДець пхнув
1
ножеія" Фран-Дреттера. Купців побито
й о-
таЦй відкись
і
Нема
н'айіЛнь-іца Сеника
і
Вбив його
па
граблено
у них
около
3
міліони
шої
підстави думати,
що мй
неісмерть. Вісьмож учасників
кро
:
ibc^Hi^K)".
-
'равої забавќ.арештовано.
БРИТАНЦІ ПОКИДА№ТЬ ЦАРГОРОД .
ЛОНДОН,
1. вЧИЇі, 
Сюди прийшли
ЬІсТй
3
Царгорода,які повідомлфоть, ЩО Турки ззвізвали тамошню британську
кольоИію,
аби як
наіїскорше забралася
з
ННргорода.
Насліл-
ком того
1,000
Британців
Вибирається
в дорвѓу.НАФТОВА КРАЇНІ БУНТУЄТЬСЯЛондон^ н січия; тутЬшит газети доносите з
Царго-
рода,
ШО Турки викликали п'оветаішє проти
британської оку-
паий
в
иафтоШ
области
Моеул,
ЃЎЦІН'
і і ЎВИШКА ПЕРШОГО
ЙВЛЬрЬКВТО:
ПРЕЗИДЕНТАЗАСУДЖЕНО на
Шт
ВАРІІІАВА,
столиця
Польщі,
3d.
грудіія Нині зачалась
розпра`ва
вїйскового суду
над
Нєвядомським, убийником
пер-
шого
польського Президента Нарутовнча.
'
Нині
ся
розправа
скінчилась засудом
на
смерть.
Невядомськнй
приз'нався
до
ўбиття, але
заявив,
шо не вва-
жае себе винним,
бо він
ділав
„для
добра
Польщі".
Спершу,
казав
він,
хотів
він
убити Нілсудського,
але
коли
сей
усунувсявід
кандидатури
він
убив Нарутовнча,
бо
вважав
його пре-зидентуру `фатЮИо№
tm
Полвші. Одначе
засуд,
сказав
вінпри
кінці,
він'
прЯОнан.
Його
засуджено
на
підставі німецького воєнного
праваще з
часу інмецьќої окупації російської
Польщі
вчясі світовоївійни.
Се
право, приписувало
кару
смерти
за
політамие
вбив-
етво,
а шо
Польща
є, під
воєнним правові,
се
німецьке право
е
в силі І на його
підставі Нєвядомського засуджене
на
ОиерТь.
КАЖУТЬ, ЩОіоИІМЕЦЬКИЙ КОРАБЕЛЬ ПОТОНУВ СЕРЕД БУРІ
`
х
ГАМБ$Фг,
Німеччина,
28.
грудня.
Тут
догадуібтЬвя7
щонімецький пароплае Гайнріх Кайзер потонув серед страшної'
бурі,
яка
тепер панує
на
Дтдянтійському о`кеані.
Тоїѓў
два тиж-
ці іщвідом-ялн,
щр сей
кораб`ель відплив
з
Канади,'
t
-
 
г
СВОБОДА, СЕРЕДА,
3-гО
СІЧНЯ,
1923.
u
SVOBODA'Ml^B--BTY)
founded ma.
Ukrainian
newspaper published daily
except
8-mdaysaat 83
Grand
Street, JerseyCity, N. J.
Owned
by the Ukrainian National Aaaoeiatlon, lac.
it
Sundays and hohdays,
jffcj
by Kiltorial CoM-aittee.
_1_
Entered aa Second Class
Mail
Matter at the Part
ONTO
ofJerseyCity, N.
J.
on
March
ЗО,
1І,
under the Act of
Mareh
a 1879
Acceptance for mailing atspecialrate of postage provided tot la
Section
ПОЗ
of the Act of October 8. ltH7. authorised
JulyjSl,
1918.
УКРАЇНАПОЛЬІДАМОСКІВЩИНА..
політичний огляд., ,
(Від спеціального кореспондента .Свободи").
SUBSCRIPTION RATES:
Three
cents
the copy.
One
year $ 7.00Six.
months
$ 3.75
Three
months
І
2.00Foreign ondJerseyCity Rates.
One
з
-ааг
$10.00
Six
months
$ 5.00
Three
months
$ 2.75
гшгедплАТА
Поодиноке число три цента
На рік
І
-
І.
На
півкроку j
На
тримісяці
І
2
00
В
Джерзи Сеті і И_,
На
рік
110.00
На
пів року
f
5.00
На
тримісяці
І
І
2.75
Ва
кдж-Г-.м-^ платиться 10 ценіта,Теаефои
j55fcgffl
ЩЩтЩШ^.
Tea. У. Н. Союза: 1838 Montgomery.в редакція не
відповідає.
В
гроші лише
на
т.
за Foreign Money
Order.
Адреса;
"BVOBQDA",
88
GRANDSTREET, JERSEY
CITY,
N. J.
ПОЛЬЩА ХОЧЕ БРАТИ ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВДО СВОГО
ВІЙСКА.
українського народу, як нації?!
Коли-б
процес внутрішньої!
j
кристалізації українського на-1
(роду
вже був остаточно вавер-'шений, тоді, при таких вяутІрішно-ганлих противниках, ми
`
" вже досі мали-б самостійну у-
Дтя
оцінки політичних пер- тц-обраний соймом.`Т Поніков-'хр-'нську державу.
Коли
її щеі-пектив кождої нації, яка бо- скі, призначений Пілсудськнм...
н
? маємо, то це означає, щореться_ за.осягненнє своєї дер- Чи то не був доказ нечуваного т`ой процес ще не е скінчений,жавноі самостійности, мають занепаду державного почуття Але він постуѓрішаюче значіннє два чинники: й небувалого потоптання а'вто- звичайно щвидким кроком, у-І
її
внутрішня скристалізованість, Рйтету, ба самої
ідеї
державної країнська нація росте'й криста-іяк нації, і степень скрнсталізо.- влади? лізуеться на наших очах."ванос'ти її ворогів, як держав, Tfe говоримо вже про
вуль-і
Неможливо в.нинішніх не-
Коли
відповідна нація сама не канн, які!
ОТОЧУЮТЬ
Польщ'у
зі спорядкованих обставинах о-є скристалізована, а ще до того всіх боків.
1
Східна Галич'ина, глянути І стано'вище
цілого
у-
іі
вороги перебувають у етані
ІТолннь,
Білорусь, Вилонщнна, кращськр)`о народЎ
'одної'найкращої ' внутрішньої еќ'р'и- Горішній
Ііілеск
це все або точќ'и,'
бу'дь'
т'а тоЧкд Берлін,сталізозаности, тоді виглядів палаючі, або готові що-хвили- Прага. Нюорк,'Львів'чи Київ!на осягненнє самостійности для ни вибухнути ву.тькани. Але в Але хто сумнівається в тім, щоітакої нації нема ніяких.
Коли,
самій Польщі,`в п серці все вка-'українська нація росте й кри'далі,відповідна нація сама
еУ-уе
на тяжку
хоробу,
в якій пе- ста.тізується, той хай оглянеть-скристалізована, але має про- ребУває державний організм, ся дов'кола
себе,
хай погляне нати себе державно-скрнсталізо- Глибока
прнрва
між правицею те, які переміни приніс минулийваних ворогів, тоді та нація му- та лівицею, суперечність і про- рік в йси`о найблизче оточеянє.сить готуватися до впертої і тилежність їх хотінь і змагань. Хай, напр., американські Укра-довгоі боротьби, яка може.три- підкупність і нечесність цілого.інці здадуть
собі
справу, на я-навіть
цілі
століття. І на- державного апарату, краній е-;кнй величезний крок посунуврешті, коли
дана
нація сама є
гоїм
і себе'любство від найви-'їх-'наперед минулий рік як вінвідділи у. н. союза на фонд негайної допомоги.
.
Відділ
330 У. Н. Союза з
Літл
Фоле,
Н. ИІ, ухвалив на`річ-ному мітингу, який відбувся дня 17-го грудня, 1922, одного-
лбсно
50 долярів на Фонд Негайної Допомоги та вибрав
Комі-
тет до збирання дальших жертв на -оборону рідного краю.Згадану жертву переслав сейчас предсідатель відділу, п. Гри-горій Тиран, до Галицької
Місії
у Вашингтоні, Д. К.
За`так
гарним і патріотичним приміром пійшло церковне бра'тство
св.
Михаїла і ухвалило теж гарігу жертву, а то 25 дол. на ви-звольнуборотьбу.
У
Славнівідділи У. Н. Союза! Бороніть дальше так завзяторідний край! Збирайте всі як один дальші жертви на
Фоні
Негайної Допомоги! ? ( .На мурах м. Львова появилась
така
відозва:
,
„РескрнптсЛ, міністерства війскових справ деп. X. з 24-голистопада, 1922, ч. 6231 наказується доповнення поборової лісти річників 1900 і 1901. Магістрат закликає вс(х чоловіківуроджених в 1900 і 1901 р. без ріжниці народносги й визнання,котрі стало перебувають в громаді Львів і є польськими
горо-
жаиами, щоби найдальше до 2. грудня, 1922, зголосилися в IV.
деп.
магістрату, ратуш III. п. двері ч. 198, в ціли зареестрован-ня з відповідними документами (метрика, свідоцтво шкільне,
карта
зголошень).
S
Хто
ухилиться від списку, буде
караний
по приписам І
І
трьох констеляцій.' Щоб яснїнвтратить польське горожанство. Наймай.Також усі староства у Східній Галичині розіслали до всіх
гр.
кат. парохія.тьиих урядів обіжник з наказом про виготов-ленне списків Українців уроджених в 1900 і 1901. роках.
Се
не мало би значіння для галицьких Українців, бо у тійвідозві виразно сказано, що до бранки маю'ть ставитись
ПОЛЬ-СЬКІ ГОРОЖАНИ,
які, коли не ставляться, стратять се
горо-
жанство.Українці у Східній Галичині не є польськими горожанами,а не будучи ними, не можуть навіть мати тої приємиости, щостратять польське горожанство.
Але,
як звісно, ані Польща ані Поляки не спосібні шанува-ти жадних законів ані постанов, отже нема сумніву, що вони
по
свому візьмуться до своєї нової бранки в окупованій.Східній Галичині .і звісними польськими злодійствами та розбоями будуть намагатися втягнути насилу якесь число галиць-ких Українців до своєї армії.Проти сього нового ляцького розбою'повинні галицькіУкраїнці стати до бою з Ляхами в старому краю і заграиицею.обрескристалізована, а моє того до найнизчогд  це всепроти себе державнонескреста- такі чинники, які не роблять з,'зованих і ^сконсолідованих
Польщі
поважного ворога,ворогів, яких у середині розди- Про стабілізацію відносин урають і розсаджують внутріш- совітській Росн останніми ча-
ні
суперечности,' тоді
така
сами багато говорилося й lUMнація має всі шанси в короткім салося. Докази цеі стабілізаціїчасі
ОСЯГНУТИ
здійснення своєі наводяться чисто зовнішні: сонайдорожчої мрії. вітська влада тримається вжеОцінюючи під цим оглядом шестий рік;, совітсь'кі дип.-
ПОЛІТИЧНІ
перспективи ўкраїн- мати допускаються до міжна-ськогонароду, не можнабудеродних "'не признати, іцо тількн-що ми- ються'HJлий,рік Божий 1922-й пѓконференцій, навязу
і
в ній жив, але й
НЕЗЛОМНОГО ДУХА ГАЛИЧИНА.
Один з наших читачів надіслав нам листа, писаного йогобратаничом, що живе під ляиькою окупацією в одному галниь-кому
селі
(імена з відомих причин пропускаємо), в якому
сей
пИше:
„Ви
хочете знати, як пішли'в
Польщі
вибори. У насвипали для неї скандально.
Ніхто
з Українців у Сх. Га-личини не брав участи. Перед самими виборами виа-рештували майже всю інтелігенцію, так що по тюрмахне
було
вже місця.
Всіх
арештованих
булооколо
20.000.Хотячи описати те все, що діялось підчас виборів, тоне мігбн те все, як то кажуть, на воловій шкорі спн-сати. У Львові то цілими сотнями повязаних разом піну-рами, або покованих по чотирох до купи провадили до
-
вязниці. Скрізь по селах
були
карні війскові експедиції,які добре далися в знаки нашим людям. Помимо такстрашного терору, не повелось їм з виборам'и. Вийшло
лиш
якимсь робом 4 хрунів-послів, на яких мало хтоголосував, а решта шахрайством. Діялось це так, шокотрий хрунь йшов голосувати, то голосував за всіхсвоїхживих і мертвих, роджених } ненароджених. При`тому
було
богацько случаїв, де війско вже вечеромвитягало силою кожного з хати і гнали по двох жовня-рів одного виборця до урни. (Таке приміром діялосьв Шепарівцях
коло Коломиї).
А в Раківчику
коло
Ко-
ломиї
казав
польський підполковник Монд розстрілятистудента
теольогії
Федусяка за те, що він ніяким чиномне хотів голосувати. Та
завдяки
одному священикові!,парохови
Коломиї,
дарував йому житте, а тільки
казав
запровадити його до вязниці. Він сидів разом зі мною.
Як
того чоловіка змасакрували, то як я на його глянув1 він почав оповідати, що там всюди діялось., то ідякував
БогбЛ^нТ'оІУ^нджу
спокійно у вязиняЩйоговирустилиразом'зі мною, але без здоровля. Має зло-
у
маних двоє ребер, відбиті нирки, лопўќані
і
барабанні
болони
в ухах і пр. Наш Ннкола хотів відвідати мене s
jj2
тюрмі; fo староство не
хотіло
видати йому легітимації,
Щ
бо мовляв
‚‚‚Пан
ест врого успособйони пшеців Пань-
ства
Польскего 1 агітатор Петрушевіча". Це все, що я
тут
описав, то лиш тиячна часть того всего. В нашому
1
селі
голосували лиш латинянки, жиди і на жаль
кіль-
коххрунів."`На вступі.сього листа пишучий згадує скромно:
Ну,
я по двох місяцях опинився на
волі,"
АІ
відтак подає від вебе оцінку доспіху польських на-сильств так: '
4
`- '
v
,;Дурні ті Ляхи як коти. Вони думають, що тюрмою тарепресіями зломлять у нас духа. Т'аж я вийшов о много
силь-
нійщий духом'з тюрми, як зайшов до неЃ'.
Під
}ѓдаром лМ$го
клевця українська сокираскріпив їх національну органі-зацію, їх солідарність, їх іите-ірес до рідного краю й до'иа-1ціонильних справ. Здаєтьсянам, що під цим оглядом американські Українці, можуть безпочуття резиґнації, а
навпакиі
з почуттєм гордостн огляну-гисьн'а прожитий рік.Так саме, коли не краще, сто
ЇТЬ
справа
всюди, де більшими,
,
масами живе український на-Росієюторговельні рід. Не кажемо вже про СхіднуТакі докази можуть Галичину, де українська
люд-І
нув нас ше на один крок близчсбути'перекондючнмц для чу-іність під оглядом національної)
до
останньої
з'
"накреслених тут жніщів, які
Росії
не знають, свідомості! виросла за цей рік
"Іоб
ясній- Сказав же колись якийсь уче-JHa
цілу голову
вище. Навіть на
І
побачити, необхідно ний. що чужинці пильни'шіе н
(близче
придивитись до вну- краще дослідили місяць на не-трішйього стану
обох
головних бі, ніж близьку
Росію.
Так саме
І
ворогів самостійної України  стоїть
справа
й нині, й правди-j
Польщі
і Москівщини  під ве ореченнє про стан річейнинішню хвилю. совітській державі може дати
Що
Польща і Москівщина --
-`"
1ше
то
". хто її' справді знає,справді головні і, можна
сказа-
х
то не тількі
ти,
одинокі вороги самостійної
нею
ж
.
1,в
-
України, того не треба довго Совітська
держава
доводити. Для
Польщі
само-
кт,
самий кольос на глиняних)стійна Україна означає втрату ногах, як і
стара царська
дер-
Східної
Галичини з її нафтою,
`жава.
Ріжниця лише та, що за
сіллю,
лісами та великими зе- парату людність жила мінімў-мельнимн посілостямн по.ть-
мом
духової свободи та мате`ських дідичів, втрату
Волині,
ріяльного добробуту, а н совіт-Холмщини та Підляша знов та- ськін держані широкі верствики з їх лісовими та земельними людності! навіть такого мінімўбогацтвами, з їх цукроварнями
ма нс
мають. За царату мужніта ґуральнями, з їх ко-льоніза- "V
х
. ОЛЄ не
вмирав
з
голоду.
;
ЦІЙНИМИ
можливостями
лля
тепер він вмирає міліонамн! 3:польськогорільника. Вихід ДО парату не
було
івльноїпреси, ватисіДніпра й до Чорного моря, по-
1
тепер нема ніякої. За царатуширеннє польської експанзії на
С'У-
111
в Рос
'' міліони людей,Схід ідея великої
Польіпі
„от КИМ
ЖИЛОСЬ
добре й весело,моржа до моржа", ці всі п.тя- ""ні таких щасливих є -лишенн Полвша мусить навіки
похо-
кілька десятків тисяч. '
вати
з моментом основання са- Царська
держана
ТОМУ
такпостійної України. довго не падала, що не знахо-
Ще
більш
тратитьМоскі`в-
Лилось
такого, хто її добрешина з моментом основання са- пхнув би, але також од
того,
'ЩО
в її ісѓнуванні
були
заінте-ревосані досить широкі кругиіюдности: дідичі, фабриканти,частина міщанства й сільськікуркулі.Совітська
держава
такпж не падає то'му, що
на-раз
нікомуїї
ШТОВХНУТИ
,
але хтгзаінтересований в'п ісѓнуванні:
Хіба
лише совітські комісарита нона буржуазія", яка по-встала на місце старої.' Але о-бидві ці групи настільки малі
й
так мало органічного звядку`мють з народом, шо, па
внпа
док серйозної
колізії,
з нЛаі'к з реальною
силою,
чисїнгись не доводиться.Внутрішні суперечности таѓсаме роздирають і розсаджу
ють
з середини совітську державў, як- і
Польщу.
Під маскоюякий же є внутрішній стан,
КОМУНІЗМУ
в
Росії
починають
їх
держав?
І
процвітати такі первісні форми
і
здаємо, що навіть найти-! звірячого, хижацького капіта-ріишии приятель
Польщі
не'`тзму. які процвітали в Квропізважиться сказати, що вну-
1
хіба 150200 літ тому. Під вимостійно'і України. Вона тратить Донеччину з її мінераЛЬними богацтвами. товстий українськнй чорнозем з йогопшеницею та цукровим буряІком, вихід до Чорного моря,'невичерпаний безервуар гпюрядного людського' матерія-
лу
для війска та адміністрації,
коротко, все, що зробилоМосківшннувеликою
Росією.
Самостійна Україна замикає
Польщі
дорогу .цаСхід,а Мо-гківиіині доро'гу на Захід.Перед експанзією 'цих
держав
виростає г`луха стіна. Вже ЦЬО-
го
одного вистачає, щоб оби-
ДВІ
ці держави ставились з най-
більшою
ворожістю до здій-сневня
ідеї
самостійної Ўкраї-
1
еТІс^
на'добре otryiuie, яке' мусить стати стійцжнм для'тоїруки,^нрмахауе молотком.
;г }
_
трішні політичні відносиницій державі протягом мину.тѓороку хоч на один крок посу-нулисьнаперед у напрямі ста-білізаціїчи коіісолідації. На-впаки, положеннє тут значно)погіршало. Останні вибори начальника держави показали їйнайкраще. Чи Чув коли хто-пе
будь,
щоб по 'обранні новогодержавного президента малоне половина членів парламентувідмовила йому
послуху
її за-поріла йому безоглядну війну,?
Чи
ЧУВ ХТО `КОЛИСЬ
,
щоб ново,-внбраногЬ президента вуличнідемонстранти витали криками:
еГть
з жидівсько-німецько-українським обранцем!?"...
А
недавня міністерська крізав Варшаві, коли в тій самій дер-)жавиій палаті засідало аж двоєміністріві.прсзидентів: Корфан-1віскою робітннчо-селянськоївлади" там панує
така
безмеж-на сваволя
як-раз
у відношбиню-доробітників і селян, якоїдосі не зазнала ні одна держа-ва в світі. Під прапором
само-
озиачення націй" там провадиться
така
система поневолення супроти немосковських на-родностей, якої не знала навітьклясична під цим оглядом цар-ська Росія.
Чи
такий стан річей може
вважатись
внутрішньою
стабі-)
європейській еміграції, у
більш
ненормальних обставинах, ніжможна
собі
уявити, навіть
ТУЃ
починається замітний про-цес консоліда'ції українських
сил.
А згори треба приняти,
що
той самий процес розвнва-єгься також на Східній Україніта Буковині, хоч безпосеред-ннх доказів на це не маємо. На-реіпті, що українська
справа
зацей рік зробила великі успіхина Підкарпатській Україні це
річ
загальновідома.
Завданнє
всіх свідомих і жн-вих'силукраїнського народудопомагати цьому нроцесовнкристалізації власної нації. Але,незалежно від тої свідомої допомоги. кристалізаційний процес відбувається йбудевідбу
ь
так`ож стихійно, на підзаконів природи. Як ка-міпь,
КИНУТИЙ
догори, муситьупасти на
землю,
так і нація,прокинувшись од вікового сну
ѓі
взявшись до визвольної бо`-ротьби, особливо коли вонамає перед
собою
ясну й свідо-
му
ціль створеннє власноїдержави, -
така
нація муситьосягаўти свого.Українська нація крнсталізу-ється на наших очах. її вороги
'
совітська Росія та Польщадескристалізуються, розклалаються на нащих очах. Остаточ-ніій висновок зробити нетруд-
Перлії
Радянин.
пїї
J В В
ІгОРМІ.
А
я
(Ѓтюрмі.
Брати
мої; і тутМарнуюсвій молоденький вік.Ќоливи
силу
мав ч видертись
тої
тюрми страшної, я-6 утік.
Угік
6н, поліпѓўа
ДО МОЇ
родини,
Піл.
рідну стріху, у своє
село,
Іоднннтнсь
ДС)
моєї жінки
П
дитини
П
заколядувати з
ИНМН
на Різдво.Колядуючи,дідух вніс вн-^
хатЎ,
Іахучогосіна всюдн-б настелив.
г
1итниа прсЛила-б: ..Орііїіків Тату"..
Л
я-б ся з нею весело дрочнв.Бісям обрусом я-б стіл накрив,
Де-б
свічка ясно ся світила,Куттюз меДом смачно-б заїдав.
Якої-б
жінка мені наварила.
Ох!...
як^о
любо
той вечір згадати.Бо радість така.лиш раз у рік
Кобн силу
мати грати поломатн,страшної тюрми утік.
:
ти мій, радостн
фонтана
Не
снись так весело мені:Ьізаціею, консолідацієютрішціх державних сил? фснзірічущо ворог з таким хаосом усвоїм внутрішніх^відносииах н'еможи
вва`жатись
ворогом се-рірзним ‚страшним.Лишається питанне про дру-
пій
чинник: як стоїть
справа
звнутрішньою кристалізацією у-
Р.
г.,
Н.
П.,
20, груди
-лаѓГБо
це лнііі,
да
шева,..і^га^^оргі
Котра
мене, зволій ночі
і,
-ji-П.
ШАДКА УКРАЇНСЬКИМ
ГРОМАДАМ ТА САМОСТІЙНИМТОВАРИСТВАМ.
Український Конгрес у ФиладелфїГвисловмв рішуче дома-ганнє, щоби народний податок платили всі українські громади
без
виїмки. В переведенню сього домагання е великі трудно-сти ізза
того,
що так звані самостійні та місцеві товариства
й
організації дотепер самі не зголосились до Обеднання аніне післалн туди своїх адрес
Ще
тяжшл
справа
з цілком незорганізованимн Українця-
ми.
Тих загалом годі досягнути.Нема отже іншого способу як просити прилюдно всіх ши-рих Українців та Українок, щоби вони на власну руку занялись-агітаціею межи членами самостійних та місцевих товариств, атакож і межи тими Українцями, що не належать до жаднихорганізацій, за загальним оподаткованнєм. Дорогою праці
усього
загалу чей дійдемо раз до загальної солідарності! танародньої дисципліни.
у
г
Розуміється, самостійні та місцеві організації повишіі саміяк найскорше зголоситись до Обеднання і тим дати доказ,
що
й вони не від мачохй. А 'незорганізовані громадяни нехайяк найскорше закладають межи
собою
відділи Обеднання длясповнення свого народнього Обовязку. іТимчасова адреса Обеднання: 817 Норт Френклин Ст.,Филаделфія,Па. у
ЛЯХИ НИЩАТЬ РОЗБОЄМ
УКРАЇНСЬКІ
ПРИВАТНІ
`
,'
ШКОЛИ
У
СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ.
НАПАД
НА
УКРАЇНСЬКУ ПРИВАТНУ
ГІМНАЗІЮ
^
В
РОГАТИНІ.
У
Львівський український дневник „Свобода" повідомляє:Дня 2. грудня, 1922, о 4. годині пополудни відділ
поль-
ськоговійско 60 п.п. в порозумінню з магістратом міста Ро-гатина увійшов в повнім узброєнню до ґімнастично-екзор-таційної салі української приватної гімназії в Рогатині підчаснауки співу; усунув учителя й учеників зі салі та зареквіру-вав салю на своє поміщеќне.
ЗАКРИТТЄ
УКРАЇНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ
В
ДОЛИНІ.
Станиславівсь`кпй тижневик Українське Життя" доносить:Страшне лихояітте, переходить український нарід уцілійСхіднійГаличині. Одною з найбільш тероризованих місцево-стий є Долина. Арештують навіть учеників; сковують їх і такбють, масакрують, катують. В.останній хвилині доходить насвістка, шо на
приказ
львівської шкільної кураторі! закритовДолиніприватну українську гімназію. Се
було
зайве, бо й такмайже всі професори й учениќй вже виарештовані.
І
НА БУКОВИНІ ІРЛАНДСЬКА.БОРОТЬБА,
З Буковини доходять вістки про иайновійші події, подібні
ло
подій в Галичині.
''
В Огородниках на Буковині вилетів поїзд разом з мостом
у
ріку. Дня 25-го жовтня с. р. вискочив поїзд із шин на
лінії
Карапчів-Глібока.Вечером тогосамого дня пустилася в рухякимось дивним способом льокомотива з Чуднна і просто втік-
ла
з двірня. Тогосамого вечера урухомила
якась
сила вагони`бері ометськоі о поїзду і гнала їх тимсамнм шляхом і в тімсам'м
І
напрямку. Аж
коло
Пресікарин удалось їх задержати, 'тому неприйшло до ніякої катастрофи. Дня 27-го жовтня розбито ди-намітом міст
коло
Новоселиці, жертвою 'чого
впав
поїзд. Дня1-го падолиста с. р. підпалено лісничого
ЃРумуна)
в Жучиі.Шкодавиносить 200,000 левів.Сігуранца (румунська
тайна
поліція)
пошукує старанноза внновниками ікаже, шое вже на
слід!
тайної терористич-
ної
організації, яка має 70
осіб.
Заарештовано кількох
зеліз-
ничників.
ana".'Соя
мій?
фалшива потіха,Тюремн? розмова й уява моя:
А
дім, родина й люба хатина
Там
виглядають
мене
щодня.
Місто
життя, вменв.страшні болі;
Місто
коляд там у них. плач і крик;
Ох!...
Боже'... ќоб сили мав я доволіЃтої страшної тюрми у-тік.
Товар
или.
НЕ
ЖДІМ! БО
БОРОТЬБА
В ГАЛИЦЬКІЙ
їллРАШЕ
ІДЕ! ВСІ УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДИ
В
АМЕРИЦІ НЕХАЙСЕЙЧАСЗБЕРУТЬСЯНА РАДУ ІОРИВДНАЮТЬСЯ ДО
СЕЇ
БОРОТЬБИ СВОЄЮ ЖЕРТВОЮ
НА
ФОНД НЕГАЙ-
НОЇ
допомоги
РІДНОМУ КРАЄВИ!
українські робітники пера проти польських насильств.
На
зборах українських робітників пера під проводом д-ра
Володимира
Кушніра,
скликаних з ініціятиви Союза Українсвких Журналістів і Письмео-ннків дня
9.
с м. у Відні а справі налужить, доконуваних польською
оку -
паційною владою
над`
українським культурним жилам і його діячами, ухва-лено одноголосно
отсі
резолюції:1. Збориподаютьдовідомавсього культурного світа, шо
Східна Га-
лнчина,
яка з власної волі свого населення ка основі права самовизначсш:янародів уконслггу'валася як незалежна держава, якої правно державне ста'-новіше
досі
не вирішене І яка Находиться під часовою окупацією Польші.
як
також инші українські землі, а
саме
Волинь, ПолІссе, Підляше й
Холѓ:
пінна, які проти
воді
населення 'і ня основіодносторонніхумов
неправе і
найшлися під подьськ-цо державнаю владоіо, етср`еномнечуваного
гнету
культурного,-.адіти-мбгой економічногожиттяукраїнського населення.
І;
чого доказом а слідуючі яскраві факти:і t Виарештовано поверх
15.000
українських культурних, економічних і
І
політичних діячів з нагодипереведеннябезправних виборів до
вартаѓ-
j
ського сойму. '
j
а
Сихтематнчни
ннтденне
українського шкільництва взагалі, а з окрс^
і
j
недопущенне до створення українського університету навіть за
привал
і
І
засоби, з' ўваги ан шо українська наука мус
їла
шукатизахисту
будьте ,і
j
основанім у Львові тайнім Українськім Університеті,
будьто
в зорганізюиі:, :
,
`за кордоном Українськім Вільнім Університеті
в
Празі. .4. Систематичне нищенне української преси, якого останнім етапом
6%
!
ло арештованнв редакційного персоналу, авслідза тим І закрнтте остав
`;
нього українського щоденника
JU-a",
часописи уміркованого демократиі-і ного напрямку у Львові, призначеної для^емиміліонового українського на-і селения, яке живе
тепер
під неправним польським панованцем.
j
5. Ьезпркиірне фалшованнв опінії світа, доконуване в той
спосіб,
ию
1
иа
місце
знищених органів
свобідної
політичної думки українського насс-
'
іі'Єння
польське окупаційне влада накидав
тому
населенню силоміць в укра-їнській
вќЎві
друковані пресові органи польської державно-політично і дум-і.и, то являпьсіі нечуваною провокацією н-щіонально-політнчних почуваньумр-їг.ського народу. ^'Наводячи d факти яя зразки варшавських днушань над українськоюкультурою і її діячами, з окрема над .робітниками пера, збори двсрта-югься ігорячимвазиаом до цілого культурного, світа, а
передовсім
до`пис
ь-
менницькжх та журниістн-ннх орп`нІзацІЯ:
стати
речниками гнооленогоукраїнського народу і його культурних робітників, коротаючих дні в поль-секИх тюрмах на ўќраѓйській землі та
піднести
свій незалежний голос завшволенне українсьаих земель
зпід
польської окупанійцої влада ,
 
resell
`
ш
СВОБОДА, СЕРЕДА,-3-го^іЧНЯ,
1023.
,
' ,
1
v
А
ній боротьбі' нашого народу
в
силь Гришко, Кіндрат.
M
HKHTHIIJТІЛО,
синцями`
тих
героїв-муче-
І
ЗНОВ ДВІ ЖЕРТВИ.
І
знов
засушувалась Україна-Немька
Що
двох
синів
нестало: Крупи
і
Луцейка.
ч
Наглим
судом
засудили.
їх
польськії кати,
і
о
другі
й-сорок-пять
мають
їх'сттхляти.
-
Ах
Боже: годинник вже півтретвУгрдину
бе;
Кати вже
з
крісами
стоять:
і
смерть
ось
в.
Ще
лиш хвилька
одна
І
вас настане;
-.ЛїЛЗвШ^
Це
опнр
вічний,,
що
люд-^г-ief
-Mre.
Перший на
смерть
ЛуаеикЬ й'де,
Десять
мінут
пізніше
й Крупа
паде..
З
не
кольким болем, глядить на Них родина,-`
А
Вони, вмираючи кличуть: Хай живе Україна"
І
в
посліпне
закричали бездольні Брати:„За
Україну
гинем.  Стріляйте кати"!Блисну,
а
і
::абля.
затряслись
БрнГІДКИ,
Смерті
а
сальва впала
і
скосила цвітќи.
.
В-сь-україиський
нарід
днесь
за
Вами плаче,
-
,иіи
шовінізм
І
драконізм
ляцькнй люто скаче.Україна нині
перед
Вами голову хиляв
І
вінець терновий, на Ваш гріб складає.
Спіть,
ви
герої,
сном
праведних
спіть,
О
волі
1
долі козацькій
сніть.
В
дальший бій
з
ляхами ми тепер пійдем
І
за
них міліони лютих ляхів покладем.
Зареве
Дністер ще, застогне глубокий Сян
І
иа
віки скупавсь
в
них ляцькнй тиран.
А
ви
з
чорним серцем катн-ПолякнТремтіть,бо 'смерть Вам
буде,
лайдаки!Неронська жорстокість, що
з
життем
ся
грає
Ось-,
ось... незадовго разом
з
Польщею сконає.
Пімстою,
пімстою, добуваймо волі нам,
'
Несім славу Україні,
а
смерть ляхам.
ТОВАРИШ.
І'.
І'.
Њ
Ѓі..
20
грудня, 1922.
лЬ
чнтанне протестаційних
те-
леграм
до
Вашінгтону, яікі
од-
ноголосноухвалили вислати,J Східній Галичині,
и
Амери-
Василь Захарчуќ; по... бдному ників, яких
відтак,
вивели
на
}ханські
Українці стояти буде-доляру: Андрій Чомко, Олекса смерть,
як
дик'а`
ляцька товпа
о
рамя
об
рамя
і у
тійжебо-
KvcTpa,
Теодор Лялька, Тимко глумилася
і
реготалася,
Як
їх.Потім наступила друга збірка'ротьбГспомагати будемо
їх
Н'азар, Микола Машляк, Петро розстрілювали,
то
серце наки-
на
покриття коштів телеграмвсіми можливими способами Галушка, Л`имко Николишак,
паю
кровю
а
душа баѓне одно-
яка
принесла $6.50.-Відтак при-так `довго, доки
ўся
Соборна Мих. Федицький, Федір Мики-
ѓо
тільки,
а це
пімсти,
а
це
були
на.
галю репортери
від
2
Україна
не
стане одною, вели- Тин, Иосиф Коротаж, Петро страшної
кари
для
душегубів- часописий місцевих американ-
кою,
самостійною
I
независи- Дочнч,
Мих.
ЯремкевИч,
Ва-
катів.
.
ських,
а то
 А
від
Демократ'',
мою
державою. X-
` . .
силь Тарас, Теодор Писар, Ан- Бесідник
вказав
на
пирклад найбільшої часоп`иси
в
Раче-Опісля
д.
В.
Грушко,
як
був-
тін
Грибиќ,' Федько
Меліш,
А`Йришів
других народів,
які
стер,
а
другий
від
„Гералд".
За-
ший делегат
і
тецерішний
у-
Гриць Савкулич, -Іван
Курило,добули
собі свободу
і
вказав,
раз
на
другий день"згадані
дві
ркдник
Обеднанйя" 'пояснив Іван Возьни'й, Стефан Калаку-
`
нам
припадає
ця
сама
до- часописи помістили
про
усьоприсутним
ціль'
т
організації
ќа,
Настя ґолембйовська, Мих. Р
ога
-
Як
Айриші
в
Америці обширно,
о
позатим вечірня
і
сказав,
шо'
тШ
центральна Шиманський, Іван Сінгалє`вич, згуртувалися
в
організацію часопнсь подала
також
корот-організація,
як
Обєднанне",
Филип
Демкович, Николан Шш-Файнерів,
так
усі'м
нам ке
справозданне.кбтра згуртувала
в
собі майже Хавтур, Мих. Яремќо. Иосиф
т
Р
еба
злучитися
при
нашій ор-і Потім предсідатель подяку-`ішсь'ю` ^аромогові, по-
j
Фе'дорович, Симебн
Пелех.
Ми-;
ґанізацп
Обєднаннє".'Мусимо
вав.
присутним^
за
уч'асть
Та
всі українські запомогові,літичні,
f'
п^`ЙтЙі ог}'ґаіійаці
Я'АмебишТ'м'оже'
повести
'діло
Визволення. Старої вітчини
v-
СПІСНІЙШЄІ
-
Як колиб
се
робил'ипоодинокі групи
чи
місцево-сти. Лише
в
лучносги сила,
а
створити оден
фррнт,
л^усй^іо
і'ригадував., щоби
на
всякий
за-
іти,'одною лавою, коли,хрчем)зІ!т
,,гв
^ДНоттгтфаю приходити
з
щоб
наша
поміч
була
успіщна. 'помочию. Кождий
з
присутних
Та
не
забуваймо,
що
визволен- вийшов вдоволений,
що
сиовня Галичини
це
тільки перший ;
нив
по
части свій обовязок
лю
етап, перший крок,
а
наконеч-JOOBH
до
рідного краю.
ною
нашою цілию.це,злука
усіх
земель,
це
обєднаннє
усіх
дітийУкраїни
в
одну моѓўчу
держа-
ву.
Ми
мусим'о ств'ор`ити міст
для
порозуміння Галичан
із
придніпрянським'и братами.
Мусимо
порівняти
усі
досішніріжниці межи Дністром
і
Дні-
пром
і
показати,
що ми
свідо-
мі,
що
їх
води зливаються
ра-
зом`у одно українське море. На-
дорога тепер подати
усю
іжливу помі
і,
бо ко.
для
неї,
то
створ
К.
Шевчук,
О.
Мачинський,секретарі віча.
дітроит
,
МИШ.
З українського віча.На мобілізаційний покликОбеднання" детройські Укра-
іч
галицькій
VKm
І
1ІІЦІ
-Стукнулись народним
ЗІЇ
WBf^i^WTf
4
j
"арохіяльній'салітвооимо осерсдокі
ДНЯ 17
'
го
ФУДня
якім проте-
ЗАДЛЯЦІННИХ ДАРУНКІВ
ДЕРЖІТЬ
КІЛЬКА
БЛЯШАНОКЎ`СВОЇЙ СШЖАРНАНАПИШІТЬ
НА
ОДНУ
З
ПОДА-
НИХ
НА
НАЛІПЦІ
АДРЕС
IIQ
ІЛКХГГРОВАНУ ЛІСЃУ
ПРЕМІЙ.
Заховувати
хаймгО
1
'Коцюбка,
ЛУЦЬ
Когут,
Мих.
Малиќ, Мих. Ваковськйй;
Ілько
БУЛИЌ
50
цнт.
Разом
зі-
брано
69.50
`
Хто
хотівби зложити дальшіжертви, нехай
ЗГОЛОСИТЬСЯ
до
де сила', там'воля. Дтятогоі
касієра
Василя Гришка,
437
пропонує бесідник,
що
з
огля-
Норт
6
Евеня, або
до о.
Заліта
ДУ,
що
в
Скрентоні мешкае'бо-'ча,
або
до
котрого йебудь
із
ѓато Українців, котрі
не
нале-'Комітетових.
жать
до
тих'організацій,
moj
Вас. Тарас, секр. віча