Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1923-145

Svoboda-1923-145

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2014

pdf

text

original

 
НЮ
ЏЗ^ШЧТ№
Трварнетао ВДвлдаіих Підори,ємідід,
по
становилоua своїй крнференцтьЩб відоулася`ту'т` гвй-
uj,
здатися зовсім
СТРАЙ
^гіюч^м
мулярам
та
птняйятй всі
їх
жа-
' .'.
.
' '
`.
". `у
;
J
"
Z;
`,
АУ.МДАИ
EJEW^
ІІ
.татм. ^нграктори склада,аи вниу
Ш ЩИР
ШІЇ
Ш
ШЩ-
^ТО.-Ч!ІНО^Л:А^ИЏ,
KOJPUU
своїм
."К#г к#н-
тракт.врах,
будуќѓчих.щќільні
буД-..НКіѓ,
,гдо орци ОДОДдДО
НИЛИ
домагання мулярської юнії.Рішсине мулярських контракторів
та
бу^Цилщшх ніднри-емців пускає' роботу
на
довгім ряді будівель,
що
ставшійся
КОШТОМ
яких 175 міліонів долярів.
.
-г------ ЄН-ЯМЙМ#нгмя
г
і------ље.
З
ПРОЦЕСУ
ЗА.
МА№СЬКІ'
ШІД В
ЖАНІ
ЛЮЙСБУРЃ,
Вест Верднйнія,Ж,чераняб-Хт^традрЦсуд-дя Шари відкинув скаргу державного прокуратора проти
Ш-
ліема
Бдизарда,
провідника раЙНерських робітників, якогопрокурдторія намагається обвнннтн
за
оружіщй похід
к
поні ті
.ІІТГІШІ
в
1921. році. Суддя
заявив,
шо
прокуратор не можепредкладатн судоми загальні обжаловання,
але
мусить податиіокладно всі
факт,
за
які
віті обвиияе підсудимого, щоби
сен
знав,, що йййУ `^ікмдають,та проти
члгд)
віѓт
має
бороаитідся.`Прокураторові вд^п.о.аидуі^^
що
мовляв
в
той
САОЩ
пр,Оку-рагорія
виявить
свої надиш
ЩОДО
других проступків,
це
ио-
мог ли.
-А.-
, У
``7-Л'"-У:Ђ'
Й?ІДЕ
ОДИН
БАНК
ЗЬШРОТЩВ
НЛЮ
НЛ7РК-
Щ%
ТУ
7
збанкрѓотував банк Цнмер,-
мана
та, $фщся.
. ,
і.анкротсгао банку
звертав
на
себе ўрагу тим,
шо
се
вже
друге банкротство банку, здязаиого тіснішие'з німецькою тор-
говлею.
Лиитеиь пару днів тому збанкротував банк Кнавта
і
Паходть"
ДИРАІКТОри
банку Цимермама, сіарают.г-іся
3WW
T
FJMTF
FI
ку
ЧАСТИНУ
вини
.за.своє
банкрч
.ство
на
фекального опікуначужинецької власности,
який
мав
причинитися
до
банкротства
банку тим,
що
задержав
в
своїх
руках мілірн
і
чверть доларі
БАНКОВИХ
ощііддост^ть
,
, .
. ..
ВАШШҐТОНУао.
ч.чмм.ія.
-ГМЩШЛ5^
ЙРатьнҐ
 ВДЦЯВ,
 рже
І
: свою подорож
по
Злучених Державах,
НА
якій
він
МАЕ
внго:
лосити
ряд політичних промов про політичне положенне краю,
А
передусім
про
потребу
прцсту
.ІТЛЕЩШ
'ДО
мсжндсржа^
суду
прй
Лізі
НАРОДІВ.
Перша йтогі
RJPOJHOITO
має
бути в^одошена
в
Ст.
Луис.
AJa-кдь
її
ррдцестн бездітним' телефоном
по
всіх Злучених Дер-
жавах.
Стараєтеся
'за
СЕ
СПЕУІЯЛ
'ьиий
штаб радц#вих опера-торів,
ЩО
ІДЕ ИА
поїзді президента. .Як кажуть
ЦРИЯТЕДІ
цре-зндецта, промови його покажуть,
що
справжнім тіррцідшшомрепубликанської партії
е
Гардинѓ.
.. '
`^-`
!
.-
` `
і
T,V
v
v
ѓть
у
ГГ-
ФАЩДЕРАМИ?
.
Ворси .С.товн,
Џ
юнії
ас-
лізиіщігх
машиністів, здяцдне,цар.зелізиичі
юлії
бу'дуть
,
ATJIJ
.цўюі
р.б.йуц,'з
ФАРМСРА4
.и ть
С#оѓх
.;зщгамщі.х`
ЗА
закішам.і.про
уст
алейне
ції,
на
рільничі
ЃТІ`}-
,
V;
І#ІШЩІ
ДЛЙ .B.HEH04O
МУРИНЛ.
с, р.-іщнер
в
Сг^гсли,
і`чсииД^абдр.
ВО^
JLJJP^
-`':'^
^
J^^'
^
^Я№`ЖА$
ОЃ ІДЕ
РВЗДТТГ^
-
ІАІ.ШІ.ИМІ.,,,,...!
- ‚‚„.'І?..,.
'
""'г'"
" "
.ЯГТ-ЛА
талі
в
філгі^Отїфі
.трд
^МІІР4УИААЛЬ
%
:здд^
.сдар %у.одігоїю Союза.
та
ЩЂУТЦХ
редсшо-і;^а
.Об-
`днацн Укршцсьіоіх Оргаііізацій
в
Адисриці".
і
ііокійиіій
рйдмася
31
літ
со
му
назаД
в
CHW^.vacbKy'
Вцж-
нім
в
Скільщині аІ`іалйчниі:
До
Америкицриїхав 'яких
І
десять
літ
тому,
вже нЦ
укінчегшю
1
імнйа,ін.дьіміх сѓудіЙ
в'
старо-
у
нрііір.б
3
t
волеќ).
не3.4оми-
-
''``міграггтськгімйо
`-тьтИдаа
-j
Збірка
З...А-ЩІТЬААСЬ
В
ШІЃМИ-
-ЛГЛ
.их.рукахб
-і.б,^
У
Вистава творів українсько'
керітмтки,
про
ЩЗЬШ
А
-.ОН.ІА
-И-
ладось у
-‚‚Саубодї`',
зц^дцчи-лась
у
джсиосгіт і^.асще"
ЦІЖ
тога можтіа
‚було
очікувати
Автор
і
в.дасш,к
Џ#ЮЩЯЦЮЦ
асчрки,
UPQJJT
'Михайло Пара
Ѓщук,
ие^цаходлчн
Џ
Ьерліці
цо
курців.цащі,ст.аіт.існі річі',
ижс
думада везти
їх
доіуагіі, ,сио-
Дімючись,
що їх
там
куюцті.
чсськидї
'УРЯЛ.
Але
в
ОСЯ$ІЩЏ}
-хзнацну-м.БедДіЩіі
ЗЩ^ШРЦС^
у-
'крашськщ'і Цокуиець: дНре`кг-рвидавництаа"‚^'країнаігке-.їСло.-.
став
ВІГІ
иродрЬжата'Ww''. інж. Олекваіідср
Крнгу..
HV.IL
Др.
Дж,ордж
Баштѓ
ѓўті
ка#-
НР$,,
муриііськиц вчений таііро-фесдр '
ВІДОМОЃ
0
,
мурдцського
Інстндуху
ТАКСЛЯІІ'
 'ФТЦВ
 цьу-
.ЦО.РРЩу'.,мсда.ир,
за.
ггау^і
за,-
`4
M
нцлнЗМи^"
хдемііі
Він
прміумцц цщ'ий
РЛД
вина-
амеіщканськцу
..
ходів,
Џ
:
иалсжите ФаОрдчнс свої
МЕДИЧЦІ
студії,
^згдйііа^зужіівадіє
.,),СЩЯХ4І,:,.
карт
.ЧЛЛІ.
щс
-
в
Ѓалич
'иіи
л
..а.укрг^ ор-
^АРНІШІЧА,.
^ЯЩрм?
IVV^4I
1
W
B
J
'"IAR..
-ййті
?ИІУ.'
;
ріаііих
"':"'іза.иії,
як,^^а^'ісЬ..Щйі
НА-
"
оглядати..,. п.ірг..
`Ч9}Н0%УЬІ9ШЊ
?
РЬІЬЦІГГ
Ч
1
"'''
Союз,
тоааристаа' як":
т
Р^а
з
цовіцтм ітртізнаннем
чіх
продуктів,.тощо.
'
іч"ова,тиство
Любб^
де.тфії,
та
приватні
"
Сте'пан Сл`ободян. Ми-Щської к.`торц.да українськогоІмцстецдііа ,сю дд,-же цінну збір-.шдцесди патріотичне діло,.дтипі.
-КРИСИ,
,
яке вратувало дщ`укра
.РОДИНАПОГИБЛА
В
ОДНІЌЇ
КАТАСТРОФЃ.
кола Росол`ові
ІСЬКИЙ
ііаса'жгірсььчін
ajpiaa,
зелізци-'бачучи
ці.
і-`.а^ерн розїхов,коло ґвітні
ли
йому
по
ЗМІ
Сцті,.
К`лттакї, автомо.біль
та
невтомній сво'ївбцв
іщ
місшг матір
тц її
ниде-
щік
покінчив`Іван Ііетеи-
І1м,,11
-"
гсц1
^
ц
^`
к:)
^
А
`
с
Щ
НІ
Вишива'нюк.Н`У- Сс'ирцкла`.взяття 'Ітомага-,^^'^^-Іван Пелен-SPf
Мнхайло
Внштшанюк.ЬкУ-
Le
гтрцклад, сд.рав.гі ідццй
ЮІК ,МЄДНЧНІ
,
T,)W-V4.WPPFF
ро дітнй. 'Батько .радішть
ко-
сту-дії,
став
лікарювати
в
Ф.дя-'
ДІЛ5ШЦІ
Л^ицтва.гмдгрцетр.иіі иоводлв автом, вийшов
з
дсдфії
і за
короткий час' діівслегкимушкодженнєм тіла.
СІШДНЮТА-СЯ
НАВАЛУ
-ІМП'РАЦН.
гд^гращннісподіють'ся
лфії
і за
ко;
'Пізнати
з
рідких лікарських
'
ЗДІбИостіпі,
добуваючиИрдізтгаине
СЕРЕД
сврїх
і
чута`'в' тоцже
час,
коли пароішлгтіЬмада
з
шиіею, дтішілистуртіддіикіі
знрва^р^т
,j
or
^ розголосу, нсвилі-
СУД
НАД
шщшком
за
МОНТРЕАДЬ,
Канада,
20.
червня.
Тут іщ-дв.ся пррдеспроти католицькоѓго священика .Адел.ярда Дельррма
за
вДиЦ-
,
сгво свого, брата
з
Ціллю
забрання мого жддттедого обезне-Оборонещ, пост
а
ви
в
був
B
^{CeH
^JH
^H^
суд
не
судив, рід-
суд
.ИЛОГД,
бр
яого^дрил
бржевїльн^тівле'
суддя
`відкинув
ВНЕСКІВ
да,прІ
^АЗАА
в^и^в,атД
лавў присяѓжних`
суддів.
Стг}вИ-
неиий НІдча.с
сеї
^ц^дурй
то
стмій'вся
ѓолосџо,
то
'нудився.
Персслухашіє
свідків
і "
ЗАКЛИКАЄ
ФАРМ^РІВ
Д.
ЩІЩб
л
.^^9ДС,.2^.
червить----
Самўель
`ГОМПЕРС,'
іояо-
ва
AJH
^^iicj.Aot
'Федерації Праці,
виступ
В
перріа відбува-
ючоюся.
ТУХ
,г^ац^наль'ною' Пшен'и'чною Конференцією та'ов-
ЛИВ.
ВСІЙ
фа
,Р
,м
ЕРАМ',
с^ґаиізувігѓйся;^
робІтничйх
'`ЮИТЙ.
Бесідннк
^КАЗУВІАВДІ^О,
`'#.
дтьГаі^`-та. ^ояііагійаія
,
"^омеі
ІВ.
ніхто
НЕ
буде
увертати
'уџџѓџ^ печ$и
воцй
ие"
вистўплита.як
бдгю`
ЗБІРНЕ
тілџ.уџ'
`ие 'предс'та-лять
-стіоіЯ'
домагань `разом як одна
Шл..сть..
гГдмпсрс 'указував, ца сіторію робітничих' доі^атаи^
ВОЕННМЙ
СІДН ДЛЯ
ЗДІ1КШЖ^І.ШБ
АІГІЧУ
ІНМЩІІ'
САВАЏА,
Джорджія, 20.черіі.ия,у--- Гядомала збро^щих лю-
ДКЙ
зібрало^я.'г^л#іс-дйііоі-ої вязяипі
а
ояюму місті, щоби
за-
БРАТИ
з
вя
А
^чга
ояіи^
Щ`,
Котрого
ОДНА
білаажіяка тьосудін на
себе.
W
#tet
`Џ
`ЮЬІТТІУ
'Ш^`^Н
'-ТЏЯМ,
МЩЯЩИЛ
",Р
О
СЕ
R
RTTMW
a
r
Я-ТЗ
Ь
'ЏМШ, R^WM
0
війска^ яке омочило
^Т^ЏПТ^Ш^
не допустило
до
діячу
Муринть
PIBHOHAFHQ
гурІгрнатор
ОгЬлоісив
виїмковмй стан
Р
мі-сті,
шоби уаюкоїти розгорячкованих
білих.
ЗАСУДИЛИ
ШРРІА
З'А
жт тшш
полісмена
А
^ьфредя Вабо винувати^яр^ит^
ФЮ№МРШ-
TYEAJH
обвмняючого його, але .сей спротивився арештрви,
І
"ІНМУШДААТЇЇ
:,
-''"'"'`-; `
;;
л
;
У;
^ '
Перед судом виступило кількох свІтт^Іі,
які
предлржилнсудови
факти
'подібних побоІв гТраіги других полкменів. Дер-
жаваа
пронуряторія'обІцялаАімиітм^
Й
сі
факти,
соиішне џроиміпня вельми
раж-
НУ,
роль, головно
Џ
недугах
ра-
хітіс
j
чахотки
(сухіѓ).
ВВеден-
"L^^-^^W-
'
,
PFLWI'
M
T
J
Д(? ліч
^--
нз
ЦУ
;д.ут
наз`мває
справедивд оцей .лікар
сходом
СОНЦК
МЄДИШІНІ
".
Привнте.тьстцнахОду-ц.,^
нс у
(жоване
MIIJ".
3
'
1
-
V4C,,
'
,LX
Д
^
жав
--Цасні'нувал.
шіг^^До
Злучешдх
тШ
^^йТШя^^^
^
ДОСІІДІВЛ;
жав
з
початком другої
IIQ.-O
-
4
„j
1М
``'
іб,
снтс
.
кі
^
'лоснідами
над
промшнямм сой-ішщи
СЬОГ.О
РО
'ку.
Ѓміграційні;'‚'б,
, . -
^V
'jUH.
Кожен в.ніиталь має поста-'квоти.4923-4.
pp.
ще не
буди
"
,Д
^
иі;ііН
його,сили, ‚'о-
F
paTHCU
.
0 у
,
1аджС
іше площі
ДТЯ
Ч`^НОВЛЕНВ
Декотрі краї
V^ISTT^
"
досі ‚ѓлаірть иі`аво 'атнс.татиб
ІІЛ
иин-
я
'
` ' '
-`І
с0
'
Шя
иЬглочуе дюдський
ор,
гГвЧРвИ-
-
гаіЙлм (цеірадшсім
у
дітнй ї'мо-З
І
Іркійщі ком сходити -'в'.,
мо -`,
лрдіжи),
ігнм
він
здор.овший
пілў
шириіі народщи'і робіт- РаХітіс
у
дітий ддегься зовсім
иик
ч
якии
брав участь
в'
УСЯКІЙ
шіліннти
СОННЩШМИ
.купелями,
наролмій роботі,
який
е
ща-.! Темне мешкаинє, шгл
із
ўгілля
і
.
нІмм !
л,
-
ш
ні
Т
Р`'
Д
У
коштів
ц'а
ор-
т-емші' одіж,-
що
це
пропускає
НЬРЬД
ВОВЙМ
ІРЛОДОМ^
..зміфигтоисьюгх.'.
У-{.с-ШЦцнмх
нромшЩ,
то
Найбіль-
ГІА
УКРАЇНІ.
країнців. Сх6д.ить
з
шти
теж
в
(іц
і
вороги надиоѓо здоровля
‚^у.іь"
іщд
}ІДРМДЗЄ,
що-
ло
'могилу
від.шиїт кі`аснортч.іший
і
'
І
Ж(
-'
хто хоче бути здоровим,
ДЯНПІІМ
содіі'тської преси
иа
У-!
бссідітцк,
який
`
своїмгорячим
I
Х
?.-
1
'
якнайдовше
і
найбільшекраїш` .три
половииоЮ
MIAIO-L
CLOB0M
РАЗ
SARPIAIIE-HAPOA
.afi^;
ноглоч.ує (втягає) сонііщііхии десятин засівів ношкоджспі
АИДФ
`жлпвостн в`
боротьбі
за
Про-лінів.
' ''- ' `
суслт^цсаііи.
О
ОС#АМВС
.ноторщ-`^'
03
-^^
110
'гл-ітого
народа.
І
.Ьть-тЗькіа губ.
і
І`ІоітавЩнна,
.
Ііохорони шдйудутьсві'.'а
cv
де 'можна сіНодіватисй майже 'боту,
дня'
23;
.ч^тоня,'о.`О.
го
Тщщщї
злтнбелї урожаю.'
;ію-ІДНні
раїіо з
Дому
жалоби,
Укра-
juri.c
пр
МІСТАХ
встацов,ітдиість `'мобірівоваиа
Л
,тя.
бо-
(
їнської
Галі:
В
Філяделфтї,
.'949
ќє
змшицс^оі - .міськоі" людно`ротьби
ЗІ
-'шкідниками.'
Пра-
Норт Фреиклин стріт."
.
ч``-
U
(стй'.``яка з-лсщв^лдсь
ЗА
два до`
цює
14
хемічних віддйтів. Крім;
".'
3 п
.
п
),
(.ки`
на 23
відс.і`тщІ Перст.і.Мііґраптір
за
міщувшциу:
Ні-1
мсччнтга 10,000, Франція
810
.J
Даіця
б;4`.
БолгарѓПр-'ьща
І,
504.
тоѓб'ѓіб
проц. ќсіх
хлібів
на У
країні пошкрлжеиі го.товнею.
-
.`у
V
4
. j .
.; -`. ",-V-
На Волині почалась нова на-
1
"
-ч
,и
"
,м,
т
.
`"
0
"У
01
`
,
'
,,,
,
и
"бпо ‚містах,
які
нереждідц голод.'гінк'а- ца україгіькі інститЧції
і
0
``
Д0В
У
дому укс.аінсі.ких
ІУЕД`
з^лДсть,
в
Алугпц
змеріци-иоодийо'кїїх
осіб.
Почались
ИІКІВ
и
УЩ
1
КШОг^ачть. д^ась гад
57
в^откщ! Ќарахуба-ма`сові ревізії
У`
всіх українсь
.
Дм}в.З.
с'
м. віруд,ос^ прсдя-
APAA^
51 відсототьлБ,,ахчиса-
` них
о^^енн^^
ЧТШ
^^^^^^^^
^LS$M
^
IF'^L^}
ЗМ
ЕНЬШДННЄ
НАСЕ;ЛЕННЯ
` В
ЌРИМУ-
ІЛсреведлчфй
в
і^ртіму пере-асіх містах Jxpuify
дав
щіфіЛ''.ддршщстин.251
л
587. lo)V.
19.21
ДІМ
УКРАШСЂГХИХ
ТЕХНІг
ѓ
міс,ької.дюдгюсті, нарахува.
І'ДОСЬ
32Й
.028
людей, ``рсоблицо
ч
^.ААДКЄ
змениісння
ї
цаселення
`КІВ
У
ЛЬВОВІ.
Українці
у '
Львові
Я
^ЩАВА,
червить
3,B0flB4Lt ^ідомляютьо
ДНЯ
20-ого
с.
м. там мае
відбутись.л,зд пр.^д,ставнНків^27 републик,які
тесать
союз
соітотськиа. репуолик,''..
^- `б
`б
НА
сьому зІЗді,
як
доносатцсі-р^убдііки .0--,'ду-;ь домагати-
СЬ
більшої самоуправи
І
иезависимости
від
диктатури
1^о..;квн.
Представники
Щ
%СЦУЬЩІ
j^OT
{u
пред,ттлж,^ ^огидганн'е
утворед^.лтдугої
законодатної палатть
в
роді сенату,
в
якій
ті
републн'кимали
бн
своїх .представників
І
могли вирішувати
свої
сирави. вѓќмЎори
до
ТОЇ
нада.іи
це
були
би
загальні
'і без-
Московський „совнарком" (срвєт „народніх" іг%місарів)виявляє
НЕ
..щоіиае.ішє зюгсгруху
за
..амрущаагіоюі27 републик,які досі
були
ЩДЙОГ
.0
І^дз^
Щ`ЩЕ.ЦРАЕОКОЛИР
с
І`
.ІМІЃАНА
^Свци^
.Кра.^и.в^лькану
ВТНИ
далі ще џращттють з великою аілрю, виливаючи безмірніЧ4.асн дави,
нќа
задмв-ає
о^л^ю.
.В^йі-ко
КОПАЄ
трецчі
(заколи),
щоѓб відвернуди сіруї ля-
ЛИ
`від
3
.А
.Я
)РІЖЄН
.г
.ІХ
АУСТ.
Міста
.щі вагль.осса
і
іЧастіліонс
ще не
залиті лявою.
Число
.^Д
іих
зростає -з
Щ`Џ
амейа--..'
д'
gECCEH.
ііім,еутщна,
20.
ч^іщя.
.фршцгуська ркупаЩ^ца
`ЙДДДЛ
#
i?a-JJMHHi пр^готоалД-
Д,
6
(
к
Р
е
Т'
АКНМ
Хоче
захопити
;
г-врд
JHJINTCJA
^Bi
$ШЯЃ9$$
Џ
РУРіШМ'
і
змусити
цімецьких
РОЩТ`
ннків
до
праці.
, -
(
.
В
ci,ojy,y
д,екреті француська окупадіДиа влада хоче
теж
пгитщса^и, собі драро
вииа
^ІМУ
ІД$$}$%
!
аародів
на
довшийчас Цід^гуиемиять,
V
Також
ЗАЩАААЕ
 ДОНА
 в,
сьому
декретѓ
тяжкі
кари,
НР
ро-біттіиків, котрі вабились
би
відмовитись працювати
для ма-
їзників.
Ддя
саботажників іфелтніджуєть`ся карас`Мерти.
8
АНГЛІЙСЬКОМУ
FLAP.TFLMEWTI
КРИТИКУЮТЬ
-
ДС^ііДОіС
...черії^я.
іі.оісли
в
палаті гро;чал (ашдій-
ШВ
.Дісхр.іЧ8^
.та ,ђ"днс
АОДОДВДАДЗТЬ
БРИТЮІСЬКИХ.
горожан,
ЯР$ІЃЇЎ^
ПАЂ$ФІЦ??
і
ЩАЩТЬ
ц.авіть
гш
І^ОСІР
В
^ДНІІА
кімнаті
^ .
...
. ...
'`б`е,'Л
Вори
Л^^^СІ^ЩОБЏИГДЩСЩ
влада
у
відплату..
Ц
СЕ.
таксамо.трактувала Американців,
що
приїздять
до
АНЃлії,
Представдик` правительства
заявив,
що
така
відплата
не
можлива.
`'`
г
`_
V. :
''`"
`У'`.
САВТЕМйтОН.'АнѓлІя,
20. червня.
НИНГВ
дсі
ГІДЃТЯТІВ
до
Ню
Йорќу пароплав лінії-Байт Стар, Олімпиќ". Управаком'панії калаДув`ала
иа
корабель алькоголю не^дишеііа дорогуна .за'хід
але
також
і на
поворот ню. Засоби опечатані брмтап-ською митоврю влдою`І мають бути отворені
аж
ќсіли
з
ново-ротрм „
ОЛІМПИЌ
'' мийе з-милеву водну границю
АмеригІМ.'Ч
ѓ
е
зро'блено для с'проб'и,' як' поставм-ться американська вла-да
до
свого
ргіглійського'
ЗапОрядкУ.^'^
' ,`
ЛОНДОН,
20. червня.
В.Ашлїї
ішні несподіітоиоиосяу'-
децідо. Англійці
хрдилн в^ейь-
в
ЬерюДх нагоріках.
ФРАНЦІЇ
СНІГ^
ПАРИЖ,
2Q. червня.'
В
деяких.сторонах
ФРѓШііії
упав
імші^г.
В,-ито
.ГІІЃІИР^
.
-
ТЯЖКА ЩАВА
З
ФРАЬДІВНЗ.
Н4ВИЖ-;2Д
ЧАРААТЬ
КшнісЩ
фгідшгуськ#го
САРЛЯТЬ.ЕІІ-
ту
у
справі вашішг той
ського
розор.ужцого длговору пРвУ'іцда
РАРЛЯАЕДАРД
}ть
ЩШ`ЩРЇ$ІІАВЮЧІР'
,
`.
ЛОМ
ЧЙШЇ
P9W
'^^й сад.зать
у
звііі
на
сесД
и.іірлялц^ту,
ігіі?В.?.ШЦЯ,яїож-
APW^Jp.
бр,
і
там вщ
БЕЧДА ЗАТІЛТЬТНЛА^^
^OJI^N^
J ,,
^ЧЇЛІ^.У
^й.
.$прар),
ЦРКАЩШР.
Х$Ф№Ф`
fi'W?
,04
,'
.
4
Е
І ЩЃ
Д^^^
ТТДФ
-^ИйІ.
аде
CTJGAJUU^
ЩЩ
г
ђЏ-.,
.АУОНТА;.ВІД.
І
.
-
NVJM^VN
дач- '
У
тоўп
.
t
.
д-
.;
.ЏЕКМР'
`
'^рвня.
Пруський мЦіістер в^тріщніх
справ
лр
..С
^верііш:,
TOMW
1
WW'^W'M^MB "Ш
^ЩЦ-
стизрр^лпн^
Вій
каже,
шо
вони ианялн німецького провокатора,
який
служив Французам
в
Ессені, щоб йоѓта
J
C
HB.
'
`
,
МОСФЬ
^^РВНТЬ
ГТ
4
te
^T?
Т№ЖФ
Б
жила больцт.евицьцогну „урядови" здідомленнє .прр гммц,ше-
ВНЦЬКУ
воєнну фльоту.
'
Вона іанвдяе,
що
та
,
;
фЛьота" не-представляє Кгв.дЩвїі^-.'
`^ІЂ^^РЏІІ^ЂРЯЬШІВЏИ^ЩУ
урядови
,
'.
)
щоб
ц
купив заграниігею ноь^х воєнних к.9рпбяіть
(
-,-
,1
г
 
ѓз
'
"SVbBODA"
(ЬІШЬ
^
` founded
іваа.
j-
ОвтавШ
by tba-Ukrainian Кал-опаі Аааогівліѓш, Іде.Edited ь-
КЄітьгіаІ
ОаавтаИНме,
^^Jjj^^^
ЧЕРВНЯ,
1923,
доля
УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ.
Промова С Ф. Русової, виголошена дня 16. травня с р.
'
на міжнароднім жіночім конгресі в Виші.Entered аа Seeond
СІава Mail
Matter at tJaa Poet Ofltot. of J.City, N. Ji on
March
30,1911,
under tba Aet of
March
а
-ЯГО.
AccpUnce for malllne at .ресіаі nU of po-tiraрготмЬЮfor in
Section
1108
AT
tha Aet of Octobers.
1РІТ,
aathorfaw4 JtuyBl.
1ВІЯ.
HJJBSCRIPTION ЕАТЕЗі
Ги-ІЂДШІАТА
Three
cenutfce
ОМ'І
tree
montha
ч
FoT-alg-ci
oilii
ІЏ
_.00jHa
tjh
Ha'pi
City Bate..
,810.
.6
ІМ
'нів року
......
І
місяці
Джерзи
Ситі
I
На.
пів року
........
6 7.006 375,і 2.00
sio.Tjo
6 5.00
1
ВіпЮ
Вас, Пані
І Пааове,
як
член
українського парляменту
Центральної Ради. Той пар-дямент ісѓнує для всіх
У
країн-
ІИів'б4гнці,
не зважаючи на те`,
що
'йото йЙнЮ тимчасово пе^рервала большевицька окупа-.Українська жінка має вибор
5je
право, `ві,", р.
ч
ї917, коли У-
Країна
почала своє
незалежне
17
НІЃ,
обвинувачені в націо-
і'стнуваннє.
Нас
було
9 жійок- нальних тенденціях, умирають
І
е иа т. аа. УогШ-гд
МоваЃ Order.Алреса: "3VOBQDA",
86
6BAND
BTngBT,
JERSEY
CITY,
N.
J.
Другий
День Кв'ітів' дня
24.
с. м. Се збірка на Рідну
Школу!
На що йде фонд Дня Квітів? ,80% ца Рідну
Школу,
а 20% на Український Університет
у
ЛЬВОВІ!
. `-
Де
переводити збірку 24. червня с. p.?
Всюди,
по церквах, читальнях, мітингах та пікніках! ,
s
дГ"
Обєднаннє
У
кр. Організацій в Америці.
І
W
ПРИЗНАННЄ
чи
ПРИСУД.
денутаток,
були
письменниці йгромадські діячки.Жінка на Україні вже
була
трохи підготовлена- до своєї
політичної
роді.`гЗЬ вже віддав-на вона брала участь у діяльно-стц місцевих громадських уста
нон.
розпоряджала незалежносвоїм маєтком, як заміжна жіи-ка та як удова. Як вірна това-
ришка
вона поділяла всі
турбо-
тн
у
працю чоловіка Відзнача-
ючігсь
гарячим патріотизмом,вона нераз брала активну у-іасть у боротьбі за ріднийкрай. 'З ,Національний" рух завждипритягав українських жінок.
Луже
ратго Українки пбчали'до-бнватисЬ 'вищої освіти, .і- вженаприкінці, 19. віку на Україні!
були
заложені вищі жіночішколи. У нас жінки-учителькидопускаються не тільки в по-,чатќових, але також у всіх шко-дах; платню вони мають такусаму, ик і учителі. Потроху жін-ки на Україні знайщли доступ
до
ріжних професій: адвокату-ри, лікареѓва, професури. Жін-ки брали також видатну участь
у
розвитку української літератури, яку
так
переслідувано за
Та
від сього факту багато замітнійшим фактом е тЬнргу-
'царської влади. Твори
ЛесГу
мстѓѓи, якими
вся
кадетсько-октябрисько-хулігаиська бранжа
:
країнкя, Кобнлянської
та
Днізбирається
обороняти
зміну
свого
становища супроти боль-
проврї Ча`йки відзначаються ве-
ш
єни цьќого уряду. Підносять вони иеЖи инчим: .,'
1
Що
большевицька влада перестала вже
бути
комуністич-ною, шо вона не має нічого спільного з комунізмом, шо воназакинула
заводити
иа всі лади соціалістичні реформи та
всею
силою пари завертає до старих порядків;
Utxr
больше
Здиодом
кількох московських
імігрантів, пробувавших
ріжніЩкраях
Европи, появилася, недавно цікава книжка '
назвою Смена
Вех
и
.
Книжка се
збірник
статтів
ріжних мі
сковсьтунх учених,
журналістів, всяких сухих московських ін-
телігентів,
жебраючих
міністрів
Колчака, викинених на вулицюбуржуїв
і
тим
подібної
поваги", а
зміст
сих
всіх статтів,'
як
видно зі
заголовку,
подати
причини,'чому вся ся гурма лю-
дий
вважає
своїм
обовязком переставляти тичини,
себто
змі-няти напрямок
своєї
політики. Зміна, очивидно,
відноситься
дополітики супроти большевиків: се ріжні Вранг.іІвці,
Колча-
ківці, Денікінці, кадети, октябристи, всяка наволоч з хуліган-ських кругів збирається
заперестатм свою
кампанію протибольшеіицького уряду в Москві та їхати йому помагати пра-вити Росією.
Та,
не
зважаючи на
всі ці не-решкоди й
аа
всі
ці
злидні,' у-кр.тТнськї лсінки
борються
з ге-роїчиим завзяттєм.
Там,
де.лю-
бов
до
Свого Краю,
де націб-
.}пальне
йочуття; суворо nepexyii-дується.`бо згідно з катихиз-
мом
комуністів
любоь
до краю
Є
злочином,' українки виявля-
ють
безстрашно.
Дівчата
16
мов перші христіянські
муче
ниці, 3 національним гимном наустах, під розстрілами в Чека,
У
Східній Галичині,- частиніУкраїни під польською окупа`
цією,,
тюрми переповнені жіиками, що борються за`свої иа-.1вязку війсковр:ціональні
права.
Коли
на
Вели
кій Україні в школах нічого
не
навчають,
бо нема.шкіл, то вГаличині.Українок
не
допуска-
ють
до університету у Львові,
бо
він істну є тільки для
поль-
ських горожан, а
Українка ні-колн не
зрадить
своєї'
націо-нальности.
Українські-ж при-ватиі школи'суворо пересліду-ються.Оттак українська
жінка,
щоодна з перших добилась
права
на вишу освіту,
не
може дістати її те'пер у ріднім краю
й
мусить'шукати її на чужині.
Це
утруднюється ще тим, що оку-панти
Не
легко дають дозвіл навиїзд
і
що при сучасних матеріяльних труднощах тяжко вчи-тися закордоном. Отже ми бачнмо перед
собою
розпучливу
боротьбу,
де жінка, маючи по-1 його попрощати й отрим
-
:
-
: І-о. благосло'венство
Після
бо
ЛЯХ
ЗА ВИДАЧЕЮ
ПОСЛА
'
-
Лт-РИЧАІ^ДОВИ
промови
носії
Ьроддцького,
з
u.lp-тії 'Польського Сотороиницѓва Людо-вого у воршавському,
соймі.)
ПрокУратор нри окружній
суді
в
Луцку
просить високийеоймі по думці $ 21.конституідозволити притягнути докарної відповідадьности послаМарка Луцкевича з $12934. І. К
К.
ЗлОчии з $ 129. з. к. Попов-
нює
той, хто публично
виголо-
шуе
абОіЮдчитуе,промову.і аборозпов`сюджу є чи виставляє на
публичНиЙ
вид тѓвір або образ,
шо
підбурює до бунтівничого
або
зрадницького в`ійнќу, 'донепокірності! або протидідайнязаконовіѓ, або згідному із зако
ном
розпорядженню владі,, донесповнеиня вѓисковими) обо-
служби,
І
ВКІНЦІ
ненависти між окремимигрупами або ќлясами людно
сти,
а` також прдцьодавцямн іробітниками.Отже, високий сойме, заходнть пнтанне, чи публичні ви-Луцкевича  бо
було
тих нист$піц
кі-ц^ка,
ШПЦЯЛЏШЇ
основу для обжалованнн його
о
злочини, а коли так, чи мимо
того
слід дозволити на виддннє
його
судовії і чЬму?-Згідно з обжаловаииєм сей
польська
оРЕса
про український
виступ на
міжнародньому
жіночому
квнгресі
в нн
влада
не
в
інтернаціоналістична, що
очуваі
t москонсмФго народа иа користь межидеорганізавП,
Я
наяпакм використовує світоамй пролєт..трський
рух
иа користь московської нацЮссааьноІ ідеї;
'`-
Що больсиевииька влада розуміє
с
саме, як atпереводить
я
практичній політиці
такісамі
засади;Що большевицька влада стоїть на становити, шо староїРосії розбирати ие вільно, ям здобуті царатом чужі народи та
обєднала „едііту-иедс-
"
Татар,
Грузи-
лнким чаром,
У
па'рляменті
1917
Р.
жінки
дуже добре
зрозуміли, шо пер-шим їх обовязком було працю-вати для
освіти
народніх мас,
я
що населенне України на
90%
складається
З
хліборобів, топраця жінок-депутаток буласкерована на
освіту
селянок тана засноваќне сільських шкіл.Жінки в парламенті не творилиокремої жіночої партії, а вхо-дилЯ в ріжні партії, боронили
j
долю жнікн-робітниці, працю-валив напрямку народньої о
світи
й
тіриедналися до`
демо-
кратично-національного руху.З бо.њшевицькою окупацією
І
становиіпс жінки цілком зміни-лось.Не те, щоб її права буловід неї взято. Навпаки, в про("моваЌ комуністів їй пронону
яке
мўеті
е
і
ўступок, себто
І
большеамимса
влада
гнобила й гнобить, иитиила й
я
.
і гам само, як
сс
робилацарська
влада;
жая політику царату, шо вона проношує шлях Росії до Індії, іт. д.
І
т. д.Сьогрвідай внстарчить.Підмести сі ясі аргументи крайиих московських шовіиі-
стін
за большевиками треба
тому,
шо
отеє
большевицькі яґея-ти вже починають по
ясему світу
грубіти, що московська ко-рійна іміграція вже бачить похибку
своєї
політики супротибольшевицької влади та шо вона хоче сю похибку направити.Піднести треба сей факт
тому,
ЩО
незадовго
певно й укра-їнські куп
НІ
комуністи, що за пригорщу московських охлапіввеличають тих катів, що супроти України продовжують полі-тику російських царів, почнуть пускати нові бальоники, надў-ті сменовбховським" Газом.Піднести треба сей факт наконець ще й
тому,
що
серед
галицької іміграції .в Европі
ПІСЛЯ
париського рішення з 14-гомарта с
Р}ШШ
аліянти пот'вердил'и риський договір з 18. мар-та 1921. року; вііринула .знова думка орієнтуватися на
схід",
себтб`
на
ЃбсіїбГЗ огляду на те, що в де'яких імІґранТських ор-ганах вже в тім напрямі появились навіть явні відклики, н якихукраїнські сменовеховці" радять шукати Помочи для
Гали-
чишИв Росії на тій основі, шо мовляв над Дніпром
існує
укра..Іисбкя д.м-жава$іребв
'ЙНННЄсін
появу згаданої книжки мо-сковських націЬналістів, які в політиці московської больше-.вицької влади пІдчеркуЮть
передовсім
її заслуги коло ширення московського націоналізму, коло переводження
засад
ро-
сііі
ського імперіялізмў та коло нищення немоско
в
ських на-
..
V
-о
'т
,д,^
у.
посол
на сщРівнім 28.
лютогбГ
l923,"dVefep-
то
взивав'До
`аМротіХИ
зіГіольі-
щею
за „самостійну Україну".Дня 18. березня, 1923, в катсдрі св. Юра у Львові^ з наго-ди побуту апостольрькоГо вбзитатора о. Дженоккі, зібра-лась кількатнсячна товпа, щоб
Недавно ми писали
про виступ
української делегації наМіжнародньому,Конгресі
за
виборче право жінок
в
Римі Щопраця нашої делегації на сім конгресі
мала
успіх,
се
видно
най красше з того' крику, який спинився
в
польській пресі з
того
приводу. '
V ^
Так
варшавський дневник „Курєр
Порати''
з 28. травняс. р.
помістив
М.
і.
допись одної
з польських делегаток,
др.
Бу-дзінської-Тиліцької, в
яиій читапян:'-^
t;„^6
4
3
^ЃМ```
-`і
З Польші нас
тут двіш сенаторка Шебеко 1 я. Нам ду-же важко приходиться брати участь в працях
всіх
секцій.Крім Гього
мусимо дбати
ще про охорону доброї слави нашої-держави, бо присутні на конгресі
Українки,
стараються Щко-
дитн
нам; розкидають
щоденно десятками
луже
нам ворожі іоклеветуючі нас
брошура";'
'так
що
ми
Сули
змушені скластина руки предсідательки койґресу
протест
та проситят її, шобзаборонила роздавати сю `брошуру. Се о динрка, розкиду ванатут брош'ура, бо навіть Німки
сидять
тихо. А шо під сею про-вокаційною брошурою під заголовком До жінок цивілізо-ваного світа- підписана м. і. також Олена Левчанівська, сена-торка з Волині до варшавського парляменту,
то
не можна
буде
вдоволитись нашим платонічним
протестом,
тільки треба
буде
у нвс на
місці
належно
відповісти
на таку протидержавну ді-яльність члена
сенату.
Та
таку гірку пігулку прийдеться Полянам ще не
одну
7
проковтнути, заки вони навчаться бачити свої злочини,
1
на-віть заки ще за них
будуть
належно покарані. _
літичні
тд економічні
права,
да- благостОвенство.
Після бого-
ні
їй історією, конституцією служения і процесії зібралися
свого
краю та звичаями свого
асі
разом з хоругвами`ѓ
духо-
народу, одним фактом воро- вснством перед брамою церкв'идоведелщ^д^зне-і
ваги, рабства,
дсмі
повної теНноти. І це все
Діється
в Европі, в
20.
віці нашої иро-славленої цивілізаціїІ
Але,'
як'я вже сказала, ўкраїн-ська жінка не кидає боротьбиза свої права й за права свогонароду. У нас
тепер немає
нінаціонального уряду, ці нарля
менту.
Але ми їх мати-мемо. Атимчасом українські жінки по-кладають
життя
за волю
й
ие-залежність свого краю.
Я
почуваю
себе
щасливою пе-
редатіі
жінкам ycjx країв бна-родів, Ьбєднаних у цій прекра-
сній
Італії,' якою ми всі очаро-ваиі, привіт од наших нещаснихжінок-мучениць, вірних націо-кальній
ідеї.
Я сподіваюсь, щожінки прекрасної Італії, де
лу-,,^,^
нали
пісні
Мадзіиі, де здійсиилІ
чино1І мй
^с,
ЃІ
ШЏЩ
ПШ-,
ШЏОТШ
CRT
Ф
рси^
^^Ї^Т-^уЩ^.
Але
не не привабило
наших жбиок. і а
сучасних обставинах
жінка
на Україні терпить
най-
більше.
Родинне вогнище зруйе..У дерли.ві, де немає мЦ,законів,,ні судів, ні спраяедди-
ШУСТИ
особиста безпечністьне істнує, й жінка, як слабшаістота, кождої хвилини стає{жертвою брутальності! коміса-рів, чекисГів та червоноармей-ців, не маючи.змоги ані захи-стити свої'права, ані вберегти
І
дітей од загальної деправації.
І
Жінкам приходиться працю-!
вати
дуже, тяжко, шоб забез-печити своїм дітям якийсьшматок
хліба.
А що інте.`цґент-на
праця
яе маю вартости, тожінки мусять працювати ви-
ключнб
фізично: рубати дрора,носити воду, працювати в по-
лі та на
городѓЃТа
`ЦнЯ
воии
ие)
Заробляють
собі
навіть на най-
ПОТрІбНІЙШЄ.
с'' -
Щ
Коли
в неї е
молоді
дочки,
то
вона ніколи
Не
м`оже^бути
сцо^ійною.
бо
кождої хвилинидїїчатам загрожує насильство.
Деморалізація
ілолоді
на
Укрй-
це.
один з Найбільш
сум-
них наслідків большевицької
о'-
купанії.- Освіта 'зовсім,
ггрипп-
ішлась:
число
шкіл зменшуеть.
ЩЩЩЩ
ся
з року
на
рік. Знесилена го-
ЧИТАЙТЕРУКРАЇНСЬКІ
КНИЖКИ
(
ГАЗЕТИ
р0
СТ^РГІІТ^
ЧАСТЕ
ЧИТАННВ
ВЕДЕ
ДО
ПРОСВІТИ.
А
ПРОСВІТА
школярів У Харкові й.
ЩУ{
-
СЕСИЛА.
 ПИШІТЬ
ПО
НАЙНОВІЙШИИ ЦІННИК
гКиївлІ Смертельність переганяє(
. иимшпи
народження.
В
ОДесі
р.
1922 бу-
ІП
.^
,', ,
лн
місяці,.
колн
а
69 народжень
І
ЃЎ^
^
Л,ИІЕ1С
V
111
^'
Х
було
7Д78
смертий.лаеьпатріотична акція
Гари-
бальді, тої Італії, що з перемо-гою, фаш`изму відновилась донового Життя, сподіваюсь,шо в`іл осі привітаєте
з
симпа-
тією
наші змагання д'о
освіти
Г,
волі.-"''
T
ромоннв п. Луцкевич'і сказав,
що
Українці не признають рі-шения ради амбасадорів, якадає Східну Галичину Полмці.
І
Промовець між інпгнм гово-рив:
Ганьба Полякам, що з таким насиллем вирвали ўкраїн-ську землю", і.закликав зложи-
j
ти присягу, що зібрані
будутв
боротися з ворогами
України,
котра сягає від Сяну до Дону.
;^J
Роту присяги відчитав проф,
Юліян
Романчук, а товпа
її
по-вторнла.Газета Громадський Віст-ішк" з 20. березня с. р. ч. 62. ібольшевицька „Правда", щовиходить
в
Москві, в ч. 71, ч
1
-і. березня с. р.та інші часопи-
сі
признали згідно, що змістомприсяги буда
вічна боротьба
з
гнобителями Поляками.
Яким.ся вести сю бороть-
які.
на
іано
НА
ПОЛІ
родів.
"SVOBODA"
д рІжномаОілшм,
Крапляза краплею пада на волеЛовіѓть
ЇХ
нива суха...Чуються шелести' тихіНіби хтось тяжко зітха.Ниворілиевька! Це тн так зітхаєш
В
тяжкій неколі
A
J6p61?
'Знай же, шо` скоро
себе
нс впізнаєш,Кинемо верне
тобі.
Вкриєшся
X
Пнтн-меш роси вночі,БуДеш кохатися з
небом
`блакитнішСпілого жнива ждучи...раз тя
да'си
урожаю,Врадуеш.
ч
серце селян...Ниво,не' треба' зітхань І одчаю
СсчтаІН^реМІ
'ѓўмавЃ - - ' ' vХмНри в же
чіменше
^кутують
холе,
Лощ
крап лист і
ні
стиха..СітЧ"`иБИ
Кореѓяондевг ло.адонсмќ)Т часописи
І
Т!іе.,Мпгпів- Post" заіловляе про``рг цьќого напоСЛід-ької"
ретсж
вдоволяє на короткий
`Час
кур-1
ця,
коли Гелмар турецькі цигаретки
бу,
повчають відозвимцж пуАіикояд№^
1
Ось
виїмки
„Вісім
мі.тіонів Українців, щоопинились в Ляцвкій неволі, зу-
міє
вибороти
собі
волю власнії-ми руками, Чекайте наказів, якіприйдуть у
слўѓаний
час,' Не-'далека хвиля, коли весь ўкраї'н-ський
нар{д
по
обох
бокахЗбруча
Ѓ
`Дніпра нїрВетьсЯ'До
боротьби
і викине ненавнсногсворога. Поляки затягнуть вас
стілою
о
ПОЛЬСЬК'ОГО
війска.
Хай
кождий з вас' тямить, щопершу присягу зложив ўкраїн.'ській державі-` Хай кождийнас тямить, що до польськоговійска йде по зброю. Та зброя
у
ваших руках принесе вам Во-
лю.
Розкладати, нищити
поль-;
ську армію, це-ваще завданнєСвятиД рбо-язок кожного` У-країнця нищити польську
дер-
j
ecaqy{V
,
.tyi.rij,-
- -, л . у
Відозву
..підписала Укрвщ-ська Революційна Рада.Дт.тЬність
тої ращі освітлює!долучена дљактів
!
дана акотлмово "^-українського
Ѓмовою
в Америці,
яка описуЄ:успіхи
боевог
діяльнестГтБХрї
ра'ди до
дня
6. грудня;
1922. Ме-foro
цієї
української організа.(ції в: підтримувати боевий на-
істрій
в українськях
масах
і ві
ру
в скорий
успіх
революційноїроботи череЙ підпали, мординеспокої. Нищеине польськогодобра на українських
землях,
щоби показати польському су-
j
спільству, що його
етап
nod-дання
непевний
і
може
бути
за-1
ВСІДИ
ЗНИЩЄНИЙ.
НИШСННЄ
ПОЛЬг
ських дворів і кольоністів, гцо-
би
відстрашити польськи(х се-.дан від ќуповання землі на іѓо-ґраничу
(кресах),
а тих, що її
кушгли,
змусити до якнаиско-
рійшЬї
відпродажі українськимселянам. -
Сну
мету визначній мірі осяг-
нуто.
Остановнвся приплив ко-
льоністів,
часть втекла, а рештамусить берегти себе оружемперед червоним чіівнем", тоб-
то
пожаром. . Путеќ: На ві
що
ви це говорите, цє піде г
світ).
Се подане в сій брошурі.
(Маршалок
дзвонить і запитує,чи та брошура має що
спіль-ного
зі справою п. Луцкевича.
П.
Підгірський: Та брошура,
видана
в Америці, не має жад-
ного
звязку з и. Луцкевичем)Якраз ся брошура стоїть
І
безпосереднім звязку зі сира-
вою,
бо вказує, яким чийом і зічийогодоручення п.^Луцкевичведе агітацію
(Голоси
на укра-їнських лавках: Сс провокація;
Ви
не є обвинувателем). Зви-чайно, я не є обвннуватслетл,,повторюю
ЛИШ
акт обвинувачеиня.Дня 20. березня, 1923, кори-стаючи з ярмарку тор, дня
і
Турійхку,
п. Луцкевич
сќаза
перед зібраною тОвпою селянпрбмову,в якій намовляв їх не
І
приймати урядових ннсем
польській
мові і
казав,
що коли
до
села прийде нкий державнийурядник, то хай наплюють йо-
му
в
очі...
(Голос
На ўкраїн-ських лавках: Величезний
зѓло%}
чин)...
і виженуть
його.
Маќли-кував людність, щоб не пДати-
ла
податків; за'кликав поборо-вих Українців, щоб ховалисяперед польським війском.
іГо
-J
лос:
а Займойський що ро
бив?)..Коли
так робив Замой-ський то повинен 'бутті теж втюрмі. Такесаме віче скликав п.Луцкевичдня 21. березня під-час , ярмарку в . Мацєйові, ко-
ьельського
повіту, на яких ѓб-ворнв
также
як в Турійску.Вкінці дня 9-го квітни -с р. в
Луцку
з церковного ган'ќу п.Луцкевичв про'мові до числеи-
иої
товпи, нарікав, що
поль-
ськ.чй уряд примусив Українців'
L
Жидів до жалоби птз кс. Бут-кеанчу і заклцкаа, щоби
.
18.квітня приходилацюдНість'в як.найбільшім'числі і не` дозволи- го вйнрвники заколоту і нідбу
лд
на ребіндикацїю собору,
якаі
рюваньходити-муть безкарно.мала в той день відбутись, хи-ба по її трупах. вОтже,
ВИСОКИЙ
Сейме, мате-ріял, який зібрала: прокурато-рія д.дя основи обвинувачення,
по
думці комісії вистарчає,
щоб
п. Луцкевича обвитнгти о
злочин
З'$
129, у. З, 5 і 6.
5
'Хбч Комісія.иЄможе входитив суть справи, бо се
завдання
суду,
тим не меньше одначе, ко-
.ін
прийметься на увагу, що п.
ЛуЦкевич
также
в передвибор-
чій
игітації взивавгдо відібран-ня силою иравославного
соОо-
ру
в Мацєйові; прирівняв
поль-
ський-'уряд до стрячка на шиї;сказав, шо мордував Поляків і
буде
мордувати;,
-
коли ирий-метьСп на увагу, що ті
факти
були
в ріжних місцях і ріжнісгсжбовики і свідки про них
ьгілїю
доносять, то тяжко не
млій
вражіння, що в даному ви-
.
падќу не мається
до
діла
з'
яка
ксь фантазією або сваволею,
тільки,ЩО
дійсно' підтверджу-ється те, що Говорив
П.
Луцкевич.Конституціяв $ 21, каже,, ідо
послів
за їх діяльність ц сонмі,
або
поза соймом`, яка входить вобсяг ділання посольськогоманданту,-нс можна притягати
до
відповідальности. Якби ис
розумілось
того в обсягу,
не
має жадного сумніву, що вінмусить скінчитись там, де зачи-кається злочин. Сей злочин пі-
сля
обвинувачення) безсумнів-ншї. Заходить тільки питанне,чн і чому за нього'треба видатипйсла Луцкевича судовії?-Своє значінне під сим
огля-
До.м
має
заява
місцевих владбезнечьнетва,; ще й тому, шо
II
протидержавній `
:
агітації' бе-руть участь, також інйц пос`ійУкраїнського
Ќлюбу,
як: Пангук, Приступа, Чучмай; поиа-'гають їм в сьому місцеві Жиди,
що
поза малою, частиною ие-втральних, аідиосяться допольеькости з ненавистю
(шум),
що,доказує відсотокзлочинціві бунтівничих діячів,які у левиній' частині рекруту-ються спомЬќ. Жидів. Агітаціяширитьсгі серед некритичної івзагалі несвідомої народньоїмаси і тому тѓ власти не 'берутьвідповідальности за 'спокій і
публичне
безиеченство, як дов
rCBiMHH
f
fy;uожЄг^Аів^
Містить в
собі
76кож на
один
І два голоси.Ќромі
того
збірка богато Ілюстроваиа-у Львові нанотами на хор, а тз-Замовлення слатк на
wapecy;
.-
` Щ
ІЗЩ^ЩШТ-
ДЖ5ЕТ
СТГТ,
Н.
X
 
Ч.
145.
т
СВОБОДА
,
пятниця.`
ЗМ-О`ЧЕРВНЯ
,
на
д
Михайло
Лознжькдй.
"‚'И
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ
ЗА
ГЕТЬМАНА СКОРОПАДСЬКОГО
(Продовженне)
б(б)
український їнських партій
до
гетьманськоїієктив
і
знть- держави
се
була
боротьба
за
йогодержавну будову, українізацію гетьманського'ка-
чотів
зговоритися
з ни-
ьки
став
на тім, що во-
тть піддатися його
волі,
.іа.
в
якій українських
ді-
інкано
до
гетьманського
.у,'була
така,іцо кождитік, який шаітуе'себе ісво-ітичну іфограму, мусів
;
іман
посилає свого тгершО- бінету.
.
тиодневноіо „отамана
ра-;..
Безпосередно після` гетьман-міністрів"^) Устамрвіі^а,,нд'йь^ українські
ІС.ІЯ
його,
наступника Васи- иомфковані
партії
(партія` хлі-іьа
до
окремих українських боробів демократів, партія
са-
ічін партії `сбція.тісгї$-фбде- мостійників-соцш.адстів, трудо"пстів з'ііііедяоженнєм
я
н
'ва
партія,
-
партія
:
соціялісГів-
ість
в-ттман.Љі^ть^
рада
не
вілдн.з.в.т.ннтттц9ть
ЮлЩіфт№ЮЩ
і
головна
ра
г
ІН
.,
тільки
xow
,b
^оращ
^тц-
да
в$ед'коаіцськоі почтрао-те-
І
ноєю
партією,,
а та з
ин-бдєграфноТ
спілки)
'Творять
и
українськими партіям, спільну організацію
Україн-
111,
'вияснити,
що
далі роби- ський Ніщірнально-Державнийхотйть
,
поставити умови
Союз",
який
в
записці
до
геть--:
и
о
встўилання
до
кабінету,
мана
з
24.
мая
1918
р.
вказўана
наче
на все те
одержують шкідливість політики гетьман-повідь:
Або
робіть усе
тс і
ського кабінету
і
заявляє: „До-
,
яки
хочу,
або обійдуся без бриії державний
лад
може
за-
1
І
справді обходиться, вести тільки національний
1
де-
юір"
гетьмана
був 29.
цвіт- мократичннй кабінет, складе-.
І
мая вже
утворився кабі-
ний в`
більшости
з
відомих
у-
і
І
участи українських,ді- країнських діячів, взагалі
з о-
в.
бо
гетьмані не хотів
жда- сіб
узфаїнськрї. орієнтації,
які
на вислід
парад
українських мали-о повне довірє широких
,тнї.
українських
мас"."):
-
се
називається,
jggo
ўкраїн-