Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1923-175

Svoboda-1923-175

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

 
ВИЛСОН ОСТЕРІГАЄ АМЕРИКАН-
І
ЬОСТОН
Ѓ
МЕСС
26.
липня, Бувший, президент, Вудроі;
У
ВилсоИ
Н.Жисггв стассю д^туіешрьоте журнала Бтлентик
V
Монтлі"
и,
з.
Дорога
від
революції.
Ся
стасся буде гіоміще-иа
у
випуску журнала
за
серпень
с.
р.
В
сій статті Вилсон вперве від часу свреї недуги зв.еріаеть-ся прилюдно
до
американського народу. Він остеерігае
тўого,
І
то
американська
цивілізація упаде матеріально, коли
їїне
вн-
і
ратуеться духово.
.
с Він пише, що тепер кургоцид
з
усіх сторін засунений чор-`Тііимихмарами, повними небезпеки
і
грози,
і
Надходить пора, коди і тут в Америці
м,рж
,
PM
^jWaWpb,
ірагічна боротьба між посідаючими
І
несподіваними.
МОЖЕ
прийти до революції.
Він
каже,
шо
велика російська револеція повстала ізза то-
і
о, шо російська влада довший час систематично заперечувалавеликій частині народу
прав
І
привілеїв, яких. бажають всі зщр,-иальні люди,
І
які
кони мусять мати, коли мають бути вдово-
.юні
і
чутись до ‚певної етелеии щасливі.
Се
недоволеннє, ішше Вилсон, провідники реврлюції
в
РЄ-
сіі
звернули проти.капіталізму.
І
`так
було
всюди. Так теж не-іионолеішє звернеться
і в
Америці.Далі Вилсон дурить себе (других ледви
чи
здурить),
tup,
ч'рез усунеѓте Гоглениоллєриів.
з
Німеччини
вже
забезпечено
.
йт
для демократії. Але,
каже,
ще
його не забезпечено протинерозумноїреволюції. Тепер
така
революція грозить,
а
гро-зить вона руїною цивілізації, руїною всьрму,
що,
ДОСІ
будова-
І
во.
Злучені Держави, повідає
АЬЬ
яко найбільша
з
демократій,мусить думати про ратўноќ цивілізації.
Він
кінчить свої виводи заявою,
що
для спасення матері-яльгюго добутку, цивілізації треба наперед
її
духового
спа-
севня.
Він
визнвае
церкви,
капіталістів
в
Америці.
І
всіх,
шо по-
,
щоби схаменулись 1
приза-
Українська скаутовю'дружи-на
в
Празі
складаѓться
виклкд-о
З
студентів
і
знаходиться!
При
чесько-слованькіи скауто-вій централі ѓгід назвою
lib
клюб
україггських олдскавтів.
,
Ця
організація ісѓнує
в
І
гразі
ще
з
1912 року. Фундатором
був
Єв. Слабченко: Через
рї-
ікні несгщ^тлнді
дос'егочаоіі
умовний еміграційного
життя
українського студентства вона
ло
розвинулась
і
ледве
жн-
вртіла.
.НЮАРІОРК.
Н:
П..
Ж
.ЩЩІИ:
Щ
тутешньому б^ржевом.уторзі нині плачено
так
за
аме-
риканські бонди Свободи:Бондц
1ї
позички S100.SO.
Банди
2-ої
позички. $98.80.Бондїі
3-ої
позички $98.20.Бондц
4-ої
позички $98.10.Сербові, цертифікатн
(за-
місць бондів По6іднГ$99.20.
TVJPK.
H.Ft..
2г5. липня.рНинГ ѓѓд' -т`у'теіцньоМу біржеао-
му
торзі 'курс заграннчних
па-
перовнх гроший буа.такий:Німецькі
марки
продавано
гір
80Q.l3On
за І
американсько
го
долара. Один міліон німець-
їх
марок
2
долари
50
центівАвстрійські. Корони ирода
в.ано
no
70.00Q
за 1
амєрикан-ського дрляра. Один
міліон)
австрійських корок
.14 до,
рів
і ЗО
цит.Чесько-словацькі корони
америкаігсожі. іи'вти
за 1 і
Сього
року деякі банди Сво-бодиспадали
вже
на
тутешній!Лише
в
о-ші
19)1, колн
ЛОІ
0іржі
до $96 за
ІГЮ-долЯроаіѓЛяра
33j
чесью корони. Один'колн
ДО,
БОІШІ
(
Щ
озичкіЦ.
а
міліон чеських корон $гЮ.СОй.
`
Ізнову дохрдм.щ найвисиге' до
`
Угорських. короН
ІН
.ООО
за
$101,30
(дернќи позички)
і Ь
дол
яра. Один міліон
Щ.-
$100 (скарбові цертифікатн).
І.
Польських марок
180.000
за
Теперстоять амсрїіканськ
1
!одного дрдира. Один міліонбонди С-аободн поссрелгщі.
Се
(ію
.
1ьськ
,
иua
p
QK
.
6
AQ-WJB.
-
І
МИ
думв.шсь над.грядучою небезпекою.
СЕНАТОР МАҐНУС ДЖАНСОН ОСТЃИГАЄ
ПЕРЕ'Д-
РЕВОЛЮЦІЄЮ-
СТ.
ПОЛ,
МИНИ
.,
26. липня.
Но
^ДНБРАИИЙ.
сенатрр,
j
радикалміо-флрмерської групи, Мдґнус, Джансон,.
заявив,
шо Америці грозять революція.
Він
каже,
то
тепер
тут
діється
о
о
ѓато
таких річ нй,
шо
а
Росії
діялися
перед
революцією.
Цар
мав
велику армію,
казав
Джансон,
і не
спинив рево-
люції,
а
що-ж доперва Америка, котра
НЃ
має
великої армії.
Він
зазначив,
що
65
р
майна
Злучених Держав
є в
руках
2
населення
і
колн
це
буде ліпшого розділу,
то
прийде
до.
у
революції
"
Він
заявив,
шо як
збереться Конгрес,
то він
вкаже,
пр-
лрібно
на
суспільні недомагання
в.
Америці.
,
-
ПРЕЗИДЕНТ
ГАРДИНЃ
НА
КАНАДШСЬКІЙ ЗЕМЛІ
ВЕНКУВЕР,
Бритиш Каламбія,
Канада,
2ц. лщща. ННс
`..
ні
сюди загостив-
в
дорозі домів президент Гардинѓ
з
-жіцк.рю.
і
товариством.
Місто
приаитало його горяно
і
величавр. Прццнталиitp.roдоміиіяльці,провінційні
і
МІСЬКІ УРААОВДІ.
Гардинѓ
се.
перцшй президент,
.з^лу^щьх
^eij
.pj^
ксАтриД.
вчасі свого
урядування.ступив
на
іона
^Йсь^^
,
Він
виголосив
в
Стеилі
Парк
прдоад^д^
ної
пубяики. ,,,,
.
ІІГ
, ,, ,,
У
своїй промові
вказав
він на,
довгий мдр
в
якнД ѓтамує,між Злученими Державами
і
Канадою, хотяй, нікотра
з
обох,
держав
не
боронить
сеї
границі.
Ві
"
за
^^.^
^
0
то
вони границі
не
боронить,
не
витворює, всфр^џені ѓтеж,причиняється
до
мирового настрою між обома державами..
Нілі
він
вказав
на
сей американсько-кад.адій.ський
МНГА.ЯЬО,
зразок для європейських держав. Якби,,вони,
казав
президент,ішли слідом. Америки
й
Канади,
то і в
ЕвропІ
справа.міжн.а-
родньогомира.стояла
би
красше.Вкінці
він
висміяв іноді підношені
голоси,
буцімто Аме-
рика
хоче анектуватц
Канаду, Таких
гадок,
казав,
президент,
џ
Америка-
не
.мас. Вона шанує независимість .вільної
1
Канади.
ЗДГПШР
НА
ЖНТТЕ ПРЕЗВДЕВ№
ГЖ-ДМНГЯГ
І
ВАШИ^ІТІТОНГ'
Д
І
.
ІС,
20. липня,
--В,.туіещр
,
УЯЯЛУЏЏТ
`
кругах заявдвють, шо.викрнто змову
НА
.замордр^имє.
ЦРЕЗИ-
дента Гардинѓа.Заговіринкамн мав бутиодян Мрскаль
і
одна..Ме-ЦОВ
Л
а
п
СПРАВА Е-ПЏДАОГО
ДНЙ ЩІ
Н
ЗЙІІЗНОИУ
ПГЛЩИІІ
НЮ
РЮРК,
Н.
2Й.'
липня' г--..
І^і
-ГВУНД^ЬИ
С^А^АДИМ-АІ'
промислу нині далі радили над
npH.WM
-JJA^
П
Р-
Ц,
-
, -
4
.
--` `
 FEFYATE.
 МАЛЕ.-.
Подавано гадку введення потрійи^.щнхтиі.але,
ЗА,НАЙВЦА(-
hc-pewKow,
які
г„ш,.
іиігпзиіймосп ішма.
... .
Праги почали прибуватипольських таборів наші
сту-
денти-
життя
ќлюба стало` рух--ли^дае
г
.Ц.^цідіми
крркаіці
ftp-
ѓо
були
ндвязувацня, тісніщцх
ЗНОС
.Щ4.3
чеським.
WBYRI#AHI
і
взага'.ті
з
чужоземними скауто-вцми організаціями,
та
праця
напрямі українізації скау-тіцгу.
Клюб
поставив собі чотиритаі.йіх.
заиданця:
1)
нссбічж'студіюі^ния члснамц. кдюбу.
о-
снрд. скаутіцга,
2)
підгртовіріінс.тр,у4стррін.
ДйУЖДЦі.
які пр,ц
повороті цд Баті^іцдци,'
М,ОГ
.-і
ли.б
оргаці.зуватц
і
вести скау,-
ТОВА
ДРУЖИЩІ,
3),
імфоріиу'валічужцнціа,
про
скаутовціі
рух
серед уг^аїцсь.кої молоді.,
і 4)
підготовили
й
вндру'кувдти
ВЧПРААД
#У,.
с
к
.АУ7
--уУ.
літерату-
ру,
як,
арегіцадьц
.У
так і
перс-кладну.Боѓнѓо
з
цш`
ЗГ`.ВДИІІЬ
к.тю-
бом
уже досягнено
і
виконано,гальмується .тцше
справа
з
під-готовкокд.і нндрукованням
фа-
хоної
,т.ітсрату"ргі. Головна
пе-
І
.регикода
брак матеріяльгінхЗасобів.Скаутові виклади
і
підго-товкў інструкторів- провадитьдружинний
Ю.
Гончарів-Гон-аренко
за
поміччу побратимаГорачука, дружинного чеськоїбойскаутової дружніш.- Крімтога клюбом
було
скористова-цо
з
курсів дружинних,
що
бу-
ли
улаштовані чесько-словаць-кими бойскаутами,
де
члени
У-
країнського ќлюбу мали иаго-прослухати відповідні
діс-
ііпліші.
иґоб
були
кваліфіко-
в.аними
дружинними, свЦомн-
і
в
своїй справі.
Дія,
.тракті^ші^^
РУКЛОРІАМА.ЛООІ
на.думці ми-
нулрго
літа заснувдтн с^аутотаДор
л
але, иего зрдбнти
іќ
пощастило-
3
огляду няіте,
щр
к-ткіб .не .м.ае ж.^заі-обів,
а'
'євреї, доиоіщі:и студіцтц
цс
ДІ:стана-тгі
у
відпр^ідщій
час,
тд:
бор,
не. мід; бути улащто-4-ЦЩ
ТИ.УЦІ
засобами.
-
ЯКИМИ
розор-гитджади.й. я^складалисяуз то'-
го
МІІЦФ-ФР№'`
'ЦО.ді-стак}іть
студ.^ц-.Тому
л
улашту
вацца, u^bppatj.
табору будо
аід-
ложеир
ца
це.,літо.
і
До
завдань-, гсіюбу, крімвсього внщемвведеного.
ще
Відноситися
також
поширенняна теренах
у і
Цьому
вказує,
що
тепер нема
па
них
ані великого иокупу
і
веди-
кої
продажі'.
'ЧЕРЕМОШ".
.
Румунських леївра. Один
MIJGOII
$5.000.
ВОСІЙСІ-КІ
,
(царські)
рублі
продавано
по
7.000
за
одногоамериканського доляра. Один
міліон
рублів
1
інші коштував140 доларів.Російські (большевицькі)
рублі
по
7.00U.XT0
за 1
доляра
В
Празі заснувався з^почат-ком цього року Ку.іьтурцо-Просвітішй Кружок
Чере-
1
мош".
Коло
..Черемоша" ryp-j
r(HixT0
-
не
куп
ував)туються студенти
з
Ьужовиии,
Архецтицсьці
паперові
дг
примушені румунською' окупа
-
цією кінчати свої студіі^ та'пе-ребувати
в
гостинній
Чехосло-
вацькій Республиці.
Ціль,
та
потребу такого Кру-жк- вказало
і
вказує само
жиг
тє.
З
початк'у повільне,
але
по
сіідовне,
але
нослідогяде``шегшє всего українського
Ру-
мунами.
що
дуже часто,
в
сіюнослідовности, виливається
і
найбільш жорстокі формипримусило
й
Буковинців згур-туватіісь
до
самооборони
на
культурнрму
йолі.
Не
маючи
наразі
іншої змоги помогти
краєви,
Кружок постановігв
у
церійў чергу помогти
та
удержатії укр-аїцське шкільництвоца Буковиніў
яке.
зорґанізоваце
в
..Українську
Школу",
бул.церед війною
в
понім розцвіті,а тепер рука ішсігльного Гунапідкопала кого
в
самім коріиі.Румунська влада румунізуваламайже
всі
народні
ші
рн. котрі нормально коштуйќѓь
по
42
американські центи,
те-
ггер
на
грошевому торзі
но 34
центи.
1
Брдзилійеь_д паперові
міл-
рейсіг, котрі нормально
кош-
туірть
по
32
А
цента, нині про-аіав, но ,143
КАНАДІЙСЬКІ
доляри
булі
на нюйорськохіу торз97
Ч.
цента.З усіх заграничннх грошийнайгірша' стоять тепер німець-
і
польські.
ГОЛОД
НА
ОДЕЩИНІ.
В
Миколаївському
та Хср-
соцському повітах зареєстро-вацо багато
випадків
смертивід
-голоду.
Па
цілій Одещині
голоду'є
70"
и
сільського насе-леішя.
Хліба
не
підиозять
ні
звідки.
38,000
дітей, іитерно-ваних
по.
дитячих притулкаходержують
їжу
лише
2 чи З
А№ШШШШ
закривала
вг^і середні школи ЃБразіѓ
на
тиждень.
В
Херсоні
за
іищі культурні
та
просв.ітиі іи-Іодци тнждсщ. від"Зй. березин-стцтуції. (Укр. Студент). Ідо
5.
квітня вмерло ЗвО.діТій,іннй
спосіб'
уннжаютьзмгггугнќт-нч.^
1^
ЗАКОНЕ.-,
так, шобн
СЮДИ
допущено більше .нових емігрантів з.Евроии
і,
збільшити число робучнх
рук
в
Ам.ЄР.идь,
-
ВАШИНГТОН,
Д:
АС,
2в. лйгнія.
_СЕНУ
ЩЬВЏУКЩЏЩІ,
КОЯЧТПВЯ.
недавно вернувся
;
з г^сйчаже, іію^він,.гнгг-елан.
ДЕРІВВЕІІЕ^.ІМ
секрет.аревн Гнхсви-`лйст,
в
якому
заввкв,
на
оииі.`і.гяхз
.МОВИ
з
большевнкамИ,
Ю
ВАТІ'ГБИП{
призиатн навіть
о
.АР
-іь.кі
ровгй-ські ддвгн, яктцо Америка згоднтас^зд^глкдоваши;
за
наїзд' не?
РЄсИ
американського
i4uf.-a
,.BY
.aci
світсі--воївіймм.
і
...
г
^
:
Вони.також,
каже
сенатор г^уцгадт, щтс.Ю поійичктн.садмі.пропаганду
в
Америці,
як
Амері^капокнне
'Росїї.
г - - -
',`а",а'.
:
ційнін
.лал
Я))
на
кцх,
АТАНХ
-Жі
через
БРАК КОВ.ВІ
ВІДПОВІДНО
ПІДГОТОВДЕВОЕОІFBPMHIAE
ИА
МІСЦЯХ.
Клюб
ПРАЦЮЄ
по
СИСТЕМІ,
ЕМЕР:
ФІЛЬОСОФА
- -
маляра Ер.
Т,
Сет^она
і
антлійського
ГЕНЕ-
рала Ваден-Ргзеля,
ПРИМ
ЃНЮ-
К^Й`ОБЇ
IFF
СИСТЕМИ
ДО
ўкраїн
СЬІШХ
УМОВ
і
НАДАЮЧИ
їм
УКРА-,
ЇИСЬКБГІ)ХАРАКТЕРУ.
)
КЛИЧ.
нар.іуц -
Є :
К
10
КЛЮД^'І
"й
Є
xjew
Уісраїиці, що.щирог пілппруть..кожлу народ-
ну
сярнву-
або
укряїиське підпрмемстіо^
Коли
однак
се
підприємство
ма'є
якісь свої хийн. тоді Українецьсейчас відрікаесь
і
йде
др
чужого.
В
тім
ТРИ
кдй#Те
Ба
Укра.й^ццповвм-Н розуміти.
Ж
що уьуаЩське
ГБАНРИС
-лгтво
скрісиаі:
.силу,
ііарлду
в,
T
КРЖДІ.И
-ЗГЛЯДІ,
Коли
щось бракує,
то ін?
покидати йрго.
Ж
не.ві
#аінсќ
але сла{йтися йдао
л^АДерШги,,!
'іарра-
I.
Ж
вити.
Най
намюм^,пра
завзято доти, доки
не
У
Ж
всьАіяк імнліпше.
Р,
ТОПИСУВАЛА
І.
ПРѓОТИВНО,
#ЩЕ
КРИІШЄ
ТРЕБА
П
ІДН^АТЄІ'І
%УЌАТИР
СѓТО`
^ООИ.`ІЮЙРАВИТН
Е
ЯЌРА$' ТАКЕЃ
НЕ-
ЮТПЯЊ
СТАНОВИІІ
-
УКРАІ--
_ ЛУ.
гБО-ВКАЗУЄ
ЦЄ
ifA.
ОВІДОМЇГ
Щ
ЧИН
ТРЕБА
КОЖДІЗГР
У^АігНі)!
Ніхто
діє може нарікаіџ,
шо
З
а
пйіроку
.............
в
три
місяці
'
'^Дищвді
:
СМ.гіз.и`ранн.цею:
ИІВ
.ЎЌЬ-;...
S
-o
.IJ.AU
Ня.г
.ЯВУРОИУ
-
$5-430
На три місяці
$
2.76
роцд1гірсила
.ТЦ
ЧЕКАМИ,
АБР
мюні
-ОРДЄРАМИГ
1
'
І"
МІШІ-РІІНЦЯІЙИІМН
ББРЛЦі,
Џ^ІШЩУ
,Ч^`
П
^^"
АШ
-
сланці, що їдута`.оілядати
^
вин Ф. Ледд,
з
Норт Даьчші; ctuaTQP. Ни.лієм
Г.
Кин(,
з
АОтні
і
посол Джеймс А.
Фрір,
з
Вискансии.Вонивиїдуть відсі внеділю
і
поїдуть че.рез Варщацу, в
МОСКВУ,
Маютц,зі
собою'
одного хліборобського
знавця,
одогосекретаря
і
перекладчика.Вчера розмовляли
з
полковником.Виліемрм Н. .Гаскелом,котрий.він акцію
з
раменн Американської Рятункової
Адчіні
страиії
в
Росії
і
на
Україні. Він дав
їм
вказівки,
яку уложитидорогу
в
Росії
І
на
Україні.вони рішились поїхати наперед
в
Москву,
де
будуть тиж-
`
день. Потому візьмуть собі Окремий зельвничий віз,
за
яший хо-тять заплатити большевнка.м. Сим, возом поїдуть аж до Сибірі,
відтак
вернуться
з
бігом
Волги
на
південь. Цідтам поїдуть
на
'Кавказ,
аз
Наказу Чорним морем
до
Одеси,
а з
Одеси зелізцн-цею
иа
Україну. Будуть
в
Києві і .може
в
других, містах Ўќрад'-ни,
а
опісля знову вериу.тьси
до
Москви. Там
ше
буяўть тнж-день
і
по
тнжиевн.вцїдуть
в
Петроград,
а
відтам вже виберуть'сь домив,
у
У
зелізничому возі оольшев.иігький кухар буде вирити.ЇМїсти.Вони
СПОДІЮТЬСЯ,
ЩО
по
дрож
їх
потри вє
7
тижнів,
,
До
сього призасобнлись воиц rpoxu,
бо
везуть
зі
собою
800
фунтів поживи
в
бляшаних пушках, ліки, одінця,
і
навітьпорошки на блошині
1
воші.
^'^ЛЬс
метою
є
оглянути
і
прослідити,економічне станови
ще,
а,
також
релігійні
і
політичні відносний
в
Росії
і
НА
Україні.
АМЕГШОЬИИЙ
КОНГРЕСМЕН
ЗІ
ЗШЮЧЕННШ
ТОРГОВЕПЬНОГО ДОГОВОРУ
З
РАС-ІЕ№
ПАРИЖ,
26. липня. 
С
ЮДИ
приїхав
з
Росії
амернкдиськийконгресмен
зі
стейту Мейи, Керролл Л. Біді.
Він
заявив,
шо обїхвв
цілу
Посію
з
півноии
на
південь
1
на
схід
аж до
сибірської граніті. Скрізь придивлявся тамошнімвідносинам
і
допевнився,
шо
Америка
не
повинна
признавати
московського большевнцького „уряду".
'
Але,
не явѓо думку,- Америка повинна так
як
Аг^ґлЧв.заняю-- -чити
з
больщевнками бодай торговельний договір
і
так бодайконтролювати
їх
роботу заграшшею, особливо
в
Злучених,Державах.
, ^
Вїіі
заявив,
що орльщевикн вже
не
ті,,що
‚були
спершу,
бо
дозволили приватну торгоалю
і
бнзнес
і
лаложили державнийбанк,
а в
Кремлі гадають сіиіти
в
безконечність, коди
якась
несподівана сила,їх відтам не викине.
Політично,
каже
вій,
в
Росії
нішо не змінилось. Росія оста-лась Росією, Яка
була
неволя
за
царів,
така
н
тепер. Царочин,народ
привик
до
неводі.і тирани
й
інакша
влада там
на
удер-жнться.
. . ,
АМЕРИКАНСЬКИЙ МІНІСТЕР ПРАЦІ ЩЕ-1} РУРІДИНУ-
ПАРИЖ,
26V липня.
Нині сюди приїхав американськийміністер праці Джеймс Джейвис. котрий уже обїхаег кілька,європейських
держав
для розглянений тамошніх еміграційнийвідносин.
В
Римі відбув він довшу конференцію
з
італійським гіре-міеррм Бенітом.МуссолініI в Празі іЧеСь'ко-слбв.аціКим
MTHLT
RHFK
стром закорниих
справ
др-ом'гІЯва'рдом'Бенешем,Відсі
їде віц
в
Рурщицу приглянутись тамошнім відггрси-
"
ЛОНДОН,
26. липня.
Бувший британський преміер Да-`вид Лойд Джордж відповів різко
на
останній нелільний
напад
на нього францусьќого преміера Гіуанкаре.
Лой
Джордж
заявив-
що вже
крайня
пора,
аби
Пуаикарепокінчив
З
виголошуванням своїх проповілий неиависти.марок
таке
.тьтчтякЦсовігнсвтдаоеиінснтдкаоиеінсйтдкоиѓігіевт
БЕРЛИН.
2
ЬН
лисиць, ^с.тр^ДрдаджЄуічімлмьі^
ШЩ0Ь
внх мар,ок,
щр
ш^еді-кнНіДЄРЖааинй.бамк не. може їх,цасіар-
ЧИТИ
.
хотяй друкує, тепер по
?Ш^,т^^Т^Џ^^:
денно.
^
ЛЄНІН
І
ЯК ЦАР
ВІДЕНЬ,
14.
ЛИПНЯ
.'
Москаль ГеортійЧяопов'пише
в
ту
:
тешньому дішнику
Ное
Ф)ЙгЄ
Ирессе"
про
теперішнє
"ЖИТТЄ^
большевнцького диктатора
РосН^
Ф
-
Він
к`аже,
ідо
в
давніх часах люди могли бачити
цар.я,
не-
тільки
на
парадах
але
і в
парќу Царського Села
біля
Петрбур-'ѓа, але протягом пяти останніх літ.
иарсвовання
Леніна йогонічхто не міг бачити зблизка, так його ховають
і
бережуть пе-ред пролетаім-гтоЧі.
.
Він.
тепер живе
в
сел) Торќі
біля
Москви, відкн дрвозятьйого
до
Кремліиа самоходом. Там живе, вщ
з
жінкою
і
донь-
кою.
Стереже його приг)1чиа гвардія,
(^ляйб-гварАІМ
,
')
ЯЌр.
складається
з
найвірнійіпих йому комуністів, Сн гвардія не ки-дає його ні
на
пів кроку,
а
іѓ`
Командант
развразу
стежить окрмкругомнього, чи не-збагне щось підозрілого.
Коли
Ленін останній раз
явився
на комісарсько-большеви-
`
цьќому зінраіюк
І
в
Москві, то.ся гвардія
як
тінь спуваласЬ.
за
ним
і
невідстуігнр сторожила біла ньцго
і
ќруд ом н_дго.
Коли
він скінчив свою бесіду, прнбічна гврдія сейчас вивела
Його
бічним темним входеќ
д
вивезла
в
поспіху самоходом
у
селнГорќі, де ній криється під строгою охороною.
4,
 
СВОВОДА-І
СУБОТА,
28-ГО'ЛИПНЯ,
1923.,
"BVO
ИІО-ДЯЯП ВК-ГІРАТ^
ВІМА
Ь,
Р
-ЛШ.І
by
 ttw
 Ukrainian National
A
-..oci
.tiom. I.
І#М
TRY
ETLRURIAL
CITY, N. J^N'MMRCB
30,
1911,
UNDERTHE
ACT
-ї
МЖГСЗІ
t,
1ІГД
ОАТВИ
АЯ
Лт
ДОБГОЙЯЩІІдтЗПУКУ,
СИНУ
І
ІЕРШ.
НІЯКІЗЛИДНІ
НЕ
ГОДНІ УБИТИВАЯК
НАСЛІДОК
СВОБІДИОГ'О,
ДЕР-
НАРОДУ, КОЛИ'Ў
НЬОМУЄ
ВІРА
У
.#ГАВНОГО
ЖИТТЯ.
бути
наШою" реТіїґрІюі
ЩШ,
щрб
виповнила своїм змістом
АДРЕСА:
"8V0B0PA",
Ш
QKAKP
ВТДЦАЖГ,-ПЬВВІГТ
ССТТ,
Н.
J.
БОЛЬШЕВИЦЬКАКОНСТИТУЦІЯМ
ЯКЦАР МИКОЛА
II
РОМАНОВ
ЗІСВОЇМИКОМІСАРАМИ
У
БІДІ
ДА-
ВА#
НАРОДАМКОНСТИТУЦІЮ", АБИ
ДАЛІ
НЕ
БУНТУВАЛИСЬ,
ТАК
ТЕПЕР
ЦАРБОЛЬЙДЄНИЦЬКИЙ МИКОЛА
І
УЛЯНОВ
ДАЄ
ТЕЖ`НАРОДАМ
КОЙОТИ-
ТУЦІЮ
1
^ АБИ'ТБЖ
НЕ
БУНТУВАЛИСЬ..
.
А
БІДА
ТЕПЕР
ВЕЛИКА
В
РОСІЇ,
НА
УКРАЇНІ
І
В
ДРУГИХ
МОСКА-ЛЯМННАПАДЕНИХЖРАЯХ. ПРОМИСЛ
УПАВ.
ЗЕЛІЗНИЦІ ЗНИЩЕНІ.
ГРО-
ШИЙ
НЕМА UJHKOM
(ЌРОМІ
ТИХ;
ШО
КОМІСАРІ
МАЮТЬ
ЗАГРАНИЦЕЮ
В
j
ВЛАСНУ СИЛУ
і
ЗЕЛІЗНА`
ВОЛЯЗДАТИСЯ НІКОМУ. НАЦІОНАЛЬНІДЕРЖ`АВИ ПОВСТАЮТЬ
І
ДЕРЖАТЬ-
СЯ
ТІЛЬКИ
ТОЮНЕСТРИМНОЮ
ЛЮ-БОВІЮ ДО СВОБОДИ, ЦЕБ ТО ДО'СВОЄЇ ВЛАСНОЇ ВОЛСЯКУНІШРІЯВ
АМ
СОБІНАРОД:
УСЬО
ДРУТЕ
.'^як`
виша
куЛЬ$ура, розумна
полі-
ТИКА
й
ЕКОНОМІЯ
ПРИХОДЯТЬ
ВЖЕ
як
НАСЛІДКИ
свобідиого,
ДЕР-
чл
ПРОДУКУВАТИ ЧИМАЛО ВИ-ЗІГВЧНИХ
УЧЕНИХ,
`ЕКОИОІ.АІСТІВ
та
ПОЛІТИКІВ,
АЛЕ УВЕСЬ
ТОН
ДУХО-ВИЙАООРББОК
ПРОПАДЕ
ДЛЯ'НА`
ЦІЇ
БЕЗ
ХІСНА,-ДОСИТЬ
ВКАЗАТИ
НА
ЗНАМЕНИТІ ТАЛАНТИ
ЛЮДИЙ
УКРА-1
ИСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ,
ЯКІ
ЗБО
ГАТИЛИ
ДУХОВО
МОСКОВЩИНУ; А
ІКІ
ПРОПАЛИ БЕЗ
СЛІДУ ДЛЯ
УЌРА-
ИСЬКОГО
НАРОДУ.
П
ПО
УСЬОМУ
СВІТІ,
ПО
ВСІХНАЦІЯХ, ПРОПАДАЛИІІ ПРОПАДАЮТЬ
ВЕЛИКІ УКРАЇНСЬКІ
УМИ,
НА
СЛУЖБІ
У
ЧУЖИХ.
ТОМУ
ПОМІТКИ
Д.
ШАПОВАЛА,ВИСКАЗАНІ
НА
ЗБОРАХ У ПРАЗІ, АПОМІЩЕНІ У
СВОБОДІ',
Є
АБЕО-
ЛЮТНО
ФАЛШИВІ
У
СВОЇХ
ВИСНОВ-
ТАКСАМО ВВАЖАЮ ХИБНОКЦДУМ
КУ
Д.
ШАПОВАЛА
ПРО
КОНЕЧНІСТЬ
ІСТНОВАННЯ
РІЖНИХ ПАРТІЙ
ТА
ЩО
ЦЕ
БУЦІМТО
ДОКАЗ
ПРАВДИВОЇ
НА
ЦІОНАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ..
НА
ПОГЛЯД
ПИШУЧОГО
ЯКРАЗ
У
М
Є
СЛАБІСТЬ УЌРЩ'НСЬКОИГЛО-ЛІТИКИ, ЩО МИ
НЕ
МАЄМО'
ВІДВА-
ГИ
СКАЗАТИ СОБІ
І
ДРУГИМ
ОТВЕР-
ТЦІЯ ТА
то,
що ми
селянська наці
ІРО-
по`Зіќбму ВоЖиаб ДіЙтй
Хо
цТли.
Усі
орієнтації можуть бути
і
Ідббрі
і злї.
Кожна орнгнт..адія'добра, коли
у
самій на'ції
є
своявласна сила; кожда'орієнтаціялиха, коли нація, наче жебрак,приходить просити чужої
по-
мо'чі.
Для
нас
минув
нас
всілйкихорієнтацій. Ми
не
сподіваємосьніякої помочі
ці від
західних!ні
від
східних вуйків". -Наша
ціль:
погодитись
між
собою,
і
через
ту
згоду створити силу.Нам.братом рідним кождий
У-
країнець,
ЧИ
він
знад
Кубані
ЧИ
знад-Дніпра,
чи
з-Лемювщини,
ЦЕ
ПРАВДА, ЩО
у
НАС Є
ВЕЛК-
СИЙ
БРАК
ВІДПОВІДНИХ ЛЮДИЙ
РЎИЃЃЙ,-
ЩО
НА.
.УКРАЇНІ
ХЛЯСРВЕ
ПДТАННЄ
УСІХ ДРУГИХ
РЃР$ІТУУ
ПО,-
ЗАСЕЛЯНСЬКОЮ
Є
ЦІЛКОМ
МАЛОГОЗНАЧІННЯ,
 та
 ЩО
ВОНО
МУСИТЬ
ЗА-
ЖДАТИ.
ОСНОВНА
УКРАЇНСЬКА КВЕСГІЯ
Є
ТІЛЬКИ
ОДНА
САМЕ
ЗАДОВОДИТИСІТЛЯЙ.КВЕСТІЯ РОБІТ
ИИЦТВА ТА
ІНТЕЛІГЕНЦІЇ БУДЕ
ПО
РІШЕНА САМИМИ СЕЛЯНАМИ,
О
СКІЛЬКИ
ВОНИ БЕЗ
РОБІТНИКІВ ТА}ІНТЕЛІГЕНТІВ
НЕ
ГОДНІ ОБІЙТИСЬ.
ХТО
ТРАКТУЄ
УКРАЇНСЬКУ
СПРА-
.'
.ЗАХ'ІДНО-'LЄВ'РОПЕЙСЬКИМ
МІ-
РИЛОМ,
ТОЙ
ВИХОДИТЬ
З' ФАЛШИ-
ВОГО
ЗАЛОЖЕІШЯ
І
ЗАЛІЗАЄ
У
СДІ-
ПНЙ
КУТ ЗНЕВІРИ
І
ЗНЕОХОТИ.
БОДЕСЯТКИ ЛІТ МОЖУТЬ ЩЕ
МИНУТИ,
ЗАКИ
УКРАЇНА
СТАНЕ
ПРОМИСЛО-ВИМ КРАЄМ, ЯК
НА
ЗАХОДІ
ЄВРО-
ПИ.
УКРАЇНСЬКА КВЕСТІЯ
НЕ
Є
ТА-
КИМ
ЗЛОЖНИМ МЕХАНІЗМОМ.
ВОНА
ДОВОЛІ
ДОБРОЇ ЗЕМЛІ,
ИЃОБИ
НА-
НАДІЛІ
Є
ДУЖЕ
ПРОСТО
І
ВИРАЗНА,
ІДІЛИТИ
УСІХ ГОРОЖАН
І
ПОКЛАСТИТРИВКУ
ОСНОВУ
ПІД
ДЕРЖАВУ.
А
ВЖЕ
НЕХАЙ
ДЕРЖАВА
І
БУДУЧІ
ПО-
КОЛІННЯ РОЗДУМУЮТЬ
НАД
ТИМ,ЩО ЧИНИТИ, КОЛН
ЛЮДНІСТЬЗБІЛЬШИТЬСЯ.
НАМ, УКРАЇНЦЯМ, БРАКУЄ
ТІЛЬ-
КН ДОБРОГО ВІЙСКОВОГО
ПРОВО-
ДУ І
ОРУЖЯ,
ЩОБИ
ПРОГНАТИ
ЧУ-
Ж'У
НАСИЛУ.
ОСТАВЛЕНІ
САМІ
СОБІ,МИЗАВЕДЕМО
ДОБРІ
ПОРЯДКИ
ПО-
МИМО ВСІХ
БРАКІВ.
Н
ЗАБУДЬМО,ЩОЎЎКРАЇНАБУЛА
В
НАЙБІЛЬШОАКТИКА, ПРОГРАМА ДНЯ, МО-
ЖЕ
БУТИ
РІЖНА,
АЛЕ
ИА
МЕТІ МУ-
СИМО
МАТИ
ТІЛЬКИ
ОДНУ ЦІЛЬ,.
і
ЦЕУСВОЮ
ВЛАСНУ ДЕРЖАВУ.АМЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКА
ЕМІ
АМ
ЕРИ
КАНЕ
ЬКО-УКРАЇНСЬКА ЕМІ-ҐРАЦІЯ НАЙБІЛЬШЕ СВОБІДНА,ЩОБИ ДАТИ
ПЕРШИЙ
ТОВЧОК ДО
СТВОРЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПО-ЛЇТИЧНОГО
ЦЕНТРА
НА
ЕВРОПЕЙ
СЬКІЙ
ЕМІГРАЦІЇ. ЧИМАЛО'ГАРНИХ
І
РОЗУМНИХ
ЛЮДИЙ
СЌЃЃТА
ЄТЬСЯ
ТЕПЕР
ПОЗА
ГРАНИЦЯМИ
РІДНОГОКРАЮ, А МІЖ НИМИ БРГВТО, ЯКІ
-
ВЖЕ
БУЛИ ПРИ
ВЛАДІ
КОРОТКО-
ПРИКАРПАТТЯ
АБО ПРИЧОРНОМО
ТРНВАЙЧБЇЧЖРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ,
РЯ.
МИ УСІ
І
ХЛОПИ Г
ГАЙДАМАКИ
АБО
на
ЧОЛІ
УКРАЇНСЬКИХ
ВІЙСК.
І
БАНДИТИ
І
ХАЛХИ
і
КУРКУЛІ,
і
О-
МИНУЛИЙ
ДОСВІД
НАВЧИВ
ЇХ.
ДЕ ПРИШКИ
І
КОЖДОМУ
ДО
ТОГО
БУЛИ
ЇХ
ПОХИБКИ, ТА
ЯКІ БУЛИ;ЗАСД МИ
ХОЧЕМО"
БУТИ
ГОСПОДА-`ІНАСТАВЛЕНІ ВОРОГАМИ
СІТИ^ГОЙ,
РАМИ
У
СВОЇЙ ДЕРЖАВІ,ІДОСВИ
наших дерікаііннх
МУ-
СЯГАЄ
У
КОЖДИЙ
КУТ,
жів, війсковнх старшин
1
тала-новитнх громадян" мусить бутивикористаний
для
нашої
ви-
звольної
боротьби.
БЕЗ
ОГЛЯДУ
НА
НАПРЯМКИ
по-
ОДИНОКИХ ОСІБ
І
КРУГІВ,
ТРЕБА
УСІХ
УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВНИКІВ
ЗВЕСТИ
РАЗОМ,
треба зегально-українського конгресу,
НА.
ко-
ТРІМ ВИПРАЦЮВАЛОСЬ
БИ
ВСЕ-
УКРАЇНСЬКУ
ПРОГРАМУ
ДЛЯ
ВИ-
ЗВОЛЕГГНЯ
УКРАЇНИ
І
ВИБРАЛОСЬ
БИ
всеукраїнський Центральнийкомітет
ДЛЯ
ПЕРЕВОДЖЕННЯ
ПРО-
ГРАМИ
В
ЖИТТЄ.
J
ТЯЖКО ДОБАЧИТИ
ІНШИЙ ШЛЯХ,
НОВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В
ПОЛЬЩІ.
НА
ВСІХШО.ТЯХ: КУЛЬТУРИ,
ЕКОНО-
МІЇ
Й
ПОЛІТИКИ.
ЦЕ
ПРАВДА, ЩОНАМ ПРИДАЛОСЬБИ МАТИ
В
ДЕСЯ-
ТЕРО
БІЛЬШЕ
УЧЕНИХ,
ІИЖИНІРІВ,
і
ВИЩИХ ВІЙСКОВНХ, АГРОНОМІВ
І
Т.
І%К^КРЬЖІМЩАОБУІИ
ТРОХИЦЕНТІВ,
БІДНІ.БОЯЬЩЕВИ-
-
ї
АС
^
Є
ЛИК^^
'
'ЌЙ''МУСЯТЬ ПРОДАВАТИ
ХЛІБ,
ВИДЕРТИЙ
СИЛОЮ ГОЛОДНИМ СЕЛЯНАМ ЧЧИИХКНЙЖОК.
АЛЕ
ТЕ'ЎСЕ
ДОБУ-
І
ЇХ
ДІТЯМ.
А
ТУТ
БУРЖУАЗНА
ЕВРОПА"
ПІД
ПРОВОДОМ
ФРАНЦІЇ
ЛОСЬ БИ
ЛЕГКО,
КОЛИБ
ДЛЯ
ЦЬОГО
і
ВИБИРАЄТЬСЯ
ІТИ
ПОХОДОМ
НА
ПРОЛЕТАРСЬКУ РОСІЮ
З
БУРЖУАЗНОЮ
ми
МАЛИ ДЕРЖАВНУ ПОМІЧ,КОМІСАРІЄЮ!ЩОБУДЕ,ЯК
ПРИЙДЕ
ДІЙСНОВІЙНА І НАРОДИ ПІД
КО-
І
^
.ГОВОРИМ^
^
МЦ
,
МІСАРІЕЮ, КОТРИМ
ВЖЕВОНА
СВОЇМИ
ЗАСАДАМИ',
ТЕОРІЯМИ
,
ГО-
.
ІІОГФАВДІ
ЦЕ
ТІЛЬКИ
БЕЗКРИТИЧ-ЛОДОМ,
НЕПОМ,
І
ДІЯМАНТАМИ
УХАМИ
ЛЛЄТЬСЯ, НАРАЗ ЗБУНТУЮТЬ-
НА
БАЛАЧКА.
БО
НАДІЛІ
МИ
НЕ
МА-
СЯ ПРОТИ
СІЄЇ
КОМІСАРИ?
СЕ-Ж
БУВ БИ
КОНЕЦЬ
ДЛЯ
НЕЇ, МОЖЕ НА-
ЛИ
ДІЙСНОЇ,
ЗАКРІПЛЕНОЇ ДЕРЖА-
ВІТЬ
ДУЖЕ
СУМНИЙ, МОЖЕ
НА
ШИБЕНИЦЯХ!
І
ви,
А
ТІЛЬКИ
ЦІЛИЙРЯД
РЕВОЛЮ-
ОТ
І
ПРИДУМАВ
УЖЕ НА
СМЕРТНОМУ
ЛОЖ. МИКОЛА
I
СПОСІБ ^СИ"?^
Я
"
-^УЛИСЯ
В
ОСЕНІ,
ВІТОСА').
СЯ
ПАРТІЯ
Є
ТЕПЕР,
ПРОТИ
НАРОДІВ.
ПІДНІС
ШЕ
РАЗ СПАРАЛІЖОВАИУ
РУКУ,
ВДАРИВ
НЕЮ
Н
Е
НІ
ПРОТИ'ЗОВНІШНЬОГО ВОРО-ІКРОВАВИМИ ПОХОДАМИ
НА'
НАШ
МИНУЛОГО РОКУ,
В
ПОЛЬЩІ
УТВО-
ПАРТІЄЮ БОГАТШИХ
СЕЛЯН.
САМ ДИЬННЦЯХ. ЗЕМЛЯХ,
ЯКІ
Є
ПОЛІ
ЃА,
А
ПРОТИ
СЕБЕ
САМИХ.
J
КРАЙ.
СЕЛЯНИ ПОТРЕБУЮТЬ
І
ЛЮБ-І
РИЛОСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПІД
ПРО-
БУВ
УЖЕ
ПРЕЗИДЕНТОМ
МІНІСТРІВ
СЬКОЮВЛАСНОСТЮ-
-
РОБОТУ,
І
ТУТ
ТРЕБА
ВИРАЗНО
ЗАЗНАЧИ-ЛЯТЬ СПОКІЙ. КОБН
`ТІЛЬКИ
ЛН-УВОДОМ ГЕНІРАЛА СІКОРСЬКОГО,
В
192021'
Р.
ТТУТМХРУЙТІ^
НЯС
^
В0Р0ГН
В
С
"
0
І
ЯКЄ
СП
"Р
АЛОСЯ
"А'ДЕМОКРАТИЧ-І ВІТОС РАЗОМ
З
ЛІВІЙШИМИ
ДЕ-,
РЕВО
Р
ОТА
Р
Х,
А'ТІЛЬКІ?
ТІ
П"КТ
ГРУ
"
И С0П
"
У
1
НАЦІОНАЛЬНІ
"ЕРАТИЧНИМИ
ГРУПАМИ
ПІДПИ
.
ЛЕРЖАВИ.
А
ЩО ВІЃЎТРІ ДЕРЖАВИНИКН, ЯКІ ОШОЛОМИЛИ
ЧАСТИНИ ХОМ
ІЗЗА
МНИМОГО РОЗВАЛУ
од
. j
"ЕНШОСТИ.
БУВ ЧАС, КОЛИ НА-'Р-В ПРАВИТЕЛЬСТВО СІІКОРСЬКО-
МАЕМО
33
МАЛО
ЗЕМЛІ,
А
власної
НАРОДУ
ІНРГГМАНЛИВНМН КЛИЧА-ІНОЦІЛЬНОГО ФРОНТУ НА ЗЕМЛЯХ,
 ВІТЬ
УКРАЇНСЬКІ
ПОСЛИ
З
ВОЛИНІ,
ГО,
АЛЕ РІВНОЧАСНО
ВІВ
ПЕРЕГО-
^Р
ЖАВИ М
У
СИ
МО БОРОНИТИ
ВСІ
"
ШЕ Й ДО
ТОГО
ЗОВНІШНІЇ
ОКУПОВАНИХ
ПОЛЬЩЕЮ. НІЯКА У' ХОЛМЩИНИ,
ПІДЛЯША
Й'ГГЬІЃІССЯ
ВОРИ
Ч
З ВШЕХПОЛЬСЬКИМИ ГРУ-
ЯК
НАЙБІЛЬШОГО СКАРБУ.
ТО
ВОНА
ДЕ
ЖИВЕ
І
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД'
ХАЙ ПРОПАДЕ
ДІЛЕНИЦЯ ПОМІЖУКРАЇНЦЯМИ; ХАЙ ЩЕЗНЕ ЗНЕВЇ-
РА
та
ЗНЕОХОТА!
Міліони
по-
кстанців-`селян,
які
бились
за
українську державність,
по
вин-
;
ні показати
І
крайкому песимі-стовн,
що
загал народу'баѓнесвоєї Соборної України,,
СВОР.Ї
держави! Наш простий народ
із
сіл
це
готова національна армій,яка
жде
тільки
иа
здібних
про-
відників, щоби повели
їх до
по-
бідного
бою
за
українську дер-жавў.
Чуй-Дук.
(Від
власного кореспондента).
ПІСЛЯ ВИБОРІВ
ДО
ПОЛЬСЬКОГО ДОВЦІВ ПЯСТ'
СОЙМУ.
ЯКІ
ВІДБУЛИСЯ
В
ОСЕНИ
ВІТОСА').
СЯ
ПІД
ПРОВОДОМ
вЗЯ Тайуівуть;
ВЗАГАЛІ: НЕ
причинятися
НІЧИМ ДО
РОЗВИТ
ку української
КУЛЬТУРИ, ЎНЕ
можливляти
ПРАЦЮ УКРАЇНСІ,
ких установ,
А ЗВ ТЕ ЗА
гроші,
(стяг
'АНІ
з
УКРАЇНСЬКОГО
НАСЕЛЕН-
ня
в
формі
ПОДАТКІВ,
касаджу-
вати
НА
УКРАЇНСЬКІЙ
ЗЕМЛІ
полі,-
ську
КУЛЬТУРУ.
,
Одначе
ПОЛЃТКЧНА
сила
Й
КУЛЬТУРА,
СЕ
ТАКІ
РІЧИ,
яких
СЬОГОДНЯ
НЕМА,
А
ЗАВТРА
мо.
ЖУТЬ
БУТИ.
Тоиу
'НОВЕ
ПОЛЬСЬКЕ
'ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТЬСЯ
з
ВЕЛИКОЮ
ЕНЕРГІЄЮ
ВІДІБРАТИ
у
КРАЇНСЬ'КОМУ НАРОДОВИ
саму
О
СРОВУ
ЙОГО
'`ІСЃНУВАННЯ: ИАЦІО-
нальну територію.
ВОНА
ѓото
ВИТЬСЯ
ПОСЕЛИТИ
НА
УКРАЇНСЬКІЙ
ЗЕМЛІ
ТАКЕ
ВЕЛИКЕ ЧИСЛО
йолі,
СЬКИХ КОЛЬОНІСТІВ,
ЩОБ
ВОНА
втратила
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІО-
альний характер.
ПРО
СЕ ПИШЕ
ОРГАН
ВІТОСЯ
ПЯСТ"
.
21
З
27
МАЯ)
ось
що:
ПЕРЕВЕДЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНОЇ
РЃ-
ФОРМИ,
СЕ
НАЙВАЖНІЙША
мета,
ЯКУ ПОСТАВИЛА СОБІ
польська
ІДЮДОВА
ПАРТІЯ. ПОЛІТИЧНІ
ви-
ПАДКН
СПРИЧИНГГЛИ,
що
перед
СОНМОМ
І
ПОЛЬСЬКИМ
народом
ЯВИЛАСЯ КОНЕЧНІСТЬ
утворенні!
В СОЙМІ ПОЛЬСЬКОЇ
БІЛЬШОСТІ!
ІІ
ОПЕРТОГО
НА НІЙ
ПОЛЬСЬКОГОПРАВИТЕЛЬСТВА. ГОЛОВНОЮ
прн
ЧИНОЮ
БУЛО
ПОВЕЛІННЯ
Німців
УКРАЇНЦІВ,
ЖИДІВ
І
Білорусииін
АБО
ТАЌ ЗВ. НАЦІОНАЛЬНИХ
мен-
ШОСТИЙ,
КОТРІ
УВІЙШЛИ ДО
соіі-
му
В
ВЕЛИКІМ
ЧИСЛІ Й
розпочл
ЛИ
ВСЕ
ЯВНІЙШУ
ПРОТИДЕРЖАВНУ
РОБОТУ,
ЯКАМАЄ ЗА
ПІЛЬ
УНЕМО-
ЖЛИВИТН ПОЛЬСЬКИМ СЕЛЯНАМ
ПОСЕЛИТИСЯ
НА
безмірно
ПЛО-
ІДЮЧИХ
ЗЕЙЛЯХОКРАЇННИХ
_З
СИЛ
У
СТІЛ
І
СКАЗАВ, ЩО НАРОДАМ
В
ЙОГО
ЦАРСТВІ
ТРЕБА
ДАРУ-
ВАТИ КОНСТИТУЦІЮ". ПРИЗВАВ
ДО
ПОСТЕЛІ
ВЦИК
(ВСЕРО-
СІЯСЬКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ІСЛОЛНІТЕЛЬНИЙ КОМІТЕТ)
І
ТАК
ЙОМУ РОЗ-ПОРЯДНЕ.
ВЦИК, ЯКЗВИЧАЙНО,ПОСЛУШНИЙ
ЙОГО
ВИСОКИМ НА-
КАЗАМ,
ТІ
І
ЗРОБИВ,ЩО
ЙОМУ ЗВЕЛЕНО.
,.
ЗІЙШОВСЯ
В
ДЕ'НЬ
по
ДНЕВИ АМЕРИКАНСЬКОЇ НЕЗАВИСИМОСТН,ДНЯ
5
-ОГО
С.
М., В МЄСКВІІІ
УХВАЛИЛВ СОБІ ТАКУ „КОИСТНТУЦІЮ" ДЛЯ
СЕБЕ
ІДЛЯ
СВОЇХ
ПІДДАНИХ,
ЯКУ САМИЙ НАЗВАВ МІШАНИНОЮ А-МЕРИКАНСЬКО-АНГЛІЙСЬКО-РОСІЙСЬКОЮ.ЯК
FA
МІШАНИНА ВИГЛЯДАЄ?
ПРО
СЕ
ВЦИК
СКАЗАВ НАМ
В
ТЕЛЕГРАМІ
ВІД
СЕБЕ
ДОЛЮДНЙ
ЗВИ-
ЧАЙНИХ,
В
КРАЯХ
ЩЕ
ПРОСТИХ, БУРЖУАЗНИХ.
ОТЖЕ
БУДУТЬ „ЗЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ" РОСІЇ.
ТАМ
БУДЕ
8
ПОВ-
НОПРВАНИХ"
РЕПУБ'ЛИК. РОСІЯТІЛЬКИОДНА,
ХОТЯЙ
ЗАБРАЛАДО
СЕБЕ
СИБІР
І
УКРАЇНСЬКУ ДАЛЕКО-СХІДНУ
РЕПУБЛИКЎ (ЗЕЛЕНИЙ ЮГЙН,
НА
СХІДНІЙ СИБІРІ НАД
ТИХИМ ОКЕАНОМ).
УКРАЇНА
ЄПОВНОПРАВ-НА"
1
БІЛОРУСЬПОВНОПРАВНА".
АЛЕ
В
ДОДАТКУ
ДЛЯ
СЕБЕ
РОСІЯ
НАТВОРИЛА
ЩЕ
20
КОМУН
І
ОБЛАСТИП, ВИКРОЄНИХ ГОЛОВ-
ГГО
В
МОСКОВЩИНІ,
ОТЖЕ
ГОЛОВНО
МОСКОВСЬКИХ, ЯКІ
В
ІМЯРІВНОСТИ",
ТАКОЖПРИЗНАНО
ПОВНОПРАВНИМИ"
З
ПОВНОПРАВНИ-`МИ".
ОТЖЕ
ВЖЕ
МОСКАЛІ
ЗАПЕВНИЛИ СОБІ ТАКИМ
РОБОМ
БІЛЬ-
ШІСТЬ
В
СОВЕТІ НАЦІОНАЛЬНОСТИЙ",ДЕ
28 ^
I^AHX", КОМУН
ТА
ОБЛАСТНЙМАЮТЬ МАТН
ПО
5
ПОСЛІСОБІ
СПОКІЙНО ГОЛОСУВАТИПРОТИ
105
МОСКАЛІВ.А
МОЖЕ
ЯК ЩО БУДЕ ЗЛЕ,
МОЖНА
ЗМІНИТИ? ТАК, МОЖНА, ЯКВСІ
СТЕЙТИ НА
СЕ
ЗГОДЯТЬСЯ.
І
ЧЕКАЙ,
ПОКИ
21
МОСКОВСЬКИХ
яка крім того
має за
ціль відіг``
вати
ті
землі
від
польської
ПРЕЗ.
ВІТОС
розпочав
ЗАХОДИЇГГЦЯМ ЎЛАДИТИ СВОЮ МОЛОДУ) ГРАМИДЕРЖАВУ ПІСЛЯ СВОЄЇ, ЎКРАЇН-
СЬКОЇ ВОЛІ,
F
ІРНТЃМ
У
НАШИХ
ЧІЛЬ-
НИХ
ЛЮДНЙ
НЕ
БУЛО ОРИГІНАЛЬ-НОЇ
ДУМКИ
НА СВОЄРІДНІ ОБСТА-
ВИНИ,
КОТРІ ВИМАГАЛИ
ЦІЛКОМ
НОВОГО
ПЛЯНУ
НА
ЗЛОЖЕННЄ ВЕ-
ЛИКОЇ
СЕЛЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.
У
НАШИХ
ВЕРХАХ
БУЛИІДЕЙНІ ФАН-
ТАСТН,
ЯКІ
ЗАХОПИЛИСЯ
ІДЕАЛАМИ
западних,
ПРОМИСЛОВИХ
КРАЇВ,НІЯК
НЕИРИГОЖИХ
ДО
УКРАЇНСЬКОЇСЕЛЯНСЬКОЇ
ІДЕОЛЬОГІЇ.
СОЦІЯЛІ-ЗАЦІЯ
ЗЕМЛІ
І
ДЕРЖАВНА
НЕВОЛЯ,
ЯКА ВИХОДИТЬ ЯК НАС.ЯІДОК СО-ЦІЯЛІСТИЧНОГО
УСТРОЮ,
НЕ
БУЛАНАРОДУ,'
-
Й
НЕ
БУДЕУ СМАК'СВОББДОЛЮБ-
ОТЖЕ
5
УКРАЇИЦІВ^МОЖЕ
НОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ ХЛІБОРОБО-
.ВИ.
ВІН
ХОЧЕ
МАТИ ЗЕМЛЮ
І
ОБІЙ-
СТЄ
НА
ВЛАСНІСТЬ. СВІЙ
КУСЕНЬ
ПО-
ЛЯ
І
ГОРОДА ВІН ОБРОБИТЬ САМ.
ЦЕ
НЕ КОПАЛЬНІ
АНІ
ФАБРИКИ,
СТЕЙТІВ
ЗГОДИТЬСЯ
НА
ТЕ,
ЧОГО^
ЗАБАГНЕ
ОДИН УКРАЇНСЬКИЙ
АБО
ДЕ
РОБИТЬ
ДЕСЯТЬЧИ
СТО
ТИСЯЧ
ОДИН БІЛОРУСЬКИЙ,
СТЕЙТ!
КРОМІ
.СОВЕТА НАЦІОНАЛЬНОСТИЙ"
ЃЦЕ
БУДЕ ДРУГИЙ
,;СОВЕТ
едІнства55,
ЯКИЙ МАЄ МАТИ
^1
ПОСЛІВ,
КОТРИХ
ВИБИРАЄ ЩОРОКУНАРОДУ.
ЦЕ,
ЩО
ВІН
ПРОДУКУЄ,
ТО
ВИКЛЮЧНО
РОБОТА:ЙОГО ЃЙОГО
СІМЇ;
НА,ТІМ УСІМ
НЕМА ЧУЖОГОПРТУ,
І
ВІН
ВІДЧУВАЄ ЦІЛКОМ
СПРАВЕДЛИВО, ЩО КОЖДОМУ
ЗАСІ
ДО
ЙОГО
ПРАЦІ". УКРАЇНСЬКИЙ
СЕЛЯНИН
ЗГОДИТЬСЯ
ПЕВНЕ НА'ТЕ,
ЩОБИ
ЛІСИ,
КОПАЛЬНІ,
ФАБРИКИ
І'
ДРУГІ
ЗАВРДИ,-ДЕ УКУПІ ПРАЦЮ-ЮТЬ
ВЕЛИКІ
МАСИ НАРОДУ, БУЛИУДЕРЖАВЛЕНІ. ЦЕ БУДЕ
В
ЙОГО
ІНТЕРЕСІ,
БО ЧЕРЕЗ
ЦЕ
ПОДАТКО-
..
зїзд сонетів,
. ; j j
Комісари, ^говориться, $одвічальні" перед
ОБОМА
ТИМИ
па-
латами.
Але
далі кажеться, шо
ВОНИ
4
обі вибирають
СОБІ
ПО
одній президії,
ПО
.7
ОСІБ
В
крждій, а ќромі
того
ще
ОДНУ
спіль-
!
ну президію
теж
із 7
осіб.
Разом вибирають21 ОСІБ, котрі
вча-
сї
переривў засідань,
ЗАСТУПАЮТЬ
ОБІ
ПАЛАТИ.
Отже
по-
правді 21
КОМІСАРІВ
и
може трохи меньше
або
більше)
бу-
ДУТІГ
-одвЦчати
ПЕРЕД
21
ПРЕЗИДЕНТАМИ",
котрі
як
не бу-
ВИЙ ТЯГАР
ЗНАЧ'НО
улекшиться
І
дуть одними
і
тимисамиии комісарами, так певно їх найблиз-
ВИЙДУТЬЩЕ
ЙДРУГІ
ВИГОДИ
ІЗ
шими фа^іянтами. Перерив може тривати весь
час і
коміса-
^%^^ЇЃ^Т^
ри все
будуть
одвічальні перед
собою
самими.
ТИМ, ЩОБИ ЖИТИ
В
тяжких
УМО-
Ось
в
чому
увесь секрет
тої
МІШАНИНИ".
Найліпшу річ винах
НА
СЕЛІ
РОБИТИ
ДОВГІ
можна попсуѓй домішкою
злою.
Большевйки
МОГЛИ
взяти 'години
і
не
МАТИ
міських.
РОЗ-
зр`азок найкрасшої
-
конституції, але як додали до неї бодай
JF
H
JI
OK
J
-
.
т
L^T"."'^
1
!.."!!'
дрібку чогось
істінно-русского",
ТАК
попеўли
цілу
МІШАНИНУ.
Вже самий той „русскнй" перерив
І
заступство обох палат
пар-
ляменту
21
дггрезидентамн
п
вистане, щоби зіпсувати
цілу
мі-шанину."
'
Але
Допустім
на
хвильку
і в
теорії,
що
ся
мішанина"
з
ро-
сійським
соусом"
се
таки
добрий гуляш. ТАК ЩО
З
ТОГОУСЬОГО, КОЛИ ОСТ'АЄТЬСЯ „ЧЕ-КА"
(чрезвичайка, надзвН-
чайна
комісія
для
переслідування
контр-революціГ')
,
5TKA
БУ-
ДЕ
ПЕРЕВОДИТИ
ВИБОРИ ПРИ
ПОМОЧІ
ШТИКІВ
(багне-
тів)
І
БУДЕ
ДО
СОВЄТІВ
І
НАДАЛІ
ПЕРЕВОДИТИ
САМИХ
БОЛЬШЕВИЦЬКИХ
ПЛАТНИХ АГЕНТІВ!?!
‚'КРАЇНСЬКОГОЮЕЇ ВЛАСНОЇ
I
В ТІМ
1
Є
ДОБРО, ШО ЎКРАЇН-
ПРОТИ
ПРАВМТЕЛЬСТВА СІКОР-
РИЛАСЯ,
ПОВАЛИЛА ПРАВИТЕЛЬ-СЬКИЙ
ЗАГАЛ
НЕ
ДАВ
СЕБЕ
ПІДЛУ-
СЬКОГО
СТОЯЛИЂ
ПОЛЬСЬКІМ
СОЙ-
СТВО
СІКОРСЬКОГО
Й
УТВОРИЛА
Г
РИТИ СЕПАРАТИЧНИМ
КЛИЧАМ,
ЯКІ'МІ
ВШЕХПОЛЬСЬКІ
ГРУТІИ,
ЯКІ ЗА-
НОВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПІД
ПРОВО-J
ДЛЯ
утворення більшосги
ДЛЯ
ВИЛИВИ
І
НАСИЛА
ЧУЖИХ
ДЕРЖАВ
:
КРАЇНСЬКА ПАРТІЯ
ЦЕ
ЗРІКЛАСЬ
І
СВОЇМ
ГОЛОСУВАННЯМ ВИСЛРВДЯ-
ПАИИ
ПРО
УТВОРЕННЯ
ЧИСТО
'
НЕ
ДАЛИ
НІКОЛИ
СПРОМОГИ
УКРА-
J
НЕ
ЗРЕЧЕТЬСЯ
МАКСИМАЛЬНОЇ ПРО-І
ЛН
ЗАЯВУ
ДОВ
ІРЯ-СЬОМУ- ПЬАВИ- ПОЛЬСЬКОЇ БІЛЬШОСТИ.
1
НЕДАВНО СЯ
БІЛЬШІСТЬ
УТВО- ОБОРОНИ
ДІРЖАВИ
Й
ОБОРОТ.
ПОЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ, ТАКОЇ ПОТРІБ-НОЇ ДЛЯ СЕЛЯНСЬКИХ МАС."
НА
ОСНОВІ ДОГОВОРУ,5ЙЖ
И
НААВ^
ВІТ0СА
ЯК
ПРЕЗИ-ЖР^-
ВІТ0С 3АКЛ
"
ЧИВ ІМЕНЕУ
Україну
на
ДВІ
чи три
части.'
. .
ПРАВДИВИМИ