Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1923-029

Svoboda-1923-029

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

 
УКРАЇНСЬКИЙ
ДНЕВНИК
УРЯДОВІІИОРГАНЗАПСЧЇІОГОІЮТІЬРГАНІ^
1
СХМОЗ
В
ЗЛУЧЕНИХ
ГЦ^ЖАВАХ
ЛМЕРИТ
ГРИ
Ць-МЙИГ"-"
`
РІК
XXXJ.
ДЖЕРЇІ
UKRAINIAN
DAU
..V
1FFICIAL
О KG A" OF TB
UJERA.IKL_N ІІПФШ ASSOCIATIOH,
BE.
'
УВІІ'УХХЄ'
Ш 19.
Двстеу
Ctty,
N. J.,
S.-.torJay,FeTj.ra
.Hir
ЗА
9
ДНІВ
НА
ФОНД
НЕГАЙНОЇ ДОПОМОГИ РІДНОМУ КРАЄВИ!
"THREECTNTS
Українські
громади:
Візьміться
сейчас до
діла,
шоб
виконати
сей народній
обовязок,
який
на Вас полягає!Поспішіться, аби до
12-ого
лютого
с
р. довершити ЗО.ООО-ний Фонд!
ГОРЯЧА
ШШ
В
СЕНАТІ
НАД
АНГЛІЙСЬКИМ ВОЄННИМ
;
ВАШІНГТОН,
1.
ЛЮТОГО.
Справа сплати анг'лійських
во-
сини.х довѓів Злученим Державам викликала
в
сенаті таку
за-
взяту дебату, якої рійної
ще за сеї
адміністрації
не
було.
'
Сенатори закидали собі навзаїмно зраду економічних інте-ресік краю.
Найбіль
У
сензацію викликали слова сенатора,
після
котрих ВІлІеиТефт, голова НаЙвисшого
Суду
та
колиш-ній президент Злучених Держав,
мав
'підчас свого побуту
на
англійськім дворі
в
ЛондонЃ обіцяти англійському урядови,шо
він
постарається обнизити процент
від
англійського довгу
до
з або й до 2 від ста.
Підчас дебати сенатор Гафлин говоривгакимн словами-до сенатора Водсворта,
що
президент палати
ііого
аж
покликав
до
Порядку.
АНГЛІЯ
ЗАПЕРЕЧУЄ, ІДО БОЛДВИН МАВ ОБРАЗИТИ АМЕРИКУ
ВЛШІНГТОН,
і.
лютого.
Англійська амбасада видала
пўоличну
заяву
в
СПРАВІ
ПогОлосок,
які
появилися
в
американ-ськнх Газетах,
а
після котрих голова англійської довжиої
ко-
місії
по
своїм повороті
до
АнтлГї
мав
заявити
газетярам,
що
злучені
Держави
СЕ
народ хлопів, яких водять
ЗА
ніс
полтгя-каии. Амбасада заявляє,
шо
Боллвйн
не
говорив
ні
сього
ні
нічого
подібного.
'
КРОВАВІ ЗАВОРУШИ
В
МЕКСИКУ
МЕКСИКО,
1.
лютого.
Страйк мексиканських
трамває-
вих робіттлгЬз,
що
триває
вже від
довшого часу
за
підвис-шеннє заплати, довів вчора
до
кровопролиття. Горстка страй-
і
.-арів,
підюджека комуністами,' почала бійку
з
війском, сѓере-жучим трамваевої
лгиїї.
В
бійці погнбло
14
осіб,
з
того
2 жов-
нірів
та
13
страйкарів. Ранено притім коло
40
осіб.Уряд
сейчас
внсав
війскам скріплення.
На
вулицях пануєѓпокій.
СТРЕМЛЯТЬ
до
відшшня
ПРОГИБІЦІЇ
ОЛБАНІ,
Нто Иорк,
1.
лютого.
Асемблімсн Луис
А.
Ккь
виліер вніс нині
в
стейтовій леґіслятурі резолюцію, взиваючуконгрес
до
скликання конституційної конвенції
для
відкликан-ня прогиоіційного
закона.
Резолюція прийде
під
обряди
в
пер-шій половині
слідуючого
тижня.Демократична партія
в
легіслятурі наміряє
також
внести
резолюцію
за
розслідженнем фінансової господарки
Анти-Салунової Ліґи.
ПРОГИЙЦІЙНИЙ
УРЯДНИК ХИЖЕ,
ЩО
НАРІДЄ
ЗА
ПРОГИБІЩЕЮ
ВАШІНГТОН,
І.
лютого.
РоЙ
ГеЙнес, голова прогнбі-ційного уряду, заявляє
на
основі свого розсліду
по
західнихстейтах,
що
нароі'сяІс бколйць стогть
за
щирим викотіў ваи-нем прогибіції.
ХОЧУТЬ
АБИ УРЯД КУПУВАВ HITPAT ДЛЯ ФАРМЕРІВ
ВАЦДНГТОН,
1.
лютого.
Рільничий' комітет 'палати
по-
с.тів
приняв
прихильно внесенне, щоби американський феде-ральний уряд посередйи'чив в'закупні'Мтрату і^алїтркТ
НА
по-
треби американських фармерів.
Уряд
мавби видати
на
закупно нітрату
10
міліонів долярів,а
відтак
продавати його тѓо цінах коштів
на
засіви
на
1024
рік.
Декотрі конгресмени хотіли змінити
сей
проект
так,
щобиФармерГ дістали'
ДОІТОАГОГУ
ур'яду`вже.плри ^бгорічттих '$йггі-вах,
але
показалося,
що се
буде неможливо зробити.
АМЕРИКАНСЬКИЙ УРЯД
ДІСТАВ
ПРОСЬБУ
ВІД
РОСІЇ
ВАШІНГТОН;
1.
лютого.
-
Американський уряд дістав
від
оо.тьшевицького уряду
п
Москві йоѓту,
в
котрій большевикипросять уряд Злучетпгх Держав помогти большеввкам
не до-
п
уст йти
до
продажішкір,
які
мали бути зрабовані проти-боль-шевицькими діячами,
а які
незадовго будуть; довезені до-мерики.
J
'' ' `
Американський
УРЯД
ще не
мав
часу
приияти рішення
в
справі ноти.
СПРІНГФІЛД,
НЬОПУШТСІ
H
Т#ГОІО.
Тут
вибухла
ра-
фінерія
світляного
газу,
що
е
влрсиостю Спрштфілд
Гес
Лнйт
Ко.
Вибух
знищив
велику
частину дільниці
міста,
в
котрій
по-
. о
жена
фабрика. На
іїтасТе,
ЧИСЛО
жертв
вибуху
не
велике; досі
добуто
а
трупи.
Шкоду рахують
на
окну треѓў
мТліойа
Долярів.
`Г
НОШ
САНТІЯГО,
Чтде,
І.
ЛЮТОГО;
ТВДЕИНО-аиеригів^
ре-
публикдБмІвія вілмеслася
до
другої
републмки Чіле
з
пропо-
БАНК ПОМАГАВ БУТЛЕҐЕРАМ
БРІД^КіІОРТ,
Конектикат,
31
січня.
Найвисший
суд
стей-
ту
розбир`ав справу
олного
Ле-
котріій
заскаржив
банк
Грі-
ніч
Траст Ко.
за
12,000
долярів,які мають йому належатися
я-
ксг
пайка
в
зисках
в
закупні
та
продажі
з
горівкою.На росправі говорив позов-ник,
що
банк закупив
два ко
рабді
з
горівкою
та
продав весьладунок серед знакомих дирек-торів.
С1САНДАЛ
Є
ПРОГИБІЩЙНІМ
ТОВАРИСТВІ
НЮ
ЙОРЌ,
ЗІ.
січня,
мо
того,
що
уряд Антисалюно-ІБравнлі відкинула конвенція
її
Ліги
заявився
за
своїм
ѓо-
великою більшістю резолюцію,
ловою
Андерсоном, стейтовийЬка мала
на
цілн сплату
фар-'
прокуратор
заявив,
що вій бу-
тверських довѓів через виданнєде далі вести слідство
в
справі
живания
фондів товариства
!
КОНВЕНЦІЯ ЗЛУЧЕНИХ
В
Келѓарі відбулася минув-
шого
тижня
від
вівтірка
(16
січня)
до
пятниці
(19
січня)річн конвенція фармгрської
ог,-
ганізації,
4
Алберти.
надто згідлива.
На се
зложилокілька причин,
а
головною
з
К
був
очевидний
занепад
ор-
гаиізації.
Звід
показав,
що чи-
(сло
членів значно упало
і ор.
ганізаціп
є в
довзі.
J
Конвенція заявилася
за збі-
іжевою радою (ѓвіт
боги)
і
лре-'міер Грінфілд впевнив,
що бу-
де дальше
за нею
працювати.
РЕМІСНИКИ ВТІКАЮТЬЗ КАНАДИ
Реміс
для
приватних цілий.
ЗА
ЩО
ЙШЛИ
ВИБОРИ
ОЛБАНІ,
НЮ
Порк,
ЗІ. січ-І.  3
обняттем уряду новимгубернатором стейту прогнаноз посад коло З.ООО урядників,належачих
до
репуб.тиканськоїпартії.`Тепер
ЇХ
місця займутьдемократи.
ВШЌИЙ
СТРАЙК
В
МЕКСИКО
МЕКСИКО,
ЗІ.
січня.
ІМек-
сиканський уряд загрознв^''страйкуючим стрїткаровим
ро
'бітникам,
що
коли вони
не по
кинуть страйку, воно вжне
вій
ска
для
привернення руху.
ВИПУЩЕНІ НА ВОЛЮ!
Рішенням Апеляційного
су-
у
у
Львові
з дня 2.
січня
1923
до
ч.
стѓрави
ч.
3963
випущеноз вязниці Окружного
Суду
у
Львові
Василя Вербового
і Іва-
на Глвдиловича
зі
Львова,
О
мелйиа Грубськрго. Юліяна
Га-
.дія,
Степана СтецЛа, Василя`
Спарияяка,
Петра Березу-Сенишина
і
Осипа Вацовського
І
Стрия,
Івана
Корчігиського
зі
;Сколього,
Михайла Андрейко-ва сина Андрея, Осипа Бойду
ника,
Тваоа Бондуника, ВасиляІБоЙдуиика, Омеляна Кульчиць
КОГО,
Василя Теліжииа,
Івана
Вакова, Василя Федева
і
Зенона Монцібовича
з
Долини
та з
вязнтчці
в
Стрию Осипа Явор-
ського,-
тСепана Шеремету,
Михайла
Аидрухова, РоманаМіхнтчкя
і
Омеляна Назареви-
)ча.
В"справї
`цих
арештованихінтервенював
`Д`р'
ВолодимирБачвІЛвКИй.
` Г
;
.
юнії
У
Вінніпегу
тратять
швидко своїх членів,
я-
виїзджають
до
ЗлученихДержав. Виїхало
вже
сотки
Злучених
Фармер'ів
І
чломберІЕглТетолярів.
мулярів
та
Конвенція
не
була'елекгричних робітників.
Із 1G5
членіввтратила
в сей
спосіб
ю-
иія плюмберів
20
процент
сво-
го
членства.
-
Юнія муляріввтратила
більшу
половину
сво-
їх
членів. ЗвиЖ
100
членів
сто-
лирсько
1
^ юнії виїхали
до Злу-
чених Держав. Ремісники
ви-
їзджають
з
Вінніпегу,
бо в
Злучених Державах тепер силь-ний будівничий
рух і
роз`мір-
но
висока платня,
а
крім 'сего
більше
стала робота.
ІЖУДВІРЩЯ
ЮРІВЦІВ"
У
ЛЬВОВІ
Розправа проти комуністів,яка тріпала майже
два
місяцізакінчилася
дня
11. січня
о год
4.30
по
полудня.
У
вердиктісуддів присяжних поставлено87 питань,
а
нарада
над
тимипнтаннами трівала
5
годин.
Всіх
обвинувачених звільненовід закиду злочину головноїзради,
а
залишено тільки
5- 65
(нлрушеини публичного
сію '
^кою).
На три
роки вязниці
за-
Круліковского,
Ціков
j
ского
і
Крілика;
на два і пів
року засуджено Ссника, Юнґа,
!
ПОВСТАНСЬКИЙ
РУХ НА
УКРАЇНІ
ра. Всіх инших обвинувачених'в числі
29
осіб
звільнено
від'
Московська Газета
..-$а
Сво-'вини
і
кари,
між
иншим звіль-'
боду"
повідомляє: Нревндія непо
і др.
Гроссерову. Проќў-!державного політичного управ- ратор вніс зажалення
неваж-
іння секретним обіжником на-
(
пости;
те
саме вчинили
і
обо
-і
казала
Волинському, Київсько-
ці.
після чого випущено
на во-
Полтавському
і
Поділь-лю
тільки
тих
обвинувачених,''сьќому губерніяльним політич-івідносно котрих
не
було
стіро
Інни` виділамвжити
нанрішу
-ІТИПУ
прокуратора
ані
оборони,чійшнх заходів
для
найскорій-іВсі ннші обвинувачені
в
числі
шої
ліквідації повстанських
за-'20
осіб
залишилися
на
дальше
гонів,
що
оперують
в цих
ѓу-.у вязниці,
аж до
полагодженнябондів провінції
на
довгі літа.К'онвенція заявилася
також
за
заЛОЖЄННЄМ
провіиціяльногобанку
на
основі федера-дьоговртеру.
Банкове
питанне
вза-
алі
було
широко обговоренена конвенції.
Та
найважнійшоюухва.тою конвенції
було
одо-
бренне кооперативного плянупродавання фармерсвких
про-
дуктів, предложеного менаджером ЮнагТтсд Грейи
Гро-
верс, Ройс-Джонсом.
Сей
плян
j"`"
е
той сам, що був
предложс
-'
ний
на
конвенції
в
Брендоні.
заясадань
иеважности.
ДОПОМОГА
ПАПИ РОСІЇ
НА
гроші, зібрйні
по
заќліберніях
й
тероризують місцевасовітські установи. Революцій-на військова
рада
запропону-вала командуючому військамиУкраїни
і
Криму командувати н'ќові папи римського, переведерозпорядження місцевих
дер Іна
організація допомоги
ѓолод-
жавних
подітичиих виділів пев-Іним
В
Росії.
Центральними
пуи-
і
кавалерійські частиті.
ВСІІКТАМИ
для
організації допомо"повстанців, яких взято
зі
збро-ти
ЯВЛЯЮТЬСЯ:
Москва
для
Цен-
єю
в
руках
наказано
не
переда-тральної
і
Північної
Росії,
ЕВ-
вати
губерніяльним рев-трибу- паТорія
для`
чорноморськогоналам,
а
судити
в
військових району, Ростов
для
.
ДонськоїІтритЗуналах ѓтри штабах диві-Іобласти
і
Катерияодар
для Ку-1
ІЗІЙ.
:бані
І
Кавказу.
На
чолі
орґапі
Курер
Львовскі" доносить: зацій стоять особи, вибрані
й
Волинський совіт звернувся до
1
призначені самим папою.
Ви
Харкова
з
телеграфічним до-іконавчнй
апарат
склад,аеться
з
.мтгг.тгптям внсялкя поважної православних. Матозги великікількости кавалерії
для
приду- Ізасоби,
ці
організації розвивашення Повстанського руху.
ють
вѓироку діяльиїсть.
ВИЙШЛА
З
ДРУКУ ДАВНО ОЧІКУВАНА
з інфврмаиіями
в
українській мові
з
додаткоя даѓні цікавих вішотий
ЦІНА
50
ЦЕНТІВ,
І
НІМЕЦЬКІ РОБІТНИКИВІДКЛИКАЮТЬСЯ
ДО
АМЕРИКИ
БЕРЛІН,
і.
лютого.
Німецькі зорганізовані робітникивислали
до
конгресу Злучених Держав відклик
в
справі
заият-
тя Рурщини Францією.Відклик вислали робітничі юнії: Генеральний Союз Робіт
-
ничих Юній, Федерація Хрнстіянських Робітничих Юній,
Ліга
Канцелярийних Урндннків
та
Независимий Союз ЛіберальнихПромислових Юній, котрі,
як
кажуть, начисляють
12
міліонівробітників
та
робітниць,
а з
родинами представляють більшеяк половину населення всеї Німеччини.Підписані поклику ються
на те, що
Америка свого часу
да-
ла
виразну обіцянку,
що
коли німецький народ змінить владуаристократії
ка
владу демократії, розброїться
та
дасть дока-зи,
шо
хоче щиро працювати
для
мира
та
межннародногопорозуміння,
то
межииародиі справи будуть полагоджені згід-
но
зі
справедливостю
та
слушиостю. Проти
сеї
виразної
обі-
цянки
Америки німецьких робітників перемінюють тепер
в
простих рабів через заняттє Рурщини
та
через виконуваинедругих точок церсаиського договору.
Сі
кроки грозять
знп-
щеннем економічногожиттяНімеччини
й
всеї Европи
та гро-
зять безробіттем міліонам німецьких робітників. Німецькогоробітника перед всім світом викидають
з
дому
за те, що він
не захотів бути зрадником рідного краю. Німеччину зведено
до
стану народа,
я`кий
хронічно
голодує;
німецькі діти ходятьв паперовій одежі, жінки
й
діти переносять тяжку фізичнунужду. Зорганізовані робінінќи Німеччини відкликаються
до
Америки
не по те,
шоби Америка станула
по їх
стороні,
але
аби вона поглянула
на
справу безсторонно. Прецінь ЗлученіДержави
не
йшли
до
війни шоби нищити німецький народ.
ФРАНЦІЯ НЕ ПУСКАЄ
В
НІМЕЧЧИНУ ВУГЛЯ
З
РУРЩИНИ
ДІСЕЛЬДОРФ,
І.
лютого.
Нині
В
опівиочи французькевійско оточило кордоном
всю
Рурщину
та
поклало копецьвивозови вугля
з
Руршини
в
Німеччину.Рівночасно
фабрики
в Рур
почали
вже
відчувати наслідкиперерв.тнтгя зносин
з
Німеччиною. Одні
з них не дістали
вугля1
иугіли
закрити
роботу, другі мусіли викинути робітників
че-
рез відрізаниє ринку, ннчі через брак сирівців.
В
цілім окрузідається відчувати недостача хліба
та
готівки. Майнери нЄ слу-хають приказу французької війскової командіѓ, забороняю-
чого
ходити вечерями
по 10.
годині.
В
декількох місточкахприйшло
до
менчих вуличних заворушень,
але
справи покін-чилися лишень арештовашіями.
ЦІНА
ХЛІБА ПО ФРАНЦУЗЬКИХ МІСТАХ РОСТЕ
ПАРИЖ,
1.
ЛЮТОГО.
Населеннє міста Парижа
та
другихвеликих міст обурене
на
нове підвисшенне ціни хліба.
В
Парижі ціну піднято
о
одного
су (б
сантимів), такщофунт хліба коштує тепер
1
франка
15
сантимів. Замітно,
шо
ціну хліба піднесено
аж
тоді,
як
міська влада розсліднласпра-ву
та
дозволила
пекарам
піднести ціну
на тій
основі,
що
коштивиробу хліба справді піднеслися.
ЛІГА
ГАРАНТУЄ АВСТРІЇ ПОЗИЧКУ
ПАРИЖ,
1.
лютого.
--. Рада
Ліги
НарОдІв'заручила Австріїпозичку
в
сумі
тр
и
1 пів
міліона фунтів штерліигів
(КОЛО
17
МІЛІОНІВ
долярів).
1
Гроші
має
вона дістати
від
межинародиих банкирів,
а по-,
зичќу заноручуе
її
11
держав, належачих
до'
Ліги
Народів.!
Ліга
маю
просити американських банкирТв вложити
ЯЯЇЇ
гро-
ші
в
австрійську позичку.
' -
Провідники
Ліги
ВИГОЛОСИЛИ
З
приводу сього рішений про-мови
про
значінне
Ліги
Народів
яко
одинокої межинародної
сили,
шо
стремить
до
поправи межинародиих відносин.
АЛІЯНТИ ВИСИЛАЮТЬ УЛЬЛМАТ ДО ЛИТВИ
ПАРИЖ,
1.
лютого.
Аліянти
вислали через Раду
Амба-
садорів ультімат
до
Литви, завзиваючи
її
відкликати
ДО дня
8.
лютого
СВОЇХ
горожан
з
округа
Мемля.
Нота
не
говорить,
що
аліянти думають зробити
на
вила-док, якби Литва
не
сповяила волі аліянтів. Загально догаду-ються,
шо
аліянти
of
шлютьтоді польські війска проти Литви.
ВМИРАЮТЬ
ВІД
ЗАТРОШГО
КІНСЬКОГО МЯСА
БЕРЛІН,
'І.
лютого.
 В
місиеностн фраенлвльде колоБерліна захорувало
від
зіцсутого кінськогомясаколо
сто
лю-
ДИЙ
.
З
того
5
душ
уже
померло
в
НОЧИ
,
а
4
Над
раиом.
ПІД
ПОЛЬСЬКИМ
ЗАРЯДОМ
ЛОНДОН,
1.
лиѓтого, 'в копалиі вугля коло Байтен зава-
дився
підземний
хідник
та
похоронив
живцем
понад
200
ікЮіт-
 
"8VOBODA" (LT1-SBTY)
FOUNDED
1893ра-мк-rcibUab.ec. daily
except
Sand.ya
А
Гов
Grand
Street,
Jeraey City; N. J.tTJjtj by tba Ukraini-.n NationalAa.todatt.-a.
ІИИ.Др.
Яр. ПїдлЯшецькиЙ.
ПОЛЬСЬКА ВІЙСКОВА БРАНКА
У
СХІДНІЙГАЛИЧИНІ.
Btmmd
(ЛАНА
1
Matter
T.E.
PA-t
ОШт
.1
JARAAY
City, N. J.
ОЖ MARCH
80,1011,
under
the
Act of
MARCH
S,
ШІ,
Ae-EPTANEA
TOR
M.ninv
.t
ipecial
rate
of
PO#UR.LURTIAL
to
K
B
Ѓми1103
of
TBA
Aot
at
October 8, 1917,
.nthorlJ
.ADJ-.uyll, 1913
SUBSCRIPTION RATES:
,Three
cent-
tba copy.
O
TMI
jtmx
....і 7.00Six montha t 3.76Three montha I 300Forei-rn
oad
Jareey City Rate..
Оь.
УВАГ
f
1
???
JM.F MTB
,.f 6.00
ПЕРЕДІТЛАТА
ПООДКНОКЕ
ЧВСЛО ТРИ
На рік
І
7.00
На
пів poify ; е
На
гри
місапі
І
3.00
В
Джерзк Ситі І
На рікНа
пів рокуі
місяці
.За
кожду
вмілу агресж платяться 10 ценѓта.і-оааі
даше
ва
т.
ва
Foreign Money
Order.
Адреса:
чЗУОВОРА
, аг
JRAND ВТЕЮ-гТ,
JKRfiKY^CITY,
N. Д.
ВЕСЕЛА СТОРОНА СУМНОЇ СПРАВИ.
У
Львові покінчився недавно так
званий
комуністичнийпроцес, на котрому суджено кількох українських, польських тажидівських комуністів, які
ХОТІЛИ
вивести селян та робітників
І
аличини з польської неволі в неволю московську. Процес їіо-кінчився засудом підсуднмих на довгі вязниці В тому їм нале-жалобися спочутте, якби власне не ге, шо ті самі підсудимі
хотіли
скинути з населення одну владу, якої воно не хоче, тана її місци наложити другу, якої воно теж не хоче.
Має
ся
справа
ще одинцікавийбік.
Коли
польські інфор-маційні бюра розголосили світови, що-в катедрі св. Юра.від-
булась
конференція галицьких комуністів, американські аген-
ги
большевиків розписалися широко. Не зважаючи на те, що
сама
новинка на своїм облйччу носила виразні признаки
поль-ської
провокації, московські служки бачили в сьому лишеньнагоду проїхатися по зненавиджених українських патріотах.Донесениє польського інформаційного бюра не подано в ні-
який
сумнів, немовби се
було
донесениє з Москви або з
рубле-
дайногс.., комітету в Ню Иорку. Такою вірою тішилося воно внаших рублевих мальчиків, шо просто виглядало, немовбипольське інформаційне бюро стало філією большевицької про-паганди. Пелехаті большевицькі бесідники вживали його заоснову своїх бесід, а большевицькі перові форналі клали йогов основу своїх статий. В большевицьких агентських шматахпоявилися навіть передовиці, в яких величали побіду больше-визму в Галичині власне на основі польського брехливого, чипак там, інформаційного бюра. Шкрабали на його основі
боль-
шевицькі письмаки довжезні статті, в яких по терпеливому па-пері доказували упадок українського національного духа в
Галичині.
Ого!"
счинився гармідер серед охлапових
редак-
торів, „Аж тепер конець-українській державі! Дивіться, бур-
жуї,
куди большевизм заплив! А-кік, патріоти, вже навіть досв. Юра доперла ідея комунізму! Ци не бачите, що вже й ка-поиікн катедрн митрополита Шептицького стали комуністамита відбувають комуністичні збори ,на котрих розбирають днк-татуру пролетаріяту та сільської бідноти?"
Ціла
комуністична
кольонія,
яка з колишньої великої сили зійшла нині до пів ту-зіна редакторів та кількох .других теж неграмотних каиапчу-ків, ходила горда вісткою, як Сруль на хрестинах.З часом зі Львова прийшли вістки про те, `як справді ма-лася
справа
з комунізмом митропиличнх каноніків. Показа-
лося,
на скільки то
правди
в тому, шо св. Юр
записався
з ці-
лим
почотом в ряди третого Інтернаціоналу  разом з при-служниками маршалќа Пнденбурга та царським генералом
Врусіловом.
Виявилося, що весь комунізм юрських каноніків
се
була
собі проста польська провокація, як се кождій розум-ній людині
було
ясно в самий день появи вістки. Показалося,шо не то шо св. Юр ні митрополит Шептицький не записали-ся в комуністи, але навіть замітачі та роззувачі каноніків непристали до пролетарської партії.
Ціла
афера
була
викликанапольськими поліційними шпигами: шпиги намовили своїх зна-комих зпомежи місцевих комуністів відбути комуністичнийконгрес, піддали проект
ианяття
галі коло катедри, шпиги під-платилн сторожа, шпиги наняли салю, шпиги скликали всеро-'зумних комуністів, шпиги урядили конгрес, шпиги повідомили
поліцію,і
шпиги иаконець проти комуністів на суді свідчили
і
помагали засуджувати комуністів.
Ціла
справа
не дає доказукомуністичних переконань серед святих в небі або каноніківна землі.
Коли
свідчить вона про шонебудь, то хиба про без-межну
глупоту
галицьких комуністів, про їх кепську органі-зоваиість, про їх близькість з польськими поліційними, шпи-гуиськими ‚провокаційними колами. Величатися тут комуиі-стнчиій партії нема чим. Стидатися такої
афери
е аж по вуха!Можнаби
вважати
за характеристичне для найми'тів мо-сковських наїзників України
також
факт,
що ті наймити, на-
.таявши
українських патріотів, набрехавшися на них,
відтак
навіть сорому не мали відбрехати все те, що набрехали. На-віть супроти власних читачів не мали на стільки пошани, щобиспростувати повінь безмежних дурниць, які вони
ВИЛЛЯЛИ'в
запалі службовитости для Москви. Не спростували навіть су-проти третого Інтернаціоналу фалшивого вражіння, яке вонисами помагали ширити, вихвалюючи
варшавські
брехні. Немали навіть відваги признатися,
що
вони
одні,
всерозумиі все-знайки, далися зловити
на
польську вудочку, супроти котроїнині вже найбільші дураки світа маються на осторожностн.
Все
се
дуже
характеристичне
для
редакторської чести най-митів
Москви. Однак,
воно
не нове, і
тому
ще
один,
новий при-
чииок
для
показаннябезхарактериости
льокаїв не робить
вжевражіння,
як не
робить вражіння, коли безрога,
яка любить хо-
дити
нехарна,
засунеться
в баюру
смердючого
мўсту
та
стане
в ньому поскошувати ся.
УКРАЇНСЬКІГРОМАДИ:
ХВИЛЯ
ЗОВЕ
НАС
СПОВНИТИ
І
ТЕПЕР
НАШ
ГРОМАД-
СЬКИП
ОБОВЯЗОК
ДЛЯ
НАШОГО СТАРОГО КРАЮ,
ЩО
ВЕДЕ
ТЯЖКУ
БОРОТЬБУ ПРОТИ ЛЯЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ!
ТОЖ
ЗБЕРІМСЯСгЗИЧАС
НА
РАДУ
ТА
ПОСТАНОВІМ
ТАКУ ПОМІЧ, ЯКУ ТІЛЬКИ МОЖЕМО ДАТИ,.АБИ
ДО
І#-ОГР
ЛЮТОГО,
1923,
ДОВЕРШИТИ
30,000Й
ФОНД
НЕГАЙНОЇДОПОМОГИ!
ВСІ
ВРАЗ,
ВСЕ ВПЕРЕД, В
ЄДНОСТИ ПОБІДИМО!
ції
в Зимній Воді призивних і
приказ`ував
їм ставитисьбранки під загрозою карноїекспедиції вже на тиждень пе-ред бранкою.
Та
польські адміністраційнівласти, які добре знали, щопризивиі добровільно до бран-ки не підуть, вислали в день пе-оед бранкою на села польську
поліцію
або польське війско,кі ночію впадали до хат, ви-тягали призивних
силою,
дер
ЖАЛИ
ЇХ
замкнених по громад-ських канцеляріях аж до
рана
а
відтак
пішки або на
зарекві
рованих на кошт громади форшпанах під війсковою ескор
гою
відставляли, призивних на
ЧЕ
арештованих перед бранкову комісію.
'
Так посЃўпали польські органи
З
призивиими, пр. в Кемн
лові
пов. Радехів, де на 29 при-зивних зловлено 3, яких тяжко
побито;
в громадах Біла,
Біло-
біжниця, Утринь пов. Чортќів,
е
на 94 призивних
ЗЛОВЛЕНОЇ
14, на 26 зловлено 2, а на 24
зловлено
5. в громадах На-дорожна, Хотимір, Грушка пов.Товмач;в Коссові з призивни-
Горбовим
Петром, Тимко-вим Дмитром і
ННШИМИ;
В
гро-мадах Кнігиничі, Долиняни,
ЯВЧЕ
і
ИН.
пов. Рогатин; в гро-маді
КРИВЕ
пов. Бережани;
В
громаді Рудно пов. Львів і т. д.
Бракові
комісії
НЕ
запрігся-жували узнаних за здібних до
польського
війска, а давали 'і
ЛИШ
посвідки, що вони
„зѓолі
СИЛИСЯ
добровільно до бра
КИ",
підчас
КОЛИ
політичні вл
В
днях від 11. XII, 1922 р.т 23. XII, 1922 р. перевелапольська окупаційна влада у
Сх
Галичині війскову бранкууроджених в роках
І900
і 1901
без
ріжниці національности йвизнання.Зарядили п усі три польськівоєвідства,
.ЛГКІ
є на території
Східної
Галичини з тим, що)призивні узядні
Ж
`адібними до
польського
війска мають зго-лоситися дня 22.' І., 1923 р. довластивої команди в ціли приділення їх до польського ВІЙска.
Полвські
воєводи оперлисвоє зарядженнє на рескрипті
польського
міністерства вну-трішиих
справ
з 29.
XI,"
1922 Ч.
А.
В. 264, виданім в порозумін-
ню
з польським міністерствомвійни до Ч. 6232 Деп. X. з дня
24.
XI,
1922 р.
;
Польське міністерство внутр.
справ
узасаднило свій рескриптпольським законом з 7. III, 1919
Р.
Ч. 22 В. з. Р. П. та артикулом
48
тимчасового
закона
про о-бовязок горожан польської
держави
до війскової служби,виданого польською Радою Ре-ґенційною дня 27. Х'.-1918 р. Д.п. Ч.
13,
поз. 28.
Та
ні польський закон з 7. III,
1919
року, ані закон польської
І
Ради Реѓенційної з 27. X- 191
8J
P.,
НЕ
можуть ніяк бути примі-нені на території Сх. Галичини,
бо
ті закони відносяться до го-рожан польської держави, колитимчасом по думці арт. 91. сан-жермепського договѓірў, рішен-ня Найвисшої Ради
з`В.'ХИ,
1920J
Р.
та інтерпритаційного рішен-Істи карали їх за опір протиня Ради Союза Народів з дня
І
польської бранки на підставі
23.
II, 1921 p.. Сх. Галичина до $
3
польського
закона
з дня 20.
Польщі
не належить, - та Ле- II, 1920
Р.
В. з. Р. П. Ч. 20 а-жить поза границями її, а рештом, як свідчить ореченнєтим самим і мешканці Сх. Га-! староства в Тернополі! з дня 15.личини не є горожанами
поль-!
XII.
1922 р. Ч. 7552 ц.
ської
держави. , Тут треба піднести, що зга-
Тут
треба ще піднести, що
І
даніѓй закон з 20. II, 1920 р. обо-дня
27.
X, 1918 р.
була
Сх. Га- вязуе в
Польщі
лиш на терито-.іичина під Австрією, а дня 7. рії був.
І'осїї,
а навіть колиб
III,
1919 р. під владою Ўкраїн-!мав бути приміненнй у Східнійського Галицького правитель-і Галичині, то виконувати його
ства,'
та до сьогодня не появнв-І малаб право не політичнас яв
Польщі
ніякий закон абоі вдасть, не староство, а суд.розпорядок,
який
поширив би! Ось так топче Польща нога-,важність вище згаданих поль-(ми не лиш міждержавне але т;
ських
законів на територію Сх кож і своє власне право, щоб
Галичини,
як це зроблено пр. тільки удержатись у
Східнії)
що
до Віленщинн розпорядком'Галичині при власти.
польської
ради міністрів з дня! З громад, де не
було
ні пол19. X, 1922 р. Ч. 97 поз. 890 або U" ні війска, ніхто' до бранк
J
що до т зв.
Дільниці прусь-
J
Не
ішов як пр. з Буянова пов.
Хоч
зарядженнє польськоїбранки у Cjc. Галичині не малоніякого узасаднення ні в мінародних постановах ані навітьв польських законах то Польща
таки
зарядила бранку у Сх. Га-личині і перевела її', а то тому,
що
їй
Польщі
розходнло-ся не о жовнірів а о створенне
політичного
аргументу та до-конаного
факту.
Польща
мала намір, з одноїсторони Показати світовії та рі-шаючнм європейським чинни-кам,
ЩО
население Сх. Галнчи-нтг погоджується з польською
окупацією,
а з другої сторони,зробити бранкою дальшийкрок в інкорпорації Сх.
Гали-
чини да
Польщі
і поставити
держави
Антанти перед докоианий
факт.
Вказують на це та
факти,
як що польські вла-сти, польська поліція і плоьськевійскув` притягали призивни
силою
до бранко, а бранкові
ісії
призивних, узнаних заздібних
ДО
війска, не заприся-гали та видавали їм лиш по.свід-
ЩО
вони зголосилися
ДО-
бровільно
ДО
польської бранки.Ясним отже є, що
Польщі
накориснім висліді бранки у СГаличині
ДУЖЕ
ЗАЛЕЖАЛО,
і томуще перед бранкою
ПЕРЕ-
вели польські власти
РЯД ПІД-
готовчих актів, які мали
БУТИ
запорукою корисного висліду.
І
так
ОГОЛОСИЛИ ПОЛЬСЬКІ ВЛА-
сти заборону
АГІТАЦІЇ ПРОТИ
НЕЇ
неправної бранки
З
ТИМ,
винних
карати
-МУТЬ
ПО
ДУМЦІ
$ 11. відомого
З
ЧАСІВ
поль-
СЬКИХ
виборів v Сх. Галичині,австрійського розпорядку
З
20.
IV,
1854
(!)
В. з. д. Ч. 96, ка-
рою
арешту до 14 днів, як цесталосьпр. Теодорови
САЛАГУ-
бови,
студ.
прав
з Будинина,повц
СОКАЛЬ,
якого укаралоістароство в
СОКАЛІ
за мнимуагітацію проти бранки 14-днев-ним арештом і посадило його
У
ТЮРМУ
мимо неправосильно-сти засуду.На сесіях начальників громадіпочали польські старости гро-зити карними експедиціями таарештами, 'як начальники гро-мад не доставили би новобранпів в приписаний день перед асеитерункову комісію, а
сліду-ючого
дня висилали вони насела польських жовнірів дляпросліджения, чи начальникигромад поприбивали ўЯк
слід)
Польські
оповіщення Про бран
ку_у
Сх. Галичині
селі
Рудно пов. Львів взи-впв командант польської
полі-
Жидачів. зі Мшания пов. Старий Самбір і т. д..
Тому
виситаио туди війско з жандармеріею і починала'сь вище наведена процедура, як ловленне призивних та відвоженне їх на за--теквірованих фірах перед польську бранкову комісію. А вій-ско стояло в
селі
постоєм і переводило ті
лови"
здебільшѓ
ночію
так довго, доки не ви
ловило усіх
призивних.
Лучалось
навіть таке,
щепольське
війско дія виловтення призивних  замикало
УСІ
ведучі до громади дороги,обсаджувало їх машиновимикрісами, а
відтак
накладало наѓпомаду контрибуцію,сталось'пр. в громаді Буянівпов. Жидачів, на яку наложеноконтрибуцію в сумі
2
міліонів
мп.
Коли
призивних мимо всіхпідступів зловити не вдалось,тоді мстились польське війскота польська жандармерія на ро-дннах призивних. Вони або за-кватировувались у них і жилина їх кошт, забираючи при тім
усе,
що попало під руки, як пр.в громаді Струсівка повітуЧортќів, або` вйарештовувалйі
їх,
як пр. в Кліцку пов. Р'удќи,'де арештовано Гринька Даци-
шина
за сина
Андрух%,
Андрія
Колодрубця
за брата Олексу і
"
д., або й навіть прикладамивід крісів тяжко їх побивали,як це діялось в громаді Мша-нець повіту Старий Самбір, депобито Василя і Паражку Замі-щак; Михайла і його 70-літнуІжінку Тацю Шевяк; Михайл'а
Дилйну,
Андрія Болотнќа і ин.;в громаді Бучачќи пов.
Коло-
мия, де побито
Івана
Джамана;в Дрогобичах пов. Бібрка і т. д.
В
Старих Кутах пов. Коссівпольськевійско ловило при-;зивних і рабувало населеннє че-рез 14 днів, а крім сего мусілагромада знаказукоссівськогостарости платити денно на у-1державне сього війска по
І.ОООІ
мп.
за
голову,
так що
добро-
вільна
бранка"
коштувала гро-імаду, поминаючи' зрабовані
І
війском річи,  загальну
џту
2,Ш,000 мп. ;
Польські
карні
війскові екс-педиції не помннали навіть інайбіднійших сіл Східної
Гали-
ини. 1 тут хотіли вони мсти-
1
тнсь над населеннєм за се, щопризивні добровільно до бран-ки не пішли. Треба
було
щойно'
грізної
постави населення про-ти польського війска, щоби яо-
го
прогнати і увільнити себе
1
від шикян, як це сталось прим.в Мнкитинцях
К
ГПСТГШ
П.)
Коссів.
Самоволя польської окупа-ційної влади пішла навіть
TAICJ
далекЬ, що п органи гнали У-країнців силою п'еред побору
комісію
в великі
свята,
якими є
Східній
Галичині прим. Свято
Миколая
і Анни (19. XII, і 23.
XII),
та зневажали тим спосо-
бом
релігійні почування подав-
ляючої
більшости населення
Східної
Галичини, як се діялосьіприм, в повіті Бучач.
Та
гиет і терор польської о-ќўнації в напрямі примушенняпризивних. зі Східної Галичини
до
добровільноЃ'
польськоїбранки, не устав навіть з днем
23. XII.
1922 р., коли то по
поль-
ським приписам браиковим
бранка
мала бути вже-покіиче-на. Ярким доказом того е
факт,
який
лучився дня 27.
XII,
1922 р.в повіті Бібрка.
Польські
жандарми
зловилив тім дни призивного Василя
Головку,
який
в приписанийдень до бранки не ставився, І
і
посадили, його в тюрму вБібрці, де вже сиділо около 40пірних добровольців". Сеспонукало призивних дальшепроживати у своїх криївках.
Тоді
почали польські органигрозити, що утікачів від бран-ки вони розстріляють, а їх хатиспалять, як що призивні добро-
вільно
до бранки не зголосять-ся. Так грозив прим, польськийполіцай Франц ВОльф в повіті
Коссів,
а коли й се не помага-
то,
тоді хопились польські органи ріжного роде хитрих штучок, щоб виловити призивних,
хоч
термін до бранки, як вищесказано давно вже був минув.Так прим, перебрались дня28. XII, 1922 р. польські
жандар-
ми з повіту' Бібрка за купців іпомандрували на села того по-вітуаЧібито за поќўпом свиний,
соломи
і т. д. а в дійсностіѓ завиловленнем скритих призив-тпгх. В отсей спосіб удалось їмвідшукати призивного Михай
ла
Зкалоцького, якого арештували, та відставили до тюрмив Бібрці, де в ночі з дня 28. XII,1922 р. польські жовніри побіг-
ли
його за цеставленнєся до до-
бровільної
польської бранкигак тяжко, що аж
втратив
при-гомність.
Щоб
ті надужиття польськихорганів якось
виправдати,
за-рядили польські власти^.додат-кову бранку".
Ось
так виглядала польська
добровільна"
бранка
"у Схід-ній Галичині.З одної сторони змушувалапольська окупаційна влада' при-зивних до бранки погрозами,арештами, карними експеднці-ями і побоями, а з другої сто-рони поширяла і поширює пссвіті вістки, шо призивні Схід-
ної
Галичини добровільно зго-тоснлися до бранки.
ПІД УВАГУ,
ЗБИРАЮТЬСЯ ДО
ВРОЧИСТОГОТАРАСА
ШЕВЧЕНКА
Роковини смерти Тараса ГШевченка рік-річно святкує українське громадянство в' старім краю величавими
маня'фе
стаційними концертами, улашговуваннми спільними силамиріжних українських товариств.
В
той час щезаютьвсякіпар-гійні ріжниці дітей України,
щоби
память батька Тараса зторжеством ломянути і йогозаповіт обновити.
Щоби
в Ню йорќу в такий-
посіб
і спільними силами на-ближаючіся роковини смертиТараса Г. Шевченка відсвятку-вати, то є при співучасти всіх
укр.
Тов. з Ню йорќу і околи-ці як Тов. Співацьких, Тов. са-мостійних робітничих, Тов.-від-
ділів
запомогових організацій
У.
Н. Союза, Провидіння, У. Р.Союза, Парохіяльних, Громадських і Шкільних Комітетів
і
пр. як
також
визначній-!и`х Американців,Товариство
J
Української
Молодіжи"
вк.іи-
куе
всіх інтересованих в ційсправі на спеціяльну нараду на
неділю
4-го
лютого
1923 р.
ѓод.
3-тій по полудни в.У. Н.
Домі
при Іст Шестій ул. ч. 217.
Всі
Укр. Тов. в Ню Иорку і око-
лиці
зводять прислати по двохделегатів.
Щли
нарад:
1. Уложениє про-грами спільного обходу роко-вин смерти Тараса Г. Шевчен-ка; II. вибір і уконституованнеШевченківського Комітету,
Французи
займають
новий великий шмат німецької
землі,
области ріки
Рур,
на яких найкраще розвинулася
німецька
промисловість.
уі.Займають
в
супереч
параграфам
верзайсьіщго мира і ма-
буть
Проти волі своїх союзників,
Англії
та Америки.Поступають з Німеччиною, як колись Рим поступав з Картаѓєною. Розоружують
ворога і
знущаються над ним, хочуть
його
знівечити
до решти.Треба подивляти
німецьку холоднокровність.
Німці,
до
недавна
богатий
і
могучий народ, тихо терпіли
наругу і знущання, хваво
бралися до праці
І
щире думали надтим, щоб могли сплатити неімовірно великі, воєнні відшко-дования.
.
Не знаю, чи е другий народ, котр'ій так терпеливо змосив-
би
всі тягарі й обиди, як зносили їх Німці від Французів.
Чи
знесуть цей останній удар, утрату Рургебіту,  покаженайблиша будучність.
Але
нам здається, шо ні. Без копалень 1
фабрик
на землях
Рурп
Німці ісѓнувати не можуть, прийде економічний і фі-нансовийкрах.Німці мусять боронитися, як не можна дипльо-матично, так дорогою страйків, саботажу, розрўхів, а там може і з оружжем у руц), бо краще ризикувати, ніж гинути марной без протесту. ` "
Ця
гадка
пробивається з маніфесту президента Еберта, зпромови баварського президента міністрів д-ра Кніллінга; во-на снується червоною ниткою крізь шпальти всіляких німеш,-ких газет.
,
Та це вже річ Німців. Нам нема що сунути польців міжчужі двері, шоб не приперли. Але останній наїзд Французів наНімеччини пригадує нам наїзд Галлеера на Галичину. Як те-пер 73 поїзди евзуть французьких окупантів в напрямі Ессену,так весною, )919 року, через Німеччину сунулися поїзди такзваної Галлерівської армії
в
напрямі Львова.
Як
теперішний
напад
Французів являється
протизаконноќї
акцією, так 1 наїзд Галлеера ішов у розріз з міжнароднимправом.
Колиб були
Німці вже тоді спромоглись на мужеську ві.т-dary і сказали, що чужої армії, яка йде
на
поідбій покривдже-
ного
народу, через свою територію не пустять, бо воно про-тивиться поняттям
права
й справедливости, то може нині непотребувалнб дивитися, як на їх
край
суне чужа навала.
Колиб
Німці у своїй пресі, у своїх всіляких дипльоматич-них переговорах, (навіть хочби з большевиками), 1 загалом
І
у своїй публичній опінії хоч трохи цікавилися
були
справоќ
і
Українизагалом а Галичиною з окрема, колиб буди як слідпідтримували прінціп справедливости-і рівних
прав
для всіхнародів, то може нині
1
їм не сталась
бн
така
кривда,
яку їй хо-чутьзаподіяти Французи. „Що тобі
нині,
то
Мені
може статися
завтра"
об тім слід
памятати
не тільки одиницям, але Й цілимнародам.
Лад
І порядок запанує тільки тоді в світі, коли всі
держа-
ви і всі одиниці будуть шанувати прінціп рівної свободи і рів-них
прав
для
усіх
людий
1
для всіх народів, коли нікому не віль-
но
буде безкарно простягати руку по чуже добро, по чужу
землю
1 по чужу
волю,
коли злодія будуть
карати
не дивлн-лисьиа те, чи він
краде
коні, чи чужі
краї.
Але
недаром говорить наш народ, шо малих злодіїв віша-
I
ють, а великих величають. Так воно і є. Як селянин потягне
!
гнляку з ліса, щоб запалити дітям.у хаті, то він злодій, а як
І
політики та генерали обкрадають ! грабують
цілі
великі кра-
I
їни, то про них пише історія
1
їм памятники будують.Читиалопокривджених народів у світі!
Колиб
вони розу-
міли,
що спільна оборона і спільна боротьба з кривдою кудилекша ніж одинцем, то не
булоби
того що нині е. А так кож-дий дбає епро себе, або, хоч сам покривджений, помагає крив-дити других і тому тій кривді не видно кінця.
В
колишнім австрійськім парлямент! боролися українські
посли
за
права
свого народу 1 Чехи не робили иічо другого.
Але
не
вжеж
вони помагали нам у визвольній боротьбі? Зви-
і
чайно в найгіршім моменті лишали нас самими.Так само недавно зробили Німці. Нема ще й місяця як ска-сувалиостаннє,
вправді
петлюрівське, а всеж
таки
самостііі-ницьке наше посольство. Знають добре, що значить
радянська
Україна і приймають її посла... Так якось дивно складається насвіті, що гріхи проти волі метаться і томунайкращене робитицих гріхів...
Кобн
то! Н. М.
ТВОРИ
БОГДАНА ЛЕПКОГО
В
ДВОХ
ТОМАХ.
(Нове
в
АМЕРИКАНСЬКІ
ВИДАННЯ
І
КалендарУкраїнськогоН.Союза
-
50
ЦНТ
КРАЄВІ ВИДАННЯ:
,
Календар ‚Будяка"
...
25
АНТ.
Календар Просвіти" вже вичерпаний.Замовлення висилайте
враз
з
грішми на адресу:
^VOBODA"
ЯЗ Gr
.-d
Яс. JERSEY
CTTY.
N. J
УКРАЇНСЬКІ
ГРОМАДИ, ЦЕРКВІ, ТОВАРИСТВА
І
КОМІТЕТИ
ТА ВСЕ
СВІДОМЕ
УКРАЇНСЬКЕ
ГРОМАДЯНСТВО!ФОНД НеГаЙНОЇ
ДОПОМОГИ
ВЖе
КІНЧИТЬСЯ.
ДОДОЖІТЬ
СВОЇХ
ТРУДІВ
і
Ші'
пріть громадко ту так важну збірку! Подбайте, шоби в
списах
жертпол
і
ців видніло Ваше власне імя та Імя Вашої громади на
відповіднім місії
СПИСИ ЖЕРТВОДАВЦІВ
ЦЕ
СПИСИ УКРАЇНСЬКИХ ЖОВНІРІВ
В
АМЕРИЦІ.
Коли
ви
тс не
ВПИСАНІ ДО ЛІСТВ УКРАЇНСЬКИХ ЖОВЯІРІВ-БОРЦІВ, ТАК ВПНШГГЬСА
і
ТО
за-
РАЗ, ВИПОВНЯЮЧИ
же
СЬОГОДНЯ ТУ КАРТКУ ТА ВИСИЛАЮЧИ П ВРАЗ
грішми
на
АД-ЖЕУ:DIPLOMATIC REPRESENTATIVE OF
GAL1C1A,
411 SOUTH.--. 8IULDING. WUKIN
F
TON, D.
C
П
T.
З
отсею
карткою посилаю
НА
В
ДОЛЯРІВ,
на
Фонд
ГРОШІ
ТІ
МАЮТЬ БУТИ
вжиті
Гадиш
t
КИМ УРЯДОМ, ЯКОГО ГОЛОВОЮ
Е
ДР. ЕВЃЕН ПЕТРУШЕВИЧ,
аа
БОРОТЬБУ
о
ви
і
ЗВОЛЕНЯЯ ГАЛИЧИНИ А ПІД ЛЯЦЬКОГО НАЇДЗУ. ГІОСВІДЬКУ ПРОШУ
мені
при-}
СЛАТИ
НА
ТАМУАДРЕСУ:
?
 
ПЕРШИЙ
ЗЇЗД
ЗБАРАЖЧАНВ АМЕРИЦІ!
іі
МЛЯКИІ
Комітет
Збаражчан
в Америці запро-
і,е
.г
всіх Українців
збаражського
по-
V
на
Перший
Зїзд
Збаражчан,
що
„п.'олсгься
в
недию,
дня
11-го
лкь
іоіо
с. p., о
годині Н
-тій
перед
ПОЛУ-
шем,
в
іалн Українського Народного
І.ЛІУ,
217
-219
East
6th
Street,'New
y,.rk
City.іб.іражчаня
з
New
York,
Brooklyn,
i
.-i4-Y
('ity,
Newark.
Passalc, Babylon,
л
-.tiuiry,
giicksvllle, Paterson, Tten
...
Philadelphia
і
всіх инших місце-
іііі
просимо прибути
як
иайчп-
ПОРЯДОК
НАРАД:
:
і Оіворенне Зїзду.
.4
і
'правоздатні Комітету
Збараж-
,
лотеііе-ішньої
збірки гроший.
і
Реферат
про
значіння Ўкраїн-
'ki.ni
Дому
в
Збаражн.
І'
Реферат про організацію
Збараж-
п
Умериці.51 Іискусії
над
рефератами,
j)
Внесення
і
ухвали.
І
Спільна
фотографія Збаражчан.
-
.
'.імкнеННЄ
ЗЇЗДУ.
:пертаемо
увагу,
шо
Шради
поч-
...
і
ючно
о юд.
Н.
перед
полу-
23.29
Л
КОМІТЕТ
ЗБАРАЖЧАН
В
АМЕРИЦІ:
К.
Ьагрій, нредс;
Д.
Редчук,
заступ-пік:
А.
Бучак.
касієр;
В.
Голубович,
,
г.івіик;
М. Крук,
секр. фінансовий;
II.
Вдкулінськнй, секр. рекордовий;Степам Корпан, оргг.нізЛор. Тростіси:Ізндор Демчук,
Олекса
Кальба,
Ми-
чаило
І.
Крук.
Члени Комітету:
М.
Яремчук,
І.
Ковальчук, Теодор
М.
І'лад
 кий,
В.
Голубович,
П.
Ковальчук.
КОЛЯДА
З
НЮАРКУ,
Н. ДЖ.
Уїм
українські школярі
при
своїйкраінськів Пресвігерській церкві
в
.
арку маємо школу, котрою
про-
‚дять
і.
Іван Коцан
і д.
Григорійіманків.
Час від
часу
ми
вчимось
оєі
рідної мови, читати
і
писати,
і
н
богато дістали того неоцінногошрбу якого
ми як
роджені
тут на
ми Нашінсдона
не
знали,
що то е
.пі.і
Україна.
1 ми
дякуємо нашим
и
і.і.иі.
Ми
будемо
ЖАЛИ
на
наше
.4
кИІІН,
хто
ми
е,
і
чиї
МИ,
і ло
ко-
I
від
того-
ча-
читати.
так ми
1.
Г.
Романко-
ої
роботи.
Вії.
ь
релігійних
і
іже через
тре-
ііі
чи
навчилнсіізялися
до
наро;
НИХ,
а
тепер
ми нж
ік
даємо концертипредстав-
прав
З ДІНПЬНОСТИ ‚ТОВАРИСТВА!ПОМОЧИ ПИСЬМЕННИКАМ"
Товариства Помочи Пись-менникам" вислало
на
дняхписьменникови В$чеславови
Бу
письменникови Вячеславови
Бу-
дзиновському підпомогу
в су-
1
мі
десять дбляріц. Гроші пісда-
но
черА
Америка Балтик Лайн.
Чек
посилки: 3971',Проситься всіх, котріб
хоті-
ди подати руку помочи письменникам, посилати жертви
на
адресу:
,
ВасильГасій.13 Киѓтаїѓ Street, Trenton, N.
J
СВОБОДА.
СУБОТА,
вдіТПОТОГО,
192S.
'ДОПИСІ
NEW YORK,
N.
.
ВЕЛИКИЙ БАЗАР
Української Греко-Кат. парохії
св.
Юрія
28
Eut 7th St.,
New
York
КОЖДОГО
ВЕЧЕРАІД
1.
ДО 18.
ЛЮТОГО
1923
ВІД
6.30
ДО
12.
ГОДИНИ.В СУБОТИ
І
В
НЕДІЛІВІД 5-
ОЇ
ДО
12-
ОЇ.
Запрошується всіх
до як най
численнійшоїучасти.27-29
КОМІТЕТ.
УКРАЇНСЬКИЙ
НАРОДНИЙ
ДІМ
217-219 Е. 6th St.,
New
York.
УкраїнськаТеатральна Дружинав Ню Ріорку
відограє
„БУРЛАКА"
1
юучаюча драма
на
5. дій
І.
Тобілевича
Участь бере увесь персонал Дружини.
Режісер
Г.
Кобзар.
Завід.
В. Лазута.
В
СУБОТУ
3-ГО
ЛЮТОГОІ
В
НЕДІЛЮ,
4-го
ЛЮТОГО
Початок
в
cjќ
-боту
о
годині
8.15
вечер,в неділю
730
вечер.
По
кождім
представленню
БАЛЬ!ВСТУП
S1.0O.
75 і 50
ПНТ.
Зар.
Укр. Т. Дружини'.
ГОТОВЛЯТЬСЯЗДО ВИСТАВИ:
іші
Українці дуже неоцінюють
ді-
ііятьність,
бо вже
така
дсяки-
іура,
кажуть:
от що
діти вміють
м
.мають". Але
ми
хоть
і
.малолітки..с тратимо надії,
бо і з
малих
ви-
ГАЮТЬ
на
великих
ЯЮДЕЙ-ПАТРЮ-
`
і
і
ероїв, хотяй
з нас
погорджують-
.
:а
таки
ми не
піддамось погорді.
їй
надходили Різдвяні Свята,
так
.....
кількох хлопців задумали
і
пораїстись,июби піти
за
колядою.
Н.
ю?
А на то! Там в
нашім родиннімрлкі плач, стогін, тортури, муки
не-
.I
.1H1!
х
братів за що?
За
слободу
нл-
І
о Пеньки України!
Колн
гам
вониигвячують себе
за
свободу України
ііо-Ж
ми?
ПЬнйдесь
нам
здобути
іи
рідний
иЬай
без
боротьби?
І.'
і ще раз ні! До бою. д..
,ію,
всі як
оден станьмо
в
ряди
ве-
і
малими
і
тоді
Бог
засвітить
сво-
е,
п
-ими
у
віконне України
і то.т
т.ваємо
н
вллсній хаті ..Вже
во-
кресла Україна".
І
тЄму
ми
пійшли
з
етикою охотою колядувати
до
всіх...тич.Українців, шоби допомоги-
.іііволитнсь
нашим братам зпід ляць-
і
неволі. Хотяй
нам
були
в
пере-ик їді деякі
і
казали:
не дай" або
не
дав", то ми і так не
тратили
сво-
..
.пўі
. а
ішли дальше
і
злколядува-
-
М ...56,
а до
того
я
Антін
-I
Мітро-
іав
Романќів ходилисьмо заспіваѓв
і.
Новий
Рік. то
прийшло
ще
$І.75,
и
разом
сума виносить
$15.31.
І так
пі
по
кол'яді 'порадились, щоби
сні
іоляду
післати через
Свободу"
ш
І'оні
Негайної Допомоги Рідному
yp.it
ви
SIOOO
(на
кулі
ворога-ляха)5.. 00
на
діточу часопись
„Світ
Ди-
інии"
у
Львові,
а
решту
$2.31
на си
н
в
Галичині, котрих батьки попіо.ні
за
свободу України