Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1923-016

Svoboda-1923-016

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

 
SVOBODA
ч
УКРАІЩ^КИЙ
ДНБВНИК
UKRAINIANDAILY
?У
?Я
"?6вг
ОРГАН
ЗАпОМОГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАІИСЬКЛИ
НАРОДНИЙ
,
СОЮЗ
В
ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХАМЕРИКИ.
p
W:
.
. .. ; .
"ГЙС1АІ ЄЕОАЯ
OF THE
UKRAINIAN
-ATI0N1X А88ЄСІАИвЯ,
ЬмГ
ЦЕНТИ
РІК
XXXI.
ЧйсдЬ
11$.
Джер.3и Смт4, Н. Даь, пятниця,
19.
січня,
1923.
VOL.
XXXI.
. No. 16. .-І-я-еу dry, N. J
n
Friday,Ja.nu.-uy
19, 1023.
THREE CENTS
ВЖЕ СКОРО КІНЧИТЬСЯ
ЗБІРКА
НА
ФОНД
НЕГАЙНОЇ ДОПОМОГИ РІДНОМУ КРАЄВИ!
Українські громади: Подбайте
в
найблизших днях, щоби кожда
з
Ваших громад
була
достойно заступлена
1-аН
іft.fi; .SH
.M
Уряд
покінчуевійну против
ПРОГРАШ
ПОСТУПОВОГО
ЛПТЕЛ
РАК,
Аркензо, 17... січня. 
Завдяки
старанням мі-шевого
шерифа
та суду вдалося застановити дальші вибухи
занорушеиь
проти страйкуючих зелізничих робітників.
До
судузголосилосядвох страйкарів з зізнаннями на
Себе,
шо
вони підпалили зелізиичий міст. Суддя засудив кождого з
них
на
7
літ вязниці Богато Страйкарів, завізваннх до
суду,
незавилося на росправу, видно, зі страху перед
лінчом.
губернатор стейту
наказав
розвести слідство над лінчомстрайкаря. Провідинќ страйкарів П. Венебел
заявив,
що товпа,котра повісила страйкаря, мучила жінки страйкарів.
ПОЧИНАЮТЬ КОНФЕРЕНЦІЮ
В
 СТРАВІ
 ВУГЛЯ.
НЮ
ИОРК,
17. січня. 
Завтра
починається тут конфе-ренція представників маклерської
юнії
та властителів копаленьвугляз центрального вуглевого округа що обіймає стейтиИдинойс,Иидіяиу, Огайо та західну часть Пенсилвеиії. Будутьвони старатися дійти до якоїсь згоди в справі умов праці, якімають обовязувати в тім окрузі від 1. цвїтня.Кожда сторона заявляє, щр вона бажає мирної тголагодиспірних питань. Рішенне конференції
буде
відноситися до яких
ЗіО.ООО
робітників вуглевого промислу.
ЗАКЛИК
ДО
АМЕРИКИ
"ПОМАГАТИ
ЕВРОПІ.
ВАШІНГТОН,
17. січня. Так званий Комітет
Сто
для За-граиичних Справ при Національній Горожанській Федерації,
шо
має на ціли довести
до
кращого порозуміння межи під-приємцями та робітниками,
.застановлявся
Нині в довгій дебатінад внесеннєм Д Тобина, скарбника Американської ФедераціїПраці, після котрого Комітет Сто мавби зложити якусь постій-
ну
організацію для поширення серед американської
суспіль-'
пости кращого знання межидержавннх подій.
По
дебаті плян Тобина принято, і постійна організаціявізьметься за працю
коло
збирання та розширювання СередАмериканців
фактів
про заграннчну політику з тою
ціллю,
щобидати їм підклад до розумного
осуду
в заграинчннхсправах. і
х
КОНФЕ.г^ЩЯ
В
СПРАВІ
АНГЛІЙСЬКОГО
ДОВГУ
БЛИЗКА РОЗБИТТЯ.BA.miriTTOjrt
17.
січня. -Конференція. межи англійськи-ми та американськими державними представниками, що від-бувається тепер у Вашійѓ
тон
і
та радить
над
^особами
сплати
англійськоговоєнного державного довгу, опинилася на мер-твій точці. її грозить розбитѓе, і англійські представники відайвернуть до
Англії
з нічим. - .Спірною точкою межи представниками двох урядів е пн-таннє процентової стотги.
Хоч
конференції
були
тайні, мимосьоговийшло на верха, що англійські представни'ки домага-лися зниження відсотків До 3 нроцентгв, на що американськіучасники конференції не
могли
згод йтися, знаючи, що аме-риканський конгрес, котрий ще
буде
мав нотвердпти згодуосібним законові, такої ѓтопи не прияявбн.
Англійські
представники заявляють, що таке зірванне, ко-
либ
воно справді наступило, не означалоОя ше 'повного зірван-ня; англійські представники моглиќ поїхати до
Англії
і пере-конати уряд, тло становище Атяерики оправдане, 1 верну ія яа-зад з ширшими поЬновааетями.
НЮИОРКСЬКИИ ГУБЕРгіАТОР
ГЦ^МЦЛКДАВ
АЯРИСЬКОГОГАРИСБУРҐ,
ПА., 16. січня.З нагоди сс.еї шавгурації
{по-
ставлеяня па уряд) поступовийгубернатор стейту Пенсилвенії,
Пін шов,
заявив,
що
ціллю
йогоузяду
буде:
пригнати зі стейтувсі
садўни;
запобігати безправ-
ній
продажі а.іькоголю
охоро-
няти працюючі діти, жінки тамущини; домити централізаціюуряду;зрівнати податки; змен-чнтн видатки стейту: і т. п.
ПОДВІЙНИЙ
КЛОПІТ
mm
Аш`лѓиськинкорабель До-рин" вислав з повного океанубездротну т.^тєграму, б.іатаю-
о
ратўноќ, бо страшна буря
іу
ненинутопаеикєм. Телеграму діставприбережний ратунковнй уряд,
сей
зараз
вислав на поміч прн-бережну ратункову
лодь
Л`ам-
бЛБАНІ,
Ню
Иорк,
17.
Ў$ЧАШ.
^EILLPJTOLY
обияття свого
уряду,
новий нюйорський демокіштЯЧЯий губернатор Смиг по-
милував
айриського снимнк.вліста та, юивюго провідникаДжеямса
ДМИ
Ларкмна, котрий був
ЗЯСЎЯЖКИАЇЇ
за
#МЛТШУ
анархії^"
нап.нталгтчвиаивійі.. _ ...В
своїм
акті яро^іілумамме Саѓмѓ заявляє,
Ш
.Ларкин
поповняє тяжкий злочин, але він
відсидів
за ньогодосить,бо
Ся
справді веліла на час під-їхати до Дорина" та вратува-ти його від затоплення, однак,командаити .Лампи", які є фе-деральними урядниками, від-Крнди серед .і.ддунку „Дорина''
3,000
бочок
алькоголю,
якийвезено з остовів Західної;
Індії
на' збут иа июйорськім ринку.Урядники, взявши під свою ко-маипу врагований корабель нелишень як ратівники, але якосторожі уряду'. ., ..
СВКРТЬ РОБПТАЖЯ
В
нюйорській дільниці Брон-ксіпогби`засѓѓпаний вуглем 36-літний робтгник Джордж Е-дераШн працював для одноїзеліанич`ої компані`ї, відгорта-
ючн
вугля, що падаючи рівна-ком в величезяіиіі збіртік, роз-скакувалося на боки. Підчас тат
кої
прані вій відай пожитнувся
ЏІ
впав
в пи.аниЦю на
.вутле,
а
вуглє
сипалося на
нього,
покироб'ітник в горі не
завважав
йо-
го
непрясутностті та не задер-жав
,
спаду вугля. Сталося сеоднак аж
В
кілька
Міігут
по йо-
го
упадку, коли на нещасного'
злетіло
вже кі.іьканайцять тонвугля..
Заряд,
довідавшися про.вішалок, о.встгаив сеіічас пар-
тію
, робітників вд'дкопувати.живцем потреб an
ото.
але' за-ким
Його
відкопали, він вже був
:
яежввай.
.
ПРйМІРНІ СЕЛА
В
ГАЛИЧИНІ
Села.Острів' Чорний і Рудафі.тоеарків можуть послужитиприміром., жіртвеямости для
І
других
сіл-
ітрсімад. Оба лі ct-i
ЛВЩІЇЙОПОЬГ
свсягдасГі
.нрояа -о.(
ДЕ
БУДЕ У,
Н
ХОР?
FEBRUARY,
ІThurs. tttOmiba, Nebr. Auditorium
Fri.
2ndDes Moirtes, towa, CoiMeumSat. 3r.i---B'venporI,
lowi,
.
Augustana
Gymnasiu4n
n. 4thMatinne  Milwaukee, Wis.Pilrst TtietfreSwi...'4lbЕуе-іівх  Chicago, III.Aadttoriora TlreatreMD-rSthPeoria, 111. Shrine Ternple.Tues,
64hSt.
Loni$,
Mo. Coliseum.
Wed.
7
Louisville.
Ky. Kosair TempleThure. 8thIndianapolis, ind. (?)Cache Tabernacle
Fri.
9th Cincinnati,
O.
(?).
EmeryAuditoriumt. lothDayton, O. (?) MemoriaeHall or Columbus (?)n. nth  Clevel-.nd,
O.
Masonic
Moa.
I2ttiToledo,
O.
Tuer. Olh  Ann Arbor,.
Mich. Hill,
Auditor himTheatre
i.
16thButler,
Pa. (?)Sat.
17Pittsburgh.
Pa. Syria MosqueSun. 18thYoun-stown. O.
Mon.
19thErie. Pa. (?) Park TheatreTues.
aoth
Buffalo,
N. Y. ElmwoodlMusic Hall
Wed. 21
stRochester, N. У. Eistm;Theatre . , IThurs.
22hd
Auburn, H
Y.
Auditor'
i.
23rdIthaca,
N. У. CorneU Cni-
veЃ-Пу
Sat
24tb
. l!tica( N. V. Utica
State
Armory
Mon.
26tbBfn-hamton, N. V. Kalu-rah TernpleTaes.
i7thScranton
(t)
Town
Hail
Wed.
28JhPotlsvtlle, Ra. Hippodrome
Місце
носѓизі знаками (?)
сіле
непевні.
ля-'.неівррдом' сасятасгі-ироиа -о.іі.чи" ік.мп,о,,ь.ьпл--..^
ФК
Кўрчікбм^іішлн віду-іяина, визначного АмернісаніТяз
же' корсгтаоіііі'-част
около
півічасів а.мериканської революції,міліона.на народні
ціли.
при
1
- -чомудеякі г^'одарі жертау-вали поважніші суки. і;Гз^лексаІІотсгкр  ЗС.тЗОО,
і
^итдь
іТаш-)
іо
Merj-ияа
20ЯО0
і т. я.^
Ларкима
сейчал: ггршеи-і на волю. З огляду на те, що шль-
кох
членів
стейтової
легіслятури
ітрхнжл#за
E
FV
R
J^
XM
^T
лі
стичними
проні димками, дцо також
смдята
в
сіеитеенк
вя.-вм-
иях
за
подібні
зяочжпі,
снодіються,шо Стиит ттамялуе
ТЮИТ^.
Поїшлуяашіе
Лариияа є
удерся
для .атввевріеиіттиіінннго фа-
иатмв
.иу- йде буврозсівсяв ітоггорськім
стейті
за
.яМуОлшеав--
ської
адміністрації.
. ч
СЕНАТ ЖУЧЕ ЗНАТИ
ДОКДАДтІО
ПРО
БОИДЕНА.
SAiTJittTTOH,
IT.
-січня.
-LV
ELANOEW
нарезгигюціюее-наторщ Робинсоиа, .ffH..eH.eaioHy
JVANTRMTMS^TY ТЖЩФЇ
натовк повні іи^рма..і1і про
дмівігитсть
аісеішіг-мюімжю
ріялміого
ЩЖЯШШТШШ
(^ПІЯТТШГ}
ери ^
параційній комісп^сек}ж^стейту відповів, що
ЦЏЏТ
.MPP.
^рЯ^МЄГін^^
ЖЙДИ
КЛИЧУТЬ
СТРОНЬСКОГО
НА
ЛОНО
БАТЬКІВ.
На засіданю польського сой-
му
перший раз виступив з про-мовою редактор Ржечипоспр-
літей'^
вихрещений Жид, відо-Імий юдофобСтаніслав Строн-'
скі.
Підчас ного промови проти,наглого і внеску
СГПС.
зайшов
І
характеристичний інцідепт.
j
Жидівський посол Вісліцкийкрикнув до Строньского, якийявляється йоѓр сестрінком:.Верни до мене, до свойго вуй-ка. До трьох поколінь можеш:вернути на
лоно
своїх батьків,все тобі
буде
прощене!" Орі-
сля
жидівські росли піднеслигомін: Верни до нас! Все про-стимо
тобі!"
Се
викликало на салі сміхи іоплески.Зі здивованєм дов`іда-лися посли, що один з "найбільшзавзятих жндобів має вуйкаміж жидівськими послами.
ПІВ
РОКУ
214,107 імігрантів прибуло вАмерику на протязі першихшести місяців біжучого фіс-чалчрогороку, від 1-го липня
до
кінця грудня 1922. За тогопів року ічайбільше число пе-реселенців в Америку ііостар-чила Італія, саме 41,913.
Англія,
Шотдяіідіяі Ірляндія разом39,670, Німеччина 18^65.
Поль-
ща 17,771. Чехословаччнна 13.j92"8, Росія
Україною)
13,597yJШвеція 7,720, Ромунія
6,917,
Югославія
5.934,
Угорщина 5,-439, Двстрія 4,687. Норвегія 4,-163, Греція 3,292, Франція 3,165,ІТуреччина 2,385, Фінлянді'я2,827, Швайцарія 2.714. Порту-ґалія 2.462, Східна' Галичина2,254, Литва 2,246, Данія 2,212.Пинськии округ"
(Волинь,
Підляше, Білорусь під
поль-
ською
владою)
^,066.
Тџк
як по закону обмежучо-
му
іміграцію взагалі
357,803
і-мігрантів може бути допущеноАмерику На протязі фіскаль-ногороку 1922
і
923,
зна!чить ще 143.696
осіб
мало-биправо приїхати на протязі слі-
Ідуючого
півроку. Одначе в до-зволену квоту залічено ще 1.-509
осіб,
які прибули в
Амери-
ку тільки тимчасово, та потімрішилися лишитися тут і діста-
ли
на се дозвіл, так
ЩО
взагалі
ще
142,187
осіб
може бути'до-пущено в Америку до кінця мі-‚сяцячервня сего року. Одначедеякі країни, саме всі поза-ев-росейські а з етфопейських Іта-
лія,
Греція^ Еспанія і Портуґа-
лія
вже за першого пів року{внчерпалнсвої квоти. З деяких,як Угорщини,
ЧЄХЧУСЛОВЗ^ЧИНИ
ІОіослітвіі',
прибути 'і може
`лЧііц
кількадесять
осіб.Більгііому
числу іміѓраніів щедозволений вступ з Німеччини,
Англії
та скандинавських кра-3
Росії
може тпгнбути ще до.кінця червця
7.787
імігрантів.
Польщі
3,060, з
Східної
Галчини
3,464
а Пинськогр округа4,164. Звичайно, таке числомайбутних іміґрвиттв вже одер-жало поспорти і візи на виїзд вАмерику, так що -на сей фіс-кальниіі рік американські кон
сулі
в `тих
краях
більш
віз навиїзд до Злучених Держав вжене видають.
ПОЧТОВІ МАРКИВЧЕСТЬФРЕКЛИНА
Почтовий, уряд
буде
святќу-
вати
памягьйїетямийа Френк`
je
той
спосіб,
що незадовго ло-.являтьоя нові одда-вентові мар-ки з його портретом. ')Сьогрроку минає
217
ЦЃ
віїіня ўродин Френкдшіа. . ....
И
ІНОВИЙ
УКРАШІКЙЙ'' ЩЌ
І
На і^астапньому
,.BceyKpajH,.j
}шікому
Ґ.
зїз`ді. совєгів. толовоюпреаідії все-українського
BUlKj
вибрано. Петровського,. секре-тарем Єрмошеика; Раковсько-
jro
знову затверД.кено
головою
'україі-ськогосовнаркома"Іпароднім коНісаремвтгутрішніх
ВІІЙШЛАЗ
ДРУКУ
ДАВНО
ОЧІКУВАНА
ПА
ГШППА
ИІЖПІА
ЩЏШШ
в
українській
мові
з,
шатш
 даш
 цікавих
вІдомостий
ЦІНА
50
ЦЕНТІВ.
Француська окупаційна арміяв німецькій углевій долині
Рур
числить вже
тепер
100,000
війска.
ПАРИЖ,
17.
січня.
Плян наїзду на Німеччину, який при-готовив маршал Фош, виконав уже. вповні генерал Дегут.Француська армія в долині Рур числить нині
100,000.
ФРАНЦУЗИ
ХОТЯТЬ
ІТИ
НА
БЕРЛІН.ЕССЕН,
Німеччина,
17.
січня. Франція закінчила оку-пацію рурської области  і вже й перейшла її межі. ОдначеФранцузи снм невдоволені. Вони хотять іти далі на схід. Фран-цуські офіцири кричать:
Далі
в похід, на Берлін!
ФРАНЦІЯ ВИГРОЖУЄТЬСЯ ВОЄННИМ СУДОМ ВЛАСНІЇ-
КАМ
НІМЕЦЬКИХ КОПАЛЕНЬ
УГЛЯ.
ЕССЕН,
Німеччина,
17.
січня.
Француська війскоеа'вла-да загрозила власникам копалень
угля
в долині Рур воєннимсудом, якщо будуть далі ставити огНр Франції в добуванню
угля
в їх копальнях.
ФРАНЦІЯ
ЗАЧИНАЄ
БОРОТЬБУ
З
УГЛЕВИМИ
РОБІТНИКАМИ В ДОЛИНІ
РУР.
ЕССЕН,
Німеччина,
17.
січня. Нині вперве французькіінжвніри увійшли в рурські копальні
угля.
Як овни тільки по-
ЯВИЛИСЬ
В копальнях, німецькі робітники покинули роботу,заявляючи, шо не' будуть робити, поки Французи не вийдутьз копалень..Француська війскова влада хоче взяти власників копалень
угля
яко закладннків, аби в той спосіб змусити німецьких
угле-
вих робітників до праці. Але тут сумніваються, чи се вдасться
і
заповідають, що се може тільки викликати загальний страйкв рурській- долині.
`'
ФРАНЦІЯ
ЗАБИРАЄ
СИЛОЮ
ДОБУТИЙ НІМЕЦЬКИЙ
УГОЛЬ.
ПАРИЖ,
17.
січня. Француське правительство забирає
силою
весь добутий засіб
угля
в долині Рур.За забраний уголь.видає посвідки, `без жадного прире-чення, шо заплатить.
БОРОТЬБА ФРАНЦІЇ ПРОТИ НІМЕЦЬКОГО
ПРОМИСЛУ.
БЕРЛІН,
17. січня. Німецькі промисловці кажуть, щофраіщузи напали на німецький улгевнй промисл, аби здавитивесь німецький промисл і в той спосіб його перемогти на свКтовому торговельному ринку.
АЛІЯНТИ РУБАЮТЬ СОБІ НІМЕЦЬКІ
ЛІСИ.
ПАРИЖ,
17..січня Правительства, Франції,
Бельгії
й
Італії
видали
наказ
вирубу в німецьких державних лісах па лі-вому березі Рену яко кару за иедоставу їм дерева Німеччиною.
'
ГЮС
ПРО
ФРАНЦУСькнИ
НАЇЗД.
ПАРИЖ,
17. січня. Тутешні часописі подають розмовуфранцуського амбасадора у Вашингтоні, Жісрана, з американ-ським державним секретарем
Гюсом.
``
Гюс
мав йому сказати, що він сумнівається, чи Франціяосягне який успіх з окупанії німецько{ долини Рур, але лдоФранція має право до
сього.
'
БОЛЬШЕВИКИ
ПЕРЕВОДЯТЬ
МОЙШІЩ}Ю
ДЛЯ
ПОМОЧІ
у,-
НІМЕЧЧИНІ.
'Т.Ц-
ЛОНДОН,
17. січня.  Тут..инилй'ДНЄ^цик Тайме подає де-пешу з Риги, столиці Латвії, яка повідомляє, що московськийб.мьшевицький
нУРяд"
постановив перевести в
Росії моиілі-
зацію пяти річників для помочі Німеччині, якби вона рішила ,ставити оружннй опір Франції. нтвиі-'
МОСКОВСЬіП БОЛЬШЕВИКИПРдтЙ
РУМУНІЇ.
БЕРЛІН,
17. січня. Тутешня преса полає вісти, шо мо-сковські большевики хотять підперти
Угорщину
війсковою си-
лою,
якщо на, неї напали би Румунія. Вони тоді вислали би вій- -ско проти
Румунії.
ПОЛЬЩА
ОБШЮЄ,
ЩО
НЕ
НА-ТАДЕ
НА
НІМЕЧЧИНУ,
БЕРЛІН.
37.
січня. Німеііький посол у Варшаві. Іашіиѓр.пйвіаомив нЬгепького к-яитілє^а Ку'па, шо по.іьськиіі уряд дав
і
йеаузаїгевяі-wi^ іатопол
сходу
для помочі Франції у її вѓисковій виправі проїм
.І№веч-
.
ЛШ'ІВМІЇНЕЕІ, ШЕЇ ВП,
І
І
БОЛьи4ЕВики
едтноють
Ніл
HA'flO
А
німецьке правнтельстао,вона нападе на
і
нападуть на
Польщу,
якщо
 
"SVOBODA"
(.UBBBTY)
FOUNDED 1898,HPAPWPABLI-HED
DAILY
EXCEPTЙ-COCUYA
AND
HOIIDA-E,
AT
83
GRAND
ST-ЕЕЦJERSEY
CITY.
N.
J.
OM4
BY ABE
UKRAINIAN NATTONAL
AAACEUHO.-,
ІНН.- .
HATTED
BY
KDLTORUL
САВАА-HTEH.
'
ENURT.D AA ВЕЕОХИІ
CLAAA MAIL
MATTER AT THE PEAH .‚.МИ
ВІ
CITY,
N.
J.
ON
MARCH
80,1911,
UNDER THE
ACT
OF
MARCH
1,18T9.
ACOEPUNCE FOR
MAILING
AT
.РЕСІАІ
RAU
OF НИИМММ РГОГШ.1
TAG
В ЯНВНОТІ38 OF THE
ACT
OF OCTOBER
3
1917.
AATHORUAD
JNLY
81,1913
-
1108 ОSUHECBIPTION SATES:THREE CENT,
TBA
COPY.
,
ONE
YEAR
8 7.00
SIX
MONTHA
8 8.76
ТЂЃЃЕЄ MONTHA
8 300
FOT.RIGN
OND
JERSEY
CITY
RATEE.ONE
YEAR
810.00
SIX
MONTHA
8 6.00
THREE
MONTHA
., $2
.36
ГЛЂРЕДГІЛАТА
ПООДИНОКЕ ЧИСЛО ТРВ
На рікНа
ПІВ
року
............На
три
місяці
В
ДЖЕРЗН
СИТІ І
НА
РІК
На
вів року
....У...
На
три
місяці
УКРАЇНСЬКІ
січазі
СТРІЛЬЦІ
З
ЧЕХОСЛОВАЧ-ЧИНИ ПРОТИ БЕЗІМЕННИХ ЗБІРОК
В
АМЕРИЦІ.
УКРАЇНСЬКИЙ
ЖОВНІР-СКИТАЛЕЦЬ
ДО^ВСІХ
.
Дорогих
Братів
і Сестер в Злучених Державах і в Канаді.
Ві
ГНМІЕШИВЯАІЗЖЗ
Д-ит-ггьсв
10
ценгга. "
ПЇЗт JbobuaPi т`ЦЧОіщтф.
ТАЯ.
У.
Н
СОЮІА:
188В
ВГІ
АЖШЕ
НА
Т.
ВА.
ГС^АІЯ-
МИ-Е-^ТЄЕГ-AJTOCCBI "BVOBQPA
-t
88
GRAND
ВТВВКТ, JTTRSKY
CITY,
N.
J-
МОСКОВСЬКА
ГАЗЕТА
ПРО
УКРАЇНУ.
Московська газета Свободная Россія". яка виходить вШикаго.Ілл.. помсітила у виданню з 15-ого с м. статтю М. На-льотова п. з. Украйна", яку отеє подаємо в українському пе-рекладі: '
УКРАЇНА.
VУкраїна, сей
край
пшениці і чорнозема,
край
пісень і тан-
,
ців, як його звали,
став
нині
краєм
горя і
болю.
Не
вдалось ані створение самостійної України, ані обед-нанне Східної Галичини з російською (дніпрянською) Ўкраї-
ною.
Край страшно знищений та неймовірно
обіднів.
В
Галичині від 1914-ого до 1920-ого року
були
безупинні
Qoi,
а минулого року
було
повстанне.
В
Києві влада мінялась 18 разів. Були і Німці й Австрійці,
і
Петлюра і Поляки, і червоні, і
білі,
і зелені, І Скоропад-ський і Раковський.Безперечно,
кожда
влада їла, пила, збирала податки, мо-білізувалажовнірів, реквірувала
хліб,
худобу
і вози, але ні-одна влада нічого Україні покищо не дала.На Україні страшний
голод.
По городах
(містах)
людимерзнуть і мруть від недуг; урожаї
лихі;
засіви на слідуючийрік маленькі; коний втроє або вчетверо меньше ніж
було
передвійною; дороги непроходимі.Богатий
край
зубожів.
Не
весело і в Галичині. , ,Галицький селянин як був під польським поміщиком (ді-дичем) так і остався.
Час,
коли можна
було
освободитись від
Польщі,
страче-
но,
а повстанне минулого року не дало ані
краси
иаі радости.Спалилиоколо сотні панських фільварків. Від
того,
без-перечио, великі страти панам, але невеликий прибуток і се-лянам.
Убили
десять до лвайцять поліцаїв і жовнірів, але пе-реважно мало в чому винних, а пани сидять собі у Варшаві абозаграницею.Повстанне скінчилось нічим, бо й годі безоружним селя-
'
нам-боротись проти правильної армії.Гірка твоя доля, Україно!Безперечно, все те перемелеться і мука
буде.
Але коли?
.
' .
Ми
подали статтю в цілости, аби показати нашим чнта-чам, шо вже й Москалі інакше думають, говорять 1 пишутьпро Україну.
Ще
недавно у них не
було
України, а нині вже е; вже до
неї
ліпше ставляться; і навіть жалують її. '
Се
значний поступ.
Годі
вже Москалям заперечити істно-
вання
України, коли бачать, що мимо таких страшних мук і
недолі,
які вона перебула, вона всетакн жие, ісѓнує, і будеісѓнувати. Все перемелеться, як
каже
автор, і мука
буде.
На се повинні особливу увагу звернути наші москвофіличи „карпаторосси". Як вже Москалі кажуть тесаме що Україн-
ці,
так шо-ж лишається їм. Ані Українці, яких москвофіли ки-дають, ані Москалі, до котрих хотять прилучитись- їх не хо-
ТЯТЬ
знати. Чиж не ясно їм, що їх
Ідея"
схоплена з воздуха
і
не має в собі
нічОТо
реального?
До
сеї статті треба ще завважити, що Україна так
зубо-
жіла через Московщину. Добром з України московські
боль-
шевики годують Московщину. Наслідок сього такий, шо в Мо-сковшині не видно дійсного
голоду,
а на Україні
нарід
Масововимирає з
голоду.
Отеє дала Україні большсвицька влада са-мостійної радянської української републнкн". Се дар білока-менної Москви Україні.Зазначимо теж ,шо
Польщі
помогла
заняти
Східну
Гали-
чину власне большсвицька Московщина. Перший раз, коли взимі 1918 і 1919 року зачала війну проти України власне тоді,як `Польща напала, на Східну Галичину, а другий раз, коли вРизі 18.
марта,
1921, відступила
Польщі
Східну Галичину
Холмшину,
Поліссе,Д.західну часть
Волині.
Вкінці
згад.МІНІОІ
^ринних" польських поліцаїв та жовиі-рів, яких Українці забили в Галичині. На се є одіта тільки відповідь, що в Галичині нема, невинних Поляків.Позатим стаття доволі прихильна Україні 1 Галичині, а севказує на поступ у' Москалів. Може їх терпіння -учать того по-ступу. Здались бн ще і
Польщі
терпіння, аби навчилась шану-
вати
свободу других народів. І'З
ОБЄДНАННЯ.
X
ПОВІДОМЛЕННЄ.
Ч і
Отснм повідомляється всі українські Організації 1 всіх У-країнців та Українок, шо нова стала адреса „Обеднання" від5-ого січня,
1923,
слідуюча:
OBYEDNANYE
136-8
So.
4th
Street,
Room 608,Pbil-td.dpb.ua, Pa,
При
сій нагоді повідомляється всіх інтересованнх, що вкороткому часі канцелярія Обеднання буде висилати друкиОрганізаціям та.основаним вже комітетам для збирання на-хшлиьогояодагку. - Sя комітети зьолять ласкаво подати адреси секретарів.З
КАНЦЕЛЯРП ОБЄДНАННЯ
'
-і
ТеодОр Грицей, рек. секр.
.
МНогострадальний Народенаш, чи
Aqero
ще `будеш тер-піти у нутрі своїм га'дюк, зло-чиннйків f душегубів?
Чи
дорпр ще не переведуться
у
нас зрадники і провокатори?
Чи
довго, ще
ждати
нам На турадісну хвилю, коли дійдемо до
І
тої
' самосвідомості!, що длявсіх, хто підкопує честь wmioi
го
народу, хто "роЗбивае
},
нвшіорганізації, хто обманює і об-
крадае
наш нарід, є одинока
і
конечна заплата  куля в лайдацький лоб
Чи
не досить вже нам` неволі
і
ярма?...
Чи
за мало полилось нашоїшляхотної ќрови?.
Чи
маємо і,дальше жалуватикровн тих, хто пас зраджує, об-
крадає
1
видає
на муки 'клято-
BODOROBH?
(
Ти
дальше ще маємо бутипогноем дія другНх і бавитисяв спорохнявілу, старосвітськуетику і мораль?
Ні!...
Не сміємо!!!...Нема і не сміє бути молосердя для ворога, а стократ меньверти, може належати або До{чорносотенно-червоної мафії,або.до братів Мацоха І Васін-ского, або до таких панів, якпосол Ільків і Лавруќ зі своїмчер'воноперим, безіменним пращуром.
(
'Належить з великсмо енергівиступйти протА такогочинного і деморал$зуючогоповедення провокаторів і об-манщиків і одним ударом від-рубати ту чорну'руісу.Звертаємо увагу всіх нашихДорогих
Братів
і Сестер, всіхСлавних Організацій і Хваль-кнх Редакцій в Америці і Кана-
ді,
не дайтеся ввести в
блуд
та-кнми
зазивами
і не висилайте)гроший в тих ковертах, бо незлати, 'ким вони розіслані і длякого ці гроші збираються.
Для
збирання
жертв
для на-шого Ўраду і Краю у Вас упов-иоважеіп' Заступники Нашого
Уряду,
які сто'ять `під контро
лею'
Уряду і безлосередноюконтролею Ваших Славних Організађіи.
Для
несення помочі цілій у
ля
зрадника
або провока-
ИРАЙСЬКІЙ
вінсковій еміграціҐв
тора
- . Чеській републнщ, в Румуни іТа'к., для провокатора і об-
^SSLPSSS
"самопо'
манця
лиш куля або стричок і Г^оаеф^с#^
то
без довгого розговору.
під безіюсЄ
р
Ч
ед
ІЮЮ
контролею
У
нас ще ча'с революції, а цей нашого Уряду через власні на-не знає ніяких сентиментів, шя-
шо1
Команди, а через свої
зву
кого стриму.
1
:
тн
оголошувані в Українськім
Хтоб
він не був, свій чи во- Скнтальці"'і в одинайцятн аме-рог, коли він провокатор або
(
риканських українських часо-обманщнк, смерть йому беЗпощадна"
Коли
має засіяти над нами
Світло,
мусимо
ЗНИЩИТИ
Тьму
Стсе у нас прнмір такої про-вокації, полученої з найбруд-
ІІІЙШНМ
обманом.З Америки прислано нам ко-Іверту на лист, червону, 15довгу а 9 цм. широку, обведенуна стороні адресу листочкамиз терня, з тризубом в лівій сто-роні вгорі, а на ній наїінсь:
РІЗДВЯНИЙ ДАР
Для
Українських Січових Стрільців
Сума. S
P.
S. Жертву Іковсртою внтводавия бу.те оголошене в стрілецьк`ім органі „Український Скиталець"
Як
нам донесено, розкинеш
такі
коверти, невідомо ким, н
цілій
Америці і Канаді.
В
обороні доброго імени У-країнських Січових Стрільців,під котрих підшивається незна-ний обманець і провокатор, вобороні чести
цілої
геройськоїУкраїнської Галицької
Армії,
;.передівсім в обороні її теперішнього органу „УкраїнськийСкиталець". заявляє
управа
.-Саморомочі",
допом'оговоїцентралі для частин У. Г. А! по-за меЖами Рідного Краю, що
до
збирання
жертв
на Різдвя-ний дар для стрілецтва україн-ськоївійскової скнтальщнни,
управа
нікого не уповиоважню-вала і таких коверт не висила
ла.
Жертви, які від велнкодуіи-них
Братів
і Сестер наших з А-мерикн і, Канади напливають!
для
української війскової еміграції, приходять все абовпрост на адресу Самопомо
1
..в Йозефовї, або на руки Вн.Пана Проф. Д-ра Смаль-Стоць-в Празі, і лиш сі органи єуповажнені до відбирання
жертв
для українського війска.Злобна, чорна рука, яка пр-важилась розкинути
такі
,ко-Крімнаведених, ніхто не має
права
звертатись'до Вас іменемУкраїнського Галицького Вій-ска, а всім самозванцям
ііале-
жалося би дати
таки
з місцястаро-козацьку відправу.
Той,
хто розіслав ті коверти,це простий обманщик або
(
ляцький провокатор, що хотівпідІменем нашого війска наби-
гн
собі Вашою кервавицею свої
кармани
в `наше війско і йогоорган „Український Скиталець"покрити ганьбою.Управа „Самопомочі" позво-
ляе
собі візвати всіх, хто
такі
коверти одержав, не висилатигроший, а хто вже гроші,дав,хай сейчас
зажадає
звороту від
того,
кому їх передав, і хай ла-скаво подасть нам вмя збираю-
чого,
через оголошенне в часо-нисях.Організації, до котрих впли-
нули
евентуально
такі
жертви,зробили би найкрасше, колиперешлють ці гроші на руки У-поважненого Уряду 3. У' Н. Р.
у
Вашингтоні, Д. Ќ., Вп. П. че-
'ѓара
У. Г. А. Д-ра Луки Мишу-
пі.
Сподіємось, що українськіорганізації в Америці 1 в .Кана-
ді
доложать труду і знаногосприту, щоб викрити і дістатив свої руки, тих обманщиків, а)загал Українців займе супротиних, і ЇМ подібних,
таке
стано-внще, яке займають наші
моло-
ді
Герої
в краю Шд цю пору су-проти мазурських кольоністів,жандармів, хрунів і зрадни'ків.Смерть за смерть, а муки замуки.
Поз!0.
грудня. 1922.
ЗА УПРАВУ „САМОПОМОЧІ":
КорнилоКрушельннцький в. р.голова.скарбник.Іван Вайґерт в. р.
Михайло
Груба г
р.
писар.
ц
- й
УКРАЇНСЬКІ
ГРОМАДИ, ЦЕРКВИ, ТОВАРИСТВА
І
КОМІТЕТИ
ТА
ВСЕ
СВІДОМЕ УКРАЇНСЬКЕ
ГРОМАДЯНСТВО!
Фонд Негайної Допомоги вже кінчиться. Доложіть
своїх
трУД`в і
піді-
пріть громадно ту так -нажну збірку! Подбайте, шоби в
списах
жертводав-нів
внднідо
Ваше власне імя та імя Вашої громади на
відповіднім місці!
Списи
жертводавців
 це
списи
украЬкькнх жовнірів в Америці. Коди Вилісѓи українських жо№ірів-борців, так впишіться
І
то за-ще
сьогодня
ту картку та внсилаюч'и
П
враз грішми нараз, виѓ
адресу:
З ГОЛОСІВ ПРЕСИ
З віденського, Українського Прапора)
Сей
рік був роком тяжкоїпроби
дѓлого
українського на-роду,
найпачеж
українсвкогонаселення Галицької Землі. Яквидержали ми ту пробу? `
Коли
кинемо оком на наш;цілорічні змагання і нашу пра
цю,
опісляж порівняємо їх 8Іпрацею минулих літ, то поступ
і
успіхи,
ЯКІ
ми осягнули в 1922році,
КИДАІО^Й-СЯ
самі в очі. Тутми хочемо,!спинитися на успі-хах наших зусиль І змаганьвнутрішньої натури, себто на
ТІМ,
ЯК
і,оскільки увійшло в ма-си бажание власної державноносѓи, як поширився культ наѓ
шої
незалежности І що зробле-
но
серед нас самих для здій-снення ідеї української держав-ности на занятих окупантамиукраїнських землях.
Не
треба аж спеціяльних до
..J3JB
на те; що на всіх просто-рах Української Землі, як та-кож у'всіх `більших і.меншихосере`дках української еміграціїв Европі й Америці зросла_ Йнечувапо скрепилася ўкраїн-ська" національна свідсгмість інепобориме бажаннє волі.'Ниніможна
сміло
указати, що туга,бажаннє і потребггуќраїнськоїдержавности стихійно розли-лися в масах та увійшли в кров}
і
кість українськ'ого загалу. І нетільки се.
Любов
до рідіюї дер-жавности і змаганне до п від-
зискання
виявилися
також
чи
люм,
активною боротьбою з опантами.З окрема на найбільше за-ѓрожених західних ут.-раїнськихземлях, в першу чергу у Схід-нін Галичині, культ державнонаціонального визволення зріспоглибився та
став
таким" ма-совим явищем, шо- сей рік будезаписаний
у
книзі нашої ви-звольноїборотьби тревалимибуквами. Непереможна
жажда
скинути з себе ярмо сусіда-за-войовника і самим збудувати
собі
власну хату-державу віѓя-вилися в сім році в нашій
Бать-
ківщнні такими яркими ділами,
що
вони звернули на нас увагу
цілого
культурного світа. Якийвплив мав
активний
виступ українського населення проті
пановання
Польщі
у Сх.
Гали
чині, яким відгомо'ном відбігласй .ся.боротьба в серці кождогой найменше свідомого Украї`нця,
який
'переворот зро-билавона в наших умах і якідальші мжливости вона намвідкршла, про се тут чейжене треба говорити. Вистарчитьнам ствердити
факт,
що й най-менше тямучий член нашої н.4-
ції
побачив ясро як на долоні
що
є в краю
якась
невидимасила
таємна, страшна,
незнишнма її
така
велика, що на са-
му
ї їзгадку мусить дрожати
кат-наїздник
і його
слуги.
"старчить повторити те, що пнСала польська" преса: „В краюржондзі
в.тасцівє
Петрушеві`
єгс^
таємна
мафія".
Хто
читає уважно українськупресу, з окрема наш' орп
міг
не запримітити, що святовіднови нашої державності!,себтодень 1. листопада,
свят
ковано в сім році не тільки в
Р
іжних містах і селах Східноїаличинн.цале
також
в,ріжнихнавіть найменших осередках у-країнської еміграції в Европі,Злучених Державах, Канаді,Бразилії, ба  навіт`ь у всілякнх польських тюрмах. Чиж сене
найкращий
показчнк зростунашої сили, вкорінення
КУЛЬТУ
визволення? А рухливість кра-
ю
й еміграції на всіх областяхнашого життя: політичного,культурного, економічногоЧиж не говорить вона нам проречисто, що ми вже стали на-цією,що потреба рідної дер-жавности на рідній землі увій-шла нам усім у кров і кости,стала вихідноюочкою й`аксіо-
мом
не тільки нашої політики,
але
й кождого нашого починукождого діла?
Зваживши
все те, не маємопричини кидати проклойом насей рік. Правда, Він був рокомважкої проби, трудного іспиту,
але той іспит ми Здали з
у-
спіхом. І хоч. Українська Дер-
жава
не сталнг-ще признаним)світом твором', то вона
стоїть)
непохитно ітвердо в серцях іумох
цілого
українського наро-
ду
й на сій твердій опорі тимпевінйше.
вижидає
міжяарод-ньоговирішення.
ВІЛ УКРАІНСЬКИІІ ТОВАРИСТВА
ПРИХИЛЬНИКІВ
у
DIPLOMATIC
REPRESENTATIVE:
OF
GAJUCIA,414 SOUTHERN BIULDIN,, W-JBINRTON, D.
C
II.
T.
З
огссю
карткою посилаю на Ваші руки
суму
5словами доларів, не 4
НЕГАЙНОЇ ДОПОМОГИ РІДНОМУ КРАЄВИ.
І`роші ті
мають бути вжиті
Галиць-ким Урядом, якого головою е Др.Евген ГІетрушевия. на боротьбу 6 ви-зволення Галичини
В
ПІД
ляцького
наїдзу.
Посвідьку прошу
мені
прн-Алатина таку аДресх:
Слідство в справ{
хіенського"
заговору
-
в
Польщі.
Слідство в справі ендецькогопереворотового заговору далодуже бататб матеріялу і захоп-плює чимраз ширші круг. Про-сліджено, що заговір
сягав
зВаршави' глибоко на провій-
цію,
перш`
усього,
у Пбзнанщи-
ну.
Арештовано письменника;
ІЛігоцкоѓо,
одного з визначнихорганізаторів союзу
Галлерч^-(Поклик).ЗЕМЛЯКИ!
Українське студентство на університетах Австрії завдячувадо і завдячує досі своє ісѓнування лише Вашій жертволю-биврсти!
Завдяки
Вам много вже докінчило свої студії, перс
рвані
світовою заверіохою, Святою війною за
В1ТЧИНУ
І інреслідуваннями
наїзника!
Ваші лепти запрацьовані в поті чолазменшили досі чималому числу укр. молоді сі злидні і горю-
вання!
Земляки! Ви показали, дбсі себе великодушними в нс-сенню помочи тим, шо кров свою проливали по широких сте-пах над Дніпром І Дністром за
Волю
України, а котрі тепервикинені з власної
хата,
серед
голоду
1 не внсказаних злиднівборються о освіту. Українське студентство в Австрії перехо-дить під цю пору найстрашнішу боротьбу о свою екзистенцію!
Його
положення страшне,тірше не може бути!ДопомоговийФонт Т-ва Прихильників Освіти у Відні, якодинокої інституції для несення помочи нашому студентствуна території Австрії зовсім вичерпались 1 з нинішньою хвилеюв кагді Т-ва не залишуеться.ані сотика! Земляки! Вн рбзуміеіположення і розпуку, в якій знайшлась
наша
молодь в Австрії!400 студентів у Відні, 42 в Граці, 20 в
Леобен,
з котрих пере-
важна
часть потребує помочі від громадянства, покладає
цілу
надію на ВАС, як тих, іцо їїуможливляли істнування!Упадок австрійської валюти, доріжня, яка перейшла скалюсвітових ринків, зростаюче число нашого студентства, а є ним
і
число Потребуючих помочи, змушували нас так часто апелю-
вати
до Ваших сердець! І Ви все відгукнулись на цей
голос
розпуки! Чи цим разом наше студентство в Австрії малоб за-вестися в своїх одиноких надіях, які серед розпучливого і кри-тичного, як не ніколи положення на Вас-покладає? НІ! ми пев-
ні,
що і цим разом наш
голос
не лишиться
голосом
вопіюшо
го
в пустині, а впаде на Ваші чутливі, українські серця!Земляки! Українська молодь знає добре про всі ті тягарі,які посліднимн літами впали на Ваші нлечі! Це все записанов серцях кождої одиниці незритим пером! Заслуги для власно
го
народу, котрого будучність ^представляє отся молодь, незгризе зуб часу, а остане взірцем грядущим поколінням!Земляки! Погляньте на самі
голі
числа, а побачите сумт
але
правдиву дійсність! На території Австрії перебуває під цюпору 462 українських студентів (400 у Відні, 42 в ґрацу, 20 в
Леобен).
З того числа Т-во Прихильників Освіти
могло уділи-
ти в послідних місяцях заледво 96 місячних допомог, (89 іВідня, 4 з Грацу, З^^еобен), котра в найвищій квоті вино-сила:
400.000
австр. корон, для лишених всякої помочи, підчасколи удержання студента в Австрії під цю пору виносить мі-німум
1,000.000
ак„ в місяць. Многим відказуеться помочи збраку фондів. Самі числа говорять про все!
Т-во
Прихильників Освіти знайшлось з в'иплатою місяч-них допомог за січень 1923 р. без сотика! Судьба української остудентства лежить у Ваших рукахЃ
Тому
українське студені-ство
Австрії
кличе устами
Виділу
Т-ва до Вас, не пощаді
І
Ьі
цим разом, як досі не щадили, з
НЕГАЙНОЮ ПОЛЮЧІ!
; -тим, що не щадили і не щадять своєї кровн і
життя
для свого^народу!"Земляки! Згадайте Старий Край! Згадайте своїх братів назгарищах рідної землі! Згадайте те все, що перетерпіла га`земля, а заразом із нею Ваші
Браття!
Одинока надія на Вас! Українська' молодь ќріпко вірні і.
що
і ту послідиў Ви її не схочете забрати!
У
Відні, дня ЗО. XII., 1922.
ЗА
ВИДІЛ
Т-ВА
ПРИХНЛЬНііКІВ ОСВІТІ
Г': '
Др.
Дністрянський, голова.
(ПЕЧАТЬ)
' М. Стрільців, писар.
ЗА
ВИДІЛ
АКАД.
Т-ВА
СІЧ":Т.
Марітчак, гол.
(Печать).
В. Огоновський, писарАдреса:
UBAMIACHER VEREIN
DER
KULTURRREUNDE,
Wien
VII!.'
ALBERT.GASSE
34 26.
'ЩЉ.
ВО"ГЮ!
Засуджені за злочин з g 65 к. з. українські студенти Дм.
Поліїв,
М. Матчак, Ф. Штик, Р. Зибликевич,
Голубович,
Ярс-мійчук і Горобійовський, що до засуду яких внесено
оборо-
-
ною зажаления неважности, виходять за кавціею на
волю.
Дя-куючн невсипущим заходам"д-ра В. Бачннського вдалося змея-шити висоту вимаганси? судом ^кавції з 45 на 9 міліонів мп.
НЕ
ПОЛЬСЬКІ ПОСЛИ
В
польському соймі є не польських послів:'Жидів у соймі 34, в сенаті 12
.
Українців „- 20, 5
НІМЦІВ
18, . 5
Білорусннів ц, ЗРуських
хлібоїдів"
у
-
Москалів , і,
1
jРазом 89.послів у соймі і 26 в сенаті.
АМЕРИКАНСЬКІ ВИДАННЯ:Календар Українського Н. Союза
-
50
унт.ШВІ ВИДАННЯ:
`
Календар Будям"
-' - -
25 цнт.
Календар „Просвіти" вже вичерпаний.-Замовлення висилайте
враз
а грішми на адресу:
"SVOBQDA".
83
Grand
St. JERSEY
CTTY.
N.
J
ОТ
О PI H
КАТАЛЬОҐ
КНИЖОК
друкарні -Свободи
44
ВИСИЛАЄЃ^УДАРОМІ
,
ПРН
ЗАМОВЛЕННЯХ ПОНАД
$6.00
ДАЄМО
вЩПСНЗІДНИП
у^ОПУСТ,
"5VOBODA",
SfytbmiSb,
,
JERSEY
CITY,
N. J. І
 
М"
НІ
15,
БОРОТЬБА. МІЖ „ВПЕ Р Е Д О
М"І
НАЗАДОМ".
Процес
справців
замаху
на
Максиміляна Гардена.
(Від
спедііяльногокореспоіиента
Свободи").
X
Дня
3.
ЛИПНЯ
1922. року
нникя
Максиміліяна
Гар4
не
^}
ншс
п
Ро
людське око.напали` коло його дому
в
іеваль'дЬ
під
Берліном{ був-
тийтнант
Вальтер Аикер-
І
ріЛьничин. урядник Гер-ВайхтарТл важкою залі-
ІЮ
збили його
з
шг.-'Про-
І
шайшли Гардена'на вулибликою
в
дійсности,
на
серіо^Так виринула
справа
американської подорожі Гардена
.
справа,
яка
послужила остан-нім побудом
до
замаху
на
його
і
життя.
V
Залежність Німеччини
від
А-
мерики
- -
це річ
ЗАГАЛЬНО
від'Є
РИТОМНИМ
і
заюшеним ма.
КАЖУТЬ:
чим забився, тимшо
ТЕКЛА
з` багатьох
ран.,;
І.КЙЙМЧ;,,АЛЕРИКА,
вмішавшноьідство
ПОКАЗАЛО, ЩО
,
Ди,-.Д
м
і^#иі
Н
ДОВЕ
а
Німеччину
ДО
Вай.чГарта
наняа
^іЇ
}ЇЇ
Ш
Ну`
але
та
сама
Америя;розгром
Щ!Тттльки
вона
може знов
^Цгіетотлгги
Німеччину`
на
ноги.
Під
одною лише умовою:
що
Німеччина знов не" повернемонархії,
до
абсолютизму.
Але
хто міг би
переконатиАмерику,
що
демократія
має
під собою
в
Німеччині твердіпідвалини? Один тільки
Гар-
ден. Він ціле
життя
боровся
за
демократію
та
републикў
в
НІ-меччині,
й
коли
він
скаже,
що
повороту
до
монархії
в
Німеч-чині не %де,
то
йому Америкаповірить.
Колн
він
дасть своє
слово,
що
нинішній
лад у Ні-
ме,ччині
є
сповне`ннєм-його'мрій
і
бажань,
то на
його свідоцтвоЧмерика зможе здатись.
Тому
й
було
рішено перед
я-
чимсь часом,
що
Гарден муситьпоїхати
до
Америки
й
відчита-ги
там
низку публичних викла-іів
про
внутрішнє положениєучасної` Німеччини. Рішили
це
його німецько-амернканськіприятелі
й
прихильники,
все
видатні
політичні
й
фінансовідіячі.
Сам
Гарден
не.
заробив!
Н Ќв Ц}Й
подорожі
ані
сотика,ще може доложив
би
чималосвоїх гроший,
бо
після умовиз менаджером
він мав би
одер-
жати
гонорар
за
виклади
в ні-
мецьких
марках,
але свої
видат-
Америці мусів
би
иокри-
вати
в
долярах.
Як
сказав
на
уді
адвокат
Гардена,
ца
умоваменаджером була найбільшо-
ю
й
найсмішнійшою дурницею,яку людина коли-небудь моглазробити.
ого
нападу
за
гроші
Альберт'
ви
з
Альдебурга. Ґренз
зай '
вся гюширеннєм антисеміт-
.1
літератури
й
був головоюіькох націоналі но-німецькнхіаніаЯціЙ.
'
План убивства
рдена
був
випрацьоваийй
ба
ЧІ.кими
націоналістами,
ѓі
енц,
як їх муж
довіря, довів`аву
до
ннкбнання.Унксрман, головний
викона
і!
атентату.
від
слідства
І
п
втік.
Два
других ўчастіш-атентату, Вай.хгарт
і
Гренц,ми днями предстали перед,рлінськиМсудом присяжних,
шї
іасудив Гренза
до 4^4 і
ііхгарта
до
2-3, років вязниці.
ГАК
виглядає зовнішній
бік.
.
'ІІ
сказати
голий
кістяк
ідеї.ави.
На
перший погляд
`.ІВ.І
представляється цілком
стою,
ясною
іі
звичайною.
І" які
політичні замахи
й
;`д:і відбуваються
в
д`обі дер-вних перебудов! Чому-ж.
од-
V,-процес
справців
замаху
на
.дена викликав таке
великеіігсресоваНнє
не
тільки
в ні-
іьких,
але і в
світових
літе-
урних
і
політичних кругах?
ОМУ
громадська оиіиія
'в Ні-
ічнні
все ще
ніяк
не
можеретравйти" судового виро-н
ній
справі?
''
4
Ь.ясцюється
це
почасти
са-
ю
особою Гардена.
У
старій,'еволюційній Німеччині Гар-
!
був
першим журналістом,ірбнованИМ,
але
загально
І
інаним королем журналі-в. Нині
в
німецькій журналі-
ї'ї:
також
нема нікого друго-
хто
заступив
би
Гардена,
а-
блнскучі часи цього талано-
гого
журналіста
все-таки
вже
і'`жать
до` минувшостн.
Зате
их блискучих' часах Гарден
кивав
такої слави
й мав та-
і
великий вплив,
що де-
тоновані особи могли-бна
це
позаздрити,арден ніколи
не
належав
до
с,
шо
пливуть
за
водоюислужуються
до
тих, хто
має
іу,
владу або народню ласку
і
о
незвичайно живий, боно
і
темперамент
раз-у-раз
до-
одив його'до`конфліктів
з ти
и. кому тепло живеться
на uiv
віті. Він дозво.дяв собі гостро
ападати
на
таких
можновлад-их
осіб,
як
зісар
Вільгельм
И.нв`ІР-президент
граф
Капрі-,
і,
придворний маршалрк
граф
Ій.тенбурС ‚славііий письменик ІЗудерман.
Він
доходив
до
гвичайиої різкості!
в
своїх
ападах,
і
нераз
його шддавалііід суд або
закривали
ного
ча-
опис .Будучність". Але
він ні
:аявся
іі'
с'воєю безпорадною
А
мірою
та
їдкою іронією,
яка
і:
нагадувала колючі вищі
МІ
Гайного,
був
страшнійши:
1
1VI
своїх ворогів,
ніж
вороги
IIя
нього.
' '
.
у
Гардена
в
Німеччині боялись,
іле
його
й
поважали. Поважа-
ін
за
чистоту переконань,
за
інсоний ідеалізм,
за
щиру лю-в
до
Німеччини. Великийіісмарк
був
першим,
хто опі-
гив його хист
і в
трудних
ви-
падках звертався
до
помочийого
пера.
Це
факт,
що Біс-
марк,
одержавши -від
цісаря
в
подарунок пляшку дуже
до-
Срого'
рейнського
вина,
поча-гував тим вином Гардена,
ска-
іа'вшн
при тім: Ви
любитенього мужа' (ce6-.roцісаря)
так
саме,
ЯЌ Я".
Сам
Вільгельм
.11,кому Тарден отруїв
не
однуодинў,
сказав
перед заь-іючеи-
'ЃМ
Версайського миру:
Чому
не берете Гардена
до
мирових!
ІВ
реговорів? Він був моїм На'й'більшимворогом,"
але тут він
вам може стати
в
прогоді"Цісар
мав
^іацію,
назвавши
і
ардена
своїм
НАЙБНЯЬШТМР
'ВО-
рогом. Тільки
цю
Гарден
був
не особисти'м во'рогом Відь-Іге.тьма II,
як
лЮдини,
Ѓ
бо
то-ді Бісмаркне міг
би
сказати
на-..
ведених слів, ,;
а
-ворогомі Берлін, 16..грудня,пруської монархії, пруського'"абсолютизму. Гарден бачив,
що
той
абсолютизм
не
доведеНімеччину до-добра,
й
тому no-Jборював його
з
цілим запалом
Ця
його плянована подорож
до
Америки
була
останньоюкраплиною,
що
переповнилакелех терпеливості! його воро-
гів.
Німецька монархічна клікавже давно мала Гардена
на
сво-
їи
чорній лісті
за
його колиш-ню боротьбу
з
пруським абсо-іютизмом.
І
тут добрі люде до-річі
ще
пригадали,
що
Гарденіндійського походження.
Цей
Жид
буде репрезен-тувати Німеччину перед Аме-оикою?
Він
буде переконуватиамериканську опінію,
що в нас
република. коли
ми
ніякої
ре
публики
не
хочемо,
а
хочемомона``рхії? Смерть йому!"...
І
ті
самі руки,
які
аранжува-
ін
в
останніх роках стільки
по-
ЯІТНЧНИХ
мордів
у
Німеччиніякі замордували Ќурта
Айсне-
оа. Ерцбергера, баварськогосоціяліста Гарайса, посла Газіміністра Ратенау
-
вони
також
знайшли пару „теплих
хлоп
ців"
для
нападу
на
Гардена.
Ні
їх
-вина,
колн Гарден
не
померод нанесених йому
тяжких
ран.
Але
одного вони добились,
і то
не абн-чог,о: Гарденова
Бу-
дучність" припинилась,
сам
Гарден
є
тепер хора
й
скінченалюдина,
а що
найголовнійше
й
па
чім
німецьким чорносотенцям найбільше залежало
Гарден
до
Америки
не
поїхав!
Для
самого Гардена
це, мо-
же, вийшло
й
кращб,
що
йогоамериканські виклади
про „ні-
меиьку републикў"
не
відбули-ся. Це вберегло його від одино-
кої
неправди, якою
він міг за-
плямувати
діло
цілого свогосвого
життя.
З
почуття обовязз
бажання
принести користь
.
ц
^їй
батьківщині він певно
даві
би
Америці своє слово,
що Ні`
меччина не
в
жарЃ,
а
цілком
щн
ро ступила
на
демократичну
й
репурликанську дорогу. Але це)
була-б
неправда,
може
й
несві-
`
Німеччині
ще
дале-ась боротьба між
І
ювим,
між
г
вг
_ізадом",
і
говоритисьогодня
про
стабілізацію
ре-
публикансько
-
демократичного)ладу
в
Німеччині
цебудо-бі
або"
свідомою неправдою
або
політичною наївністю.Удари залізякою по'Толові
могли
найкраще
в'тім переко-
нати
самого Гардена.
СВОБОДА,
ПЯТНИЦЯ.
19-го
СІЧНЯ,
1923.
Иишин доля виплс квіти
На
вузькій
жаття
дорозі,
В
мене` терен, гострий терен
Коле ноги, коле`ЄосіКин^ь
журитись,хтось
мов к
Не
сумуй
в ці
юні хвилі,
.
Я
й
тобі
обсиплю
квітів
Так
богато
на могилі...
ВІД СОЮЗА
УКРАЇНСЬКИХ
У
(Писмо. до тов.'Пр`осб`.га ігНю
ІЇбрНг}
ШРТА
ДЕННОДЛЯ ЗДОРОВЛЯ`
ІЬАКІ-
AiH
v
Мае'иестьнйложіпя отсіоч щирудяку
Хнольнрму.
Товариству
за
ще-дру жертву
в
сум)
20
двяярів
(двай-іять датярів) присланих нам' на руки
Ви.
Пов. Пана Д-ра
Івана
Кўрівця.Ксртва Ваша буде ужита
на
було-
вў власного дому
для
УкраїнськихІнвалідів
з
визвольної війни,
із
5.000
країнс'ьких інвалідів 50%
це
бездом-
іі
неіцасні каліки
по
більшій часѓи
без,
рідні, котрим нігде приміститися.
ІЦоби
отже
подана
їм
наша
поміч бу-
ла
дійсно помїчю
і то
трівкою
а ш
хвилевою, рішено приступити
до бу
доХвн дому
так
великого, щоби
знай
ло
там
приміщ'ення,
як
найбільш,
ісю
ічвалідів.;
!
Ви
Враття Американці побудувалнСисличезннй „хмародер"
та
нам
не рів
натнся
з
Вами.
Ми
булиб
вдоволені.Дяк щоб змогли побудувати поверхов-'ний дім,
в
котрім крім звичайного при-іщення для виділених інвалідів мож-а
булоб
ўряднѓії
також
санаіорію
для
тих, котрих еще
не
загоєні рлннтреба лічиіи. переводнти операції
і ті
д. Спіьтва будови власного
ДОМУ
І са-і ,,.
наторії
е
для нас найбільше ис`ку.юкГ Пщчас
пос.ПДНОІ
^
ПЄРЕІНІСН
І^иГ
"аселснйя 1920-го року наліче-.гребу.
Т
ОМУ
Ваша
но в
Америці поверх
Мілюн
кcpтl
;;)йia^o
::%^^^X,I
,
^
у
^
від
^-
.
о
жертва
ця е
дана
із
глибин, сятого
до
шіснайцятого рокуВашого широю серця.
'життя..
З тих
недорослих
ро-
далн
нам не
лише матерія.тьну. бітників більш
як 60
процентрадіємо
0
!^
ь