Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1923-013

Svoboda-1923-013

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

 
УКРАЇНСЬКИЙ
ДИВНИЙ
.
А"
Щ
.МГЮМРГСЙОІСч^АШЗАЦІІ У.нУА.СНСЬааОТ
НАРОДЩЩ
"
""
ч;
'"
" - - -
-
v
-
^Ь"
ГРИ
ЦЕНТИ
SVOBODA
VKRAIINIAN DAILY
3FFICIAX
ORGAN
Of Ш
іТКВАШAH КІТГОЗЛХ ASSOCIATION,
.Неві'
`
-, ііА
'
`
' :
Є' '
Џн#
РІК
WI, іі^до
13
;
іДЖерзи Ситі,
Н.
Днь, wopok,
16.
січня,
ДваГ^
Пі
...
VQL.
.HXXI.
- гіа, 13.
Jersey
City,
N. J.,
Tuead.
y
;
January
їв, І%Ц,
THREE CENTS
ВЖЕ СКОРО
КїНЧИТьСЯ
ЗБІРКА
НА
ФОНД
НЕГАЙНОЇ ДОПОМОГИ РІДНОМУ КРАЄВИ!
в
найблизших
днях,
щоби кожда
з
Ваших громад
була достойно заступлена
АМЕРИКА
НЕ
МАЄ УРЯДОВИХ ВІСТОК
ПРО
МОЖЛИВІСТЬ НОВОЇКОНФЕРЕНЦІЇ
і
І
ШШИ ЃОН,
13.
січня.
Урядові круги заінтересованіігаіякамм французького г.ремієра Пуанкаре
про
можливість^лнканнч
.нової
межчнародної конфереечції
для
справи воєн-них відшкодована,
але
ўрядне
мав
наймеичих даних думати,
шо
Франція справді думає таку конференцію скликати.
Колиб
до
такого скликання справді прийшло, тоді
вся
увага світа булабн звернена
на те, яке
становище займутьЗлученіДержави.
Після
правдрподібностн, американський
у-
psu заявивбнся проти участи
в
конференції,
але не
манби
ні-
чого
проти дискутований економічного положення Европи
че-
рсз виміну
нот.
`ч^__.
ІЩЕС
ш
ашшхік
ЬЕСТРОП,
Луизіяна, 13. січня. Межи переслуханими
нн-
ві свідкамн
був
Адьонзо
Брелок,
фармер
з,околиці, відомий
іі
своєї працьовитості!
та
чесноти.
Він
оповідав
про
свої, до-свіди
з
Ку-Клакс-Кленом;
як
одної ночи члени сеї^тайної орга-нізації напали
на
його
дім,
розбудили грнманнєи
до
дверні',як вони опісля розбили замок, виломили двері
та
витягнули
його
з
дому
в
поле,
лишаючи
Його
жінку
та
діти
в
стані страиь
ного
неспокою. Товпа завела його
до
шерифа
та
зажадала
ного
арештований
за
варенігорівки;
шериф
сповнив бажаи-
т
говпи,
`не питаючися,
яке
право кони мали арештувати лю-дину.
В
'провіднику нападу свідок пізнав
комаяданта
КлемаСкипвнта.
(ѓ
Ш
АНГЛІЙСЬКИХ
тш
ДОБІ ІВ
ВАШІНГТОН,
13
січня.
Президент Гардннґ згодився
з
провідниками більшости
в
сенаті
не
старатися
на
нові законніпостанови
про
сплату воєнних довѓів
так
довго, поки конфе-ренція англійських
та
американських представників
для сеї
справи
не
викінчить своєї роботи.
. .
ЛГОП№ІЦІЯ
В
КОНГРЕСІ
ВАШІНГТОН,
13.
січня.
Конгресмен
Авшо
сповнив нинісвою обіцянку
і,
зявнвшиса
в
прогибіційнгм уряді, подав йому,імена урядників
та
членів сенату,
про
котрих
він
знає,
шо
вони
ломлять
прогнбіціќний закон.
КолиАпшо
вертав
після конференції
в
прогибіціинім
уря-
лі,
до
нього приступило кількох членів конгресу
та.
просило
ного
помістити
їх
імена
на
лісті
людий.
що
ломлять законНо.тстеда. Казали вони: „Поміщеине націях імен
на
ЛІСТІ
озна-чає
наш
певний вибір
при
слідуючих виборах."
г
ЖІНОЧОЇ ПРОМИСЛОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ВАШІНГТОН,
13.
січня.,
Трндиева конференція
для
охо-рони жінок
з
рромнс.-1 скінчилася нині.
При
кінці конференції жінки домагалися установленняжінок
да
урядових
рад та
комісій,
що
рішають
про
робітнн-
чу
заплату.
, ` ,
KOHBEHUm
МОРСЬКИХ РОБІТНИКІВ
ню
Ирд`К,
13-
січня.
Відбуваючася
тут
річна конвеииія
юнії
мсфсьжнх робітників застановлялася
над
пропонованимзаконом
про
примусове розбнранне мировим судом справ,спірних межи підприємцями
та
робітниками,
та
заявилася про-ти проекту.
, . ,
v
`.
'`і`.
ТРОЄ
ЛЮДИЙ ПОМЕРЛО КОЛО ВАРИ
,
ДЖЕРЗИ
СИТІ,
14. Січня. ----
В
ПОЛЬСЬКІМ
садунг при
МхНі`.
мовт
стріт
ч.
458. погибло нині троє
ЛЮДНЙ^падаюЧН
трупом
на
землі
перед барою один
за
другим. Імена жертв:
Ді
Борис,
кр-
трнй купив салун
який
тиждень
іому за
долярів-
В.
Буцата відай Іван
Грдськир.
Сьдга
ipeiigo-
інюии напевно
ше не
знають, але дізнаюіься
Його
скоро,
бо
вѓи
мав
деревлянў ѓЮрѓі
Поліція
рм0џЩтщ
СЛІДСТВО
.
ііріфуі-каАОть,
що
затро-
еинй алькаголь привезено морем;
др
порту.
РОБІТНИКИ ОРГДНІЗУЮТЬСЯ
ЗА
ОвМШННМ
СИНСИНАТІ,
Огайо, 14. січня.
Представники Американ-
ської
Федерації
Идепі
та
юнії
брогшртщџ?
робітників уже
ви-
робили
плян кампанії
за
обмеженнєм прогибіцінрого
закона
в
тім
напрямі, щоби
було
дозволено
вживати
легкого
вина
та
пива..
Учасникиконнререиції заявнднся
за
обмеженнєм
закока
Ввлстеда, але
також
проти привернення салунів,^ ,
.
УЄТУППЕННЄ
ПРОВІДНйКА
НШІШК
Р0Н1ШІВ
НЮ,
М,ІІ.
січня.
3
врезндентурн юнії жіночих крлв-
Шв
3
Р
ЄЗШЧ79Нв
Б.
ІШ^ер,
Нрв^МИ.аувь
Яр4хТсЗИД
.ЄчЧтаМ
ЮНІ.І
черва
Юліг,
я
.за
KQtpoW
пре
.гденчурн;
юяія зросла-
з
едооона
150,000
членів
та
виградалри
аадикі арайюь
Шлезішервиступав
проти
КЧМУ
нілму
серед,
HMUPiWV
,аУііиШмиая
W #
снові власних спостережень
в
Росії.
Причиною уступлення
не-
О.
Данів,
з
Осининґ,
Ню
ріорк.ч котрий стратма. обі ногииідчас служби на'зелізииці
Лі-
гаіі
Велі.
погодився
з
лідпрві-ємством
на
цідшќодоваинє
в
сумі
25,000 долярів.Стратив
він
ногн иідчас'пра-иа тяглровім поїзді;
по-
їзд рушив несподівано,
і Да-
иів
агіав
під
поїзд,
котрого
ко-
леса переїхали
по
ньому,
об-
тішаючи йому
обі
ноги.
Він
Івиіс
був
позов
до
суду
за
106,-
іООО
долярів.
АМЕРИКАНСЬКИХ ЖИДІВ
Федерація
для
ПідпочргиЖидівський філянтропіѓших(Організацій,
що має
осідок
в
Ню
Иорк, збирає річно
3
мілі-
!они
на
пітомогу ріжних жидів-!сцких чоловіколюбшіх органі-
Ізацій.
ХВШІР
В
пятницю сполудня насту-пив вибух
в
копальні
Аиери-
кен Коаьі`Л'твйв`
1" в
місті Вин-^сенес, Лшдияна. Вибух покалі-чиа тр
оє
людий,
з
котрих одинпомер.
.
Причиною вибуху
була
і-
корка
з
вибуху динаміту,
кот-
ра запалила виходячий недалс-ко
із
землі
газ.
СТО-ЛІТНИЙ СВІДОК
І
Іеред стентовим суддею
в
Шікаґо
ставав
оногді один
Сем
Фейн,
може нзйстрашиц свідок.
ЯКИЙ
..олиііебудь
с'тавав
перед(американським судом.
Має він
106 літ.
``- ,
Справа,
в
якій старець свід-чив відносилася
до
нього,
бо
суд..мав рішити,
що
його
син,
котрому тепер
вже .55 літ. має
'платити йому
иа
ўдержавне,'однак позву
не
вносив батько,лредтавни.ця (здного добродій,-
ного
товариства.Переслухавшисправу, суддя
{рішив,
що сни має
платити
на
'підпомогу
батька
по 2
долярнѓтижневу!.,
v `
ТАЄМНИЧА
{f
ЛА
В
ПАРИЖІ
Велику
сензацію викликавІтимц днями
в
Парижі один слу
ічаіі,
якрїі цоразив
усіх
своєюізагадЬчностю.
Річ
в тім, що на
1пс
-..ііції
зголосилось
нараз
кіль-Іканайцять
даАі,
головно скл,е-
jrvoBUX
нздшочок, подаючи
до
(відома,
що їх
недавно вколов(як'ийсь незнаний, мужчина
і-
Аглбюі
якарчевидно
була
затро-Ієна,
бо
на
МІСЦІ'
к
'олеішя сняі-ір
тіло,
і
появлялась,
рана..
По
:аз..мось
у
слвдетві,. ‚що
всі
вко^енНя"
робить тойсамий
Ьдрвііс.,;
всд
в
(Гійсамііі?
гадцаіі
щік
і
.х.0,
так
зручмв,
що
вколе-
іма
дама
того
в
ддцуї
хвилі
неї
йаприлгі.чуе;
лиш чу-в
мовби
у-
(кушеине.
Поліція'
шукає того
І
кк^цгр,
лцеаа.Ірра....,
..
Канадійсіжий кабінет
мші-
стіпа
до
рііцфіня трудне питан-морожене
(.‚айс
крім")
се
присмак
чи
пожива?
Після
каиадійс.ькохо поіат-кового
закоиа
сксііресові
ком-
панії обовязані накладати
низ-
ііаділати
на
средства пожили..
f
Оанраючися
па
тім,шо моро-
^
.-Ш{З
жецс'є поживою,
яку в
Америці
U^JJJg
M
^
v
вживають,
так
богаті
як і бід-
иі,
купці домагалися низ.чої
та-
рифи.
на
перевіз мороженого.Перевозові підприємства
зажа-
дали віісшої
тарифи.
Справа опинилася нарештіперед субкомітетом домініяль-
ного
кабінету.
Сей
радив
цілиіїі
зччку
Національної Оборони
в)
день
над
питаннєм.
але не вра-
Канаді
зібрано готівкою
$13.
іивши нічого, ностановив від-'3^939 готівкою-і
$7,815,50
зая
ложити рішенне
до
слідуючо-,,
го
засідайѓ
КЛОПІТ З ИОГОЖЕНИМ
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНІЙ
Щ
В
КАНАДІ
Недавно відбувся один укра-їнський Гіародиііі зїзд
в
Канаді,в місті Саскатуні,
в
провінціїСасксчсван.
.
Тепер,
як
повддомляе
ТИЖІІЄ-
вик Канадійоькин Українець",іКГйаїнський
на-
щниііегу.
в`
про-
вііщії
Манитоба.'
З'зд
.має бути
в
друтііі no.Wвияі сього місяця.
УКРАЇНСЬКА ПОЗИЧКАВ
КАНАДІ
При
кінці
1922
року
на По-
НІМЕЧЧИНА ПОВІДОМИЛА АЛІЯНТІВ,ЩО ПЕРЕСТАЄ ЩТИШШ
СМЕРТЬ
ВІД
ГАЗУ
В
однім нюйорські.ч домі,котрого-комнати власгнтель-ка підназй^и$лй осібним комір-никам, ліайдено , тру па одногольокатрра,
молодого
еелєк-тричного механіка, котрий
цо-
гиб, і
удушився сві'тдяним
га-
що
добувався
з
проточи-ни
під
лямиою.
В
другім знов місця найденодрупа 20-літиої служниці,
уду-
шецої газом, внхтддячим
з не-
закрученого курка
в
газовій
кухонці.
і `
Того
самого
дня
найдено
в
Ню
Йо'рќу'ще троє людий
за-
троєннх вітляним газом, однак
їх
відставлено
до
шниталів,
де
лікарі потрафили привернути
ї'х
до
життя.
ПРОТЕСТ
МУРяТ№
ПРОТИ УНІВЕРСИТЕТУ
Товариство
для
Піднесеіщи
Муринів
видало публичнинпротест проти зарядження
Гар-
варського університету
в Кем-
бріідж, Месесузетс. проти
від-
ддрання мурџнським студентаммешкань
в
академічнім домі.Товариство прирівнює
'по-
упок університету
до
політи-
г
потайної організації
Ку-
К,дакс-К^т
е
на.
ЗУДАРЕКНБ
КОРАБЛІВ В
ПОРТІ
На
Іст
Ривер коло
Ню
Йорќузударилися серед
густої
мраки
І
:
дйа
кораблі, котрі в.даститедем)являється а^деральиа кора-
бельна
рада.
Наслідком зуда-рення один
з них
затонув--за-йсим а.ого притащили додоку.
{Другий,
мимо уЮкоДЖення,
до-
їхав
до
-варстатів направи.
МУСІЛИ ЗАМКНУТИ
В83ЩШІ
Вязничннй
`
комщаелер
вяз-
ниць
в
стейті
Ню
Порк поста-Нрвив адмкнутя вязницю
в се-
лі
.тортсбор.о, котра
стояла по-
`.ЩІЬ
н-І-^ЙФ$
Рі.
к
-
-.
вами.Позичку проголошено
на
$50,000, отже
до
усеѓ суми
ще
навіть
із
заявами
треба більше
половину.-
Та є
надія,
що
заки
канадійська зима мине.-тоПозичка буде довершена
або н
перевершена.
Досі
за
Позичкою ўладжено35
віч' по
ріжних місцевостях.1західної
і
східної Канади,
на я-
промовляли представники
Галицького
Українського
Уря-
ду,
др.
Осип Назаруќ
і
проф.Іван Боберський.
ІСТОРИЧНО-НАУЧНИй
СЛВВАР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)
В
інших народів давно
такий
словар
є, в
деяких тепер і'іог^складають
(Чехи).
У нас
іребз
його
також
зложити.
А се
легко.
Праця епохальна,
- на
кільканайцять
літі
Кожде
сло-
во
має
свою історію. Т'ребо
від-
іийти,
чи
надце воно, давнє,
ч і
від кого прийшла
до нас.
Якбикожд`ид' гурток студенгів-фі-мьоґів разом
із
професорн-ми
взявся
еклад.ати,
то ми мог-
ли
бн
скоро діждатись
його.
В
паўвшій части такого словарч
Marojb
бути
назвнска
всіх
на
діячів
на
полі
культурнім,
політичнім
і
-економічніќѓ, історн.чні огляди, місцевости
на У
країні
:
‚т д,
Матеріял
до ньо
го
почала збирати
1918 р. У-
країїіська Академія Наук
в Кн-
і.єві.
(У. П.)
ЗАЕОРОНА ПИСАТИ
Рада московських народніхюмісарів видала всім часоцнсвм на,.,тімиіторії
,
радяйсЬкйхр^пуділик приказ, якимзЯбђірбнено писати про
;
повстання
на
У
країи
і"
ир
отії
бол
ьше вицькоївлади.`
...
Л
rt кождда
УКР;
тМсІ
ШШЧ
ЦІНА
М
ЦЕНТІВ.
-
Замовлення посилайте разом
з
грішми
на
адресу:
і!
ПАРИЖ,
14.
січня.
Аліянтська комісія „всвенннх
від-
шкодовань" одержала нині ноту
від
Німецького нравительства,в якій воно
її
повідомляє,
що
здержує виплату
в
грошах
1
ма-
те'ріялах ізза
того,
шо
Франііія
і
Бельгія своїм наізлом
на
ло-
лину
Рур
зломили вереайський мировий договір.
ІТАЛІЯ
і
БЕЛЬГІЯ
НЕ
ПІДПИРАЮТЬ ФРАНЦІЇ
В
її
ПОЛІТИШ ПРОТИ
ЛОНДОН,
14.
січня.
 В
тутешніх урядових кругах одер-жано вісти,
що
Італія
і
Бельгія
не
підпирають політики Фран-
іі і ї'
супроти Німеччини.
АЛіЯНТИ
ПРОТИ
ЛИТОВСЬКОГО ЗАБОРУ
ПРИСТАНІ
МЕМЃЛЯ
ПАР{ИЖ,
13
січня.
Аліянтська Конференція АмДасадо-рів рішила нцні вцслати остру ноту
до
литовського правитель-
стаа
в
Ковні,
цм}би
спонукати
його,
аби
вплинуло
на
лнтов-ськнх поцстаиців, щоби скінчили Свій похід
на
Мемель
і
верну-
лись
дамів. Конференція Амбасадорів переконана,
шо
лИтов-
ське правительство може вплинути
па
повстанців
в
сьому дусі.Амбасадорн рішили
теж
вислати францусьмого полковий-а
до
Ліемеля.
котрий буде
іфО
",о^ити аліянтсьиою залогою.
Туди
приїдуть британські
І
франпуські воєнні кораблі, котрівисадять моряків,
які
будуть творити аліянтську залогу.
Аліянтські
воєнні кораблі небаром виїдуть
до
Шербурга.
В
Ш
ЗА
МЕМЕЛЬ
ПОЛЯГЛО
ВЖЕ
8Q
ЖОВНІРІВ
ЛІБАВА,
Латвія,
ЃЗ.
січня.
Сюди доносять
з
Мемеля.
шо
литовські війска зачали нині острі.тюв.ати француськихжовнірів.
В
битві впало
80
жовнірів, головно Литовців.
Місцеві
Німці стали
по
стороні Французів
і
борються
ра-
зом
з
ними проти Литовців.
Се
перший
раз від
десяток
літ.
що
Німці борються разом
з
Французами.
Обі
сторони
5
виступили проти себе з.машиновими крісами.французів
є
всего
200 і
горстка зрружених Німців,
а
проти
них
воює 8.0OQ Литовців.
Литовці
тепер облягають місто, одначе
до
середини
не
можуть дістатись,
бо
відділює
їх
канал.
Литовці
перетяли
всі
телеграфічні нолучення
Мемеля.
'І
ПОЛЬЩА ХОЧЕ МІШАТИСЬ ДО СПРАВИ МЕМЕЛЯ
ВАРШАВА,
стцлиця
Польщі,
13.
січня,
Польський урялрішив підпирати аліянтів
у
справі
Мемеля,
але не
робити
ні-
чого
на
власну руку.
ЖАЛІБНІ
ДЕШСТРАЩЇВ'НІМЕЧЧИНІ
БЕРЛІН,
14. січня.
Нині відбулись жалібні демонтраніі
по
цілій Німеччині.
f
Сі
демоитрації
були
незвичайно ворожі проти Франція
а
також
і
проти републнканського правліния
в
Німеччині.
Всі
реакційні
СИЛИ
старої Німеччини взяли участь
а
демонстрації.Демонстранти облягали французьку амбасаду
і
міжалі-янтську комісію розоружень.
ПІВГОДИННИЙ
GTPM
В
ДОЛИНІ
РУР
ПРОТИ
тющщ
тиџ
.
ПАРИЖ.
14.
січня.
Завтра,
в
прнедїлрк, німецькі робіт-
ццки
в
угдевій
долині
Рур
будуть стазйкуватц
пів
години
для
протесту проти
француської окупаіщ.
-
Сей
страйк
будђ
від
годщги
11і
др
`^Џ.
перед
полуднем.
В
сьому
(
4асІ весь рух буде зачинен}ій^,',.,
(
,
V
ФРАНЦУЗИ МАЮТЬ ВЕЛИКІ НАДЃІ
ЏШІ
ЕССЕН,
Німеччина,
13.
січня.
Фра.чцузн
ХАГЖГЬ
гідап`ніисвоїми грішми
за
іфрду..-Щіо
угля
в
долимі Рур,
але
cnoufca-,pg
юіься,
шо
річно стягяуть
Із
самого под`атку,
який
налоокать
на
добутмй
уголь,
около
біліон
франків
в
золоті.
ФРАНЦУЗИ ІДУТЬ
НА ШУМ
І
ПАРИЖ,
14. січня.
Француська армія
має
завтра заияти
L
місто Бохум, осередок уѓдевого промислу
в
долині Рур.
ММсЧЧИНА
КУПЎЕ
АНГШЙСЬКИЙ
УГОЛЬ
І
ЛОНДОН,
І
січня.
Німеччина зачала
вже
купувати
у-
голь
заграничекі.
Нш.ц
німецькі де-як..имЦ зедізннжі замовили
(
а
А
ИҐЛІЇ
50,OOQ
тон
твердого
ўУдя,
який
к.ачіа.лд..мі мають доста-анти в-січні
і лютім
сьцго року
до
німецьких портів.
ШЬШЕВД
ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ
І
Ш
иї шисииииу
вковшинн,
13.
січня. 4-"
І
оскЦ
СЬКЙЙ
большевнцькнќ „уряд"
видав
до
світа острий протесі
проти
наїз
ѓ
ту
французів
маіпмецьку
углеву
долину Рур,
^
 
"SVOBODA" (LIB1SBTY)
V
FOUNDED
1898.nianne-r.--.ar-a-p-bliehed daily
except
Snndav.
Ж
АІЯО
ОгашПЗігеЛ,
Jersey
City,
NT
J.
О-ГВММ
by the Ukrainian National
A
E.flte-1 by веЩіаІ
ЊТШЛШТ.
і
Baoond Claaa
Mail
Matter at Ми Рані Овен ef
.Іе.ЕАНН
Ctty, N. J. onMarch80, 19U,jUKier the Act oiMarch8, 1879.
SUBSCRIPTION RATES:
Three
etnta
th. copy.
One
JMR
I
7.00Six montha $ 3.76Three mcrttha
'.....$
2.00Foraijrn ond Jeraey City Kates.
On. y.ar $10.00
Six month. $ 5.00
Thr-#
a-ontba ....І 6
І
ШРЕДПЛАТАПООДИНОКЕ ЧИСЛО ТРИ ЦЕНТИ.
На рік
, І
На
пів року }
На
три
місяці
.$
В
ДЖЕРЗИ
Оѓѓ) і
-АГРАННПЕЮ.
На рік
й
На
пів року .
На
три
місяці
І
5.01)
t 2.75
ПАМЯТАЙТЕ
НА
ФОНД
НЕГАЙНОЇ ДОПО-
МОГИ
РІДНОМУ КРАЄВИ
-
ЖЕРТВИ НАЛЕ-ЖИТЬ СЛАТИ ДО:DIPLOMATIC ШШШАТЖ OF GAUC1A,
Ва
кожху аміну
адреси
платиться 10 центѓа.
ТехеЄон .Св
о6оди
ДО
Mi
.ilK-fir-r,
Таж. У. Н. Союаа: 1888
МінЯа-нііагу.
fa
-Ц-ци-іи-,-
ІМІВННММ
не відловідаа.3 Канади
ВЛЛ--ОГ--,
навКєШнІ
гаоаті лише на і. в в. Foreign Money
Order.
Адреса:
-8VOBODA".
П
QRAND
8TB1UBT,
JERSEY
CITY,
N.
J.
411
Southern
Building,
ЇДЯТЬ
І
ТЕПЕР АМЕРИКАНСЬКІ ДОАГПИІГ^ПР
І
АВСТРІЯ
Washington,
DC.
HE-ЧЛЕНИ
У. Н.
СОЮЗА.
Кождий член У. Н. Союза-^нае кількох Українців або У-країноќ, котрі не е членами У. Н. Союза.
Се
значить, шо
12,000
членів У. Н. Союза знає кількаде-сять тисяч дорослих Українців і Українок в Заучених Держа-вах, котрі ке е членами У. Н. Союза. ,
Як
читаєте оповістки відділів У. Н. Союза,.то там бачите,
що
урядники тих відділів просять.своїх товаришів, щоби при-вели на мітинг не-члеиів, яких відділи приймў
,
без вступного
і
до відділу і до У. Н. Союза. А чи великі успіхи сих закликів
і
просьб? Як досі, то не великі. Видно, члени У. Н. Союза нелуже
ДО
серця собі беруть ті заклики і просьби.
А
чому?
Чи
се
така тяжка
праця?
Таж прецінь, як знаєте кількохие-членів У. II. Союза, то вже потрафите болай одного чи однуз них привести на мітинг та вписати в члени відділу і У. Н. Со-юза. Переконати Вам
легко,
бо самі знаєте, чому належите до
У.
Н. Союза; знаєте, які корнети дає організація і яке вона має
ЗНАЧІННЕ
для членів і загалом для усього українського загалу.
А
ќромі того і на мітингу новий член або члениця про се ді-знаються. Головна річ, щоб не зорганізованого заохотити іпривести на мітинг свого відділу.
Се
пишемо нині до
12,000
членів У. Н. Союза, до всіх ра-
зом
і кождого зокрема.Віднині нехай кождий з Вас пильнує не-членів У. Н.Союза
і
шо дня дбає нро'се, аби вони на діл іі по змозі як найскоршестали дійсними Вашими товаришами і вписались до Вашоговідділута до Вашого У. Н. Союза.
Як
так пійде
праця
день за днем, тиждень за тижнем, мі-сяць за місяцем, без перестанќу, то
певна
річ, що дня 31-огогрудня с. р. буде далеко більше
аніж
Г2,000 нас в У. Н.
Союзі.
А
кілько
буде,
се залежить від нас всіх і кождого з нас,членів У. Н. Союза зокрема. VЗачнімо працю, аби в січні, 1924,
було
нас 24,000.
ПОЛЬСЬКІ ПАНИ, ПОЛЬСЬКІ ФІНАНСИ
Й
ПОЛЬСЬКІ МУРИНИ.
В
тижневу ‚.Українськеі Жит-
який
виходить у Станисла-вові, в 'Галичині," у виданню згрудня м. p., находимоотсюновинку:Америці.Жертвенність американськихУкраїнців.На останній
зазив
Правіїтельства Галицької Українизложилиамериканські емі-гранти-Украііщі в 1922 роціпоііад 112 тисяч долярів, цеб-
то
кругло 2 мїліярдн польських марок. Ось, де
наша
сила! Слава нашим
краянам
за морем! Можемо бути ід`
ні,
що народ із такою охотоюжертви й посвяти не згине;не дасть забити себе в ярмо
лі
Вашингтоні -- значить
біль-
ціе
аніж
більше
слів,
сказаних
І.
в Америці. Во то слова від за-кутих братів до братів вільних.
Від
братів біднних і голодних
до
братдв ні бідні ні голодних.Українців Станиславові і вГаличині знають добре і розумі-
ють.
що вони мусять боротись
Тільки
Ми не заведімо старо-
го
краю в його надіях і в йогопевности на поміч з Америки.Тепер кінчиться збірка Фон-
ду
Негайної Допомоги Рідно-
му
Краєвн.
Досі,
як повідомля-ють з Вашингтону, зібрановсього
$17
,000,
а'як постанов-
ленобуло
у Фнладелфії, Па.,сей Фонд має виносити $30,000.Отже ще бракує $13.000. Збір-юнчнться дня 12-ого
лютого
с. p., значить до закінчення збір-ки остається всього тільки 4тижні.Отже, аби довершити збірку,тепер треба тижнево зібрати
по
всіх українських громадах в
х
Злучених Державах $3.500. а
І
а вийде побідно а боротьби
щоби
.
fx то
за своє визволення.
гишцево ГюдаП
Сих
кілька слів від братів $4,000.Бистриці до братів на еем-ij
Ци
.
фоГшмо
се?
Чи
може
американська
Укра-а, котра Позичку покінчилаіавною иобідою, тепер
Фонд
Негайної Допомоги,
фонд
ще'нильнійший. покінчити невда-чею?На се
МУСИТЬ
дати відповідь
кожда
громада. А мусить дативідповідь таксамо, як
було
при
' _.
S
Лозинці.
Успіх буде,
як, тільки будеоспіх і то поспіх в кождій гро-своїм иравительствомзаграницею. Але вони тежють добое і розуміють, що те-маді.пер ночи не можуть удержати
j
giправительства заграни '
.
І
тому вони так радіють,
І
мернканські Українці не
южуть
програти. Вони не
мо-)
ськ
,
ОКУТЬ
ніколи програти, де хоукраїнська еміграція в
Лме-І_;
їх
вкручує. А прийде часстарий
край
за се відплася українській емізнесилення.Господарська політика Со-вітської Московщини на Укра-ричинила страшний го-
лод.
Доти Московщина
забвра-
ла
й вивозила з України Збіже,дж перемінила її в^пуствию го-
лоду.
V
````"Т
Повстання, які так непокоїлиокупаційну московську владу впопередніх рокахў в
1922
-ім
ро-зовсім затихли.
Тому
й почалася в 1922-ім лікіпдапії фікції, ніби-то Ўкраїнська Радянська Респу'блика
І
незалежна
держава.
Підчас мирових переговорівміж Польщею і'Совітською Московщнною в Ризі світ почуівід Совітської Московщини в'и-чснеіінє, що Українська Радянська Республика не входить всклад Російської Соціялістнч-
ної
Федеративної СовітськоїРеснублики, тільки є окреманезалежна
держава,
яка знаходиться тільки в союзі з Росій-ськоюСоціялістичною Федера-тивною Совітською Республи-
кою.
Таке винснсннє чув світ іпізнійше, коли сього Совітській Московщині
було
треба
-
В 1922-ім році ми бачимо лі.ќвіданії сеї державної окремішпости й незалежности ЎкраїнськоїРадянської Реснублики. ЗІокремої незалежної
держави
вона стає вже тільки складово-І
ю
державою Російської Соція-
лі
 СТИЧНОЇ
Федеративної Совітської Реснублики. Справи за-граничної політики, справи війсќові, справи фінансові, справиторговлі,справи
лучби
(комунікації) виймається зпід комнетенції Української РадянськоРеснублики і переноситься підкомпетенцію Російської Соція.етичної Федеративної Совіт1я, Чехословаччина, Ні-меччина, заключивши договір зУкраїнською Радянською Рес-`публикою,пустила до себе їїциильоиатичні заступництва, авідмовила в дипломатичних
правах
дотеперішнім дипльо-матичннм заступннцтвам Укра-інської Народньої Республикн.
`
І справді в Австрії, в
Чехо-
моваччині, в Німеччині "появи-шся дипльоматичні заступниц-гва Української Радянської Рес-
іубликн.
За те дотеперішні дипльомагичні заступництва Українсько'НародньоїРеспубликн або зліквідовані або знаходяться в ліквідації.
В
Німеччині
ХОДИЛО
також
о
се,
щоб дістати в свої руки па-лату посольства УкраїнськоїНародньої Республикн.
Тз
тепер, коли вже сі
ЦІЛІ!
осягнено, говориться, що „фе-деративне будівництво радяи-сьюіх республиќ" вимагає од-ноцільної `міжнародньої
полі-
й одноцільного дипльо-матичного представництва, і
ѓому
днпльоматичні представ-
ництва
окремих радянськіќреспублиќ повинні бути знесе-ні іі 'уступити місце о`дному од-ноцільному заступництву феде
ративному,
себто московсько
му.
Так іде ліквідації фікції дер-жавної незалежности Ўкраїнської Радянської Республнкіна протязі
1922
-ОГО
року.Поза тим на Великій
.`ў
'країні
.тол
і
'СІІЛС
В
звязку з сим треба
зазна-
чити сю маніфестацію націопальної єдности всіх ўкраїнських земель і всіх Українців,де
ВОНИ
не перебували бн, якапроявилася в підмозі для бо-ротьбн з
голодом
на Україні.Розвивається на Великій' У^днть о боротьбу проти
ПОЛІ.-
jiiii
і се мають переказати -ста-
IГрому
краєви
дня 12.
лютого'
С
р.
В
передодні польських виборів
писав варшавський
коре-
сііоидєнѓт
поважної німецької ліберальної газети „Фраикфур-тер Цайтунг" про польські фінанси таке:
Польські
фінанси се найчорнійша сторона в новійекономічній історії
Польщі. Головною
причиною сьо-
го
е величезні кошти удержування армії, пропорЦіо-нально до потреб за великої, та абсурдне поширение їїцивільногоуряду. Держава має тепер понад
350,000
платних урядовців. Видатки на урядників, місто змен-чатися, зростають безупнну. Дефіцит на біжучий (т. е.1922.) ріќ обраховувано на 130 біліонів польських ма-рок, але загально припускають, що він на'
ділі
досягневисоти 522
біліонів
марок. В січни 1922. року
було
два І^Гкров
^ї^і%Гщі
біліони
марок паперового гроша
в
обігу;
в осени
(того
самого
року)
його
було
вже 350
біліонів!
ЗаграничнІдовги
Польщі,
головно за достави воєнного матеріялўта муки, виносять коло 1000 біліонів марок; а публич-ний довг при кінці року винесе разом неймовірну суму
2400
біліонів марок."Фінансове положенне
Польщі,
якого ясним образом є отсі
цифри,
стоїть
в
тіснѓи
звязи
з її звграннчиою політикою. Фі-пансове положеине не лишень наслідок аваитурничо-розби-шацької політики, але й його причина.
Загнана
через `своївійни в таудне"фінансрве положенне, Польща старається вир-
ватися
з нього через нові межинародні авантури. Як
картяр,
що
програвши весЬ м`ѓетоќ, зичить грошей, шоби відбитися;як злодій, що захоплений на горячім вчинку, вбиває свідкасвого злочину; як кровожадний опришок, шо
голос
сумлінин. d
!
старається заѓлушити_все новими та новими злочинами;
J
так Польща,
нахапавшися
ЧУЖИХ
країв, не може удержати
без
великої армії; а сеї не жоже удержати без грошевої по-
-моАи
чужих, держав, а сеї не може дістати не вислугуючисячужим політичним звантурам.
Щоби
удержати в своїх рукахзрабовану Східну Галичину, Холмшину,
Полісся,
Волинь, Білу
Русь,
Вильну, ґданьск та
Шлеск,
вона мусить віддатися в повнуќурат
елю
Франції, стати її служанкою, підтирачкою,, наложни-
иею,
накритќою,  всім, чим. Франції подобається и зробити.Польща мусить зречися своєї самостійностн та перемінитисяв французьку кольонію, Поляки мусять сповняти супроти своєїпокровительки таку саму службу,'яку для Франції елрвняли її
африканські
кольонії. ^
Кол'и
Франція посилає тепер зі заходу на Німеччину своїчорні війска з Мйрока, а зі сходу щўе
Польщу,
то се е лишеньобразом представленім; межинародного відношення межиФранцією .та
Цольщею:
Польща через свої великі захланні ам-
'
бііії
зійш.ла доястановища Муринів з французьких кольоній вАфриці. Загальна русявість Поляків не зміняє
факту,
що Фран-
,
ція має
білих
Муринів вад Вислою та чорних Поляків у Африці.
УКРАЇНА-1
1922-111
РОЦІ,'
(Віл
власного кореспондента).
щини проти державної неза
ІЕЖНОСТИ
України.
І
тому Совітська Московшн-ча. йдучи боротьбою протидержавної незалежности Укра!ни, голосила: Ми не боремося проти державної незалежности України, тільки проти тоїформи української держави, я
кою
являється Українська На-ітодня Республика, бо та
форма
е
ворожа інтересам робітників
і
селян. Замість тої форми михочемо установити таку ф'орму
УКРАЇНСЬКОЇ
держави, яка ле-жнть в інтересі робітників і се-
лян,
хочемо установити Укра-їнську Радянську Республиќў".
В
ііоведенню московської со-вітської влади на Мсраїнї мож-на виразно
завважити,
що чимсильнійше розгорялася бороть-ба за державну незалежність У-країни, тим сильнійше зазначу-вала Совітська Московщина,
що
Українська Радянська Рес-ублика є назелажна україн-ська
держава.
І
все. кбли та боРеснублики, як справні країні нове національне життє
;
іі
для'.цілої федерації. про яке, говорять усі, що
ПРИ-
Сей
процес позбавлюваішя бувають звідси. Українськ;
1
Української Радянської Респу- школа, українська церков вихобликинавіть тої фікції держав; вуеть нове, національно свідо-
иої
незалежности, яку вона дО-Іме поколінпє.си мала, ше не закінчений. Але!
В
сім і вся надія на
будуче,
його тенденції ясні. СовітсіСумний образ пересунетьсіперед нашими очима, коди міг)поглинемона життєської Землі й Українського' На-роду. в роігі,
який
отеє відхо-лить від нас у глибінь віків.Українська Земля розділеніїпроти волі синів свої'х на'чотн-ри части і ніде Український На-рід не є Господарем Х$ќра'пі-ської Землі, а скрізь панують на
НІЙ
І
над Ним чужинці, 'вороги.Український Нарід боретьсяпроти ворожої неволі, найліи
і
Української Землі нежертву за
Волю
Матерн-Украни. І ся любов Рідної Землі, якаведе синів її на найбільшу жер-тву,  се одинока
ясна
зорясеред хмар неволі, які
вкрнва-
ють небо .України.Вона, ся
ясна
зоря, віщує Во-
лю.
Коли
вона прийде, яких щ^
жертв
треба
буде,
щоб її здо-
бути,
хто,се може знати...Кождий Українець знає
тіль-
ки'одно: боротися треба, не
літи
жертв,',не підд'аватися во-!ротьба'втихала, Совітська Мо-рогови, а
Воля
України прий- сковщина переставала говори-
де,
му^ить прийти.
А
поки-що сумний образ пепе(гтве-гьсяперед нашими очи
УІ^АТНСЬКА'РАДЯНСЬКАРЕСПУБЛИКА.
Ўкращська Радянська Респу
аика.^.Така
назва.
А дій-сність? В московській неволі!Була би
зайва
річ доказуватиІінтерес не був' помітний, таміна сім місци, що Українська Ра4СоВітська Московщина висту-дянська Реєпублика не ісѓнує,
f
ІСТНУЄ
тільки московська
оку
ти про державну незалежністьУкраїнської Рад'янської Респу-блики, а починала говоритипро її залежність відМосков-щнни.
В
міжнародній, політиці Со-вітська Московщина все малана увазі, що європейські дер-.
жавн
можуть бути заіитересо-
вані
в їстнуванню незалежноїукраїнської держави. Де сейпала яќ спадкоємниця царської
...
‚Росії.
За те, де
тільки
треба бу-гнація на .Україні. Се вже
ЗНАЄМО
числитися
З
можливістю, щокождий, хто тільки хоч'е знати.
Совітській Московщині
ска
І
кождий, хто хоче знати, жуть: „Ти не маєш
права
вистузнає, що Совітсбка Москеязщи-'пати від імени України", таміна виконує свою окупаційну московський народній комісарвладу на Україні під зверхньою заграннчних;
справ
Чічерін вн-формою Української Радян-,аодив на сцену
голову
Ради На-ськоі РеспубАнки тільки з Так-іродніх Комісарів на Ўкраїні Рагичних причин, які мають своєжерело як у внутрішній так і вміжнагіодній політиці, У вну-трішній політиці треба-ж
було
чимсЬ
закрити
дійсне Ьбличеборотьби совітської Москов-
KOBCBKQRP,
заявляючи:
Ось
вО-на, -Украша.'`-вона.
наша
союз-ницяі" "``
і -
Ся
політика Совітської Мо-сковщини дуже ярко зазначи-лася'на "
і
Московщина йде до такого самого обеднання й обмосковлсиня всіх земель, над якимипанує, яке
було
все цілю цар-ськоїМосковщини.
Сей
процес обєдинення й обиосковленнй йде під фірмою
)едератнвного
будівництв.:радянських рсспублнк". Дт:
закриття
обмосковлюючнх тенденцій пропонується навіть назва „Федерація радянських республик".
В
области міжнародньбї політикн Совітська Московщинависуває фірму Української Радянської Республикн скрізьтам, де'сього треба, щоб панестій, удар ідеї української державної незалежності!.Иайиркійше ся політзначилася на мирових псрего-ворах з Польщею в Ризі. Туттреба
було,
щоб Польща від-реклася від союза з і`оловоюдиректорії Української Народ-ньої Республикн Головним Ороманом Петлюрою як пред-ставннком української
держав
пости, і тому тут виступила У-
країнська
Ра'дянська Республика як окрема
держава,
соіозииця Совітської Мо'сковщини.Польща заключила мир з Українсько`ю Радянською Республикою і через те саме обовя^aлncя не
прмзнавати
ніякої ин
шої
форми української
держав
ности. ` ' ` ^(Иншачріч,щоПоаьща радозгодилася признати УкраїнськуРадянську- Республнки, бо сеоявало н привіДу)Килитися від)своїхзобовязань супроти Пе-
тдюри).
. -
Ту
саму політику)веде Совіт-ська Московщина в 1922-ім ро-ці скрізь, 'де сього треба, щобнанести удар українській дер^-жавности. -.
^В
торговедьно-політичних до-говорах з Австрією й
Чех'осло-
ваччиною виступає УкраїнськаРадянська Республика
(
як окрема
держава.
SI
До
договору, заключеногоміж Німеччиною й РосійськоюСоціялістичною Федеративною)Совітською Республикою в Ра-пальо підчас міжнародньоі. кой-ференції в
Генуї,
приступає сґ-після Українська Радянська)Республика як окрема договір-На сторона:ка
справа
підлягає
МІЖНАРОД
йЎо
У
вирішенню.
ч
В
кінці треба згадати, шоМіжнародня
Унія
ТйваристиСоюза Націй на шестім зїзді вПразі в червні 1922 р. призна.і іГаличину окремою 'державної,,територією й на сій основі при-няла Західно-Украшське (Га-дицьке) Товариство Союза На-цій в склад
Унії{
а
також
ухва-лиларезолюцію про потребувирішення 'галицької справи.
Сим
українським заходампротиставить Польща свої заходи, щоб
ОСЯГНУТИ
згоду вдиких
державан'танти
на анксію Галичини. Сі польські ...ходи не мають доси успіхів.Рівночасно Польща, маючивладу в Галичині, переводитіфактичну анексію, чистячи і
те,
що на основі довершених
фактіѓ
лекше буде осягнутії
5ГОДУ
великих
держав
витай:..на правну анексію. ,
г;
'
Пісія
того,
як в 1922-ім ротПольща перевела поділ
Гали
чини на воєводства, при чім на-оуіиилаграницю між Польшем,
Й
ГаЛичиною, - в 1922-ім ропіѓякими
актами
фактичної анексії являються передовсім: фак-ти про самоуправу галицьких,воєвідств, ухвалениіі польськимсоймом. і иереведенне в
Галй-
ЧННІ
виборів до польської"сойму й сенату.
Оба
сХанексінні
акти
зустрівукраїнський
нарід
однодушнимпротестом, а проти переведемця виборів до польського
соі:
му
й сенату
виставив
одноціль-нЧп`і фронт бойкоту виборівкараючи смертю тих, що тойтрронт хотіли проломити.
Є
се події останнього 'часу,нони обговорені докладно в о-кремих статтях і тому висхане
ї`х
тільки коротко зазначити.
Під
кінець 1921-ого року`ви-стріл українського офіцир'а СтФедака ло львівського воєво-дп Грабовського й начальник..польської
держави
Пілсудсько-
го
був неначе першою ластів-
кою
тої активної самообороні'
АЛИЧИНА,
ВОЛИНЬ,
ХОЛМ-
до
якої перейиюв українськиі.
ШИНА,
ПІДЛЯШЕ,
Т'
1 В
В
л "
М РШі:
Ся
активна
самооборона ію-Перехеднмо до українських лягає в нищенню ворога всімќ
емель,
які знаходяться в
поль-
способами, як нищеннє
держав
ькій неволі, під окупаційною ного і приватного ворожоголадою
По`льщі.
' , .маєтку, вбиваниє агентів воро-
жої
влади і т. д. Подробиці Гівисліди сеї акції' відомі.Правне иоложеннє сих земел
ніломе.
Галичина знаходиться підіпольською окупацією на основірішення Найвисшої Ради Мирової Конференції з 25. червня1919 р. Творить вона зі стаио
виша
міжнароднього
права
окрему державну територію,
ЯКІ
знаходиться під суверенністювеликих
держав
антанти, які ма-
ЮТЬ.
ВИРІШИТИ
її'
ДОЛЮ.
За се вирішенні йде вся
поль-
сько-україпська боротьба.Українська Національна-. Ра-да, яка з волі українського на-родує носителькою державноївлади на території Галичини,через свого Президента д-ра'Євгена Петрушевича й утворе-не ним правнтельство робитьна міжнародній арені заходи,шобивеликі
держави антанти
вирішили
долю
Галичини і що-
би
се внрішеннє випало по во-
лі
українського народу,
який
домагається усунення
поль-
;ОИЖСЬКОГО
договору, в я
t^n^^J^fr^
нські землі
'
відступ...
Після
періоду, в якім тількипоносив, утрати, наступив пеп'од страшних масових репрс-
сій.
Польська окупаційн^^н.;за, не моѓўчи дістати н снбі рукй невловимих борців,
стара-
ЃТЬСЯ
залякати цілий нарід.
В
Галичині заведено воєнну Дніѓвтўру під командою ген. Гал-
тєра,
наглі суди видають і ви-
ЧОНУЮТЬ
присуди смертн бінайменшого доказу виші, кол
20,000
У'країнців наповнює вяз-
х
ннці.Так кінчиться в Галичині 192гйй рік.Одначе ті масові жситстокости не залякають українськоїнароду, тільки скріплять йогонепримиримість і
заваятте
н у-досконалять методи боротьбі:з польським ворогом.
Волинь,
Холмшину
й-Лілля
ше
^вважає
польща часґямипольської
держави
на осноідержавної незалежности Сали-йни.З успіхів, які мали-сі заходи
ув
г
1922-ім році, треба-тїередо-всім зазначити: піднесенйЄ
j
rt!-'
лицькоїсправи на міжнароднійконференції в
Генуї,
де,держа-ви, які скликали конференцію,!ствердили, що ся
справа
під-Иягає міжнародиьому вирішен-
ІчГю,
і становите'ЗагальнихЗборів Союза Націй в Женеві,які. поновляючи свою .ухвалуікхльші Українська
Радя
'иськ,:
Республика.
'
На
сих
землях  мов
острів
з моря безправства й нВоиль-`тва польської влаДн'  виричає світлий
факт
українське;побіди лри виборах до по.и-гькнго ^ойму й сенатўу.Можна бути
ПЕВНИМИ
що у-коаїнська репрезентація снх з'с-мельўпольськім соймі н
сен;
ті розуміє і сповнить свій обп-з 1921-ого року, приняли на
за-іаязок
супроти всіх українськн
(земель,
які знаходяться в
полі
ській неволі ,Поза сим треба зазначити наукраїнських землях під
полі
сіданню 22. вересня 1922 р. от-
сю
резолюцію: Збори Союза ^Націй поновляють бажайиедругих зборів з 27. вересня 1921
У
p.,
яке має на ціли, щоби Радаісьтіою окупацією "націоніи.т-Союза Націй звернула, увагу.џрацю на всіх областях
суспіль-
іголовних
держав антанти
на
уЧЬгого
життя: боротьбу за ріднуправильненне в найблизшім ча- :чко.іу, яка знайиіла своє
завср
сі
політичного.становиша Схід- іи'енне в заложсніяб тайного
У
протязі 1922-ого року. ^ Чому? Бо ходить о`се,
щобиМ'
Ѓ^ММША^ММІММІДНЯІ
ної
Галичини'.
Далі
треба зазначити, в ан-
ґлійськіМ"і
італійськім парія-менті на протязі 1922-ого рокуікілька
разів
стверджено від і-іггельств,що галиць-краінського університету, пр'а-
пю
шлрозаутном- луклаінської
духоаоГ.,
культу`ри, господар-ську Діяльність украпйькях ор-ганізацій і, найвржнійще^ зрістобеднання між. галицькими У-
 
'СВОБОДА,ВТОРОК,
16-го
ячня,
і№.
К
раінцями й Українцями
Воли-
ч
!
Холмшнни
й
Підляша.
І
усіх
тих зе'мель творитьсядна' українська національна
к-мііость,
о
(
яку розібЮтьсі...п-ські змагання до пануван-
(і.ід
українськими землями.
БУКОВИНА
И
БЕСАРАБІЯ.
СІ
дві невеликі українські зе-
м
,іі
стогцуть під румунськимярмом, яке так само
важке
як
,
ц,ське або ще й важче,
Ьсоб
іно,
що невеликі сили сих у-
.
іісі
.ких
земель не можутьутворити відповідної оборон-
ноі
акції.
П
Ьссарабії, яка `перейшла під
Румунію
майже безпосеі^дщ
-піл
ярма
царської
Росії,
не
-спіло
те
було
запустити
міц-
н
і
коріння українське напір-
iu.ii.iic
житте. Тут змагання ру-
улк
.кої
влади йдуть до
того,
не допустити до розвитку
-.кр.
національного життя,
тіль-
ки
`.мупізуватн
край.
1 І
)УКовині,
де за часів Ар-
українське
національне
Ж
иттє
було
запустило `Лине
ічнє.
румунська влада всіми
;
.
паміі
нашить українське
національне
житте, щоби під-готвити грунт під румунізаціюкраю. _Українська православна цер-
V".,
українське шкільництво
іііі
!
ні
І
заступлені румун-ськнм
N
країнській мові віді-
і
.. всі
права.
Українська ін-
ѓі
іііі
н ці я ііереслідуваііа і  на
t
кіл,мі (находиться на держав-
,
,КОІ
переноситься до
Румунії
', .і на її місце прнсила-
ѓться
інтелігенцію румунську.З українським селянством ор-гани мунської влади пово-
л-:::,
і
як
з Неграми в часахіва. К'ольонізація україн-ськоі землі румунськими сели-нами в повнім розгарі.'Українські громадянство бо-рониться як може, одначе його
ги
їй
-.а
слабі.ІЗ останніх днях приходять-мости про масові арешту-
ваші
і.
спричинені ніби-то тим,
що
румунські власти впали наслід української організації са-
v
юборОНЙ.
Побажтаи-б, шоби буковив-
љќя
секція Української Націо-
:і. іьної
Ради, яка має обовязокібороняти Буковини передіміжнароднім світом, проявлял
ну
діяльність.
'.Ў'КАРПАТСЬКАУКРАЇНА.
карпатська
Україна, се т
.... і
в 'українських, земель, яка
:
нѓі віки стогнала під мадяр-кнм ярмом,
втративши
май-національну свідомість.Мирові договори Версай-
і иіі і
Сен-жерменський гово-іять про неї, шо в,биа
х
має пале
В НАШІЙ ЗАКУТІЙ ОКРОВАВЛЕ-
В
КОБАКАХ 3
,
ATOA ЧАС
.
ПРИПА
НІЙ ГАЛИЧИНІ
ДО
У. Н,
СОЮЗА
ВСІЧНИі
лютім
-щ
НАРОДНОГО СОЮЗА
БЕЗ
ОПЛАТИ
ВСТУПНОГО.
КОРИСТАЙТЕ
З- НАЃШ
===
0БЕЗЇ1ЕЧУЙТЕ
СЕБЕ
І
СВОЇ ДІТИ.
вѓи одешлєми Паньі до Вар
шави
і дами наилепшовн `по-ЧсхословенськоїРсс-іублики як „автономна терито-
1
Українців
(„des
Ruthenes")південь від Карпат. Окремийдоговір між великими
дсржа-
вами
антанти
іі Чехословаччи-
іі
ќі
іабезпечує
Закарпатській
Україні широку автономію, яка
"ін.
під міжнародньою охр-
`
тою Союза Націй. Основніпостанови сього договору проівтономію Закарпатської "країни творять складову часть
1
'нсти
ЃЎЦІЇ
Чехословацької
і`'
СПУ.'лНКИ.
s
Віл
коли з Закарпатської У-країни впало мадярське ярМо,."'улилася вона до новоп:
життя
ОдяаЧе
знаходиться вон`і ше в початковім періоді Шу-
кання
національної думки. Йд..'оорогьба між українською наиюнальною
ДУМКОЮ
Й
МОСКВО-
і'ітьством.Зн'аходить прихиль-ііиків
також
ідея окремої на-одности
4
Закарпатської Украви, ідея, яку використовуютьмосквофіли дія своїх цілий.На сім шуканню зійшов і тс-пітній рік.'
Було
би бажано, щоби, cciljпроцес кристалізації національ
1
і
думки
завершився
як найшвидше, щоб тоді, коли
Закар
ітська
Україна
одержить за-перўчену їй міжнародніми-договорам'и й чесько-словацькоюконституцією автонотпію,
Вона
ќступила в новий, період свого
життя
як свідома часть Україн-
`
кої Землі.
Пі-аіа,
II. грудня. 1922.
Др.
Михайло-
ЛозниськнЙ.Голрдівкав коломийській тюр-
м)
покінчена.Ио.тітнчні вязні в коломнй-ські'й тюрмі покінчили 4-днев-
ну
голодівку дня 1. грудня.
До
покшчення голодївкн при-нилася інтервенція д-ра Ів.Ганксвича й о.
декана
Русина.Наслідком голодівки бугат^
вязнів
тяжко занедужало.Карні експедиції в Самбіршині.
У
Стрілках симбірського по-
іту
від чотирох тижнів с-шїтьозкватнрований баталіон вій-ка. ' удержуваного коштомселян.Війско переїло та знн-ін.то весь селянський доробок,гак що-населенню грозить нуж-да і
голод,
зареквіровано па-
шу
і тепер селяне продають
ўдобу,
не маючи чим її' про-ормнти.Війско переводить
(Скоп.)
асевтерунок У'країнців з двохічникін, іменно 1900 і 1901.Карні експедиції в Жида-чівшині.На ЖидачівшіґНу впало нове
:ихО.
Щоби
не
ДОПУСТИТИ
ДО
.бунту"до того повіту спрова-джено"баталіон війска із 60 п.
-(Сќон.)
кн-ну.тнсь на
село
Київець й пере-
ІИ
всьо, що
було
в
селі.
Перс-
ШІИ
кури та гуси, жовнірирнмушу вали селян складати
по
15 тисяч на 'удержання баталіону. У селянки Стручихизареквіровано свиню, так самов Холякова і в сиріт по
Мнко-
Магдіші, Такіж самі инзроблено'в
селі
Держові, девід селян забрано по
30.000
мп.контрибуції.Черниця, Пісочна, Руд-ложи.та по 2 міліонц мпрок.
н
Німа кому
уткнутись
за на-родом, тим
більше,
що в місцінема пароха ні завідателя..Карна експедиція в Брідщииі
В'
тижденьпісля виборів доШннрева пов. Броди, села вії
пою'
цілком знищеного і до те-пер
п'{Ь'не
відбуйованого:''ком-манія піхоти і сскадрона
кава-
дерії.Поручник від кавалерії
заявив