Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1923-146

Svoboda-1923-146

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

 
ІРОДНИМ
(
ЬПНТ
ЛУ-ИС,
iWv-.ype,
21. червня,
ПОЧАВ
т
нині публіѓчною промовою-свою кампанію
по
Злу`
ЧЕКИЧ
.Держава'х
за
приступ
леннемАмери
ќті
до
світового
су..%у
ПІ`Н
Лізі
Народів, шо-тепер засідає вЃазі,
`,
Рівночасно
з
тчттчть одноЌ, президент підЩгд що^ ЗяучеячІДержави можуть приступити
дц
серго суду лишень
foil,
к'оли
НА,
иіогшиль д'з} ў$іонії, аеяме. коди трибунал буде зложений
Т^КНЕ
лишень
в
тео`ріГ,
алей.в практиці,
Щ^ШВф^^Ші^'
ЧОГО
сумніву,;
іца'са суд світовий, .а не суд
%І$ШШі$
КО.ІИ
Злучені держави будуть займати
в
ньому становище,
РІВНЕ
становищу других держав. Президент внсДовНв Надію,
ШО
труї
І
держави згодяться
на
.відповідні зміни
в
конституції
СЬОГО
суду.
.
- - Б
- 'і -
' Б
ГАРДИНЃ
Заіггертс^фівнтмН!-^им перед
тНМ
.`ЩРВА
.^РТВнСѓ-
СУДЖУ
кати
буцімто він хоче примушуватичи сенат, чть народ
УМЕРИКИ
зробити проти своєї волі якийсь крок
за
межниарод-
ІНЛІЯНОПОЛИС,
Інліяна, 21.. червня.
Внкціідвчіц1
..ко-
мітст
манцерськоѓнніії
Jle
Юнагітнд Майн Воркерс оф, Амери-
кл"
ВИДАВ
до
майнерських робітників осторогу перед кирші-
ИОИІ ираіісю
ріжних большевицьких иаганячів,
які
під іяонриш-
КОНІ ГАРІШ
звучачих титулів стараються добуаатгм смбі вплив,
ПО
робітничих
шиіях
.ЩОБИ
відтак
сі
юнії розбивати.
1
Відозва
звергає увагу.копадняних робітників,
що
сі
нага-
ИЯ'іі
маніть
подостатмовя фондів, походячих
зі
заграничних же-
РЕЛ, та
що перша
їх
робота звертається
на
опльовоиктьіснунь
ЧИХ робітничих
'юній
та їх
провідників...
Відозва
ПОДА'Є`
по
ІМЕНИ
дбі`тдкі організації,
а
саме Посту-
попий
Межинародиий Комітет для Майнерської Юнії
та
Иро-
світну
Лігу
ѓдля`
ігромнс.іовмю ІОиін.
- 4h
і.-^^
ПІДПРИ^СТВА
КША
 ОДЕРЖАННЯ
 ІШАМ
Іі МІІІііі`ТОН,;,21-
червня.
Головний федеральний -комї-
шенер
іміграції Гаебенд виступив ‚з плином, щоби
на
будуче
кошта
удержування ЃМігрантів, задержаних владою.наслідком
виповнення
(міграційних квот, поносив не уряд,
як
се
було
досі,,
а
кораіГО
.ши}
Щдярн,єяіст-во,. я^^ііґранта еюдц прив^злсь
-.
ошбленин иснсіонований поч-
тОИгій
ур'ядник.Іван
МОШар.
Лі-
КАРІ
заявили; іцо. вій номер
Raj
удар серця. ГїСрсдііохороані о-глнднни. сконстатува^іі твоадпіг
і
Мащдрв похоронені). Деньпізіііщеігробарі .юиалін`ріб бі-
ля
гробу Мсщіара Вони цочу-ли.як, бії
Я
^НІісЬ 'стукіт тут'бі-
ля
гробу.
Цс їх
так'пилядало,
що
;юмісць -зцразже відчншіги.
гріб,
насамперед побігли
до
старого ялидовнша, ."Після
до
міського^
мкщ
-
БЕЗ
11
ро
В
,0.-}
бчг`
висла'но комісію,
яка
цї'дчи-
мортвнй; лежав
v
трУиї
на
ч`
ері''"ський
п`і-
І
-.. 'б
^уоу`ло
ііірване,
а
ліверами йр
'б'`
, б -
ІКУсане
до
кропи. Вдова
по не
самрвгддидіа робота
нашо-
ібіадѓту
-
ЛОІГДІВЙУ
-
ТЬРРІДОІЯВЬОЛ-Ь;
що
акторко Гітаі'чВђяхд
!жи.ТО
одиў газету _`ц
ЃЛЕЗЃОВІ'
Президент Гардинѓ ^'
ш0
си.цат.са.-Ц,
буШмто
вона сказала
ti
звітніїКовн.`щои.мерикапська нублііка сталасьтяжкою
ІЗЗА
ПРОГГ'БЙІІЇ.
cj
Представник газети
не
вспівна суді докара
^іЬ
'Щоив^ил
та
Ке
сказала,
суд присуд'ив''щобгаѓзета заплатила акторці
від
шко додання
500
фунтів стерлншів
($.2і.5).
РАКОВСЬКИЙ
ПРО
НОВІ
`'Б
:
ГТАРГДІІТВ
. `' Ї
Ч
На
`
^^'..0^^''
.гу^-їні.
я;дьноДу. З^дд робїтнцЦв,
що
обрбОдюгуть
харчові іїродук,правії
її
чиї соймовій:
ко`
місії
носеЌ Ліберман (П.
Щ
C.)мав реферувати закрігоііроейтпро ц'иістцо,
якить
був
одїс,-ланнй
до
підкомісії для вйрір-
нання
поглядів представників
ріЖНих
ќлюбій. Тепер, згодо-
СИЬ
_^виїехцольсьюій дедегадтПрущииськии амссеннє. щоби
реферат
'і
дискусії
над
зтткоионроекгом
ВІДТОЖИ
У
И
до
часу
ноќн
остаточно буде вияснена
пте
YPIW-
R
.IVUII-ICJAIHFC
JjpgpU:
то 12
голосами
цр
.с,ти
8.,іг
СПОМИНИ
ЯРО
ЦАРЕВИЧА
убігтдго
К
ОЛИШНІЙ
ВИХОВНІЃЇ
рЩісіітіі^
цар.
сь.Цої'
сі'мі'т. Джіліерд,
-
товарі{-шігр своному учсннкови. царе-
гюго
дочка занелЛ'Жн-'шічСвЦ всюдіі:
до
Гктепбурга,
го
держачого иолітимного
у-
^И
^зИа^правління'` скизаи
ИШ
- по
„„,-,
.рциндок.
вкінці
також
на
Си'бір, ДО' То-'винггіцснщо
й
внкорнасннюі
, - _
'(Зольски, Єкатерінбурга, Вш зо-
внутвіщщг`Х
конгрреДолюЦіц-! '
ril
^
Vn
nSidi^
`
Г^ИІВГУЛЙ
бразив кінець діптасти Ромаио-ктв.західно, буржуазії..як
щ
.ННЙ-АЛНть
;
1
сленнЙх нешасливих людей,
я-
домоіі
дата
гарні наслідки, ііе-і
І
...'ќих крювТо
за
останні роки зро-.реведеЩ мисорі арешти
'не{
Викиненнй
на
днях
з
"r-P
'L'.UJEHO
^BAy Росію
у
Україну.
За-
тідцки дали
нам
н'ові
-
ДОкЦзи гіяста
за
противітосівські era-
а
дочна ІІеауга
царевич'а
індчн-про
Г
звязок наших цнутрішішх
тті
G
и0
сол
ГІ.
С
Л.
АДпм
У-,які?
^^^^Х`:
ворогіК
з
зовнішпнм
Џт^'џШ
стверджує у
^9^Ь^Ш^Ш^І^пе.
`
тводч
-НІІМ
npo.ru
совітської;стмті,ЛМ.-гтКУР-Р-,
ЛЬВОВСКОГО
У
,д
^^^
С
РЇ
,улася'
цариця
у
іадИдНЙ%-ге'
й
`
1
^
пЏЛяЩЗьЩЬя
з
армії трьох най-
р03п
ХЧ{{^
ПІ.ого
ззгадочногосеред нв^ленни чнсленішх
ор-
виоі^і.свійськиіѓих лОстоі'ши- чоловіка чудака!: ^путш
не
г^нізацій. йні' чекаю`ть відпові-
К
ІРТЦРЩ
Пілсудськрґть
і
ѓс- б
^^ЩШ
.тдіоѓо
моменту., `шоб првддити
,
)cpa
,
lit)
Соснковског.о ..та
-
Сі-
ЯІ^^%``Ї$
;
игис'і і^,дОлодміг,н
IHWTWH^I
..'
TOp(
.-p
ro
будо
ясно формуло-
я
твій син, ЖитіУмеІ
'ЛЛЕБЛ
-мчг.'-`мтусимоі зак9вуючи
'`
аж
ОКооМИ
,
тмь
..
х
Т(
.„ сну+іп був
ШШк
оден
із
Цнокремих трьох точ-,
^
АКІВ
Р
І
ІІИІ
{ГВ;
ЩО ТО
-
....
спокій стрінути
всі
удари,готовляться
ца
нас
зі
всіх бо-ках. уТоди
МІЖ
ІІястом
І XIT
ібражуе Ѓеніяльинй пнсьменйнг
КАТАНВД.
СЯцнлгя, Італія,
ѓЬ
червня,
ВиОух. .тулькаиу
Етни поводи усідає, але лява
ВСЕТАКИЩЕ
ПЛИве,
хотяй
В
меиь-
щою
силою
і на
меньші розміятть
у і
`м-
і'` т
'
І
Вгадують,
ию
мі.сто, Л1гцваі,тьдсса внратуванс,
бо
відвер-йено струн, ляви
в
іншу сторону, але' натомісць загрожене
ше
МІСТР
Кастіліоне
%
І . Љм
в
БРИТАНСЬКОМУ
И
і
ЛТОНДОН,
21. червня. 
Тутешня
преса заповідать иіо іін-баром ібудуться
важні
змціи В МІйІстерськЬму кабінеті
Всли-кбї
Британії.
' '
Має
уступити віцекоролб Індїї'лорд Рединг
(Жид),
в їм
йрго місце
мае
прийти теперішній кольойіяльішй міиктер
князь
ДЕВС
(ИШет).
На
його іЯІсце
яко
ко.тьоніяльиий гмЦністар,має прй йти Ості
Чембсрлейі{;
РЮНО
'іасно РетіімйнолдІігатЧв^'на має обняти Становище міністра сиарву, яие длн діього зврс-
зарвував
премієр
СТ
^енлі'ноддяин.
у
?'.-іе'.^
ЗАХОДИ
І
ШІКАіО,
Идініга^С,ѓ2Ї^чврвгмц  Тут відбутістьнииізборипредставників
25
робітничих організацій, заінтересованих
в
організованню
рЄ.5}тЙИЧих
юній серед сталевих j-рзМітаиків.
Межи
^СІ)ДИЛ.Й
Піадшї
Я
І'
0МЙС
-
101
'.,_'_:Л
д
щ^^іЖкшШшш%
'.сти
-
:
'"-
.иоір.
здилюЧеноі
в
Кракові
та
ДрсгоеЦскій:
:
Николай
II., ..
нів
й
бути
завжди
готовѓ, .ддти .ратифІко.гииіої
і
підп'исаної
у
словам''Джітіерда,Ггув простині,належну одсітьвсім,
які
мріють. Варціав'і.-Т6мІ' внслашіч делє-!РР^ак^^юдн'ноюі'одначе
ЬфШШШ^^
WirlK
ќлюбў'ѓі С, Л.
..ППСТА': ДОТГМЬГКАЩ
Д
W
'ІЙТААЌ
кої
ситуації
о
заявку
з-^пр^-ПтлсуЛьтьоѓо.
зшррсьйою
Ш^^^о%І^Ш^
ятлнвџцн
ауглядащі.
гщ
УЯ?Р-..лищит;иіь;Ь
арміГнаЗа'аций по-'т
.ММ.
ТерніЬ
Распут'шаі бо бойв-жаГі
т`і
тимчасовим перебоями
^‚^ВА
`к^є. єхмдаіим манер-, ся.у щси5и- його
жін'ка.
Цари`ця,
котрий
запевнив аібранить.
щр
Американська Феде-рація, Прл-
ці
дасть
рухрии всяку допомогу. Він звернув увагу, що власне
теперішннй
час.
Коли
сталеві барони відкидають знесенне
12-
о.тннного
робочого дНя,
є
підходячою хвилею для організації
алевих
VMfflfflJZulil^i
,
.Ќ%і
ттш::
,
ВАііііНГТОІд
%.}ПЛ
#tWbfi
^
^
т
^л^Ж^ШтФг
до
иуОллчиосо ц,ідодіа, шо його воєнні ітгжщі^.заннті тепер
ЮСІІІЩНИМН СІФОБАМН
3
УДОСНОІІАЛЄННЄМ
ГУІНЛННХ..
ВЦЕННТОУ.гре;іхтц.
.Межи гірочим, приміром, удогжонаЛІрЮть новий
по-
рох,
який
НЕ
має
давати
огню при -вибуху;і нртрому
не
має
ШКОДИТИ ВОХКІГГІ4^^
Џ;.
І , .,
ЧЕРВНЕВА
СПЕКА
ВБИВАЄ
llAUUHa'TOH;
21е.чер
^КТЬ
-т^усіх
NPOCTOJJTOPJM^PHIM^'K
Держав,
донооять! про тяжќу^ сдеку. Бюро, погрди обчислять;
то нині
був найгоричійший деиь 21.'червня
за
послІДни'х 'ЗО
літ.
Приходять вістки прть велике число смертнй
від
спеки.
Ќромі
сього
СП
а богато людий-доій..і%^
1
,
'
СОВІТСЬКА
IIPKGA.
На,,
Г
viiirrhH.
В
совітських:
державах
виходи'ло
54^
ѓазеѓ,в зсинлітиій кількости i.S^OOOJпркяір;.
З
цієі'-кЬтькости
СОЩЯЛІСТИЧНА
в
УК
Р
АН
С
ЬКІМ
їџЩІ
.
жила дгарська.сеМй доволі зно-23. тгіаііна
с. р. в
унраїнсь-}сіпім життем. Старі р`осійські
WCr,
риходнлб
н
'гу`берНіяль-'кому ііо'сблЬсажому `ќлюбі-
в
жо-яіріт,
для
яких дір 'ўС`е',ще
FIFE
ПЗМ
WLS^SS'IILJ:
ІТОВИТЬ
Щ
Г
МОВЬ
-^тськчя. про-ісоціяліети'ша
фракшя.
да
`
КЯНІІ
t
-втяїл'
'жЦття.'
ЏШьіНа^ШШ
иодтояеться.
так:
російсь-кою
МОИОЮ
виходить +70
та-
зет.,
і.{.пфНми
МРАОМДГ,
в''тойў
1
ОЖИВЯЕПИЇ
В
КУ-
іст
H^lHi.V,-.A.wc
-AU
-TOH^
чера.мть
--а отоертма-
НДТО
ан, що лгихз---.., і`4,и^й
відбулися
ЯВНО
збори членів потайнрї оргляІзамК
Ку-Клчкс--Клеиа
^-мідогл^
"ГЮЙОРСЬИОГО,СТ
Вй^--`.
ТАТЬ-А
j.
4
' :
Па зборах
зявилося
КОЛО
26,900
членів^
Збори приняли
до
о,..
аиізаШі
якііх.800
ІАРВАТЬ
чле
#ІР
Уу^^^-,
v
.:i
v-
^...
р,
'
 м
`^
а
Ш!^^^^^
б
-ш^^^^^
зВорах
.
йі
0
?'
УРВД
ЛАГОДИТОСН
^^g^^
 ВЕСЬ
ВЛІШНГТОНі
.'ЧерВЦЯ,.---
ст^дТїЙІІЙ-^
порилоќ, щоби Коттфітаўв^тітл-Ю"єні до
ПИТТЯ,
ЯЛІ,
диІііееть
будуть
вриваєм!
В
амсрНраюжі
івО-.
ЛИ
.
хочбц,
ЧАВІТВ
^.ерача^чужт^Дти
УРЯДТВІТЬ'
іаряди
КОІІІДГЙЛІННХ^ГІ
Щ
"і.шесудься
с
$чЏс
AK^YJJJJ^ITK^
ДОМАГА№ТЬСЯ, ПІДВИШКИ
ЗИПЛЙТ
НЌі
ИОРК;
2К
червтш-^Вг^ядни^
БУЛНСЯ
ТУТ
збОри представників яких
2йѓіІн1ІШІИІ#дтГАв^^
ників
з
директорами
аі.ЛНВяамвИгЦіИЯЙІ^^
ма
^
ли
^пі.адрнд^^
голину
ТА знесення систем`и
роботи на
ЩЩф,
0,
гчжчЩІІ.
Перша
конференцій
не
покінчндаСя ніяким вислідом.
ЗА-
"
'
ЛаЮТЬ
'
"^^^^^^^^^^^^^^^^^
;G-RTVRV-A?'
Хром
Вітоса.' якт,й,. перед- нан-,"^!%лищнми
"
гсінвітортіининамисіср
(
ііцає політичні тайніѓ.неігазвйла
ііого
вбнйником`яла
"
'г- днтнцн, криб піс.їав
Ра-
сііутіна
на
заслаиио. Так Расѓіў-
тій,'
у
яй'оѓо відбувалися нічні
оргії,
ставався
вс'е
більше
не-
зНосний. ПрЬ останню дію, тра-
ФРАЌІІІЯ;
гс-дії
ді'од'а є Джілісбд
доволі,
об-ектиііннй образ.
В
Тоболбсьќу
ІТЛІННТСЬКА:
ШШ
В
САРЩИНІ
ЙДКЙИКУЄ
F
Щ.^ІІІШШ
ІІІ^
;
Ж
ЇЛГМГ
:
ЛОНДОН,
. череня. Аліянтська комісія
в
Сарщині (ні-мецькїй долині Cap під фраішуським наїздом) повідомила Лі-
гу
Народів,. щО тюна віяќликал.ї розіторядок, яким заборонила
свободу
слова
і
ПРЕСИІ
I ' ` ;
Ся посгвнова со поГНла Великої Британії над Францією,
Франція спонукала До иітік^икотінн свобід
в
Саршйні,
а
Англія
голосно
проти сього протестувала
і
домагалась, щоб сю спра-ву вивести перед-Лігу 1Дарадів
.--"'--т'' Е?= -
ДІЯЛЬНІСТЬ СВІТОВОГО СУДУ
.
ГАГА,
столиИя'ГоляндІч 24. червня, ^-Иост4йиийСуд Між-народньої СправедТиівостн перебирає
на
себе щораз більшеспрзтьміжиародньої рвлітнки.
. -'.....
1
,
;1
Ќромі
каро.дьського спору, між Росією
І
Фінляндією
вйі
тепер
вЗяв
справу `спору
Англії
з
НІмеччнІАОю
за
С.а.РЙаУ пере-пливу К
ІЛЬСЬКНМ
каііалом, а ще гадає взяти` й деякі с'пори,, ЯКІвиринули Иаслідком nbcTari'^e версайського Договор'у;..
:
'
-
Ті-^гіять, шо
срітовий^суіѓхоЧЄ
`в' сей спосібпеќазагй
СВОІо
важність пеоед
АМерДКОиСЙ'
ДІІОХОТТЬТІЦГ
-її
до
встуПл^ня
-ДО^
-ТО-
го
суду.
1
У
; .-І? `` , ''. ' ' "
7
'` ' `
"'`І`
НІМ(^
УБІ№Й'?ДВОК`БЕЯЙГНЮМЙІХ
1
3K.90HLF4FR
ЕССЕН, НімечЧНіІіц'іІ.
черЬнй.
БІля`мІСта
РекЛІнТЃа%ЗЄЙ
в Рурщііні беліігійська пмрулв за'держала глтомадку німецікгг-прогульковців.
Йа
загроиу' беітьіТйських жовнірів
НІіигіі -в+дттО-віли
ре`чольверами і`убили двох бельгійських жовнірів
а
олно-'го
ранили.
І
f^Z?
'
'
ЃУ
БЕРЛІН{
Я`. червітяГ Німецьке гіравителЬстоо'
вислало
до
алтянтсьќих йрввитЄяьств "протест проти
ГТОМФГУ'`
фряипу-
ської
окупаційної влади
в
РурщЯнІ захопити
ТАМОШНІ
копальні
і
промнслсттН-з^
'
5
МІЇІІОНІВ
БМГТНИК
я
Н
ІМЕЧЧИНІ ДІСТАЄ
T
рої
всту щ,по uiicnjo^ іюелів:!вчї,тхлі францусьг^бт мови, істо
РОСТРІ
ПРОТИКОЛНШЕ-
рНІ
герграфії. Цар, щоби дігт^га.-
S
"не-
ЮІЗНЕІІИХ
'ЃІ ЄРЕ ВЕ-
і
ялтн журу.-рубар, дрова.
Fit
йбЙИа
‚^-^г.шич.^^.ш.-
--тШсНин зрббіїлоеЯ
більше
ЩІСЛІ
дарад^о^
ra3CT
^
в
ЬЏОШ-
ЗАХОВИ
У
ФіНЛйГК^РИне.
-Њ.$іШ
МОСЦЬІ
ли^діітть
:28
'Газет,. Пе-,
- Ж
' .
}ЗЕІІО
`дб'Єкатертбччіп$. ЗамІтие`,терОЛгрзя16. Харкові
,
И
ІІ
`. к
цариця, хоч
з
рб^ду.Німкння,
КиївІ
'ІД.' 'ЙайбітьШе
пош`и
Ђ
І-ельсіиґефорйі ареШторД- нецввиділа Німців Кб;іи дізна-реиіц, мащ^сжо^ьк
"
0
'FECR^
етіи';
Ьгчю,
шо.
.сліист-а.,ии..зцмітом шииап^
с
,мею-заопїгЬтЬтася
'4
виходять,
ліа
У
^РОТИІ
^Шйбіль-
жі.
Арештовано
також
комуні- меччпна. заявила
з
люті'
з'й^ру,
Щнм^.чОШйре
г
йг^^
посла Ваййа, радѓій- шена`: б;Радше
ХІЗЙ
'
згїту--нуж-і?ть харШнсьКйй'ЧКомлчгіст'' ,ка Міічрюо
За
підписання втдо`-'денно
ѓРосії,
як
мала-бия шу-
,,,,
^пуяии^^иия
^^ч
-'іѓ
:
К
і
,,
',
ІІЄРЛІН,
20.
ЧЕРВНЯ. -^ГІЦГ^ГГКЕРРАЛНТМ
ГАЄ
5,Н,0
БЕЗРОБІТДД^.^
щиіін,
ДЕ
БИЗНЕС
з`анеп`ав
ІЗЗА
ФРАИЦУСЬКОГО
НАЇЗДЎ`ИВ
РЎРІДНІІУ.'
I
ПАРИЖ,
21. червня.
Тутешні Часописі повідомляють;
що
слідуючого літа вибереться
в
подорЬж літагюм
на
північний
бігун
WynWmifi^,^;,
F.RV
^pV^
._.
м
МОНАРХ!СТИЧНА
ЗМОВА В МАДЯРЩИНІ
ВУДАИЕШТ,
столиця Лтйднршиніт,
2V.
червив.
-
ське правительство вЩірило змову на.
ЃІРИТ
;
Мадяр-MAAEPGA^TTGV^
Ш}
ГОДІ-
ДІЗНАТИСЬ
ЯРО
ПОДРОБИЦІ
ЎБИТТЯ СЇАМВУЛІЙШЖО
СОФІЯ^
стол+щЯ Воді`арііТ,
SMv
Червцть Обставини,
в
ЯКИХ
згинув лбволений ПЄ
Р
яіЄОртітг4.АМ^^лійсамчий-j д.іЧЯ.АИ^
;
Вія болгарсНкоГвлади-
годі
досі
.яаіДДтнсь 0410, пвдробиці
убнтта
I пйти#гЙў.А.;^^
?
нітл^ть
Ѓ,
'ч;
Ѓ-H-A'
Е'РВГ"-
ічне формал
ИІИ
ПДГИДПИІИ
УГ^- АЛІЯНГАМТЬ
-
НКНКМШ.АЙАІГ
ВТА
Л-ТГЩК^
,,-
'МОСКВА,
21.
-ТОртьпй,------
НЮ
І
Г
-Щія^Ш^
,
стрчдчшв#^
розету
'
ЯУШЄЯУВІ-ІТІИЯ`
.' -
'
F 'Б
'Г`ІГ?
MT.I^RFL^RJHV
.
рЏ`гЩ$Щ
,
В.вйи
уб.мДй
'ЗВ'
е^бть
іВЯТуска.внсь
зл^ояииу
В
той
спосіб,
що
запрошували
до
.сеМ--айайріІ^гості
иаь
чайа
а
дома
аби-
s
і
^тьі
та
О
^бивМ^
Х,
`'И-Г""
Коіор^наіртьап^
ШВ
іг.іи
^ИЙВЙР
.НЯА^^
f
'тепe^ѓftє4йШ
^^'^^^K
`'^Ш''
1
ТУРКИ
ХОТЯТЬ
ОКРЕМОГО
V
ЛОЗДННА,
Швайцарія,
21,
червня.^-^.рм.^
на
близкосхадній
К0Ифер
ч
ниіІ
заянлЯЄ,
шо
вона
піддала
амери-
кансвкій
'ДЄЛ
.в^цВріИ
.ЙІТЧІ^
^МВ4Х
О
..Єр^^
сьно-тур^ькоиі..
маяровютіг
дозіювіуау.
х
ІВТОЄОШШНІЯ
TOKITJ,
столиця
Японії,
20.
червить
^ІТ4Ю(х^я
.іімтоаттаиіѓ
т
'
СЃ4
ТІЄЙНЬ^^
.^Ў{Справі
заиліочиігЧіа.тода
о^чяче
3HJW
нояю
вВ
зачре
чїормЗЛЬнГйейегойоРивідбуде
АЦІ'УктІ^.іінПР""'
ПАРАДИ
 
.--..ЃШИН
Іў
ЇЬагТІЬтьішав
Natj-aal ДласятідЦст^ Ітю.
.
ПРЕМІЄР ВІТОС І ЙОГО ПРОГРАМА.
^
у
ід
власною
кореспондента).City,
N; J." on
МагеЬаО,
1Ш,
under
tha Act
of
March
8, g-79.
поз^ни^ай
S^OS
^a^
1
Sectlon
SUBSCRIPTION RATES
і
(ЃђМа
cenU
th.
copy.Зть montha
.......
......V3
.76
'I
їа-ііаІс5^.
?
....^ iaooj
-МИ.НМ
ond Jeraey City Hater.,
Овю
,ymu_
.
.:.xiugw.Vxocw..
-6Щ00
i
icV
v
..
?vm
шЩщиу^
.fio.oo
сУ^ммпабТОГаІ'Н.І^
три
мќаю
На три
`в
JUwaM.Qrri
а
На
4)Ш...
На
ша
рокуюке
часво
три
цента.
7.00
і
3752.00
І$Ю.ООІ
І
5.00
І
2.75
Сікорскі
Яошіюртнувся
на
яйцях Вітоса
і
апаш
.
Так гово-.рять
злобні
язики
в
Польщі,
бо
Вітос
хотів вивезти
КЇДЬКОСЬ
там.
вагонів яєць `з
Польщі
за
ііраницю, ЄіКорскі не 'позводив;!
Вітос
повалив
його,
став,
сам
премієр- міністром
і
тепер
буДе^
вивозити щоосхоче. Габіиет
Вб
тоса зложений
з
правих щартій
і
з
ПЯота, себто з-частини
хлоП
ських партій
в
Польщі.
`Рештаселянства
`під;
проводом
Домб``
і
С-обо-У'і
'498 МіліЦимату
Ивл.
У. Н. Союааі
ІШ
Штівтту.
в
належить
висилати гроші лише ри т.
ав.
УсдвЬ-п
Мопву
Отьвт.
^Axpe^SVOBQDA",
86
GRAND 8ГЯД1гТ
г
ЛГДКВЯУ
СГГТ,
N,
J.
ПО
ДІЛАХ ПІЗНАЛА.
З міста Мекісраксу, І1а„ прислано Українському Народно-
му
Союзови таку подяку:
„Я,
Катерина Шедна, членкння
Братства
св.
Володимира,
Відділу
У. Н.
Союза
ч.
91., складаю сердечну подяку Україн-ськсщу Народному Союзови
за
скоре
й
точне вилдаченне меніобезпечення
за
втрату моєї дитини
Анни.
Я
хочу піднести,
шо в
Українськім Народнім
Союзі,
де я
плдтида місячну вкладку
в
сумі
25
центів,
я
дістала посмертноїзапомоги
346
долярів, тоді
як з
американської асекураиії,
де
я платила місячно
по
50
центів ‚виплатили мені всего лишень
88
долярів.
ч
- ;
Тож
я
кличу
до Вас,
Браття
іі
-Се'стри:
Єднайтесь
всі
до
У
країЩежого'Народного
Союза,
Оо
Українськнй НароднийСоюЗ
є для нас
найліпшою поміччю
в
нуждіа
' '
(Підписано:")
Анна Шедна.Додавати дальші слова
до сеї
подяки злншио,
бо
крашс
за' всякі красні слова свідчить
факт,
поданий людиною,
яка
своїм досвідом,
шоб так
сказати, наочне) могла переконатисяпро
те, як
Український Народний Союз об'стоює
за
своїмичленами
в
нещастю
та як
вона порівнуеться
під тим
зглядом
з
вихвалюваними чужими асеку раціями.
бо
не
було
ще
канцлера,
ко-
трий перевівби свою порграму,а тимбідьіцев
Польпіі.
За дшмрем
ДЛЯ
Вітоса
голо-
сувало
226
по`слів, Ьрохи
17^,
отже-дїстав
він не
дуже' велиЌўпробрехаася
пан
Вітос
у
справі
їі-`".-^-"
гранНць- ниніиіної`
Польщі,
бо,
0,льш1сгь
'
еони
не
основані
ані на
націо-'пальних
ані
на-моральних
пра-
вах
Польщі.
`
Добра мені мораль затарба-`ти члжі землі
і
тримати
їх
-
зброєиоюрукою! Така моральмає
ще
другу
назву, саме':
гра-
б,іжі злодійство.
- Б'
А
як
виглядають нЯЩональнї
права
ПолЬЩі
ДО
и
теперішних,
,
границь,`То досить 'глянути ,нч;Дипдьоматп
і т.
х
Тая
критика
сќого
наблизилася
до
ґруйака
у
6іл
ЬщЯ
Г
полеЬігна Поль--проявляється
л
иаіфіак№ішй
і
Визволеня
і
перейшла
в
ОПОНЩІ
,
т0
`землі населені
.йелоль-j
в. найбільш діймавій формі,
а
зицію.
, .
ськими народами, котрі попали, саме
в
тім.Лщо
опозиціоністи
j
Таким чином Вітос представ- ріді-пі корми
ѓу
завдяки- івЬїм' у
СІ
упають
зі
своїх_ визначних
ляє
тепер польських обшарни-гків, великих,
і
меньших, себто
Але
Це забуваймо,
що
опозм-ція куди активиійша
від
біль-
шоста
а
більшість
не
спійка,мѓоже розлетітися, кождої
хви-
лини,
бо
приміром Дідичі
і
хло-пи середняки довго
на
однійлавці
не
всидять. Опозиаія
за`
повіла" острў критику негтілвки
на`
теренѓ
(ймого'сойМу,
алеіта-кож
в
адміністрації,
в
війску,
в}
F
І З БАНКРОТСТВА Б НАУКА.
,
Щт
'
Кілька
днів тому збанкротував
в Ню
Иорку банк Кнавта,Нахо.да
й
Куна,
а
вчора замкнув
в тім
самім місті свої брамибанк Цимермаиа
й
Форщея.
-
Які
буд'и причини
сих
банкротств,
чи
винуваті
в
тому
за-
рядчикн
обох
банків,
як
дехто кдже,
чи
винуваті тут невмолиміобставини,
яќ
кажуть директори",
не на
богато здасться рішати.ВажніЙшим від``сього
є
питанне:
чи має
ощадна людина
які
способи,
щоби захоронити себе перед такими банкротствами,чи може забезпечити себе `перед втратою своїх тяжко
запра-
пьованих гроший чертгз подібні банкротства?Питанне
се
важне передусім
для
робітників,
бо се
Певноробітники становили`більшість втгЛядт.чиків
обох
збангфЙто-наних банків,
бо се
робітниќм відчувають найболючійше такібанкротства.
'
Рада
на
втрати
е, а є
нею віддаванне своїх гроший
на
дер-жавну почтову шадницю. Хто зложив гроші
в
федеральну поч-тову шадницю,
сей не
потребує боятися банкротства,
бо за
його
гроші ручить уряд Злучених Держав всім своїм майном.
Сей
спосіб ошадности
є
певний,
бо
уряд
не
лишень
має
бога-
то
більшу
фінансову
силу,
як
пересічний банк,
але й
тому,
що
уряд
не
пускається
на
ризикввиі бизиеси тане наражуеться
на
втрату ощаджених в-нього гроший.
В
нього
є
зовсім немож-ливнм,щобн
він
загнався
в
ризиковне підприємство,
яке
опі-
сля^кбшТува^оО.
майно
не так
його,
як тих, що
Йому
грощївіддали,
яќ
се'Деколи буває
з
банками.
, ' ' ., `
, -
'
'
; і у,, '
ПОЛЬСЬКІ ЦУКОРКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ
ДІТИЙ;
-ЄСТ^ТЃТгультурнІм
світі дещо таке, чого не втягається
у
'вирполі'тичного
1 всякого другого
варварства,
'Це
в
першу
чер-
гу
діти.
"
Культурні
нації стараються виховати
їх у
незатроеній
ат-
^
мосфері, -дають
їм
свободу говорити правду,
не
скриватя своїхпочувань
і
не кривити душею, хоч старш імусять
це
нераз
ро-
бйти. Діти
не
відповідальні перед судом,
їх
мають
карати
ро-
дичі
Я
ніхто
більше.
Життєвий Інстинкт держав
І
народів
каже
дбати про свободу дитини,
бо
нема нічого сумнійиюго
в
світі,як
вид
Дітий, котрим
це
вільно йўти
ДІТЬМИ,
з .і . - г .
'
Так є в
культурнім світі, навіть
у
далекій Японії,
де
`дітихіснуютьсяокремими, дуже великими
правами.
1 в
Німеччині,
яку
`Польща
і
Франція
називають країною
Тунів
і
Тевтонів,
ді-
тям вільно дуже
богато. `Вони
свЬбідно
бавляться
великимигурвами
нй
йереворядннх площах
і в
публ
и
Чи
их городах,
гу-
ляЮтЬ`Т
снівають
1
ніхто
Ґ^%ого
ю
ботроиить.
^ШШШ^ШШ'^
1
^^.
^
Р
ие4
-ЮлитЩ
сЯ^^фщутрпЬяІтьу
дітОчу
'душу,
там
жанддр
вдира-
еться
в
права родичів
і
учителів,--
стає
наглим
суддею
дНтйй.
"
Так
було
Є Ясеници, коло Борислава.
.
`'`%
:
--'Діти
бавилися
в
війну. Одні були Поляки
а
другі СічовіСтрільці.
Ті
останні гіобІдиИН перших. На
їх
нещасте надійшов
жандарм
І
стався' несподіваним
свідком
це!
побіди.
В
його
нікчемній
душі розгорівся огонь
мести.
Безкарно
не
можна
до
пустити
до
побіди
Українців
над
Поляками, хочби
це
булоѓілько
в)
діточій
забаві!
^Він
кинувся
між
безборонну
дітвору
1
ўрядна справжнійпогром.
Не
одна дитина Вернула Тяжко покалічена
до
доаіу
і
на
ціле
життя
запамятае
собі,
шо це за
катюга нольськин
дідичів-і сільських кулаків',
як
на` Україні говорять куркулів.
Людовці
устами „Куреральвов-ськоічг"називають
їх
гноївко-внми політиками, тупими,
тіс-
ними,
о
свою власну наживудбаючими опуртоністами,
`а ці-
лтпТ
цей
напрямок .вважаютьІетарими тратами`'
і
потіша-ються надією,
що
творяться но-аі форми
дюдової
партії",
о-
сноваиі
йа
чистоті етичній,
на
політичній консекаенції,
'На.!
відвазі визнавати
і
переводити'в, дїлццідеал сильної, демократичної
ГІогіьЩі.
,
Як
бачимо людовці
не
дужеснтузіястинно Повитали новингабінет Вітоса
і не
віщують
йо
довгого
життя.
І
дійсно
ВІН
побудований
t
-на
припадковій
більшості,
має
6
міністрів-иа-спів,
а
$
так.'іаваних
фаховців,крім того
аж
трьох
не
міністрів,а тільки тимчасових управите-
лів
міністерств,
бо
Даровскі
і
Цуйновскі
не
хотіли
дефіцітив-
но
прішяти
теќ, а
жаден
зі по-
важніііших геііералів, навіть
з
правих
не
рішився стати міні-,стром війни, тому,
бо
Пілсудскіуступив,
а те
уступдЄння творця польської мілітарної сили
ні
віщує
НІЧО
доброго
для
буду
ЧОГО
польського міністра віГт-
нїі.`
Пілсудскі
має за
собою^зна-
чиў
частину армії, польські.'лє-
гіоністи
боготворять
його,
а' за-
граннця
теж
ирнвиклд-ЙНЙИ
ся
на
нього,
ях
на'
тогб,
що'збу-дував
Польщу
і
поставив
пдаь-
ську' армію
на
ноѓн. Ща
ч
?ќітосне
ДА`же
бундючно
сів на пре
мієрсьќе крісло,
котрого
це
так
то
давно уступив, це'видноз 'його прогр`амової бесіди.
Во-
на, хоч.
як
звичайно, закроєнана широкі розміри,
але
досить
бліда
і
обережна.
"
Бракує того хлоііськ.^о-папе-.
ту,
нќим давнійше
'
вМШІб`тЦісн
що
часто годі
їх
відповіднимисилами заступив. -
"'і
М.
похибкам,
і а
наслідок фарЩ,оновиш
(як ось
ПіясуД-^)
сійства антанти.
`'
Мабуть
ие
де'ѓко буде
на
дов-ший
час
оборонити границь,побудованих.на таких мораль-нихіна'ціона'льних основах!
Не
забув Вітос
і про
Денціѓ,
його
правительсегао вжне всіх
способів,
щоби рйонукати
це
вільне."
місто"
до
сповненнявсіх
'
обовязків,' вдожеиих
на
ньогр верзальським миром.`парляментарнзмлі важанНєм,цей
о лш і о і
ljr^
ijiHBVrtt^
в
рИ5 частиЩ^дді^мдє^прР^-
"
ом
н
міністрів
„бс
^АМТЮЕЗ
І^ьаого
1
еќспоіе ПаНа^Т
`
підніс тільки
з
прит
`искам,'
його
правительство
не
стерпитьніяких тайних організацій
в
Польщі,
які
схочуть здійснюва-тн свої наміри насильством
і те
т
рором.
Це з
одного боку
на aaS
ресу`і'країішів
у
Східній
Гали-другого
в
сторону
Ѓпольських
фашистів, котрі
в
Кракові
і в
Варшаві підложилидька
бомб
під
немилі
ЇМ
бу-
дннкй
і
позбавили життя одно-виднійших польських
ўче-
Лольща
мусить
мати
свобід-
ннй доступ
:
до Балтінськоготио-ря". Иншими словами заповів
Вітос
наміри
Польщі
понеаоли-ти Данціг
і
зробити його
поль-
сьќою кольонією.
В
Данцігупредвиджїють
інвазію
ц
оль
-
.ськбУб
війска
і,
яќ
доносить
Дзєниік
Берліньскі",
готов-
лнться
До'оборб
`Иц.
Найбілілинй
уступ
промови
Вітоса'
(ірнсв^чеййїі взаїменаМ
ІІольці^
до
тЗол'ьи)евігків. Вонине гарні. Бедьшсвики невипов-июють зобовязань, ягалфиьялнна себе
в
Ризі
і
сповняють вчив'ки, котрі „бентежать.соаість
ці-
лого
світа
а
разом
з тим ие да-
ють
спромоги
Польщі
і'
заприязненим
з
нею
державам увійти
з
совітською Росією
в
аор-
ма.тьиі політичні
й
економічністосунки", инш'ими словами Ві-
тос
грозить большевикам.
Але
погрози
ті
пригадують
поль-
ську пословицю: пржезезиялсєнкоцьо.д
і
ѓарикові".
Больше-
виќн сповняють вЧинки. іуртшбснтЄжатЬ-совїсть
ЦіЛос'о.^віїа^і.
ІНІЄ
правда.'але
не
вжЄЖіПГо.тА
ща не,сповняє таких вчицкіа,
нС
вжеж'вона
не
грабує,
не
ЕІб
,нваехйе арештує,
не
`иаклада.з,,н
мордникаДа н.?польську пр'есу?;не замикає українських
ч
церков
З
ОБЄДНАННЯ,
Обєднаннє Українських
ОрЛ
ґанізащ
нрозісладо листи
На і
збірку Рідніц
Школі.
Протягом кількозс` днів
вже
прнхрдять
сі
квітки. Нарід
не
зневірився, Пера листа,
яка
веіі-
1
,ММ+`
Б. Я
'ШИЯ"!.
і
.ттттттттт
На
М
Н
ИНҐОХ
і
перед
морквами повинні
місцеві
дівчата tipo-аавати синьо-жовті квітки;
З
v
Т
'
СІ
квітки виготовляє нюйорська
Ліга
Г.оро'жанЯ1
місцеві
комітети
повинні негайно звернутись
до
меїа нодоннєм,
кілько
вони потребують.
(Ліга
Глчюжай,
30
Іст Сл-.ся^-лтия,
Ню
Иорк,
аа).Сі
квітки,
КОЛИ
їх не
розпродасться, можна переховатинабудуче.
К
ОЛИ
заряджено „День
КОйНв",
в
місцевостн
не
сміє
бути одного
УкраЩця,
котрий
не
купив Ли
сеї
квітки.'
Се буде
посвідка,
що він
зложив
свою
лепту. Памятаймо,
шо
Рідна
Шйола^гине-влятльк.ош
... ,.
V
Обєднаннє^ Укр Орігниізацій
я
Алсер.Яіі1.
OBTEDNANNYE.
Room вОв,
136 So. 4th St..
Іадоджт.-.`
ошпд^г
.ои'
`
нулаеь"до
ббЄІгИанйа
се
листа
число'
260.
Колектор
 ;
дБ
І.
Спо-дар.ргд Братсів
с'е.'
Васи.тія
Великого,
від.
Уќр. Нарі Союзав КдївДенд, О.3-тожйли
еліду-
ючі:
Бр. св.
ВасидЮ
$5.00;
по
І.ОО:'
Василь іЗеЖЗТ^`одйр
Де-
ви`цЬкий.`
Мих.
Тўріќо,'
Дм'.
`
тернак;
по
50
цнт.: Андрій Гер-ман, Іван Бунт, Дмитро Мудрик.Іван Сподар;
по
25
ц.:'Николай,Ярига, Василь Леськяв,
Тодоо
Лопушак, Григорій-Юречќо,
б
ван
Сало.
Іван Сенюта. йосифСтойка, йосиф Биць, М. Стой-кя, Петро Білаш, МНх, Левуїван
Проців,
Іван Бець. Григорій Но-
саль.
г
Лоўта
квітка
прийшла
від д.
Н.
Варія,
з
БридЖпорт, Кони.,котрий пише:
В
листі засилаю
Вам
$З.ООя-ко
дар
'Квітів
на
Рідну
Ш
КОЛУ
в Галичині.
А до
всього україн-
ського
тромадянства кличу,
Щоби
в тім
тижні
не
бракло
нї-
кого,
аби
ухилирся
від так
бла-
городногб
діла. Памятаймо.
що
Ві
(
щ.
г
зазна,чує,
що
його
пра-
внте,тьсд;во опирається
на
дові-'
рю
б
У
їльшостц польського-насе-,
леііия
и
населення.
Польщі?),
але
вона далекб
від
шовіністиче
иоб
політики супрсіти меньщо-,стий.
Чи під
тими
МЄНЬШОСТЯ;.
-ЛІТ
.
розуміє новий премієр
тії
партії польські,
які
Не,
увійшли
В
скіал правительственної бядь-
Ьшости,
чи
також
так
звані иень-шбсти національні, отже й.наЄ,Українців,
в
рамах поліїськоїдержави,
Цього
годі
з
його сліввідгадати. Але
Коли
він
справді!має меиьшости' національні наГ(себ`то
у
Східній
Галичині),
ве-
ЛИСТОПАДОВІ
СОНЕТИ
.
;
1917 -.'
Шумують гори `Ѓдолини,Гудуть
і
села
і
бори
І
Горять на грудях України
,
Жовто.Злакитні прапорніВстають давво-закуті людеўБеруть, до рук ^foїx мечЃ
І...
лихо скоїаоін.^....
(Вночі!)
Одиџ
одного
били
в
груди.Деж світло аоряні вогні,
.
Що
ііломіинлн-б щлвд бо'рні?
,'
е
дітись
сурмќ
серед
ночи?Нема
... Спраітля
бенкет
різіш,
А
гуркіт збІтьиіувАвсь
ц^одня.
-
РІ
непроханіприйшлії.^.сувночп.
на
вфтині.`
Га.'.
д,?
Коли
в
Тебе.
Рідна. Шк'ода
се
найліпша зброя
масло
на
голові,
то не
лізь^іа проти всіх наших ворогів;
шов
сонце, йожнаби відповісти Рідній
Школі
викуємо Твердіпану Вітосови.
^
сталь, котра буде по'страхомНанклнснчнійшин зразо.#-'
1я
н'аших гнобителів.
.
Зпо-
польського;
-пар.дяментаризм# важанНєм,
Ник.
Варїй,
Бридж
;-OCb
J
Hi(
виглядають
ці
uyкорки,
про які
говорив Грабскіу варшавськім
соймі!
'
їЉжте українські
Діти
солодощі
з
рук польської мачухи,
а
як
виростите,
то не
забудьте
їй
подякувати
за Цеї у
ЩШШ'-к
і
..''-г.і-д
`.` оч і
^Дірк..
:
'
думці,'
то
слів його
не
треба по-в,ажно трактувати. Це
Звичайна
міністерія.тьна бляга,
та ще до
того
польська бляґд. Пан Вітосі
був.
уже раз
премієром міні-стрів
і
Українцїдуже дббре зиа-
ю-гь
чого можут'ь сподіватисявід
нього.
На
всякий спосіб но-
Рої
і
то.ще снльнїйшоѓ мазур-ськоі кольонізації, -нового
яаі
пору аяцької филї
на'
україн-`ську `землкх`
- '
з^ере-соМЧгг
jid
загратічноіполітикді
.аазна
в
президентміністрів
Штос;
іцо
їїанхідною
точИоЮ буДе
факх,^
що
-
через-ровгром. осерсдних держав:
ар
пердшй'.мірі Німеччини,
Поіь-
тегаяа ^іостійною^'`їцмеччйною Польща хоче
жита
по
сусідски,
але
вона
бу-
де боронити теперішних Своїхгратііг.ь,..9сновавих
на
ііаціо`нальних
і
моральних
правах
Польщб
Отже
тут пан
Вітос
fа`КИ
пе-
ресадив
у
сакраментах^ Не рбз-
іром
Німг-ччина др`озва.т
РосіїПольщі,
а
збудував
її
ніхто дру.
гий
тільки ті
.‚самі
Німці,
з
ко-.
триМи
Польща телф воює.
.
Вони
t
відбиди
від
Росії
май
-
же,цілу
польську теріторію..'Іпосад
ТІЛ
и
в
Варшаві перше
пра-
вигельЬвв. польське,
тдк
taMo
%трѓи
BlK^AeeoRHrV
іірОЧЯВдпуугІ
Польське
правительство
в
почуттюсвоїх
прав
і
своєї
си-
(flii
(!)
не
може Відмовитися
від
переконання,
що
'литовськийнарод зрозуміє
.
врешті своїжиттєві інтереси
і
буде стреМі-ти до"
того,
щоби опертися
на
Польщу,
що
для'
Литви
булобидійсибќ)
гваранцією
її
незалеж-
ної
будучностн".
, V
Значить'ся
-
Литво,` опирай-ся
на
Польщу,
або впадеш.
А як
не хочеш,
то
Польща силоюзневолить тебе
др
того, бово-
на. стремить
дсБ
давНих своїхграниць^
о
Тідбдьщі
від
м'оря
до
моря
3
Литвою і.УКрашбювкупі.
В
імє
Ойца,
Духазсиаа
то,
наша
модлїтва,'яко Тройца'так,,єдина
ГІольСк^.'.іЬус'ь.і
Лі'
тва:" Знаємо туюфдрнсейську
-
ЗвраЗтапстна-
шому Це молитв.тн.ї`'до Bora,
а)
до
чорта. Мабуть
і
ЛиТваие
иц-
шої
гадки.
г ' ' '
В
сфері реформ заповів
паН
Вітос
упорядкргіаНня а'дмін'і-глрації,-особливо
на
кресах'
лиКЇ
зміни
в
суді-ниц-гві.
в пу-
бличнрл
`вихованню
і в
усгаво-!давстві.
і
- Б` ` -
4
л`` ,
'
Все вено не -добром
дла
наспахне.
Коли мИчуХхідній Гали-
чині .маємо
хоч
крихту яких
прав
так
діються
йіе
завдяки
тз-ставкам
1
австрійського рЄЖімуа
суді
П'
адмінісТраціт^' кот
'рий`
щеіне перестав обовязувати.
--'"'
U
Кодйжага
місце, тих австрій-іщжих з'аконів пан.Вггос поста-вить польські, тоді наше стано-вище'тюгіршиться
до
краю.
'Одною
з'
н'айважнійших
то-
чоќ своєї, програми
вважає
Ві-
тос,
так
звану рі^Ьву реформу,'
себто
'
справў аграриу.`
Сшль-
розпарцельоваНа
Мўѓить
на
ііо-
го
'гадку виносити
не'
меньше-400.000 моргів річно: Значить-:ся українські' території' маютьсподіватися" стіллнси припливу
'польського
елементу, скільки
людий
можна
на
400 тисяч мор-тах. примістити.
На
території
.
егноґрафічної
'Польщі
ігаетки
буь
,Т-підставою
%самостійної{дідичиі
не
великі,
тая
мало що'
1
можна. Парцелювати; парцел я
Ф{.
плащик
Для
кольоніза
‚.більш
нічо.
у
Це
а
аороткаГ
словах' про-!
імаГювого
польського Каи'ц.лчра.
На
щж:тя треба сподіва-
ТИСЯ.
ЩО
Bi'H'.f
не
ЗДІНСННіЬСЙ,-
Третя
квітка
прийшла
від
Співа№кОго Товариства
в
ЯН#керс,
Н. й., яке
пишеѓ'Хвальна Адміністраціє Обєд-нання:
Маю честь повідомн-ти
Вас і
весь український з'агалв Америці,
що і
нас у Пон-
керс не:іа.,5уто
rtpp-
інвалідів
на-
ших українських
в
Галичині,
бо
яко гіримір наше Співацьке Тоівариство імени Лнсенка, завдя-ки
його.
предсіда'телеви Михай-
лови
Фатіокови, ухвалило
від
себе
525.60
на
;
фонд інвЛіідів,котрі
я Вам
зя`ітучаю.
і
Же.таЮ,
щоби
всі У'країнці
в
Америці
і-
щли
за
Його
'Ярнміром.тЗідТак..
Vrt
забуваючи
п, т
про нашу
-'до-
рпюдав
тебе
у
руки
жуть.
рогу
Рідну
^Школў
'
старому ід.,^,
р
-
атуй
себе
скоріш"
краю, нашдяКоучите
`ДБ,-
ие
`жяП
о,
ні:., вже
пііт.. тбарпй
ніж
ЛуіОЧН
СВОГО
ТрудУі-'УрЯ
-ДНВ-СЄ!
тйблимяа
руѓш'
Я
-КНсШіГ
недулі
дня
17. червня с.' р. діто-
че
представленпє
в
церковній
галі
на
_РіднуШколу'
і
'сўил'
$22.10,.яку `зібрано, таксамо
за-
силою
на
Ваші руки
яко дар на
д о
яЖ
Шђа
` У''
ПрокиНсь,
ripoKiirfcb, Народе
снльнПрнслухаЯся, лунає
клич!.
Б.Чи
знов закутий
сном
невільним?ІҐрокинсь, уже До'ходить
НІЧІ.
.. .
Так-заклнкалнтучні ниви.Повстали всі, хто тільки міг,
Хто
зброю-матіріше
зберіг,
У
кого
бл,ла
помфа зливом,1.
..
повалився гетьманат!
На
селах знову біля
хаг
Висів прапор жовто-блакшиий,Вартуй,
Наролн-
бо красіБезмежно
заздріюіьусіі
ѓ
Тримай
же
міцно
меч побідния^
' 161В р.
'
О,
пишна вільна Ўќрів`но,Знов застрибали скрізь огні.Настала знов тяжка година.Прийшли
сумні
прокляті
дни`
v'
прийшли з 'лівіючи,