Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1923-006

Svoboda-1923-006

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

 
-
- '
r
- -- - - - , - - - - -
СВОБОДА
УКРАЇНСЬКИЙ.
ДНЕВЙИК
UKRAINIAN
DAILV
РІК XXXI. '
ЧИСЛО
6, ^^^^,'11;..^
ПвНЄдіЛО^
8.
СІЧНЯ,
1923.V
6L
ftOtf.
І;
foe. б.
Jertey
City,J., Monday,
January
В, 1923.
THREE
CENTS
УКРАЇНСЬКІ
ГРОМАДИ! ПРИЙМІТЬ СЕЙЧАС УЧАСТЬ
В
БОРОТЬБІ ПРОТИ ПОЛЬСЬКОГОПАЩУ
У
СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ, ЖЕРТВАМИ
НА
ФОНД
ОВ#ВУД,
Флорида, 5. січня.  В
ОКО
Л
ІЩІ
вибухлй
ПО-
'Рушення межи білими та Муринами, котрих жертвоюиість трупів: двох
бІлНх
та чотирох Муринів.'.ворушений почалися від утечі Мурнна ДжесІ Гантера зсвої вязннці, де 'він відсиджував довшу кару за
напад
надівчину. Втік він вчора вечером, і нинішний
ЦІЛИЙ
Деньомадн білих, маючі по 200 та 300 оружних людий, вганяли
)
околиці, шукаючи за втікачем. Одна з таких громадок
ЦІ-
дійшла до одної муринської
фармн,
на котрій мав сховатисяГантер. З дому
впав
ha громадку Напасџйків
ѓрад
куль,І двоха них впало на землю
ТА
покінчило жнѓѓе.- Білі рушили на фар-
му,
але з
ДОМУ
SHoB Обсипалисякўлі,1
білі МусМИ
йідегупити.Почалася обДоѓа` зібраних в хаті Муринів, яких по Числі руні-ниць обчисляли
ПА
яких
29
душ:
Коли
білим вичерпалася му-ніція івони відступили ВІД
облоги,
МурНнн покинули- фарМута перенеслися до'поблизьког'о ліса, де
Й
досі вкриваються
і
родинами. Білі з пімстн Папіли на яОМиМурИніВта спалили
їх
цілий ряд.
СТАНОВИЩЕ
АМЕРИКИ
ДО ПОДІЙ
Й
ЕВРОПІ
ВАШІНҐТОН,
5j січня. 
3
огляду на зірваннє переговорівв справі німеиьких воєнних відшкодовань американський урядрішив не починати ніяких кроків`-щодо установлення суми від-шкодовань, але ждати, некн француський уряд не поставитьвід себе `якогось
бажання
до Злучених Держав. -
4
Луже поважною причиною заклопотаний американськогоуаяду ярлііетђся
спрара
америнаисіжих війеи; над Реном. Сівійска, які після первісного наміру вилсонівського уряду мали
їй
витися за тям, аби Німеччина мала виповнити свої зобовя-іання, готові тепер стати основою
тяжких
трудностий для ад-міністрації Гардинѓа, бо вл'асне через' територію, заняту ними,маляби переходити французькі війска на
заияттє
дальших ні-мецькнХ околиць.Сенатор Рід йніС в тій справі резолюцію, щоби амерйкан-ські війска
знад
Pehy відкликаЃй. Уряд ще пе
зайаився
в ѓПра`вівнесення. Здасться, уряд буде ждати, поки французькі війскасправді рушать в похід.
'І
В НАШІЙ
УКРАЇНЦІ, РАТУІИО РІДЯУ ШШУ`Л ГАЛИЧИНІ!
ЙДІМ
З
КОЛЯДОЮ ХАТА ВІД
ХАТИ,
ЗІБРАНІ ЖЕРТВИ ВІДСИПАЙМО ДО ОБЕДНАННН,
817
НОРТ ФРЕНШН OTP.. ФЙПА-
ттмшітшШ-
` -----
ВПЛИВ ПОДІЙ
8
ЕВРОПІ НА УСТАНОВПЕННЕ
ВАШІНҐТОНў
5; еічий.
џті
Комісія дяН установлення спосо-
Оу
сплати анГлійажотО воєнного державного довгу, котре при-їхала сюди вчора І має почати
наради
з Американцями в поне-
лілок,
починає роботу Серед дуже некорисних обставин.Ткгагї в Европі зробили дуже некорисне вражінне на аме-рнканськнх законодавця, котрі остаточно будуть мати по-твердити зроблену угоду. Серед: членів,'конгресу мав скріпи-тнся Настрій, ворожий до
давання
свобідиої руки ямерикаи-ському урядЛЯі
А
СПРАВІ
сплати
ЖОВНВ,
як сього доМагавсянедавно
ПРЕЗИДЕНТ ГАРДИНЃ.
ХОЧУТЬ
НАБУТИ ДЛЯ
:
АМЕРИКИ
ЗАХІДНІ ІНДІЇ
ВАШІНҐТОН,
5. січня.  Де-мократичннй Мезурськіій сена-Іа`ор Рід поставньув сенаті вне-Ісеннс,. щоби ямериканськпй у-рйд
ПОЧЙЙ
переговори з
Англі-
єіо
.та Францією за купно ос-ровів Західних Індій, шо ле-жуть на` полудневий схід відЗлучених Держав.
СУДШЩЩ
В
ДНІВ ПІСЛЯ
ВЧИНКУ
Перед сетейтовнм судом вНюарку, Ню Джепзі, поставле`
но
в четвер на суд 19-літногоМурнна Бетла, обжа.іованогоза насилуваине та вбийство пані БрнѓѓЬМ з Ореядж
РОЗПРАВ
Поступає дуже ско-
).
Почалася вона коло 11-оїгодини рано, а в чвертий Опі-ЛаВа присяжних вже бу`ла
ЗСАДЖЕНА.
Суддя сподіється по-кінчИти сіірайу^ перед замкнвн-я суду-на недільний вілпочн-
ДО
АМЕРИКИ НА РОЙТУ
а япанськім корабли .ІоМару",що приїхав сими днй-з Япану до американськогопорту наТихімОкеані СіетЛа,приїхав третою клясою'гене-,)рал Олекса Іванов, щодував царськими війсками н_1обжалованого. -підбролися беззхіднімросійськім фронті.
При
помочи словаря генерал
заявив,
що "він думає остатн вЗлучених Державах
ирацюва-
т'И
хочби фізично, а потімспрюВадитн св'ою жспу, котра.ія браку фондів лишилася вШанггаю в КитаюПеред нюйорським суддеюРецодом
ставав
оногді 16-літ-ний Френк Коносе. обжплова-
ИЙЙ
за невідповідне Поведеннесупроти своєї
22-
ЛІТТГІ
й
ж`;нн.Подруги, як
казав
оборсіиець
ЗАБИВ БАТЬКА
Шерифові.Верджіяія. донесено, щодозволу родичів, і обжалов;ний теттер почав процес о
yftfc-l
важненнє свого подружа на тійоснові. Він вже й сам почав се-'паровяне життє від своєї жени.
1
злбраашися зі свого мешкання
`,
та вернувши до своїх родичів.)Довідавшися про місцепобу-І
ту
с`вого мужа,
жінка
взяла не
:
'мовля на руки, закликала по-лісмена яко сторожа-та п'ішлаЛГнчубергу,'
до
Я0М
У
родичів мужа.
МиМо
І^Зпо.іїщйної охорони муж Мав
ЇЙ
хлопчина Фг-ед Степі
За
.'
поВ
0Дйтнѓя
З
недо дуже грубо',бив свого
батќќа.
Шериф сей-И
во
."
а
"
ізв
-л-
його в суд. Начас удався до Дожу
фермера.
суді вона
ДоивгВласи від суддіНа порозі стрінув йогоХлопчн-
на
свого-мужа цілорічної вяз-на, вже ждучи'приходу уряд-
И"
1
"^'
ќарйи.а-Аоли суддя за-суди Його на пять місяців вяз-
ДЕБАТА
НАД ІНДІАНСЬКИМ НАРКОТИКОМ
ВАШІНҐТОН,
S.
Січня. 
ЧЕРЕЗ
ЦІЛІ
ДНІ
ГОДИМ
заИМався
КОНГРЕС ПНТАННЕМ
И
НЕ
ВЗ%ГИБСЯ
А6
ЙНКОРІШОВАНПЯ
СЕРЕД
чер-
ВОНОСКІРИХ ІНДІЯН ЗВНЧАЮ ВЖИВАННЯ РР;СТЯЯ „ПІЙОТ
И
.
ДЕБИТА
ПОЧАЛАСЯ
З
ТОГО, ШО УРЯІ ВСТАВНА
в
(ТУДЖЕТ ДОМАГАННЕ
ухва-
леняя
ЙОМУ
Й
,0ОВ
ДОЛЯРІВ
НА
ПГЗООРГОЙАПНЕ НАГЛОЃЎ, ЙНЕСЕННЕ
ПОСТАВЛЕНО ЗА СТЯРАНЙЕМ
ДЕКОТРИХ
СЕНАТОРІВ, КОТРІ ЗНАЮТЬ ДІ-
лаяне
СЕГРОШИИ, КОТРА НАЛЕЖИТЬ ДО МЕКСЯКАТЇСЬКИХ КАКТУГЛВ,
а
КОТРЬТ
ВДНА
НЬггка
ЯИСТАРЧЙТТІ, ВГОТІИ ЗАТУМАНИТИ ЛЮДИНІ ГО-ЛОВУ
НА
ш
АНІ.
ІЙЯІЯПИ ЯЖНВАЮТЬ РЬЕ+ВЬИ ПРИ СВОЇХ РЕЛІНЯ-
них
ЦЕРЕМОНІЯХ, А ЗВИЧАЙИОЮ ЎЛУДОЮ, Я ЯКУ ПОНАДАЄ ЧОЛОВІК,
ШО
ЗАЖИВ'
РОСТЙЇТИ, ПОЛЯГАЙ
В
ТБЇЙУ, ЩО ВІН ПГІЧУВАЄТЬСЯ
ДУЖЕ
БОГАНЛЯ. ^ОЖТШКТГЬ РОЧЃІНЙУ В
ТОЙ
СПВИБ, ЩО
НАПЕРЕД
її
НЯСУ-ШУЮІЃЬГ-
?
ЩГАА
тўќіїЎ,
Або
ВАРЮТЬ
З
НЕ?
ЧМ.
'
Остаточно сенатори постановили вичеркнути
в'идаток
з
БУДЖЄТУ.
^
Х
Г.ЕСТРОП,
ЛуНзІЯна,
^фая-
РоСправа я справѓ убий- ^
ства
РйЧардса та Дениелса членами Ку-Клакс-Клена почалася
НИНІ
тим, що суддя остеріг' всіх членів потайної організації пе-ред всякими кроками проти суЛ та гірЯкИЗйв ПОліцІйяйм сГО-рожам перевести сейчаЄ ревізію всіх людий в суді,
Ш
и
запо-бігти нюаму Іпадави М сШдкнЯ . 'ІаД Г, . -Опісля зазнавали" свігШи, Мі роспІМалиУрупи.
ВбиТІіх
же
^ГВ.
ДАЛІ
предстЯвЛИо судовії д'-ра Меккоігпа,
І
по` оОжало-
ВАННЮ
іипущ^но
його
НА
водќ)за
^апоріуко
.
(
^
ВУГЛЕВУ
ШРЕНЦІЮ
ВІДЛОЖЕНІ
--,
V
,
.
ШІКАГО,
5. січня. Конферепцію представників майнерівмягкого вугля з представниками копалень мягкогр вугля `від-ложенонині з тим. Шо но'ва коИфОрейція має бути скликана
ДО
НЮ
ИОрку Да
АИГ
шІА
17; яо
22. сГчйя. " -ШІкаговська конференція ие принесла ніякого доспіху.
OTArfA,
Si
cNWf.
--ІІИіграцІАНиВ`мІнІСтерпрЄдЛоЖиЛ на^
Н
-ДінВьИЄМу
гЛрЛ#мвітовИ др^аМЙияПроЛгѓзЖбнИ,-
ПклЯ
котрого організації СалвейшенУ
Армі"
малобися віддати пра-
^
вибрати на англійських
офоваи
для поселення в Канаді
ПРОСЯТЬ
ЗА ГОРІВЌЎНА ЧУЖИХ КОРАБЛЯХ
Перед Найвисшнм СудомЗлучених
ДЕРЖАВ
відбулося вчетвер пересяуханнє нредстав-ників чужих корабельних фірмкотрі просили суд о полеќшўгфОгибЧіі.инх'
Заряджань,
за-бороняючи їм в'їздити з горів
І
кою,амсрикагісвяі поту^н. іАдвокати. представляли су-(дови, ' Шо конгрес ухяаяючяпрогйб^ЦІю. не мав на думці та-х далекосяглих обмежень,' як
(ЇХ
тЄНйр` йидйН уряд. ВИкойую-
и
Прбгибїщіііний. закон.
ЗШРіліШЄіІОШ
щЩ
М.ЛЩЕВИЧАІ
Дня 8-го
ѓ{}ўдня
ііЛ#
пятн-^інждневого арешту -зв^іьнеіюЗ'^сіЙ^льсЬіЮїдтормй. ўкраїн'сйИбгопосла' 'з в'олинН до вЙ^ІшЄЖ:ького
i5ofiMy
v
М. ЯуцкеіпЧіІ
‚ча.
М: ЛуцќЄвича 'увільнено
AWJ
'заставу, в один міліон марок'.
,6тая
ядороворі М. "Лучневіиіа;
'ЯКИЙ
має туберкулів!^,'
ПісіА
єіідтВИя.вніѓІГієничййХ
уіКввѓх
згіачнО
похНтВувся.
ШІНЯЙСІ
іѓд''ўЯвтьтИІВню М. ЛуцкШч SHTxafi
ОДІ
ЛІ
В
четвер станув перед наглим
ІСІУЬМ
У
.Львові Міколай Лято-Піипь`скІгаевнй. з Реилмиен^{осЗвннувачерий о вбийствд сво`
ЃО`
ТОВИРИША-
гаевото
Лдудного.
СЛМЧЙТ
ќа
йа
вяішю,
свого батька рушницею',' від
давши
дгіо шротові ладунки вйого голову. ХЛопець поадв я-прнчнну батьковбийств-ібрутальність сўироти дочки.вже
няка,
і
заявив,
що він
СТРІЛНВ(
ПобІЛІщеннярЧЧнвТ'`Ираці а Ав
:
стрії о ,6%. Злучені Держа'виІсвяткуіоТь на пр. тільМт.НІ-сВя^`,та, Франіџя і^бате Псриша об-:Іходить ўрВчисто аж 18
свят
BJ
роі^
V
Щьь#-
і
йому подякув
ХОРУНЖОГО
Дйп
8. листопада ц. р.збавивСебе,
життя
вистттілом зревольвера хорунжий п. в. Він-центн Жзк, профос військовоїтгорми В'С+йИИСЛввові. Прітчи
ною
саМговбЙНстВа
булџ
Шнкагін З'боку комаіщанта тюрмиБілявского і профоса Вербер-га.
у
і
З
ПОДАТОК
ВІД...
ПРОХАЧУ-
BAWIfl
Варп-іавсьиий `Магістрат
ЙЯАВ
ХАБАРНИЦТВО
В
СОВ, РОСІЇ
По
офіційльним-даний комі-саріяту юстнції а 10. жовтня по10 листопаду Т922 вРосіїроз-ПОЧато 817
справ
про хабар-НИцтво ;
0
3НЕ0ЕННЕМШХ-
GBHT
В
УБОГІМ АВСТРІЇ
Д(Т`віденснкої т`брговельноІТнромй^овд`іпалнтн вплинулђѓвнесеійт з домаганням знесен-цІА геніяльнИЯ
ѓ
№ЙЌ`
нягШ
мф$
сЉѓі`.
Ходити
О
податну.
.THVV
#^міуЖе oW6
'
АтЬвуетШ
TTFWCTO-H
^npdtTO
харч, конечний кОждсѓму' емертеЛЬни'кЙви до житттг
:
ЗХодЯть о
{те)
'щоби люде ивйче'їли, 'боотІйнрстВоналежить до cijuoxііхів.
Wri#t
АЩТИ
РОЗБИТІЇ
-
ФШЦІЯГОТУЄТЬСЯ
ДО
ВІЙНИ ІТРОТЙНМЕЧЧИНИ
.
ПАРИЖ,
5. січня. Аліянтський союз бодай -у відиошен-
ИЮ
ДО
НІМЄЧЧЙНЂ,
а
ЗОЯРЄМА
ДО
НІМЄЦЬКИХ АВОЄННИХ
відшкодо-
вань", розбитий.
Англія
покинула Францію і тепер Франціяготується до воєнної
виправи
на Німеччину задля стягнення
воеАіИЛ
И^дцж^дollaиь
,,
.МйрШаЛ Фош
завізвав
сюди з Лозами свого адеганта ге-Пѓраяя'ВЄйГанда І приготовляє виправу на німецьку ўѓлеву до-лннуРур.
Агйѓлія
ВідНОснтьСя до того байдуже і се знова непокоїтьФрНнйІЮ,60 деякі француські політики бояться, аби Франціяне загналася в
таке
положеннє; з якого потій ніяк не вийде.
ФРАНЦІЯ ГОТОВА ДО ЕИПРАВИ НА НІМЕЧЧИНУ
ПАРИЖ,
5. січня.  У француських урядових к-гугах за-являють, що француське правнтельство Ще не рішило, в
який
спосіб воно має виступити проти Німеччини. У всякому разі,кажуть, Франція буде поступати згідно з постановами вер-сайського мирового договору.Француське правительство перед наїздом на Німеччинузробить ще їй свої предложення, а щойно як Німеччина їхвідкине,
важиться
на воєнний крок.Маршал Фош вж- Mpati із
45.000
війска на випрану црНімеччину.
1 1
БОНАР
ЛО ДО ПУАИКАРЕ
ПАРИЖ,
9. січня. Покидаючи Париж по розбиттю влі-янтсьної конференції, британськ'ий премієр
Бонар
Ло зі сходівЗЄЛізничоґб ИОїзду звернувся до франЦуського премієра Пу-
анкаре
і
сказав
по француськи:
Доброаію, я сподіваюся зцілоюсерця, шо Ви маєтерацію, але я про се дуже сумніваюсь.
НІМЕЦЬКИЙ ПРЕМІСР'ХОЧЕ АПЕЛЮВАТИ ДО
і
ПРЕЗИДЕНТА
ГАРДИНЃА IffOTH
ФРЩУШШ
НМЗДУ
БЕРЛІН,
5. січня Німецький канцлер (премієр)
Куно,
як кажуть тутки в урядових кругах, звернеться прямо до пре-зидента Злучених Держав Гардинѓа Дз зазйвом, щоби не до-пустив, аби. Франція заняла
ВІЙСКОМ
німецькуўѓлевудолину
W
іОдначе нема великої надії на успіх сьоѓо заклику з ўваги,
що
вже
Мало
часу остається до 15-ого січня, коли Франціяхоче вислати до Німеччини своє війско.
Тут
заповідають, що коли Америка не спинить Франції іколи ся вишле свої війска до Німеччини, а головно кольоні-нль.ні чорні війска, то в занятих сторонах Німеччини вибухнутьповстання проти француської окупації.
4
`шшт
 адж
 #JII
іЩ'шт
ВЕРМНід.
еншя.
Німеивке правительство ааявилб тяпгі,
що
воно не всилі заплатити аліянтам на 15-tfrti а
М;
ВООуОЄОтВООзолотих німецьких мереќ ^воєнного відіииодоваиня".
ЗАМАХ НА
ШІ
ЧЕШЛАцМО МИТРА СКАРБУ
ІПИГАі
ЬВян^я.ЧеІіОеловаччйИ
В. січня. --- На
ЧРСЬКО-
dWbafflBbro мІЯтт-гра'Єк#рву, д-рв Ал-$оВзІя Расіна, ИйПав
НИИІ
бі#кОІЖй урядГВЛГ СоШ
З
револьЯЄроМ в руці
І
вистрілив доНього
ДВІЧІ
,
Йоли він Всідав до автомобілю. Др. Расіна, тяжкораИеИоѓсКіІдвезсно'АоЉйиіѓалю.Совпа
заявив,
шо aw хотів с-ріяами, покарати МіністраРаЙні Ва^Ьго Предложеннє на обЯНЯсешіє платень державних-фяДВяІЦн. -" ', `` - "`
г
``
ІРЛЩІЯ ВИСИЛАЄ СВОГО ПОСЛА
ДО
ДНГЛІЇ
ДАБЛЙН
,
столиця гряяндіі, 4. січня. Ірляндське' правилтельство вислало до Лондону ДжевЧ-са МекНІла'яко посла
.ІРИМИЙ
і
АВСЛЙ-
- ^
.-т-:'
ЗАПОВІДАЮТЬ
г'
У
СПРАВІ ВЛИЗКОГО
ЛОНДОН,
5. січня. -=- 8 тутешніх догільоміНйчМйХ кру-
1^
ЃАЌ
заявляють, що ізза зломання аліянтського спільного фрон-
("Vy
проти Німеччини треба сяодіва^ЄЃГіЩо
та"кбж
прийде дОрозриву між
Англією
I Францією`'на'лозанській Шф%ренціїз Турками.
ШТЬШТИТИА
В
ІТАМ
І
'`З;,'.
X ВІДШХОДОВАНЬ
БУДАІІЕШТ
,
столиця Угорщини, 4. січня.
АлТяііти
ви-слалисюди своїх
знавців
воєнних відшкодовані,"
ДЛЯ
стяг-нення з Мадярйїй'ня, ѓрошНи, Які Вона згодилась їм дати у
щп-
ровому договорі. ..Одначе Мадярщина нехоЧеплатити аліяйтам жадноговоєнного вІдшкбдбванПя". ' `Директор АѓіѓлІЙсьКб-угорськоѓо
БАЙКУ,
СІМОн
КраЛг, за-
.явив,
шо аліянти не можуть спонукати ж`алноѓо
MOJ-ДРА,
АБИ
платив їм ‚^ІДшќодованнс^. МадяриЗказав, він, заплатили вжедоволі,вІддвЮчи дії
ТРЕТИНИ
Території, а з: НимилісиІ копаль-
ИІ.
Кравс
зазначивѓ
що Мадяри готові причинитись тільки
для
привернення сталої.вартости своїх папербвих. грошнй, але
ЯКБИ
аліянти силували їх, до заплати вІдШкодованц так вони
.
пійдуть шляхомАясгрії,котра Зійшла на банкротІтео і тепераліянти не то що з неїѓ не мають пожитку, але
ШЕ
і їй ніусять
ВДИАЩИ-`
_
Ф -
У _ ; _
І
 
'BVOB0DA"
(ІЛВ.ЄВТТ)
FOUNDS
DTsaa. N
іраж-robliebed daily
except
B-mdaye and .joUdaya,at 88
Gra-id
Street, Jersey
City, N.
i.
Очпвва`
by the Ukrainian Rational Aj-ayiation, ^
ЕЛІуеЛ.
bj Ве3
.огіаГі^
,,1
!5^!^
^ТЮБ^Д^ПОНЕДІЛОК,
8-іУЗДнЯ, 1923.
_l
^d
Claea
MailMatter
at
I
.be
Pc.rt
OfJbJ.
of
JeraayCity, N. J. oa
March
80, 1911, under the Act of
March
8,
ІвТв.
Acceptance for mail.-.- at
ipecial
rate of
pottage
provided
ЬЏ
inі of toe Act of OctobeKS,
І0ІТ
authority T-lyll, 1918.
НОВИЙ КЕРМАНИЧ.
Обранне Войцєховського на колького Президента. Минув-шість новђѓо начальника держави. Войцеховскі і національ-ні меншости. Польщане доросла, аби управлятись
.
самостійно".
(Від спеціального
кореспондента
сіободи").
V
1108
SUeSCRIPTION
RATES:
Three
сепії
the copy.
One
year
J..77T.
7.00S,-. montha
I
3.76Three month.
$2.00
Foreign ond Jeraey City
Rates.
One
year.
$ІО.ООПЕРЕДШІАТА
;Поодиноке число гри'
цента.
На
рік
, І
На
пів року " ,
На три
ьіісяці
:
%
2-
00
В
Джерзи
С-ггі
і
--зтлиНцею.
На
рік
:`
-`-
року SU
W
кий
край,
як ѓталія, звязаНий зПольщею однаковістю віри, яне маючиў до неї ніяких мате-ріяльннх іфетенсій, може тутбути цілком обективним і без-стороннім. Послухаймо-ік,' щопише італійська преса з приво-
ду
останніх подій
ўПольщі:
Рим
(ПАТ).
Відомість прозамордованне пол`ьського пре-,Потопаючий корабель поль-
B
j- Войцеховского, мимо того,
І
"зидента Нарутовнча викликала
}ської
державности дістав ново-
що
він є соціалістом і демокра-тут ‚-як ' найгірше вражшне.
го
керііанича. Дня 20. грудня ,
Т
ом, нема підстави Очікувати Дневиики зазначають,
БІЛЬШІСТЬ НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ
НЕ
ГОЛОСУВАЛА АНІ ДО ПОЛЬСЬКОГО
'
СОЙМУ АНІ ДО СЕНАТУ.
так обчисляють польськИнсо.писи.1 `
(Від
.масного
кореспондента)З
-
Канади
вале-дп-,
a-rc-и. гроші
лише на
т. зв
Few,
ign
MoneyQrder^
Ад
^саТ
^ОВОРА".
S8
GRAND
STBBET,
ШіВКіЬуГ^Ц^_
івідбу.рісь вибори нового на-чальиика`
держави
на місЦе за-мордованого Нарутовнча, при-
нім
обра'но ф.тьіуістю .298 про`-тм 221 голосів Станислаяа
Boji-
пєхі}всѓкоѓо.`' ```'' ' .'і'
Хта
такий
Войцеховскі?-Минулецеї людини, поќли-каиої до; польської державно'керми, є досить цікаве. Огіові-дають про нього, що перед 20роками царський' уряд арешту-вав його за участь у
варшав
демонстраціях і вислав i'."
1tb VU
Fза кордон. Войцеховскі
і
Кан
лидзтуиншої, кращої політики в укра-їнськім питанню (а це нас
ціка-
внть пе'редовсім), ніж од йвгопопередника Пілсудского. Алене треба тут ніяких терретич-них міркувань, бо маем'о'
і
Деякілќом' конкретні
вказівки
їло'
о
становища Войцєховского'супроти непольської людности.Кандидатура Войцеховского!на президента
держави
вже ви-сувалась підчас попередніх ви-борів (8. грудня), `які скінчи-лись обранием Нарут`овнчайого за кордон. Войцеховскіпоїхав до Парижу, де зробивсядрукарським складачем і 'тимзаробляй собі на життя.'Царський уряд не дав йому й тут
ДЕСЯТЬ ПРИЧИН.
Як
свідомий Українець знаю десять причин, чому належу
до
У. Н. Союза.
f
их десять прикмет не має
жадна
друга орѓе-иізація на світі.
-
Роздумайте браття і сестри, а признаєте, що і^Ж"
УИ
"^
"`- мс-
..`-.--
..моя
правда
відмзерху аж до самого споду. Для власного добра
"^^'
n
0
"d^^таио" -
Ь
"не дайте себе дурити лукавим людям!ТількиУ. Н. С е органі-заціею, у якій повинні стояти усі Українці. Подивіться самісвоїми очима та розважте, чи є де
така правда
і сила і воля якв У. Н. С?  НІ, нігде нема такої ясної дороги, бо:
1)
У. Н. C. є одинокою українською організацією, яка неє ані соціалістичною, ані клерикальною, а безпартійною, все-
у
країнськок..
2)
У. Н. C. є власностию усіх членів, де‚кожани має одна-ке право і де не верховодить
ніяка
кліка, ані большевицька, аніпопівська, ані бизиесменська.
і
W1
, j
'і)
У. Н. С. е строго національний і не, дивиться на любов
ло
України крізь вузќі шибки одного
вікна.
У. Н. C. це
ясна
світлиця з богато вікнами, освіченими сонцем патріотизму, яке
,
шле свої
лучі
? 'ріжних боків підчас свого круження. `
4)
При У. Н. С. згуртувалис'я найсвідомійші люди, які пря-муютьдо злукиусіхна`ціональних сил. Вони відкинули пар-
.
тійність на це, щоби добути
воли)
цілому иародови.
5)
У. Н. C. має найсильнійшу фінансову підставу, якої немають другі організації. Хто обезпечений в.У. Н. С, того рід-ня може бути спокійною зн cboj6 посмертне і запомоги:Франції. Він переїхав до Лон-доиу, а `по кількох роках кснч-спірапгвно повернув до Варшв-ви, беручи діяль'ну участь упольськім, соціялтстнч`нім русі
Аж
по революції 1905 р. він ді
став
змогу легально замешкати
у`
Варшаві. Від того часу в^майже виключно занявся коо-еративною праце'ю. -
Коли
вибухнула' світоіана, Войцеховскі'
став
начоліапровізаиійного відділу цен-тра.іьного горожанського ко-міте'туу Варшаві По обсаджеН-
ню
Ва`ршави німецькими війскамн'Войцєховскі разом з ці-
лим
' горожанським комітетом
і
виїхав за кордон і повернув доІдому аж у 1918 p., коли вжеНімців там не
було.
У Першім
і
польськім кабінеті Падеревікого він 64 в міністром внутрі`шніх справ. Вийшовши Войцєховскоготоді особливо, гаряче підтри-мува.цг''Пястовці", але пр'оти'йогоособи гостро запрбтесту-вали представники націоиаьннхменшостей. Вони , зазначили,
що
підчас свого перебування настановищу міністра внутрішніхрав у кабінеті ПадерЄвскогоВойцеховскі провадив супротинаціональних^ меншостей непримиримў політику її мав віцім грунті з ріжними представши тих меншостей^ багатоічок. Наслідком того проте-довелося тоДі кандидатуруВойиєховскоіо иофиути, й BH-біГаним зістав Нарутович.Діро-якого національ'ні меншостиочевидно, не мали таких сумні
6)
У. Н. C. має найлучшу господарку, яка провадиться лак до демісії,' він знова присвятивПольща не дозріла ше до того,аби управлятись самостійно, бопартійна ворожнеча панує в нійтак саме, як V ДавнійПольщі,рсотра в наслідок інтриг' і вну-трішнь$ї незгійДн' 'вістВла 3acv-
J
джеііана`ТюДіл.Ви`датпі особиз ватиканських
сфер
зісталиглибокозворушеуі відомістюпро мордерств'о, однако не мо-
глц
укрити почуття розчаро-
вання
надпўиќті польської
полі-
тичної мудрости й польськоїраціїстану)'.Так пишуть не вороги
Поль-
щі,
а безсторонні Італійці, й до-носить про це не' яканебудь у-
країнська
інформаційна,ліен-траля, а польська офіціяльнателеграфічна агенція. ,Куддіповеде недозрілий но-вий керманич недозрілуполь-ську Державність? ^
21.
грудня,. 1922. ".:Радяннн.
ЛИСТУКРАЇНСЬКОГО ЖОВНІРАЗ ПРАГИ,
.Джерзи (
,
вуйка в
Лл..)
Ўлиці
міста Праги аж роять-ся від людий. Бачиться якийсьнадзвичайний рух. в першійхвилині дуі.іається, .шо'сталосяцось небуденного. Всі склепиточно і ясно, що найбільші вороги не можуть нічого закинути,а кождий член може легко усьо порозуміти.
7)
У. Н. C. виробив собі таку повагу, як
жадна
друга орга-нізація. Є правдивою честию бути членом У. Н. С, бо це при-
знака
інтелігентної і розумної людини. Орган У. Н. C.
Свобо-
да" не заповнюється нерозумною лайкою та переповіданнємприватних сплетень, а є правдивим середником національногоосвіломленняі життя.
8)
Головний уряд У. Н. С. не оточує себе муром нелри-ступности і формальиости. Урядники це розумні люди, якічисляться із голосом своїх членів і стараються вдоволити усірозумні бажання, і внески.
9)
У. Н. С. стоїть все на перед! у всіх змаганнях за волюнашого народа. Він все бур
є
І буде за повною независимостию 'дуже добре годиться зукраїнської
держави
і не подасться з ніяким ворогом на жадні леннем і нищеннем усього не-умови на державну спілку. Кдичем'У. Н. С. е Україна для Укра- польського, прим, ук'раїнської
І-
- це ми наокооперативній праці,приналежності, він t членомлюдової партії Вітоса.Отже  старшї
СОЦІАЛІСТ
,
де-мократ, страдник за `правду, о-боронегть покривджених і" іґо-иижених?
запитає
читач, ие-реглинувшн цю` коротку біо-графію. Певно шо так! -- до-
ВЄДЄТЬСЯ
На ЦЄ
ВІДПОВІСТИ,
ли-ше з тою поправкою, що соці`я.ііст і демократ польський,страдннкуза правду польську,оборонець покривджешьх і по-нижеиих польських А що
ПОЛЬ-
ський соціялізм і демокр;їниів і більш для нікого'. .
10)
У. Н. С. має змогу і силу помістити у собі усіх Україн-ців, які бажають Україні правдивого добра І які вірять, шоУкраїнутр%ба будувати власними силами, власними ідеями 1
для
свого власного народу. . ,
От
длячого кождий розумний Українець мусить бути чле-
ном
Українського Народного Союза.
М.
Бистриченко.
)
бнчі
АНАРХІЯ
В
РУМУНІЇ.
ПодібноПольщізбогатилась Румунія в революційних ча-
``
сах окупованими землями, ще разом
взявши такі
за великі якціла передвоєнна Румунія. Це нагле тимчасове поширенйе'гра-нйць та окупація чужих земель виросли румунським політи-"кам понад голови. Бо державний румунський
апарат
був сяк-так наладжений тільки для малої землі, що мала заледви 8 мі-ліонівмешканців. Тепер мусів його вплив поширитись на тери-торію, що має 15 міліонів душ. На це не може він спромогтися.
І
так запанували там хаотичні відносини. Корупція уряд-ииків та многоміліонові крадіжі на дневнім порядку. Кождогоурядника, будь він писарем,; будь міністром, можна купити заціну, шо „відповідає" його станови. Державні склади порож-ніють під злодійськими руками своїх начальників. Вже по-рожиі, горять во'ни звичайиб, а розкрадене добро зачисля-етнся до шкоди пожару.
t
Поліцейські 1 жандармські органи та „сігуранци" арешту-ють невинних людий, а злочинцям виставляють за гроші фал-
,
шовані. пашпорти. Самі допускаються найбільших злочинів.Суддізасуджують їх, а управителі тюрем увільняють. Корольамнестуе комуністів, а офіцири розстрілюють їх та- ранять.Лікарі лічать їх, через це самі „пропадають". Згодом нахо'дять
-
їх змасакровані трупи,, Міністри видають розпорядження, нре-МІер уневажнюе їх. Вони ле при'знають того уиеважиення і т.
лў
Іт.д.
і т. д. -овніпівв
В
послїдніх часах почало збільшуватись число зелізничих"
катастроф.
Це
якась дивна`поява,
шо з кожним днем стаєсильнійшою і грізнійшою. В короткім часі від 17-ого вересня
ІЛ-,
31-аго жовтня, 1922,
було
16 тяжким, зелізничих
катастроф,
не вчисляючи всіх тих, про які преса замовчує. В дні коронації
було
їх 5. Число убитих і ранених значне, а шкоди величезні.Також розбійничі банди, до яких дуже часто належать
жандарі
наводять понічний страх на населенне. В круг свогоділання взяли вони і наш
край,
українську Буковину, і тепер
І
жадна
околиця не
певна
перед ними, бо нападають вже серед
'
білого
дня на найбільш оживлених місцях. Так напали недавно,бандити на один з найбогатших банків в Чернівцях при самімринку, і забрали серед
білого
дня Все, що
було.
До села До-бринівці впала банда людий в жандармських одностроях знаймодернійшими француськими машиновими крісами і дер-'жала воблозі селоціле пополуднє та рабувала до пізної ночі.
'
^ Осьтакнй ла^ вводать в нас румунські наїзники. Із своєї-льржавм.'цеї дав-ejѓ країни всяких можливості^, занесли вони
:
і..фѓас' свій виутрїщній хаос, а
нарід
мусить всі ті благодати
,
'
`
тяжко зносити,жім прикладі першого-начал
ни`ка
польської
держави
Пісудского.'
Хто
не знає, що Пілсудскіодин з найвидатаійших по.іських соціалістів? Хто не зиг
що
Пілсудскі
зазнав
у борот
бі
з московськиеі царатомтюрми, і заслання, і каторги? Апроте за Пілсудского Польщапотопила в народній 'уќра'тській ќрови державну" самостійність Східної Галичини, зайого побуту на чолі польської
держави
запроваджено снете-
му
безоглядного
білого
т.сро-
ру
на українських землях
ІДЛИ-
чйии, Волині, Холмщинн й Під-Лйліа,на нього
п-адае
моральнаодвічальність за табори емер-ти", за наглі суди над Ўкраїн-цими, за десятк'и тисяч арештб-ваної української людности, заподілСх. Галичини на воевід-
стаа,
за кбнскриицію, данину,вибори й бранку, за масове
пк-
ретворелне українських право-славних церков на костели, занищеннє "українських просвіт-них, культурних та економічнихорганізацій, за кольонізаціюукраїнських земель зайд^мй-
по
замордованшо, На-рутовича знов .виникло питай-не про
кандидата
на
^oroulzn^'^^^X^"^^'
aj
jr
й „Пястовці" знов висўиўли й^^^^тиЉутї-кандидатуру Воицеховско.о, я-.
тамтудиКВ
се
таке
веселе,'такка цим разом мала більше шаи-
мимоволі
задУ
мається чо-
сів,
то представники нацюналь- ^ ; , ,
нара
з"
така ра
ді
сть
них меншостей на це заявили, л ^ поглянете на
що
вони ухиляться від
голосе-
-
поспіилаюЧ
нх з деревцями, від.ванни. Чому в останню хвилину
разу відгадаете
1Т
у таємничувеселість щасливців.)Вони вжеднесь тішаться, що
завтра
бу-дуть святкувати ўродини
Того,
що
перШнА виступив протиглету і рабства і перший килміж рабів клич
Волі.
І
радуються люди сеї зсм.
бо
ідея, за яку Він поклав сніжитте здійснилась; люди сеїкраїни скинули
тяжке
ярМо не-вільника`, з рабів стали хазяїна-своєї землі.`а не все людство з радоѓѓюбуде зустрічати се так великесвято. Між ним і наші браттядуть в убогих хатинах зу-стрічати се свято, а по їх блі-
Љих
віД
ЛЯЦЬКИХ
тюрем лицяхўдутѓа литись
кроваві
сльози.
Та
ми не сміємо хилити своїхголов.Вітчина, яка видалатіль-ко 'героїв, не загине.Встануть сеї ночі і духи тих,
що
свої буйні голови покДализа красшу долю Матері Украї-ни. Вони покажуть нам шлях,яким ми маємо іти і якщо мипослухаєм їх і дружно пійдемотим шляхом, то в`кброткім часідійдемо до мети. ^'Зустрічайте і Ви на чужині севелике свято, з надією, шо не-далский той час, де так велика-сімя засяде до одного^ спільновони змінили свою постанову ивіддали свої голоси Войцєх'ов-скому, це можна іюяснюватнріжно. Найправдоподібнінпіе.вони вибрали з двох лихнайменше. Коди-б воші справді
голосовання,. тобезперечно зістав би обраним
кандидат правиці
Морав'скі.
Щоб
не допуЃстити до цього ве-представннки на-ціона.тьних мешіюстей, скрі-ивши серце, вибрали менше
ихо
й псглосували за Войцє-Mfl3ypas
Це
показує,подробиш в кож-дім.разі 'кидають досить своє-рідне світію няособуновогоначальника польської
держави
під оглядом надіЃї, які мбжутіна нього покладати непольськімешканціПольщі',а передои-
сім
Українці. Доситьтого,щоендецька преса, яка для Нарў-товича не мала иншої назви,крім жидівсько-німецько-укра-їнського президента", постави-лась до особи Войцеховского здалеко більшою коректністю йнавіть прихильністю. Ендеціязнає, кого хвалити!Президент
держави з'вираз-
ною
маркою' ворога
НЄПЄЛь-.
ськоїполовини людности. тої
дфжавн
це вже сам по собідобрий доказ польської дер-жавної „дозрілости,' рівно як ідобрий переданая для майбут-ньої політики нового президен-та.
Тому
й не помиляються ті,
хто
очікує в найблизчих часахнових заколотів і бур, які щебільше хрозібють потопаючийпольський корабель і ще блиа-че насунуть момент його остан-нг,ого загину.
А
На закінчениє
вважаємо
незайвим навести чуже, обєктив-не свідоцтво того, як світ ди-виться наПольщу.Ми, Україн-ці
л
заінтересована сторона,
И
вороги, а'тЃому нам вірильній Україні.Желаю всім веселих Свят.Прага, Чехія. 23 грудня, 1922.Степан.
ПОДЯКА,
. дпнсаннй, член юв. За-порожської Січи, від. 192 У. Н. СоюзаГсркнмер. Н. (І', склзлаю с?рдсчігуполяку У. Н Союзови зД вип.іачеіінемені запомоін ізза мого каліцтва, нквоті котрі я одержав 26. грудня,1922 з
каси
У. Н. Союза. Желаю У. Н.Союзовн,шоби із- син новим рокомчігЄло floroчленів подвоїлося, і шоГінБог благословив нашу Органітанію.аби щораз
краше
розвивалась
1'цро-
Складаю
таіфж
подяку
НЄ
можна".
4
Німці
також
і
Запорожсьќа Сіг від. 192 У.
Н.
Союза.заінтересована сторона їм
M^^^^^S^^S^
що
теоретично кож „вірити не можна". Але та- Никала Німий. чСкільки виборців у.Східній Галичині взяло участь`ў вн-борах до польського соАму-ІГсенату? На се питанне не маємодосиясної відповідн тай  не будемо мати.
Не
маємо, бо доси ще нема урядової статистики виборів.
Не
будемо
матУ
о
така
урядова статистика виборів HFБУДЕ
ПРАВДИВА.
' . ,
А
не буде вона
правдива
ось-чрму:
d-
НІхтоне знає, що діялбпгтгртгвиборах.
ПольсГкІ
виборчікомісіїшахрували при виборахџчак саміхотіли.Вѓкидали ма-сами виборчі
картки
за неприсутних виборців і взагалі робилиріжні „чуда". ' . `Урядова статистика, зроблена на основі таких „виборчих
чуд",
не може бути
правдива.
1
, ,Далі:Не маємо ніякої запоруки, шо польське правитель-оство, зладжуючи виборчу статистику, не буде робити
яал^`
о
ших
чуд".
Адже воно може просто- подати більше число І. Глосуючнх, ніж се
було
в дійсиости. В Польщі;асе можливе!?'
В
кінці: Хоч бй польське правительство навіть пр праГподалочисло голосуючих, то і се не буде
ПРАВДИВА
рябоі
ім
статистика. Бо знаємо, що' українських селян гнали доюибм
жандарми
під загрозрю розстрілу! Отже про свобідні у#
у
виборах не може тут бути мови. Д too6piw
Та
все
таки
вже маємо числа, які хоч приблизно roVrпро те, скільки виборців у Східній Галичині, взяло умівиборах. СІ числа подає львівська українськаСвобода'")дійшла до них на основі звідомлень польської преси. З ог.1на жерело тих чисел треба приияти, шо вони є натягне.1"(польську користь. А одначе й вони виразно говорять,
utgu.
Більшість виборців Східної Галичини не взяло участи в`вибоЛpax ані до-польського сойму ані до сенату!ВИБОРИ ДО
СОЙМУ:ОКРУГ ПЕРЕМИШЛЬ:
Управнених до голосування 222.041.Голосувало
,131.464
себто 59%. Не голосувало
91.177
себто 41",.
ОКРУГСАМБІР:
Управннних до голосовання 220.000. Го-лосувало
77.971
сЄбто 35
п
,. Не голосувало
142.029
себто 65",.
ОКРУГ ЛЬВІВ-МІСТО:
Управнених до голосування 137.414.Голосувало
77.941
себто56
0
„.Не голосувало 48.582 себто 44^,,.
`ОКРУГ ЛЬВВЗ-ОКРУГ:
Управнених до голосування 275.520.Голосувало 97.69Гсебто 35
0
. Не голосувало
117.829
себто 65",,.
ОКРУГСТРИИ:
Управнених до голосування 253.552.
Голо-
сувало
100.701
себто Я%. Не голосувало
152.851
себто 6Г:,',.
ОКРУГ СТАННСЛАВІВ:
Управнених до
голос.
363,213. Го-лосувало
114.315
себто31"-,,.Не голосувало
249.193
себто 69",',.
ОКРУГ ТЕРНОПІЛЬ:
Управнених до
голос.
417.460.
Голо-
сувало
144.666
себто ЗІ
0
,,. Не голосувало
272.794
себто 66",.
ОКРУГЗОЛОЧІВ:
Управнених до голосування 391.147. Го-лосувало
131.951
себто
ЗЗ
0
,,.
Не голосувало
242.196
себто 67", .разом в 'тлій східній галичині-було
УЛРАВНЕ-
НИХ
ДО
ГОЛОСУВАННЯ
2,054.000.
ГОЛОСУВАЛО
76.3.900
СЕБТО 37",,. НЕ
ГОЛОСУВАЛО
1^290.100
СЕБТО 63
0л
,.ВИБОРИДО
СЕНАТУ:ВОЄВОДСТВОЛЬВІВ:
Управнених до оглосування
916.6J6.
Голосувало
447.945
себто 48",,. Не
голос.
468.691
себто 52%.
ВОЄВОДСТВОСТАНѓІСЛАВ'ІВ:
Управнених дО голосуваи-ня 444.598.Голосувало
139.828
себто 'ЗІ%. Не голосувало
304.760
себто 69%.
ВОЄВОДСТВО ТЕРНОПІЛЬ:
Управнених до голосування
400.948
Голосувало'
154.920
себто 81%. Не голосувало
246.458
себто 69%. - - іРазом до сенату голЬсувало 36%, а не голосувало 64",,.Разом в цілій Східній Галичині
було
управнених дого.то-сувало
1,762.182.
Голосувало
742.693
себто 36%. Не голосува-
ло
1,019.028
себто 64%.Повторяємо: треба мати на увазі, шо сі
цифри,
подані
.
польською пресою, годі
вважати
правдивими, а за те треба їхуважати натягненими в польську користь,а-' А одначе що вони говорять?. .
Що
при виборах до польського сойму 63% виброців, от-же
БІЛЬІДІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
НЕ
ГОЛОСУВАЛА,
значить, за-явила, що
ВОНА
НЕ
ВВАЖАЄ СВОГО КРАЮ ЧАСТЮ ПОЛЬ-СЬКОІ ДЕРЖАВИ
I НЕ
ВВАЖАЄ
СЕБЕ
ГРОМАДЯНАЛ1
і
ПОЛЬЩІ.
, , .Далі треба
взяти
На увагу, що ті Українці
(буде
їх мабуть510%), які під загрозою розстрілу мусіяи йти до голосувап-ня, не можуть бути взяті в рахубу, як голосуючі
В
кінці треба
завважити,
що Жиди, хоч взяли учаѓть у вн-борах, одначе при сім заявили, що їх участи у Виборах н`е мож-на брати за
заяву
їх волі належання доПольщі,бо вонн вполь-сько-українськім спорі за Галичину зберігають невтральніаь.Словом, вибори до польського сойму в українській Гали-чині, хоч переведені при страшних безправствах I насильствах,дали ясний доказ, шо величезна більшість краю не годитьсяна приналежність сього краю доПольщіІ волить муки і смерть
боротьбі проти польського завоювання ніж польську неволю.Прага, 5. ѓѓўўдня, 1922. Др. Михайло ЛознТіський.jam,
доу.асоюзА
ВСІЧНИІЛЮТІМ
ПРИИМАЄСЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ
ДО
УКРАЇНСЬКОГОНАРОДНОГО
СОЮЗАБЕЗ
ОПЛАТИ ВСТУПНОГО.
КОРИСТАЙТЕ
з
НАГОДИ:
ДІТИ.
 
СВОБОДЌ,
ПОНЕДІЛОК,
8-го
СІЧНЯ,
1923.
НЕ ВІДЛУЧУЮТЬ РУСЬКИХ ГРО
І
МАД
НА
ПІДКАРПАТСЬКІЙРУСИ
І
л
П П
И
П
'І
Свого
часу доносив
я
про розпор`ядок чеськоівлади, яким
І.
ГЧ 'У
" " "
1
Свого
часу доносив
я
про розпорядок чеськоі влади,
нідлучено
32
громади
від Підкарпатської Руси.'а прилучено
до
Словаччини.
З
тої причини підняли
були
острнй протест партії
руська
хліборобська"
й
соціял-демократична" та'цілим
ря-
іом
віч
на
цілій
Підкарпатській
Русн протестували проти від-
учення
цих `громад.
,
`'``
Тепер
розпорядком
у
Вісѓнику державних законів"
по-
лишено
ці
громади
на
дальше при Підкарпатській Руси але
на
кошт Словаччини
за
адміністрацію. Значить, якби воно не бу-
всетаки
це
відклнканне розпорядку
е
побідою партій
хліборобської"
та
соціял-демократичноі".
Бо
інші партії
за-
ховувалися здержливо
до
цього розпорядку.
)
'``З` , ` '
'
A.-W
#й
Хмвросій
Метлинськийи.
ГЕТЬМАН;
В
т'уман зіронь`ки поховалися,
!
місяць
у
хмари заплив;
Гічки
дощовії снувалися,Старий Дніпр шумів, гомонів.
Високо
на
замці
в цю
ніченькуПаш гетьман вельможний стояв.
Чи
він
любува'вся
на
річеньку,
"`
4
Чи
слухав,
як
дощ порощав?
Він
голову
сиву схилив,
як
билину,
-
1 пильно орлом позирав
на
Вкраїну.
-
„На
сторожі моє. ухо; `,
А
все
тихо,
а
все
глухо!
Чи
козак
і
кінь умер?
Чи
орел без крил,
без
пер?Вж-e
край
втихомирився: чую
од
моря
до
мори
Не
пахне вже.ворога дух,Немає вже вражого трупу.'
Як
на
гробовищах
в
ніч
глупу,
ч.
Де
смерть все розсипала
в
пух,
Все,
чую, тихо
од
моря
до
моря.
. З
Чи
орел
без
крил,
без
пер?
Чи
козак
і
кінь ўмер?
Все
і
тихо-,
все і
глухо...
Даром
на
сторожі ухо!"
Прислухайся,
глянув
ще раз на
Вкраїну,
Схиливсь,
як
билина,
і сам в
домовинў.На.замок дивлюся:
вже в
ніченькуПан гетьман либонь
не
стоїть,1 сльози
не
капають
на
річеньку,
'
П
не
с.туха,
як
дощ порощнтьі.
.'.
У
хмари згркн поховалися,
І
місяць заплив
у
туман,Річки дощовії снувалися,
; ,
1 Дніпр гомонів,
як
гетьман.
ЖЕЯДЄМО
ВЕСЕЛИХ СВЯТ
всім нашим клієнтам
і
читачам
Свободи".
ВЛАСТИТЕЛІ
I
УРЯДНИКИ
СТАНДАРД
БАНКУ
55 Евню
Б, ріг
4-тої ўлиці,
НЮ-ИОРК,
Н. Й.
ТРЕНТОН,
Н
ДЖ.
З „Товариства Помочи Пись-менникам".
До
Товариства уплили
сліду-)
ючі
жертви:
О.
Ревюќ
і В.
Ло`тоцький
по
$2.00; М. Волічин-ський,-
І.
Сабат
і В.
Христоріз
по
$1.00. Разом ^.ОО.
j
Тоаариствр складає жертво-ідавцям щире українське спаси-
І
біг. Дальші жертви- проситься
і
слати на^
1(
адресу
)
фҐнан$ового
І
секретаря:
г,.
:
^V.
Вазіь-
^
Furman
St^
Д`йЄпіоп
, N.
.J.
СИРАКЮЗ,
Н.
й.
Протестаційне віче.
В
Сиракюз,
Н. й.
відбулосяпротестаційне віче
дня 17. гру
дня
о
годині 7. вечер
в
гали церковній,
на
котрім явилось значне число Укр.-Ѓалнчан.
v
,
Віче
отворив иредсідатель
мі
іевого
комітету
о. Др. Жук
короткоќї промовою,
в
котрій
виказав
страшні звірства,
зну-
іцання
і
розбої ляшні
над на-
і
народом
в
ріднім краю.
Ми,
американські Українці,
не
можемо дивитися байдужно
на
роботу
катів, але мусимо висла-тн протест
до
тутейшого
пра-
внтельства,
яко
співвласника
u
суверенности
над Сх.
Галичи-против Ляха-окуианта
та
його
доси
в
світі нечуваних'звірств.
По
сім
о.
Жук зажадав'вибо-
ру
предсідателя віча,
при чім
ібранотакисамого о. Жука,
а
кретарем
Тому
Пнндуса.
. .
По
обняттю уряду, яко пред-
сідатель
о.
Жук
зажадав,
щоби
голосилися
референти віча.Перший зголосився ГринькоБедзіш. Він поставив внесете,
щоби'
вічевиќй віддали честьпокійний героям, Шереметі
і
і
Мельничукови
через повстаннєЗ місць.
Всі
разом повстали
і
віддали почесть сумною
МОВ-
чанкою
і
СКЛрНЄННЄМ
голов.
Відтак зголосилися, до
голо-
су
Андрій Петриќ
і
Віктор Осу-хівський,
які
піднесли грімк`ийпротест проти Ляха-окуїіанта
і
ляцьких звірств
і
внесли, шо-
і
вислати телеграми
до
тутегі-
ого
правительства, щоби
но-
но
вглянуло
в
усі`безнравства
розбійничоїПольщі
і
носгара-
лося.
щоби Українців
в
Галичи-ні могли жити
як
люди під сво-
.)
власною, законною владою.
Потім
Гринько Бедзіш вияс-нив ухвали,
які
запали
на на-
роднїм конгресі
в
справі Об-єднання",
і
конечність олодат-ковання, аби добути свого пра-з нашому рідному
крає
Ви.
Наконець
о.
предсідатель зре-сумував зміст
усіх
бесід
і ію-
ставив'слідуючі резолюції
під
ухвалу
віча:
1)
Ма.;
ся
вислати негайнетелеграфічний протест проткбезправств Полінці
до
амери-кансьќого уряду
в
Вашингтон;
2)
Має
ся
перевести загальне!оподаткованнє Українців
в
Си-ракюз по 25 центів
на
місяць на1923 рік.
.
"
-
N
Віче
ухвалило
ОДНОГОЛОСНО
ці резолюції, почім, зібраноскладку
на
висилку телеграм
в
сумі
$18.38
ї
піснею Не пора'`закінчено віче.
у
Трма Пиндус, секр.Дзіча^
.
СИРАКЮЗ,
Н.
И.
4
Складка
на
народні ціли.
На
пбміч
старому
цраєвизло
Жили
Українці в-Сиракюз:
1)
Тов. Укр. Січ,
від. 282
У.
Н. С,з місячного-податку $40.00,
2)
Дохід
з^концерту
в
честь Тара-Іса Шевченка $20.00,
3)
ТомаКоіцрасевич зібрав $20.00.
Разом $80.00.
,
Цю
суму розділено
в
той спо-
сіб:
1)
Студентам
в
Празі
а
руки
С
Стоцького) $26.66,
2)
Студентам
у
Віднн
а
руки
Дністрянського)
$26.663) Іива-
лідам
У
Львові (через Земель-ний Банк) $26.68.
Разом $80.
Досі
ми
одержали посвідку
з
Праги,
яку помішуємо,
а
сноді-
емося,
що і
другі гроші
вже
о-
держані,
де
були
призначені.Прага, дня 2W.
плх'Ш-
еніт'в зібраних
на
вічувашіїі нарохії
для укр.
студентівij.aai
'я
отримав
і
прошу Нас прннятн
лоні
пайусрде.^іійніу подяку
із
ВашеВашнк парохіян шнре серне для
на
ЯІЖИ.
Сс лал
72fi
корон
і
46 сот.передаю
..!
Ісдусиви'
ПсуЃ
VKp
к-пср вели
Др.
См-ль-Стоцьмий.
ЕЛЛЕНТАВН,
ПА.-Звіт комітету
до
збиранняжертвнегайної помочі рідномукраеви.
Комітет,
вибраний
на
вічудня
1.
падолиста
1922,
почав
свою
роботутаки
зараз
на
дру-тиждень. Робота увінча-
лась
але
не так як
мала увінча-тись. Знайшлись добрі люди,котрі почувають себе щирими`'кра'тними
та
мають любов
дг
свого^народа.
Ті
Жертвувалищиро
і
сердечно, але знайшлись
і
такі
що
"нічо
не
дали
тай ще
висміяли народну роботу. Алея вірю, що вони всі дадуть, ко-
н
комітет ѓще раз піде від
ха
;
ти. до хати
в
часі Різдва або
і
по
Різдві. Імена
тих
дійсних
і
щирих Українців, котрі
жер-
твували, слідують:
о. В.
Туру-
ла
$25.00;
по
$5.00: Гриѓ.
Пи-
пюк, Іван Собчак, Стефан
Са-
лаш,
Ілія
Климань, Іван Білань,Іван Падус, Михайло ДіДик;
по,
$2.00:
Ілія
Сокальський,
АнтінСалаш,
Іван `Дашевський,
Ф.
Мазепа,
Антін
Максимиќ, Гриѓ.Са.тик,
Михайло
Верньовський,Іван О`лесь,
Микола
Фартух,
ЮрЉДудіівгМнхайло
Радь, Ст:
МельничукМиколаАнтонюїч,
Іван-Федораќ, Василь Климинь,Ева Семчук, Данило Крига,-Лев
Хома,
Василь Ярема;
по
$1.00:Варвара І`айдай, Петро Ярем-чук, Павло Лабоцькнй,
Ів.
Гір-чак, Миколи Вобиляк, ОлексаПопик, А. Тупилќа, Мих.
Коло-
дій,
Олекса Ќлапко,
С.
Ярем-чук, Дмитро Яромій, МакеимПечінка,
Юлія
Саврук, Дмитро
Мороз,
Михайло Мацько, Гриѓ.
Ганич,
Петро Грабовинський,
Микола
Миханлишин, Катари-на Нирка, Григорій Фарнняк,Іван
Когут,
Олекса Мсщишнн.Стах Чо'рний, Миха
'йло
Залу-ськнй, Григорій Фарнняк
(ст.),
Марія
Перўи, .МатвіиПітух, Ма-,ланя
Худоба,
Стефан
Марко-
вич,
ЛАикола
Колиняш', Михай-
ло
Кочннаш, ікола
Пікілі,
Роман
Бойко, Григорій Рома-нишнн, Василь Ракочий, Дми-
гро
РудакевИѓі, Дмитро
Тур-
чин, Петро Стелбмах, Микола
Мороз.-^ио
50
цнт.:
-Іван
Заяць,
Пантилимон
Пундяк, Петро Га-ласовський, Семко
ГІлечінь,
ЕваПищак, Юрій Цєнкий;
по
25
ц.:
М.
Ярема, К. Бруцяк,
Іі.
ґіба,
К.
Васильців,
А. К'їцак. Разом
всіх
грошнй зібрано:
3
віча
$70.00,сколєктовано
по
домах
$71.25.
Крім
того комітет зробив
бальна
ту
саму
ціль,
із
чого
прнй-
ггого
доходу
$51:32.
Ра-
зом
всіх
і'роший
було
$191.57,котрі вислано
на
адресу
ди-
(
њоматнчно
о
г
репрезентанта
лицького
правительства.
Хто.
свідомий нашої околиці,прочитає
тих
пару слів,
певноскаже,
що
Алентавнська грома-,же цілком підупала
на
ду-
Ляцькї
тюрми переповненінашими братьмн
і
сестрами,найкрасшнмн синами
і
донька-ми
Неньки-У
країни,
їх там
)ТЬ,
катують, вішають,
голо-
!дом
морять,
а
нам тут байдуже.
Браття
і
сестрні
Чи
не
і
чуєтетих розпучливнхкриків
і
сто-;нів, котрі доходить
до
ваших
ух,
ічн^немоасе ваше серце сб`крушитись - Ті, котрі давали
по
сотці
чи по
пятьдесять доля-рів, дали
і
тепег),
і
вічно дають
все
одні
і
ті
самі! Деж `видівчата? Заледвн одйу дівчинумаємо тут
на
списі; адеж реш-та?
4
t
.іі-
і
Пишучи
тих
пару слів^я-немаю
на
гадці критикувати
тих
осіб,
котрі уже давали кілька`-
1
найцять разів,
та що
ніколижадної збірки иеминули.
Во
:
ниж дали
і
тепер.
Я
лише звер-
та`ккь
дотих, котрі є ще ані цен-та
на
нічб``не`
дали
і не
хочутьдати.
Браття
милі! Чи
у
вас сер-це скаменіло?
Чи ви
уже стра-
тнлр
любов
до
свого народацілковито? Ох! коби-вам
иоль-
ськ9уо
жандарма,
ви
би зложи-дйнину всі,
і
нічого
не
каза-
Алентавнські
громадяни!
Ще
раз
взиваємо
вас в
іменинародної справи,
і в
ілени
на-
шого
комітету: Станьмо всі не-
похнтно,
та
возьмім повну
у-
часть
у
борбі проти ворогі'в!
Не
можемо шаблюкою лупитиляха
по
хребті,
то
бодай
тим
бідним
доляром прнчинімся,
та
зашлім його тим, котрі
за
насборятьси.
Наш
комітет- будепродовжати свою роботу, і'пі-де
від
хати
до
хати
в
часі Різ-
або
по
Різдві,
та
щоби
не
шовся
ані
оден Українець,котрий
би не
жертвував нічогона визвольну роботу. Вже однідали,,нехай
ще
дадуть
і
друх`і
Ми-ж'
всі
одноЃ Неньки
-Х'крлі-
дітіі, 'теќќ
всі
мусимо
'й бо-
ронитн.
Д. Р.
ДЕРЖІТЬ
БЛЯШАНКУ
MAGNOLIAMILK
ЗАВС
заховуйте
наліпки задляцінних дарунківлапишіть на
одну
з
пода-них
на
наліщі
адрес
џо
ілюстровану лісту
ПВЕМІП.
-Заховувати наліпки виплачўеться"
ЩО
ШШ
ЗАГАСНЕ СОНЦЕ?
ДО
ВІДОМА
НАШИМ
ЗАМОРСЬКИМ ЗЕМЛЯКАМ
ікост..
Сика
.іьшнні
парцел
юс`
Моргів
грунту. Земля Першечорнозем
з
оямішкою лсіксперепускаючої
ДО
споду.
Ролніь
від
12-
16 сотнарівжита,1018 сот.
пше-
ннці. 1218 сотії, вінса, Ш-15 сотії,
яч
'меню
з
морга або 100 com. бара-
б...о,
Надасться
до-уцравн бураків
і
ВСЯКОГО
насіння. Піна
Ш
диляріи
М
ИОрІ
враз
а
КОШіаМИ
кріпрлк.у. Кро-
мі
того
є на
продаж
пќінка
отерта
Шоііа
і
чііор.тк
н
дуже
дооі`ім стані.
.І.икансь
^і України^
х.ліеіі
`^У```
З
НАГОДИ СВЯТ
РІЗДВА
ХРИСТОВОГО
І
нового року,
НАИСЕРДЕЧНІИШІБАЖАН-
НЯ
ПЕРЕСИЛАЄ ВСІМ УКРАЇНЦЯ